Dự báo thời tiết tỉnh Quảng Trị (đêm 05 ngày 06/12/2014)

    
DỰ BÁO THỜI TIẾT
KHU VỰC TỈNH QUẢNG TRỊ
(Đêm 05 ngày 06 tháng 12 năm 2014)
VÙNG ĐỒNG BẰNG:
          Trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi.
          Gió tây bắc cấp 3.
  Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 - 23 độ.
VÙNG NÚI:
          Trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi.
          Gió đông bắc cấp 3.
  Trời rét, nhiệt độ từ 16 - 22 độ.
THỜI TIẾT BIỂN:
        Có mưa rào và dông rải rác.
        Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa.
        Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.
        Biển động. Độ cao sóng: 1.5-2.5 mét.
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ:
          Trời nhiều mây, có lúc có mưa.
          Gió tây bắc cấp 3.
  Trời rét, nhiệt độ từ 18 - 23 độ.
Dự báo thời tiết 2-3 ngày tới: Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa sau đó mưa giảm dần về diện và lượng. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét.

Nguồn tin: Đài KTTV Quảng Trị