Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Quảng Trị (Phần 5) - Hết

(Ban hành kèm theo Công bố số 888/CB/STC-SXD
ngày 14 tháng 4 năm 2015 của liên Sở Tài chính - Sở Xây dựng)
Số
TT
Tên và quy cách vật liệu ĐVT Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ)
  Ống thép tráng kẽm Vinapipe TC BS 1387/85    
238 DN 15 x 1,9 Mét               29.900
239 DN 20 x 2,1 Mét               40.400
240 DN 25 x 2,3 Mét               56.000
241 DN 32 x 2,3 Mét               70.600
242 DN40 x 2,5 Mét               88.400
243 DN 50 x 2,6 Mét             115.000
244 DN 60 x 2,5 Mét             130.000
245 DN 65 x 2,9 Mét             162.700
246 DN 80 x 2,9 Mét             191.000
247 DN 100 x 3,2 Mét             272.800
  Ống thép đen Việt Đức TC ASTM A53A    
248 D150 (168,3 x 4,78) Mét             475.000
249 D200 (219,1 x 4,78) Mét             622.000
  Ống thép đen SUNSCO của Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam Theo TC: ASTM A53M-B
250 D300 (323,8 x 635) Mét          1.550.000
251 D400 (406,4 x 7,14) Mét          2.205.000
  Ống thép mạ ASTM A53A; ASTM A53M-B    
252 D150 (168,3 x 4,78) Mét             610.000
253 D200 (219,1 x 5,16) Mét             862.000
254 D300 (323,8 x 635) Mét          1.983.000
  Ống nước và phụ kiện SUNMAX-PPR    
  Ống lạnh kháng khuẩn PN10    
1 Ф20 x 2,3 Mét               23.900
2 Ф25 x 2,8 Mét               42.800
3 Ф32 x 2,9 Mét               57.700
4 Ф40 x 3,7 Mét               75.900
5 Ф50 x 4,6 Mét             111.800
  Ống nóng kháng khuẩn PN20    
6 Ф20 x 3,4 Mét               30.200
7 Ф25 x 4,2 Mét               49.500
8 Ф32 x 5,4 Mét               85.000
9 Ф40 x 6,7 Mét             128.000
10 Ф50 x 8,3 Mét             187.000
  Phụ kiện Sunmax-PPR    
11 Măng sông 20 Cái                 3.500
12 Măng sông 32 Cái                 8.500
13 Măng sông 50 Cái               23.000
14 Măng sông 75 Cái               77.700
15 Măng sông 90 Cái             136.400
16 T đều 20 Cái                 6.800
17 T đều 32 Cái               17.900
18 T đều 50 Cái               56.500
19 T đều 75 Cái             165.000
20 T đều 90 Cái             265.000
21 Cút 20 Cái                 6.000
22 Cút 32 Cái               14.000
23 Cút 50 Cái               39.500
24 Cút 75 Cái             158.000
25 Cút 90 Cái             250.000
26 Chếch 20 Cái                 5.300
27 Chếch 32 Cái               12.000
28 Chếch 50 Cái               47.500
29 Chếch 75 Cái             155.000
30 Chếch 90 Cái             188.000
31 Côn thu 25/20 Cái                 5.200
32 Côn thu 32/20 - 25 Cái                 8.900
33 Côn thu 40/20 - 25 - 32 Cái               11.500
34 Côn thu 50/20 - 25 - 32 - 40 Cái               19.200
35 Côn thu 63/25 - 32 - 40 - 50 Cái               39.900
36 T thu 25/20 Cái               10.500
37 T thu 32/20 - 25 Cái               18.500
38 T thu 40/20 - 25 - 32 Cái               42.500
39 T thu 50/20 - 25 - 32 - 40 Cái               72.000
40 T thu 63/25 - 32 - 40 - 50 Cái             130.000
41 Cút thu 25/20 Cái               13.500
42 Cút thu 32/20 - 25 Cái               26.900
43 Cút thu 40/20 - 25 - 32 Cái               32.000
44 Van cửa tay tròn Ф50 Cái             475.000
45 Van cửa tay tròn Ф40 Cái             270.000
46 Van cửa tay tròn Ф32 Cái             270.000
47 Van cửa tay tròn Ф25 Cái             155.000
48 Van cửa tay tròn Ф20 Cái             117.000
49 Rắc co PPR Ф50 Cái             147.000
50 Rắc co PPR Ф40 Cái               93.000
51 Rắc co PPR Ф32 Cái               66.000
52 Rắc co PPR Ф25 Cái               42.000
  Ống nước thương hiệu SP (nhà phân phối chính Công ty TNHH MTV Việt Khải Hưng)
1 Ống PPR cấp nước lạnh Ф20, PN 16 (1 cây/4 m) Mét               18.909
2 Ống PPR cấp nước lạnh Ф25, PN 16 (1 cây/4 m) Mét               36.818
3 Ống PPR cấp nước lạnh Ф32, PN 16 (1 cây/4 m) Mét               50.454
4 Ống PPR cấp nước lạnh Ф40, PN 16 (1 cây/4 m) Mét               83.181
5 Ống PPR cấp nước lạnh Ф50, PN 16 (1 cây/4 m) Mét             130.000
6 Ống PPR cấp nước lạnh Ф63, PN 16 (1 cây/4 m) Mét             200.909
7 Ống PPR cấp nước nóng Ф20, PN 20 (1 cây/4 m) Mét               18.909
8 Ống PPR cấp nước nóng Ф25, PN 20 (1 cây/4 m) Mét               36.818
9 Ống PPR cấp nước nóng Ф32, PN 20 (1 cây/4 m) Mét               50.454
10 Ống PPR cấp nước nóng Ф40, PN 20 (1 cây/4 m) Mét               83.181
11 Ống PPR cấp nước nóng Ф50, PN 20 (1 cây/4 m) Mét             130.000
12 Ống PPR cấp nước nóng Ф63, PN 20 (1 cây/4 m) Mét             200.909
13 Ống nước HDPE Ф25, PE8, PN6 (1 cuộn/200 m) Mét                 7.272
14 Ống nước HDPE Ф32, PE8, PN6 (1 cuộn/200 m) Mét               12.000
15 Ống nước HDPE Ф40, PE8, PN6 (1 cuộn/200 m) Mét               16.545
16 Ống nước HDPE Ф50, PE8, PN6 (1 cuộn/200 m) Mét               25.909
