Thông tin giờ tàu Đồng Hới - Huế (2014)

 
Thông tin liên hệ: Ga Đông Hà 
Địa chỉ: 02 - Lê Thánh Tôn - Đông Hà - Quảng Trị
Số ĐT: 053. 3852295
Fax:  053. 3563269

 
TUYẾN ĐÔNG HÀ - ĐỒNG HỚI
 
MÁC TÀU ĐH 42
GA ĐẾN GIỜ ĐẾN GIỜ ĐI
Đông Hà 7:55 8:01
Hà Thanh 8:15 8:23
Tiên An 8:38 9:04
Vĩnh Thủy 9:15 9:17
Sa Lung 9:25 9:28
Thượng Lâm 9:47 9:50
Mỹ Trạch 10:01 10:04
Phú Hòa 10:14 10:17
Mỹ Đức 10:28 10:31
Long Đại 10:45 10:48
Lệ Kỳ 11:01 11:04
Đồng Hới 11:16  
 
TUYẾN ĐÔNG HÀ - HUẾ
 
MÁC TÀU ĐH 41
GA ĐẾN GIỜ ĐẾN GIỜ ĐI
Đông Hà 16:22 16:27
Quảng Trị 16:44 16:47
Diên Sanh 16:58 17:18
Mỹ Chánh 17:30 17:33
Phò Trạch 17:45 17:48
Hiền Sỹ 18:02 18:05
Văn Xá 18:17 18:20
An Hòa 18:31 18:33
Huế 18:42  
 
 

Nguồn tin: Ga Đông Hà