Dự báo thời tiết tỉnh Quảng Trị (đêm 17 ngày 18/12/2014)

    
 
CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên vùng biển ngoài khơi khu vực tỉnh Quảng Trị có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; Biển động mạnh. Sóng biển cao 2.0 – 4.0 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
 
DỰ BÁO THỜI TIẾT
KHU VỰC TỈNH QUẢNG TRỊ
(Đêm 17 ngày 18 tháng 12 năm 2014)
VÙNG ĐỒNG BẰNG:
Trời nhiều mây, có mưa rải rác, phía nam có nơi có mưa vừa.
Trong đất liền có gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển có gió đông bắc cấp 3-4.
Trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ.
VÙNG NÚI:
Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía nam có nơi có mưa vừa.
Gió đông bắc cấp 2-3.
Trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ.
THỜI TIẾT BIỂN
Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa.
Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
Độ cao sóng 2.0-4.0 mét.
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ:
Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ cả ngày.
Gió bắc cấp 2-3.
Trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ.
Dự báo thời tiết 2-3 ngày tới: Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển có gió đông bắc cấp 3-4, trời rét, vùng núi có rét đậm. 

Nguồn tin: Đài KTTV Quảng Trị