17 Ống nước HDPE Ф63, PE8, PN6 (1 cuộn/200 m) Mét               39.818
18 Ống nước HDPE Ф75, PE8, PN6 (1 cuộn/200 m) Mét               56.818
19 Ống nước HDPE Ф90, PE8, PN6 (1 cuộn/200 m) Mét               90.909
20 Ống nước HDPE Ф110, PE8, PN6 (1 cuộn/200 m) Mét             120.000
21 Ống uPVC - C2 Ф34 (1 cây/4 m) Mét               16.500
22 Ống uPVC - C2 Ф42 (1 cây/4 m) Mét               20.500
23 Ống uPVC - C2 Ф48 (1 cây/4 m) Mét               23.500
24 Ống uPVC - C2 Ф60 (1 cây/4 m) Mét               33.500
25 Ống uPVC - C2 Ф75 (1 cây/4 m) Mét               47.500
26 Ống uPVC - C2 Ф90 (1 cây/4 m) Mét               54.500
27 Ống uPVC - C2 Ф110 (1 cây/4 m) Mét               76.000
28 Ống uPVC - C2 Ф125 (1 cây/4 m) Mét               98.000
29 Ống uPVC - C2 Ф140 (1 cây/4 m) Mét             122.000
  THIẾT BỊ ĐIỆN    
  Thiết bị điện thương hiệu SINO, VANLOCK    
1 Aptomat MCCB 3P 150 A - 1 KA Cái          1.029.000
2 Aptomat MCCB 3P 125 A Cái          1.029.000
3 Aptomat MCCB 3P 60 A Cái             536.000
4 Aptomat MCCB 3P 40 A Cái             345.000
5 Aptomat MCB 1P 1 cực 4,5 KA - 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái               56.630
6 Aptomat MCB 1P 1 cực 50, 63 A - 4,5 KA Cái               88.545
7 Aptomat MCB 1P 2 cực 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái             113.000
8 Aptomat MCB 1P 2 cực 50, 63 A - 4,5 KA Cái             172.000
9 Aptomat MCB 1P 2 cực 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái             199.000
10 Aptomat MCB 1P 2 cực 50, 63 A - 4,5 KA Cái             241.000
11 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 610 x 440 x 230 mm Cái             675.000
12 Tủ điện âm tường chứa 3 - 6 Module Cái             152.000
13 Tủ điện âm tường chứa 4 - 8 Module Cái             230.000
14 Ống luồn điện Ф16 (1cây/2,92 m) Cây               19.545
15 Ống luồn điện Ф20 (1cây/2,92 m) Cây               27.636
16 Ống luồn điện Ф25 (1cây/2,92 m) Cây               38.000
17 Ống luồn điện Ф32 (1cây/2,92 m) Cây               76.545
18 Mặt 1, 2, 3 công tắc Cái               11.272
19 Mặt 4 công tắc Cái               15.818
20 Ổ cắm đôi 03 chấu 16 A Cái               57.000
21 Ổ cắm đơn 02 chấu 16 A Cái               29.545
22 Hạt công tắc 02 chiều 10 A cầu thang Cái               15.000
23 Hạt TV Cái               37.181
24 Hạt điện thoại Cái               45.818
25 Hạt mạng Cái               60.545
26 Đèn huỳnh quang 2 x 36 W + Bóng 36 W Bộ             222.272
27 Đèn huỳnh quang 1 x 36 W + Bóng 36 W Bộ             155.636
28 Đèn huỳnh quang 1 x 18 W + Bóng 18 W Bộ             120.000
29 Đèn ốp trần 1 x 32 W Bộ             223.000
30 Dây tín hiệu điện thoại chống nhiễu 2P Mét                 4.100
31 Dây tín hiệu ti vi Mét                 6.636
32 Dây tín hiệu mạng 6UTV Mét               15.000
  Dây, cáp điện CADIVI    
1  VC - 1,00 (f 1,17) - 450/750 V  (1021003) Mét                 2.820
2  VCm - 1.5 - (1 x 30/0.25) - 450/750 V Mét                 3.960
3  VCm - 2.5 - (1 x 50/0.25) - 450/750 V Mét                 6.450
4  VCm - 4 - (1 x 56/0.30) - 450/750 V Mét               10.080
5  VCmd - 2 x 1 - (2 x 32/0.2) - 450/750 V (1021204) Mét                 5.600
6  VCmd - 2 x 4 - (2 x 56/0.30) - 450/750 V (1021210) Mét               21.400
7  VCmd - 2 x 6 - (2 x 7 x 12/0.30) - 450/750 V (1021212) Mét               32.000
8  VCmo - 2 x 1 - (2 x 32/0.2) - 300/500 V (1021504) Mét                 6.590
9  VCmo - 2 x 4 - (2 x 50/0.32) - 300/500 V (1021510) Mét               21.600
10  VCmo - 2 x 6 - (2 x 7 x 12/0.30) - 300/500 V (1021512) Mét               31.800
11 CV - 1 - 450/750 V (7/0.425) (1040101) Mét                 3.060
12 CV - 1.5 - 450/750 V (7/0.52) (1040102) Mét                 4.260
13 CV - 2 - 450/750 V (7/0.6) (1040103) Mét                 5.440
14 CV - 2.5 - 450/750 V (7/0.6) (1040104) Mét                 6.670
15 CV - 3,0 - 450/750 V (7/0.75) (1040165) Mét                 7.900
16 CV - 4 - 450/750 V (7/0.85) (1040106) Mét               10.140
17 CV - 8 - (7/1.2)  - 450/750 V Mét               19.660
18 CV - 25 - 450/750 V  (7/2.14) (1040115) Mét               59.000
19 CV - 35 - 450/750 V  (7/2.52) (1040117) Mét               81.100
20 CV - 75 - 450/750 V  (19/2.25) (1040125) Mét             175.600
21 CVV - 1 (1 x 7/0.425) - 0,6/1 kV (1050701) Mét                 4.160
22 CVV - 1.5 (1 x 7/0.52) - 0,6/1 kV (1050702) Mét                 5.830
23 CVV - 2.5 (1 x 7/0.67) - 0,6/1 kV (1050704) Mét                 8.500
24 CVV - 4 (1 x 7/0.85) - 0,6/1 kV (1050706) Mét               12.790
25 CVV - 10 (1 x 7/1.35) - 0,6/1 kV  (1050710) Mét               28.600
26 CVV - 25 (1 x 7/2.14) - 0,6/1 kV  (1050715) Mét               66.900
