Lệ phí chứng minh nhân dânLệ phí Cấp lại, đổi chứng minh nhân dân: 6.000 đồng/lần cấp; (Lệ phí này không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân)
- Miễn thu lệ phí chứng minh nhân dân đối với các trường hợp sau:
1. Bố, mẹ, vợ (Hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo qui định của Uỷ ban Dân tộc;
2. Miễn thu khi cấp mới chứng minh nhân dân, bao gồm cả trường hợp cấp chứng minh nhân dân do hết hạn sử dụng; 

 

(Theo Quyết định số 200/QĐ-UBND)