Dự báo thời tiết tỉnh Quảng Trị (đêm 09 ngày 10/12/2014)

    
TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG
Hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía nam.
Dự báo khoảng sáng ngày 11/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Quảng Trị.
            Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Quảng Trị có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió Tây Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển có gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển ngoài khơi khu vực tỉnh có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng 1.5-2.5 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
           Khu vực tỉnh trời tiếp tục rét. 

DỰ BÁO THỜI TIẾT
KHU VỰC TỈNH QUẢNG TRỊ
(Đêm 09 ngày 10 tháng 12 năm 2014)
VÙNG ĐỒNG BẰNG:
Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, phía nam có mưa rải rác.
Gió tây bắc cấp 2-3.
Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ.
VÙNG NÚI:
Trời nhiều mây, có mưa vài nơi.
Gió đông bắc cấp 2-3.
Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ.
THỜI TIẾT BIỂN
Có mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa.
Gió đông bắc cấp 4-5. Biển bình thường.
Độ cao sóng 0.75-1.75 mét.
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ:
Trời nhiều mây, có lúc có mưa.
Gió tây bắc cấp 2-3.
Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ.
Dự báo thời tiết 2-3 ngày tới: Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển có gió đông bắc cấp 4. 

Nguồn tin: Đài KTTV Quảng Trị