Dự báo thời tiết tỉnh Quảng Trị (đêm 07 ngày 08/12/2014)

  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
KHU VỰC TỈNH QUẢNG TRỊ
(Đêm 07 ngày 08 tháng 12 năm 2014)
VÙNG ĐỒNG BẰNG:
Trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, ngày có mưa rải rác, có nơi mưa vừa.
Gió tây bắc cấp 2-3.
Trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ.
VÙNG NÚI:
Trời nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày có mưa rải rác, có nơi mưa vừa.
Gió đông bắc cấp 2-3.
Trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ.
THỜI TIẾT BIỂN
Có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa.      
Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
Độ cao sóng 1.25- 2.25 mét.
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ:
Trời nhiều mây, có mưa, đêm có lúc mưa vừa đến mưa to.
Gió tây bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ từ 19 đến 22 độ.
Dự báo thời tiết 2-3 ngày tới: Trời nhiều mây, có mưa rải rác, có nơi mưa vừa.
Vùng đồng bắc gió tây bắc cấp 2-3, vùng núi gió đông bắc cấp 2-3.

Nguồn tin: Đài KTTV Quảng Trị