Tin không khí lạnh tăng cường

    
TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG
 
              Hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam.
   Dự báo khoảng trưa ngày 07/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Quảng Trị.
           Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Quảng Trị có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió Tây Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển có gió Đông Bắc cấp 3-4. Vùng biển ngoài khơi khu vực tỉnh có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
           Khu vực tỉnh trời tiếp tục rét.

Nguồn tin: Đài KTTV Quảng Trị