Thông tin giờ tàu Thống Nhất tại Ga Đông Hà (2014)

 
Thông tin liên hệ: Ga Đông Hà 
Địa chỉ: 02 - Lê Thánh Tôn - Đông Hà - Quảng Trị
Số ĐT: 053. 3852295
Fax:  053. 3563269
 
          TUYẾN ĐÔNG HÀ - HÀ NỘI
 
 

Mác tàu SE2 SE4 SE6 SE8 SE20 SE24 TN2 TN4
Ga đến
ĐÔNG HÀ Đến: 15:47
Đi:   15:50
17:37
17:40
6:24
6:27
3:01
3:04
22:23
22:26
15:13
15:16
12:30
12:33
17:15
17:18
Đồng Hới 17:37 19:16 8:33 4:44 0:06 17:17 14:16 20:20
Đồng Lê     10:21 6:40     16:43 23:33
H­ơng Phố     11:26 7:45     18:08 0:59
Yên Trung     12:38 8:41     19:05 2:00
Vinh 21:39 23:08 13:05 9:08 4:59 22:17 19:33 2:55
Chợ Sy     13:53       20:35 3:51
Minh Khôi             21:55  
Thanh Hoá 0:21   15:40 11:39 7:22 1:40 22:54 5:36
Bỉm Sơn     16:20   8:04   23:37  
Ninh Bình 1:38   16:55 12:49 8:51   0:26 6:47
Nam Định 2:12   17:29 13:23 9:25   1:13 7:23
Phủ Lý     18:06 14:00 10:33   1:51 8:01
Hà Nội 3:51 4:30 19:26 15:07 11:45 5:30 3:01 9:50
 
                   TUYẾN ĐÔNG HÀ - TP.HỒ CHÍ MINH
 

Mác tàu SE1 SE3 SE5 SE7 SE19 SE23 TN1 TN3
Ga đến
Đông Hà 6:34 9:23 21:04 18:09 7:52 8:33 2:55 5:20
6:37 9:26 21:07 18:12 7:58 8:36 3:07 5:23
Huế 7:48 10:34 22:37 19:25 9:10 9:49 4:21 6:56
Lăng Cô            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5:55  
Đà Nẵng 10:21 12:57 1:18 22:00 12:10 7:19 11:09
Trà Kiệu          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8:22  
Tam Kỳ 11:57   2:52   9:03 13:58
Núi Thành         9:33 14:30
Quảng Ngãi 13:23 15:23 4:01 0:36 10:28 15:40
Bồng Sơn         12:06  
Diêu Trì 16:11 17:59 7:13 3:23 13:27 18:53
Tuy Hoà 18:25 19:45 9:18 5:24 15:22 21:42
Giã         16:29  
Ninh Hoà       6:58    
Nha Trang 20:19 21:38 11:13 7:34 17:38 0:11
Ngã Ba         18:41  
Tháp Chàm 21:57   12:58 9:12 19:51 2:36
Sông Mao         21:12  
Bình Thuận 0:14 1:15 15:14 11:36 22:57 6:12
Long Khánh       13:29 1:23 8:01
Biên Hoà 3:02   17:54 14:28 2:22 9:35
Sài Gòn 3:45 4:30 18:37 15:11 3:05 10:32
 
* Ghi chú: Tàu TN3, TN4 tạm ngừng chạy từ ngày 17/7/2014 đến khi có lệnh mới 

Nguồn tin: Ga Đông Hà