Bảng Giá vé tàu khách SE3

   
Thông tin liên hệ: Ga Đông Hà 
Địa chỉ: 02 - Lê Thánh Tôn - Đông Hà - Quảng Trị
Số ĐT: 053. 3852295
Fax:  053. 3563269
BẢNG GIÁ VÉ TÀU KHÁCH SE3
Áp dụng từ 0h00 ngày 04/9/2014 đến hết ngày 31/12/2014
 (Chưa bao gồm phí Bảo hiểm hành khách 1000đồng/vé)         Đơn vị: 1000đồng.


Loại vé
 
Ngồi cứng Ngồi cứng lạnh Ngồi mềm Ngồi mềm lạnh Giường
nằm cứng tầng
1
Giường
nằm cứng tầng2
Giường
nằm cứng tầng
3
Giường
nằm cứng lạnh tầng1
Giường
nằm cứng lạnh tầng
2
Giường
nằm cứng lạnh tầng
3
Giường
nằm mềm tầng
1
Giường
năm mềm tầng
 2
Giường
nằm mềm lạnh tầng
1
Giường
nằm mềm lạnh
tầng
2
Tên ga đến
Huế 30 43 36 48 56 50 43 68 64 54 63 60 77 72
Đà Nẵng 80 110 93 122 143 130 110 174 163 140 160 150 196 184
Tam Kỳ 115 157 133 174 205 186 160 250 233 198 230 215 280 264
 Quảng Ngãi 145 198 170 220 260 236 200 316 295 250 292 272 356 334
Diêu Trì 225 307 260 340 400 364 310 488 456 388 452 420 550 516
Tuy Hòa 273 373 317 414 486 443 377 593 555 472 550 510 668 627
Nha Trang 330 450 382 500 586 533 454 715 668 568 662 616 805 756
Tháp Chàm 373 510 432 565 664 604 514 810 757 644 750 698 912 856
Bình Thuận 440 602 512 670 786 715 610 958 896 762 887 826 1080 1013
Biên Hoà 510 697 592 774 910 827 704 1110 1037 882 1027 956 1250 1172
Sài Gòn 524 716 608 795 934 850 723 1140 1065 905 1054 982 1283 1204

Nguồn tin: Ga Đông Hà