27 CVV - 50 (1 x 19/1.8) - 0,6/1 kV  (1050719) Mét             126.600
28 CVV - 100 (1 x 19/2.6) - 0,6/1 kV  (1050724) Mét             239.700
29 CVV - 2 x 2.5 (2 x 7/0.67) - 300/500 V  (1050210) Mét               18.310
30 CVV - 3 x 4 + 1 x 2.5 (3 x 7/0.85 + 1 x 7/0.67) - 0,6/1 kV  (1051101) Mét               44.800
31 CVV - 3 x 10 + 1 x  6 (3 x 7/1.35 + 1 x 7/1.04) - 0,6/1 kV  (1051104) Mét             100.500
32 CVV - 3 x 22 + 1 x 16 (3 x 7/2 + 1 x 7/1.7) - 0,6/1 kV (1051110) Mét             210.300
33 CVV - 4 v 4 (4 v 1/2.25) - 300/500 V (1050415) Mét               46.700
34 CVV - 4 v 10 (4 v 7/1.35) - 300/500 V (1050427) Mét             113.000
35 CVV - 4 v 16 (4 v 7/1.7) - 300/500 V (1050430) Mét             174.100
36 CVV - 4 v 25 (4 v 7/2.14) - 300/500 V (1050432) Mét             270.700
37 CVV - 4 v 35 (4 v 7/2.52) - 300/500 V (1050434) Mét             342.800
38 CVV - 25 (1 v 7/2.14) - 0,6/1 kV (1060115) Mét               62.600
39 CVV - 3 v 8 + 1 v 6 (3 v 7/1.2 + 1 v 7/1.04) - 0,6/1 kV (1060503) Mét               84.100
40 CVV - 3 v 14 + 1 v 8 (3 v 7/1.6 + 1 v 7/1.2) - 0,6/1 kV (1060506) Mét             134.500
41 CVV - 4 v 10 (4 v 7/1.35) - 0,6/1 kV (1060410) Mét             109.700
42 CVV - 4 v 25 (4 v 7/2.14) - 0,6/1 kV (1060415) Mét             272.800
43 CVV - 4 v 35 (4 v 7/2.52) - 0,6/1 kV (1060417) Mét             369.700
44 CVV - 4 v 50 (4 v 19/1.8) - 0,6/1 kV (1060419) Mét             515.300
45 CVV - 4 v 70 (4 v 19/2.14) - 0,6/1 kV (1060421) Mét             716.800
46 AV - 10 - 450/750 V (7/1.35) (2040101) Mét                 3.770
47 AV - 16 - 450/750 V (7/1.7) (2040104) Mét                 5.390
  Dây nhôm lõi thép các loại: (ACSR-TCVN)    
48 Dây nhôm lõi thép có tiết diện ≤ 50 mm2 Kg               64.000
49 Dây nhôm lõi thép có tiết diện >50 - 905 mm2 Kg               63.000
50 Dây nhôm lõi thép có tiết diện >95 - 240 mm2 Kg               64.000
51 Dây néo thép bện TK35 Mét                 7.091
52 Dây néo thép bện TK 50 Mét                 7.727
53 Cáp đồng bọc 2C x 100+ Mét                 7.500
54 Cáp điện PVC M2 x 4 (1 sợi) Mét               16.000
55 Cáp điện PVC M2 x 6 (7 sợi) Mét               24.000
56 Cáp điện PVC M2 x 10 (7 sợi) Mét               37.500
57 Dây điện PVC 2 x 1,5 (KOREA) Mét               10.000
58 Dây đấu nối CVV2 x 2,5 Mét               15.000
59 Đèn cầu mờ 250 bóng rung 200 W HN Bộ             145.455
60 Đèn lốp trần Neon 22W Đài Loan nắp nhựa Bộ             155.000
61 Tủ sơn tĩnh điện 450 x 1.200 x 1.400 (VN) Cái          4.227.273
62 Tủ sơn tĩnh điện 450 x 800 x 1.000 (VN) Cái          2.681.818
63 Tủ điện TBA trọn bộ <50 A không có Aptomat Cái          2.045.455
64 Khóa đỡ thẳng cáp vặn xoắn: KDT Bộ               22.727
65 Khóa đỡ góc cáp vặn xoắn (300 < G < 600): KĐG Bộ               18.182
66 Khóa đỡ néo cáp vặn xoắn (G > 600): KNG Bộ               31.818
67 Cụm bulon móc cáp vặn xoắn: CBLM Bộ               40.909
68 Bulon móc cáp vặn xoắn: BLM Bộ               16.364
69 Nắp bịt đầu cáp vặn xoắn Cái                 2.727
70 Cầu dao tự động 03 cực 20A loại 8 TC - MCCB Cái          1.409.091
71 Phễu cáp 24 KV (Pháp) Bộ          3.363.636
72 Cầu chì sứ Cái                 2.727
73 Cầu chì tự rơi 24 kV - FCO -24 kV Cái             850.000
74 Chống sét van 22 kV của Mỹ Cái             830.000
75 Sứ đứng 24 kV + ty sứ bọc chì (loại F1 - CMB) Cái             189.200
76 Sứ đứng 24 kV loại Linepost + Ty Cái             180.000
77 Sứ đứng 24 kV loại Pinpost + Ty Cái             200.000
78 Sứ đứng 35 kV đường rò 720 mm - CSM Cái             200.000
79 Chuỗi néo POLIME 24 kV + Phụ kiện Bộ             350.000
80 Kẹp cáp nhôm A 50 Cái               10.909
81 Kẹp cáp nhôm A35 Bộ                 7.273
82 Kẹp cáp đồng nhôm M50 - A70 Cái               10.909
83 Kẹp mỏ chim Bộ             100.000
84 Kẹp cốt đồng M 70 Cái               10.000
85 Kẹp răng hạ áp TTD 15IF Bộ               77.273
86 Kẹp răng hạ áp 35/10 Bộ             177.273
87 Aptomat tép 01 cực 6/10/16/20/25/32/40 A (Roman) Cái               69.000
88 Aptomat tép 01 cực 50A-63 A (Roman) Cái               79.000
89 Aptomat tép 02 cực 6/10/16/20/25/32/40 A (Roman) Cái             138.000
90 Aptomat tép 02 cực 50 A - 63 A (Roman) Cái             158.000
91 Aptomat chống giật loại 2P(15A-30A) (Roman) Cái             348.000
92 Aptomat chống giật loại 2P(40A-50A) (Roman) Cái             420.000
93 Ổ cắm đơn Roman Cái               32.000
94 Ổ cắm đôi Roman Cái               51.000
95 Ổ cắm đơn 03 chấu đa năng Roman Cái               50.160
96 Ổ cắm đôi 03 chấu đa năng Roman Cái               69.300
97 Tủ Aptomat 4P Cái               93.000
98 Tủ Aptomat 6P Cái             126.000
99 Tủ Aptomat 9P Cái             210.000
100 Tủ Aptomat 12P Cái             280.000
  Dây cáp điện LUCKY STAR    
