Dự báo thời tiết tỉnh Quảng Trị (đêm 12 ngày 13/12/2014)

    
CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên vùng biển ngoài khơi khu vực tỉnh Quảng Trị có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; Biển động mạnh. Sóng biển cao 2 – 4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
DỰ BÁO THỜI TIẾT
KHU VỰC TỈNH QUẢNG TRỊ
(Đêm 12 ngày 13 tháng 12 năm 2014)
VÙNG ĐỒNG BẰNG:
Trời nhiều mây, có mưa rải rác, có nơi có mưa vừa.
Trong đất liền có gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển có gió đông bắc cấp 3-4.
Trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ.
VÙNG NÚI:
Trời nhiều mây, có mưa rải rác.
Gió đông bắc cấp 2-3.
Trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ.
THỜI TIẾT BIỂN
Có mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa.
Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
Độ cao sóng 2.0-4.0 mét.
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ:
Trời nhiều mây, có mưa.
Gió tây bắc cấp 2-3.
Trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ.
Dự báo thời tiết 2-3 ngày tới: Trời nhiều mây, có mưa rải rác, phía nam có nơi mưa vừa, gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển có gió đông bắc cấp 3-4. 

Nguồn tin: Đài KTTV Quảng Trị