Dự báo thời tiết tỉnh Quảng Trị (đêm 08 ngày 09/12/2014)

    
DỰ BÁO THỜI TIẾT
KHU VỰC TỈNH QUẢNG TRỊ
(Đêm 08 ngày 09 tháng 12 năm 2014)
VÙNG ĐỒNG BẰNG:
Trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi.
Gió tây bắc cấp 2-3.
Trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ.
VÙNG NÚI:
Trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi.
Gió đông bắc cấp 2-3.
Trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ.
THỜI TIẾT BIỂN
Có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa.      
Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
Độ cao sóng 1.25- 2.25 mét.
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ:
Trời nhiều mây, có lúc có mưa.
Gió tây bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ từ 19 đến 23 độ.
Dự báo thời tiết 2-3 ngày tới: Trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ.

Nguồn tin: Đài KTTV Quảng Trị