101 Dây đơn cứng lõi đồng VC1,0 (12/10) 1 x 1/1.2 Mét                 2.788
102 Dây đơn cứng lõi đồng VC2,0 (16/10) 1 x 1/1.6 Mét                 4.975
103 Dây đơn mềm lõi đồng VCm0,5 1 x 16/0.20 Mét                 1.500
104 Dây đơn mềm lõi đồng VCm1,5 1 x 30/0.25 Mét                 3.868
105 Dây đôi mềm dẹt lõi đồng VCmd 2 x 0,50 2 x 16/0.20 Mét                 3.000
  Sản phẩm JuSun (nhà phân phối chính DN tư nhân Tâm Phú)    
I Công tắc, ổ cắm loại ELEGANT và NOTION    
1 Mặt 1 lỗ,2 lỗ, 3lỗ Cái 7.000
2 Mặt cầu giao an toàn, mặt che trơn Cái 11.600
3 Ổ cắm đơn 02 chấu 16A Cái 26.500
4 Ổ cắm đôi 02 chấu 16 A Cái 42.600
5 Công tắc 10 A - loại 01 chiều Cái 9.000
6 Công tắc 10 A - loại 02 chiều Cái 16.500
7 Công tắc bạc xi 10 A - loại 01 chiều Cái 11.700
8 Nút  nhấn chuông 3 A Cái 24.600
9 Ổ cắm  02 chấu dẹp Cái 23.400
10 Cầu chì ống 10A Cái 5.600
11 Cầu giao tự động bằng đồng 01 cực JS-1P 06 + 1p10 Cái 56.000
12 Máng đèn huỳnh quang có chụp (xương cá ) JXC 5140 - 1.2 m Cái 286.400
13 Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng chân tròn JCT 7140 - 1.2m  Cái 176.700
14 Bộ đèn điện tử tiết kiệm điện T4 cao cấp JS -T4-8 Cái 72.200
II  Bóng tiết kiệm điện    
1 Bóng  tiết kiệm 2u đuôi vặn + gài 2u - 5 w + 9 w + 13 w + 18 w Cái 32.600
2 Bóng tiết kiệm điện 3u đuôi vặn  +gài 3u -13 w +15 w Cái 49.700
3 Bóng tiết kiệm điện 4u đuôi vặn 4u - 55 w Cái 159.900
4 Bóng đèn tiết kiệm chống thấm 3u Cái 89.700
5 Bóng chén tiêt kiệm  5 w +7 w + 9 w Cái 49.500
6 Xoán mini 7 w + 13 w + 15 w Cái 50.600
7 Bóng xoán 7w, 9w Cái 49.700
8 Bóng gim halogenn 10 w + 20 w + 35 w Cái 8.600
  Cáp điện Cadisun    
I Cáp đồng ngầm 4 ruột đều CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1 KV    
1 DSTA 4 x  4, (7 sợi) Mét 49.773
2 DSTA 4 x  6, (7 sợi) Mét 65.487
3 DSTA 4 x  10, (7 sợi) Mét 97.312
4 DSTA 4 x  16, (7 sợi) Mét 143.124
5 DSTA 4 x  25, (7 sợi) Mét 218.610
6 DSTA 4 x  35, (7 sợi) Mét 298.445
7 DSTA 4 x  50, (19 sợi) Mét 421.001
8 DSTA 4 x  70, (19 sợi) Mét 579.732
II Cáp đồng ngầm 3 pha + 1 pha trung tính CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV    
1 DSTA 3 x 10 + 1 x 6, (7 sợi) Mét 88.988
2 DSTA 3 x 16 + 1 x 10, (7 sợi) Mét 131.102
3 DSTA 3 x 25 + 1 x 16, (7 sợi) Mét 199.251
4 DSTA 3 x 35 + 1 x 16, (7 sợi) Mét 258.590
5 DSTA 3 x 35 + 1 x 25, (7 sợi) Mét 277.895
6 DSTA 3 x 50 + 1 x 25, (19 sợi) Mét 370.030
7 DSTA 3 x 50 + 1 x 35, (19 sợi) Mét 389.922
8 DSTA 3 x 70 + 1 x 35, (19 sợi) Mét 510.423
III Dây ovan VCTFK hai ruột mềm 300 - 500 V; TCNV 6610-5: 2000    
1 CXV 2 x 2.5 (7 sợi) Mét 14.281
2 VCTFK 2 x 0.5 (20 sợi) Mét 2.984
3 VCTFK 2 x 0.75 (30 sợi) Mét 4.013
4 VCTFK 2 x 1.0 (40 sợi) Mét 5.128
5 VCTFK 2 x 1.5 (48 sợi) Mét 7.212
6 VCTFK 2 x 2.0 (65 sợi) Mét 9.432
7 VCTFK 2 x 2.5 (50 sợi) Mét 11.391
  Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE Thăng Long    
1 TFP j 40/30 Mét               14.900
2 TFP j 50/40 Mét               21.400
3 TFP j 65/50 Mét               29.300
4 TFP j 85/65 Mét               42.500
5 TFP j 105/80 Mét               55.300
6 TFP j 130/100 Mét               78.100
7 TFP j 160/125 Mét             121.400
8 TFP j 195/150 Mét             165.800
9 TFP j 230/175 Mét             247.200
10 TFP j 260/200 Mét             295.500
  Một số thiết bị điện, dây điện, cáp điện khác    
1 Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2 x 2,5, M2 sản xuất theo TCVN 2103 - AI0819 - D5237 - C1 Mét                 9.495
2 Dây điện đôi oval mềm dẹt VCmo2 x 2,5, sản xuất theo TCVN 6610 - 5 (IEC60227 - 5) BAO324 - V3237 - C2 ROBOT*TCVN 6610-5 (IEC60227 - 5) Mét               10.845
3 Dây điện đôi mềm tròn VVCm 2 x 2,5, sản xuất theo TCVN 6610 - 5 BA0508-V3237 ROBOT * 610 TCVN 5 (60227IEC 53) 6610 TCVN 53 (60227IEC 53) Mét               12.150
4 Cáp điện lực hạ thế ruột đồng (màu đen) CV 95, sản xuất theo TCVN 6610-3 (IEC 227-3)*RJ1217-C3106 ROBOT*6610 TCVN-01 (227 IEC-01) ROBOT*6610 TCVN-01 (227IEC-01) Mét             168.300
5 Cáp điện lực hạ thế ruột đồng (màu đỏ) CV 6,0, sản xuất theo TCVN 02 (227IEC02)*BAO 517 - C3106-C1 ROBOT*6610 TCVN 02 (227 IEC 02) ROBOT*6610 TCVN 02 (227 IEC 02) Mét               11.160
6 Cáp điện lực hạ thế ruột đồng (màu đỏ) CV 4,0, sản xuất theo TCVN 6610-3 (IEC 60027-3)*BAO 427 - C3106-C1 ROBOT * TCVN 6610-3 (IEC60227-3) ROBOT* TCVN 6610-3 (IEC 60227-3) Mét                 7.578
7 Cáp điện lực hạ thế ruột nhôm (màu đen) AV 16, sản xuất theo TCVN 6610 01 (227 IEC 01) - BAO 326 - C3106 ROBOT * TCVN 6610 01 (227 IEC 01) ROBOT* TCVN 6610-01 (227 IEC 01) Mét                 4.248
8 Máng tán quang âm trần 2 x 36 W (Junsun) Bộ             832.762
9 Máng HQ đơn 1 x 36 W (Junsun) Bộ             180.942
10 Đèn dowlight D = 160 + bóng 26 W(Junsun) Bộ             164.764
