Giá thu khám bệnh và kiểm tra sức khỏe

GIÁ THU VIỆN PHÍ
ÁP DỤNG CHO NGƯỜI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ VÀ NGOẠI TRÚ, KỂ CẢ NGƯỜI BỆNH CÓ THẺ BHYT TẠI CÁC BỆNH VIỆN, TRUNG TÂM Y TẾ, PHÒNG KHÁM ĐA KHOA, BỆNH XÁ, TRẠM Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị)
 
Phần A. Giá thu khám bệnh và kiểm tra sức khoẻ 
TT Nội dung Bệnh viện hạng I Bệnh viện hạng II Bệnh viện hạng III, PKĐK, bệnh xá Trung tâm Y tế Trạm Y tế
Thông tư 14 HĐND tỉnh quyết định Thông tư 14 HĐND tỉnh quyết định Thông tư 14 HĐND tỉnh quyết định Thông tư 14 HĐND tỉnh quyết định Thông tư 14 HĐND tỉnh quyết định
1 Khám lâm sàng chung /khám chuyên khoa 2.000-3000 3000 1.500-3.000 3.000 1.000-2.000 2.000     500-1.000 2.000
2 Khám bệnh theo yêu cầu riêng (Chọn thầy thuốc 10.000-30.000 30.000 10.000-20.000 20.000 10.000-20.000 20.000        
3 Khám, cấp giấy chứng thương, giám định Y khoa (Không kể xét nghiệm, X quang) 15.000-35.000 35.000 15.000-30.000 30.000 10.000-20.000 20.000        
4 Khám sức khoẻ toàn diện tuyển lao động, lái xe (Không kể xét nghiệm, X quang) 25.000-50.000 50.000 25.000-40.000 40.000 18.000-35.000 35.000 18.000-35.000 35.000