Dự báo thời tiết tỉnh Quảng Trị (đêm 03 ngày 04/11/2014)

    
DỰ BÁO THỜI TIẾT
KHU VỰC TỈNH QUẢNG TRỊ
(Đêm 03 ngày 04 tháng 11 năm 2014)
VÙNG ĐỒNG BẰNG:
Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa rải rác, phía nam có nơi có mưa to.
Trong đất liền có gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển có gió đông bắc cấp 3-4.
Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ.
VÙNG NÚI:
Trời nhiều mây, có mưa rải rác, có nơi có mưa vừa.
Gió đông bắc cấp 2-3.
Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ.
THỜI TIẾT BIỂN
Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa.
Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
Độ cao sóng 1.5-2.0 mét.
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ:
Trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.
Gió bắc cấp 2-3.
Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ.
Dự báo thời tiết 2-3 ngày tới: Trời nhiều mây, có mưa rải rác, phía nam tỉnh có nơi có mưa vừa, gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời lạnh. Sau mưa giảm dần về lượng.
 

Nguồn tin: Trung tâm KTTV tỉnh Quảng Trị