11 Đèn dowlight D = 125 + bóng 18 W(LGL4/Duhal) Bộ               99.600
12 Đèn ốp trần D = 300 + bóng vòng 32 W (LKR132/Duhal) Bộ             285.200
13 Đèn cây thông CS01+ bóng 20 W (Slighting) Bộ             563.500
14 Mặt 01 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ               38.000
15 Mặt 02 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ               48.500
16 Mặt 03 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ               62.450
17 Mặt 04 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ               89.450
18 Mặt 05 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ             103.375
19 Mặt 06 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ             118.890
20 Mặt aptomat đơn (Clípsal) Cái               28.000
21 Ổ cắm đôi 02 chấu (Clípsal) Cái               66.909
22 Quạt gió âm trần 300 x 300 (San kyo) Cái             398.000
23 Quạt gió âm tường 300 x 300 (Vinawin) Cái             398.000
24 Quạt treo tường điều khiển từ xa (Vinawin) Cái             480.000
25 Chuyển mạch Vôn (LD) Cái             250.000
26 Thanh cái đồng 4 x 40 mm (LD) Mét             415.000
27 Thanh cái đồng 4 x 20 mm (LD) Mét             495.000
28 Sứ đở thanh cái (LD) Cái               19.000
29 Đèn báo pha (LD) Cái               51.300
30 Khóa chuyển mạch (LD) Cái             380.000
31 Đồng hồ Ampeke 350/5 A thang đo 0 - 350 A (LD) Cái             369.000
32 Máy biến dòng 350/5 A; 200/5 A; 100/5 A; 50/5 A (LD) Cái             295.000
33 Đồng hồ vôn kế (LD) Cái             235.000
34 Thanh cái đồng 40 x 2 (LD) Mét             485.000
35 Tủ điện kích thước 1000 x 800 x 450 dày 1,5 ly sơn tỉnh điện (LS) Cái          3.050.000
36 Tủ điện kích thước 800 x 600 x 400 dày 1,5 ly sơn tỉnh điện (LS) Cái          2.150.000
37 Tủ điện kích thước 800 x 600 x 400 dày 1,5 ly sơn tỉnh điện (LS) Cái          1.995.000
38 Đèn chiếu sáng công cộng S479,250 W HPS, độ kín 66 (Việt Nam) Bộ          3.992.000
  BÓNG ĐÈN CÁC LOẠI    
  BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG    
1 Bóng HQ T8-18 W Galaxy (S) - Daylight Cái                 9.000
2 Bóng HQ T8-36 W Galaxy (S) - Daylight Cái               12.000
3 Bóng HQ T8-18 W Delux (E) - 6500 K Cái               16.000
4 Bóng HQ T8-36 W Delux (E) - 6500 K Cái               26.000
  BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT    
5 Đèn HQ Compact T3-2U 5 W Galaxy (E27, B22 - 6500 K, 2700 K) Cái               28.000
6 Đèn HQ Compact T3-3U 15 W Galaxy (E27, B22 - 6500 K, 2700 K) Cái               37.000
7 Đèn HQ Compact CFL-4UT5 40 W E27 (6500 K, 2700 K) Cái             107.000
8 Đèn HQ Compact CFL-4UT5 50 W E40 (6500 K, 2700 K) Cái             131.000
9 Đèn HQ Compact CFH-H 4U 65 W E40 (6500 K, 2700 K) Cái             145.000
10 Đèn HQ Compact CFH-H 5U 100 W E27 (6500 K) Cái             215.000
  Bộ đèn Huỳnh Quang, bộ đèn ốp trần (đã bao gồm bóng)    
11 Bộ đèn HQ T8 - 18 W x 1 M9G - balát điện tử Bộ             106.000
12 Bộ đèn HQ T8 - 36 W x 1 M9G - balát điện tử Bộ             119.000
13 Bộ đèn ốp trần 15 W (CL 04 15 3UT3) Bộ             104.000
14 Bộ đèn ốp trần 16 W (CL - 01 - 16) Bộ             108.000
15 Bộ đèn ốp trần 28 W (CL - 03 - 28) Bộ             144.000
16 Bộ đèn ốp trần Led (Led CL - 01) 8W trắng, vàng Bộ             316.000
  Chao đèn Compact âm trần và chao đèn ngõ xóm (chưa bao gồm bóng)  
17 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-110 Cái               47.000
18 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-120 Cái               54.000
19 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-145 Cái               58.000
20 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-190 Cái               89.000
21 Bộ chao đèn ngõ xóm RSL-05/50 W/E40 Cái             115.000
22 Bộ chao đèn ngõ xóm RSL-05/20 W x 1/E27 Cái               90.000
  Máng Huỳnh Quang M2 và máng Huỳnh Quang âm trần M6 (chưa bao gồm bóng)    
23 Máng đèn HQ PQ FS-20/18 x 1 - M2 - Balát điện tử Cái             118.000
24 Máng đèn HQ 1,2m PQ FS40/36 x 1 - M2- Balát điện tử Cái             195.000
25 Máng HQ âm trần FS-40/36 x 2 - M6 - Balát điện tử Cái             539.000
26 Máng HQ âm trần FS-40/36 x 3 - M6 - Balát điện tử Cái             887.000
27 Máng HQ âm trần FS-40/36 x4 - M6 - Balát điện tử Cái          1.110.000
  Bộ đèn chiếu sáng lớp học (trọn bộ)    
28 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 1 CM1*E Bộ             454.000
29 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 2 CM1*E Bộ             590.000
30 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 1 CM1*E BACS Bộ             510.000
  Đèn cao áp    
31 Đèn Metal HALIDA (MH-TD 70 W/742) R7s Cái             128.000
32 Đèn Metal HALIDA (MH-TD 150 W/742) R7s Cái             141.000
