Dự báo thời tiết tỉnh Quảng Trị (đêm 13 ngày 14/12/2014)

   
DỰ BÁO THỜI TIẾT
KHU VỰC TỈNH QUẢNG TRỊ
(Đêm 13 ngày 14 tháng 12 năm 2014)
VÙNG ĐỒNG BẰNG:
Trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi.
Gió tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển gió đông bắc cấp 3-4.
Trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ.
VÙNG NÚI:
Trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi.
Gió đông bắc cấp 2-3.
Trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ.
THỜI TIẾT BIỂN
Có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa.      
Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.
Độ cao sóng 2.0- 3.0 mét.
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ:
Trời nhiều mây, có lúc có mưa.
Gió tây bắc cấp 2-3.
Trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ.
Dự báo thời tiết 2-3 ngày tới: Trời nhiều mây, có mưa rải rác, vùng đồng bằng đêm và sáng trời rét, vùng núi trời rét. Gió nhẹ.
 

Nguồn tin: Đài KTTV Quảng Trị