Dự báo thời tiết tỉnh Quảng Trị (đêm 18 ngày 19/12/2014)

   
CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN
 
        Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên vùng biển ngoài khơi khu vực tỉnh Quảng Trị có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động. Sóng biển cao 2.0 – 3.0 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. 
 

DỰ BÁO THỜI TIẾT
KHU VỰC TỈNH QUẢNG TRỊ
(Đêm 18 ngày 19 tháng 12 năm 2014)
VÙNG ĐỒNG BẰNG:
Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi.
Gió tây bắc cấp 2-3.
Trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ.
VÙNG NÚI:
Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi.
Gió đông bắc cấp 2-3.
Trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ.
THỜI TIẾT BIỂN
Có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km.
Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp trên cấp 6. Biển động.
Độ cao sóng 2.0- 3.0 mét.
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ:
Trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ.
Gió tây bắc cấp 2-3.
Trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ.
Dự báo thời tiết 2-3 ngày tới: Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió nhẹ.

Nguồn tin: Đài KTTV Quảng Trị