33 Đèn Metal HALIDA (MH-TS 70 W/742) G12 Cái             141.000
34 Đèn Metal HALIDA (MH-TS 150 W/742) G12 Cái             156.000
35 Đèn Metal HALIDA (MH-T 150 W/642) E27 Cái             156.000
36 Đèn Metal HALIDA (MH-ED 150 W/642) E27 Cái             170.000
37 Công tắc đôi S92/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái               31.000
38 Công tắc ba S93/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái               37.000
39 Công tắc đơn S91/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái               21.000
40 Ổ cắm đơn S9U điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái               24.000
41 Ổ cắm đôi S9U2 điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái               32.000
42 Công tắc và ổ cắm 03 chân S9UK; công tắc 10 A - 250 V; ổ cắm 15 A - 250 (Rạng Đông) Cái               44.000
43 Công tắc và ổ cắm 02 chân S9UK, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái               36.000
  Thiết bị điện nhãn hiệu AC    
1 Máng đèn batten AC Slimax 01 bóng 0,6 m (BFS118) Bộ             150.000
2 Máng đèn batten gắn tán xạ 01 bóng  1,2 m (BFLP136) Bộ             324.545
3 Máng đèn batten gắn phản quang 01 bóng  1,2 m (BFR136) Bộ             185.454
4 Máng đèn batten T8 Slimax dùng tăng phô điện từ 02 bóng 0,6 m Bộ             200.900
5 Máng đèn batten T5 dùng tăng phô điện từ 02 bóng 1,2 m (ABF228) Bộ             301.818
6 Máng đèn tán quang lắp âm 02 bóng 1,2 m (RFL236) Bộ             782.727
7 Máng đèn tán quang lắp nỗi 01 bóng 1,2 m (SFL136/E) 376363 Bộ             376.363
8 Đèn chống thấm AC 01 bóng 0,6 m (WFL118 - bộ) Bộ             435.454
9 Đèn báo lối thoát hiểm 01 mặt (ALE x 103A) Cái             473.636
10 Đèn pha 1 x 500 W (HF500) Cái             153.000
11 Đèn Downlight âm trần phi 75 (RDV 105) Cái               61.500
12 Đèn Downlight gắn nổi 1 x E27 (RDS 351/W) Cái             126.000
  Thiết bị điện nhãn hiệu COMET    
1 Máng đèn Batten siêu mỏng Slimkit tăng phô điện tử 01 bóng 0.6 m (SFBE120) Bộ               81.000
2 Máng táng quang ECO lắp âm 02 bóng 1.2 m (CFR240/E) Bộ             529.000
3 Máng táng quang ECO lắp nổi 02 bóng 0.6 m (CSR220) Bộ             461.000
4 Ổ cắm đơn 03 chấu + 2 lỗ (CS1U32) Cái               53.000
5 Chuông điện (CDB2) Cái               98.000
6 Ống luồn tròn PVC phi 32 (C32) Cây               55.000
7 Ống ruột gà phi 32 (CFC32/E) Cuộn             320.000
8 Tủ điện 02 cửa 18 đường (CE18PM) Cái             538.000
9 Tăng phô mỏng silex 1.2 m - SBS40 Cái               30.454
10 Dây điện thoại Comet loại 100 m (4C (7/0.15SQMM) - 100 m) Cuộn             320.000
  Thiết bị điện hãng LG    
1 Át tomat 01 cực 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A MCB-LS Cái               60.600
2 Át tomat 03 cực 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 32 A, 40 A, 60 A, 75 A MCCB-LS Cái             772.250
3 MCCB - LS 2P 20 A Cái             664.700
4 MCCB 3P 300 A có dòng ngắt mạch 25 ka ABN403c/LS Cái          4.781.250
5 MCCB 3P 250 A có dòng ngắt mạch 25 ka ABN403c/LS Cái          3.665.620
6 MCCB 3P 100 A có dòng ngắt mạch 22 ka ABN403c/LS Cái             772.200
7 MCCB -LS 3P 50 A, 60 A có dòng ngắt mạch 15 ka Cái             772.200
8 MCCB - LS 2P 20 A Cái             664.700
  Thiết bị điện hãng Sanshe    
1 Ổ cắm đôi ba chấu Cái               85.040
2 Mặt 01 lỗ + 1 hạt công tắc 10 A S - A3/Sanshe Bộ               28.360
3 Mặt 02 lỗ + 2 hạt công tắc 10 A S - A3/Sanshe Bộ               38.540
4 Mặt 03 lỗ + 3 hạt công tắc 10 A S - A3/Sanshe Bộ               48.720
5 Mặt 01 lỗ + 1 hạt công tắc 10 A công tắc đảo chiều S - A3/Sanshe Bộ               38.297
  Thiết bị điện hãng Panasonic    
1 Quạt hút gió phòng vệ sinh 300x300 FV25AU9 - Panasonic Cái             701.500
2 Đèn báo pha - LD Cái               19.550
3 Đồng hồ Vôn kế - LD Cái             149.500
4 Đồng hồ Ampe kế - LD Cái             149.500
5 Công tắc chuyển mạch Vôn - LD Cái             287.000
6 Máy biến dòng 200\5 A - LD Cái             247.200
  Tủ điện    
1 Tủ điện âm tường KT 600 x 400 x 150 x 1,5 ly sơn tĩnh điện Cái             850.000
2 Tủ điện nổi tường KT 800 x 600 x 200 x 1,5 ly sơn tĩnh điện Cái          1.384.500
3 Tủ điện nổi tường KT 1.800 x 800 x 600 x 2,0 ly sơn tĩnh điện Cái        11.000.000
  Hãng DuHal    
1 Đèn trang trí áp trần LED-HP 1281/1 Bộ          1.382.000
2 Đèn trần vuông - bóng compact 21 w chụp mờ LKV 122/T - Duhal Bộ             186.000
3 Đèn ốp trần D300 bóng compact 15 w LKR 122/0 - Duhal Bộ             194.000
4 Đèn ốp trần huỳnh quang 1,2 m  QDV 140/S Duhal Bộ             266.000
5 Đèn modul ốp tường trang trí 270 x 270 Compact 9 w 83133 - Eglo Bộ             803.000
6 Đèn chiếu sáng ốp tường trang trí bóng Hologel 85979 1 x 60 w - Eglo Bộ          1.175.000
