Dự báo thời tiết tỉnh Quảng Trị (đêm 11 ngày 12/12/2014)

    
DỰ BÁO THỜI TIẾT
KHU VỰC TỈNH QUẢNG TRỊ
(Đêm 11 ngày 12 tháng 12 năm 2014)
VÙNG ĐỒNG BẰNG:
Trời nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa.
Gió tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển gió đông bắc cấp 4-5.
Trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ.
VÙNG NÚI:
Trời nhiều mây, có mưa rải rác, có nơi mưa vừa.
Gió đông bắc cấp 2-3.
Trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ.
THỜI TIẾT BIỂN
Có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa.      
Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.
Độ cao sóng 2.0- 3.0 mét.
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ:
Trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.
Gió tây bắc cấp 2-3.
Trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ.
Dự báo thời tiết 2-3 ngày tới: Trời nhiều mây, có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, gió nhẹ.

Nguồn tin: Đài KTTV Quảng Trị