Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 06/5/2017

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH QUẢNG TRỊ
THÔNG BÁO 
Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất
 
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án do Trung tâm thực hiện trên địa bàn thành phố Đông Hà, cụ thể như sau:
1.    Vị trí các lô đất:
- Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3: nằm các tuyến đường có mặt cắt 17,5m và 19,5m.
- Hoàn thiện khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2: nằm tuyến đường Nguyễn Vức và đường Nguyễn Văn Cừ.
- Đường vành đai cứu hộ, cứu nạn phía tây thành phố Đông Hà (Trần Bình Trọng).
2. Diện tích và giá sàn: 
- Các lô đất có kích thước 6m x 25m; 8m x 20m; 8m x 29m; 12m x 30m.
- Giá sàn các lô đất: 391 triệu đồng; 450 triệu đồng; 590 triệu đồng và 1,152 tỷ đồng.
    3. Thời gian đấu giá: 
Ngày 6/5/2017 (Trong trường hợp không bán hết các lô đất sẽ tiếp tục tổ chức bán đấu giá vào ngày 7/5/2017).
    4. Thông tin liên hệ:
Mọi thông tin xin liên hệ tại Phòng HC-TH Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, số 09 – Lê Quý Đôn – Tp. Đông Hà – Quảng Trị, điện thoại: 0233.3560612; 0233.3555837.
Các sơ đồ đất:   K24-NDH3   
K5-TBT   K10-TBT
-