7 Đèn Dowlight âm trần D185 bóng Compac 2 x 13 w PRDC160E272 - Paragon Bộ             309.400
8 Đèn Dowlight âm trần D185 bóng Metal halide 70 w PRDC160E272 - Paragon Bộ             809.600
9 Đèn Huỳnh Quang âm trần chóa phản quang sọc nhôm 2 x 36 w - Paragon Bộ             592.700
10 Dàn đèn pha chiếu bóng halogel 5 x 50 w 922 Φ120 x 5 bộ + thanh ray 01 m - AFC Bộ          3.250.000
  Một số đèn trang trí khác    
1 Đèn ốp tường EGLO 85979 Max 1 x 60 w Bộ          1.450.375
2 Đèn ốp tường EGLO 83133 Max 1 x 60 w Bộ             965.020
3 Đèn ốp tường Tân Bảo Ký TK43 (1 x 40 w) + bóng Compat 8 w pl Bộ             358.540
4 Đèn chùm Nét Việt N2304 KT 1120 x 720E 14 x 18 Bộ        10.958.350
5 Đèn chùm Nét Việt NC 9056  KT 800 H400 Cầu xoay E 14 x 18,9 bóng LES 3 W siêu sáng Bộ          8.765.000
  Sản phẩm dây cáp điện Việt - Thái (VITHAICO) (nhà phân phối chính Công ty TNHH Huy Hoàng)
1 VC - 1,5 (F 1,38 ) - 450/750 V Mét                 4.361
2 VC - 2,5 (F 1,77 ) - 450/750 V Mét                 7.013
3 VC - 4,0 (F 2,24 ) - 450/750 V Mét               10.952
4 VC - 6,0 (F 2,74 ) - 450/750 V Mét               16.142
5 VC - 10,0 (F 3,56 )  - 450/750 V Mét               27.158
6 VCm - 1,5 (1 x 30/0,25) 450/700 V Mét                 4.488
7 VCm - 2,5 (1 x 50/0,25) 450/700 V Mét                 7.255
8 VCm - 4,0 (1 x 56/0,30) 450/700 V Mét               11.335
9 VCm - 6,0 (7 x 12/0,30) 450/700 V Mét               17.009
10 VCm - 10,0 (7 x 12/0,40) 450/700 V Mét               30.473
11 Vcmo - 2 x 0,75 (2 x 24/0,2) - 300/500 V Mét                 5.623
12 Vcmo - 2 x 1,0 (2 x 32/0,2) - 300/500 V Mét                 7.089
13 Vcmo - 2 x 1,5 (2 x 30/0,25) - 300/500 V Mét                 9.958
14 Vcmo - 2 x 2,5 (2 x 50/0,25) - 300/500 V Mét               16.103
15 Vcmo - 2 x 4 (2 x 56/0,3) - 300/500 V Mét               25.316
16 Vcmo - 2 x 6 (2 x 84/0,3) - 300/500 V Mét               37.372
17 CV - 1,5 (7/0,52) - 450/750 V Mét                 4.909
18 CV - 2,5 (7/0,67) - 450/750 V Mét                 7.612
19 CV - 4,0 (7/0,85) - 450/750 V Mét               11.386
20 CV - 6,0 (7/1,04) - 450/750 V Mét               16.728
21 CV - 10 (7/1,35) - 450/750 V Mét               28.050
22 CV - 16 (7/1,7) - 450/750 V Mét               43.733
23 CV - 25 (7/0,2,14) - 450/750 V Mét               68.978
24 CV - 35 (7/2,52) - 450/750 V Mét               95.115
25 CV - 50 (19/1,8) - 450/750 V Mét             132.345
26 CV - 70 (19/2,14) - 450/750 V Mét             185.768
27 CVV - 1 (1 x 7/0,425) - 0,6/1 KV Mét                 4.892
28 CVV - 1,5 (1 x 7/0,52) - 0,6/1 KV Mét                 6.371
29 CVV - 2,5 (1 x 7/0,67) - 0,6/1 KV Mét                 9.252
30 CVV - 4 (1 x 7/0,85) - 0,6/1 KV Mét               13.983
31 CVV - 6 (1 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét               19.605
32 CVV - 10 (1 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét               30.978
33 CVV - 25 (1 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét               73.181
34 CVV - 50 (1 x 19/1,8) - 0,6/1 KV Mét             137.951
35 CVV - 100 (1 x 19/2,6) - 0,6/1 KV Mét             281.771
36 CVV - 2 x 1,5 (2 x 7/0,52) - 300/500 V Mét               13.626
37 CVV - 2 x 2,5 (2 x 7/0,67) - 300/500 V Mét               20.141
38 CVV - 2 x 4 (2 x 7 /0,85) - 300/500 V Mét               29.448
39 CVV - 2 x 6 (2 x 7/1,04) - 300/500 V Mét               41.178
40 CVV - 2 x 10 (2 x 7/1,35) - 300/500 V Mét               67.571
41 CVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét             105.506
42 CVV - 4 x 4 (4 x 7/0,85) - 300/500 V Mét               53.546
43 CVV - 4 x 10 (4 x 7/1,35) - 300/500 V Mét             124.946
44 CVV - 4 x 16 (4 x 7/1,7 ) - 0,6/1 KV Mét             193.418
45 CVV - 4 x 25 (4 x 7/2,14 ) - 0,6/1 KV Mét             297.713
46 CVV - 4 x 35 (4 x 7/2,52 ) - 0,6/1 KV Mét             404.813
47 CVV - 3 x 16 + 1 x 8 (3 x 7/1,7 + 1 x 7/1,2) - 0,6/1 KV Mét             171.233
48 CVV - 3 x 16 + 1 x 10 (3 x 7/1,7 + 1 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét             177.225
49 CVV - 3 x 22 + 1 x 16 (3 x 7/2 + 1 x 7/1,7) -0,6/1 KV Mét             245.055
50 CXV - 25 (1 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét               73.568
51 CXV - 3 x 11 (3 x 7/1,4) - 0,6/1 KV Mét             103.020
52 CXV - 3 x 25 (3 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét             227.460
53 CXV - 3 x 35 (3 x 7/2,52) - 0,6/1 KV Mét             307.785
54 CXV - 4 x 4 (4 x 7/0,85 ) - 0,6/1 KV Mét               56.865
55 CXV - 4 x 6 (4 x7/1,04 ) - 0,6/1 KV Mét               80.070
56 CXV - 4 x 10 (4 x 7/1,35 ) - 0,6/1 KV Mét             126.863
57 CXV - 4 x 16 (4 x 7/1,7 ) - 0,6/1 KV Mét             194.438
58 CXV - 4 x 25 (4 x 7/2,14 ) - 0,6/1 KV Mét             299.243
