Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển, phải qua kiểm tra, sát hạch năm 2016