Trung tâm đấu giá và UBND tỉnh Quảng Trị Thông báo đấu giá tài sản xe ôtô đã qua sử dung