59 CXV - 4 x 35 (4 x 7/2,52 ) - 0,6/1 KV Mét             406.853
60 CXV- 3 x 6 + 1 x 4 (3 x 7/1,04 + 1 x 7/0,85 ) - 0,6/1 KV Mét               74.333
61 CXV - 3 x 8 + 1 x 6 (3 x 7/1,2 + 1 x 7/1,04 ) - 0,6/1 KV Mét               97.410
62 CXV - 3 x 10 + 1 x 6 (3 x 7/1,35 + 1 x 7/1,04 ) - 0,6/1 KV Mét             115.133
63 CXV - 3 x 14 + 1 x 8 (3 x 7/1,6 + 1 x 7/1,2 ) - 0,6/1 KV Mét             155.423
64 Du - CVV - 2 x 6 (2 x 7/1,04 ) - 0,6/ KV Mét               34.808
65 Du - CVV - 2 x 10 (2 x 7/1,35 ) - 0,6/1 KV Mét               57.758
66 Du - CVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7 ) - 0,6/1 KV Mét               90.908
67 AV - 16 (7/1,7 ) - 0,6/1 KV Mét                 6.045
68 AV - 25 (7/2,14 ) - 0,6/1 KV Mét                 8.727
69 AV - 35 (7/2,52 ) - 0,6/1 KV Mét               11.829
70 AV - 50 (19/1,8 ) - 0,6/1 KV Mét               17.028
71 AV - 70 (19/2,14 ) - 0,6/1 KV Mét               22.426
72 AV - 95 (19/2,52 ) - 0,6/1 KV Mét               30.373
73 AVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét               23.276
74 Du - AV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét               12.849
  Thiết bị điện nhãn hiệu NIKKON - MALAYSIA    
1 Đèn chiếu sáng công cộng S 419 - 400,250 W/150 W-HPS, độ kín 66 Bộ          4.290.000
2 Đèn chiếu sáng công cộng S 412, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ          2.707.200
3 Đèn chiếu sáng công cộng S 412, 250 W - HPS, độ kín 66 Bộ          2.888.000
4 Đèn chiếu sáng công cộng S 412, 250 W/150 W - HPS, độ kín 66 Bộ          3.881.600
4 Đèn chiếu sáng công cộng S 438N, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ          2.707.200
5 Đèn chiếu sáng công cộng S 438N, 250 W - HPS, độ kín 66 Bộ          2.888.000
6 Đèn chiếu sáng công cộng S 438N, 250 W/150 W - HPS, độ kín 66 Bộ          3.792.000
7 Đèn chiếu sáng công cộng S 159, 70 W - HPS, độ kín 66 Bộ          1.985.600
8 Đèn chiếu sáng công cộng S 159, 100 W - HPS, độ kín 66 Bộ          2.166.400
9 Đèn chiếu sáng công cộng S 159, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ          2.345.600
10 Đèn chiếu sáng công cộng S 479, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ          3.428.800
11 Đèn chiếu sáng công cộng S 479, 250 W - HPS, độ kín 66 Bộ          3.792.000
12 Đèn chiếu sáng công cộng S 479, 250 W/150 W- HPS, độ kín 66 Bộ          4.137.000
13 Đèn pha S 2030, 250 W - HPS, độ kín 65 Bộ          2.345.600
14 Đèn pha S 2030, 400 W - HPS, độ kín 65 Bộ          2.617.600
15 Đèn đường Ledxion S 433, 90 W, độ kín 66 Bộ        13.899.200
16 Đèn đường Ledxion S 433, 120 W, độ kín 66 Bộ        16.086.400
17 Đèn đường Ledxion S 433, 150 W, độ kín 66 Bộ        19.315.200
18 Đèn đường Ledxion S 436, 120 W, độ kín 66 Bộ        15.716.000
19 Đèn đường Ledxion S 436, 150 W, độ kín 66 Bộ        21.120.000
20 Đèn đường Ledxion S 436, 170 W, độ kín 66 Bộ        21.481.600
21 Đèn đường Ledxion S 436, 190 W, độ kín 66 Bộ        22.835.200
22 Đèn đường Ledxion S 439, 60 W, độ kín 66 Bộ          6.059.200
23 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130701) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ        11.331.000
24 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130702) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ        11.331.000
25 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130703) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ        10.762.200
26 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130704) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ        12.794.400
27 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130705) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ        20.106.000
28 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130706) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ        17.362.800
29 Đèn chiếu sáng sân vườn BRENTANO (140803) PLCE 18 W - 26 W, độ kín 54 Bộ          5.776.000
30 Đèn chiếu sáng sân vườn thảm hoa BULBOUS 12 W - white Bộ          5.132.400
31 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 10 KVA - ES10 - 3 pha Cái        79.200.000
32 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 15 KVA - ES15 - 3 pha Cái        96.800.000
33 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 20 KVA - ES20 - 3 pha Cái      114.400.000
34 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 25 KVA - ES25 - 3 pha Cái      132.000.000
35 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 30 KVA - ES30 - 3 pha Cái      139.040.000
36 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 40 KVA - ES40 - 3 pha Cái      228.800.000
37 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 50 KVA - ES50 - 3 pha Cái      246.400.000