Bảng Giá vé tàu khách TN2

  
Thông tin liên hệ: Ga Đông Hà 
Địa chỉ: 02 - Lê Thánh Tôn - Đông Hà - Quảng Trị
Số ĐT: 053. 3852295
Fax:  053. 3563269
BẢNG GIÁ VÉ TÀU KHÁCH TN2, TN4
Áp dụng từ 0h00 ngày 04/9/2014 đến hết ngày 31/12/2014

    (Chưa bao gồm phí Bảo hiểm hành khách 1000đồng/vé)         Đơn vị: 1000đồng.

Loại vé
 
Ngồi cứng Ngồi cứng lạnh Ngồi mềm Ngồi mềm lạnh Giường
nằm cứng tầng
1
Giường
nằm cứng tầng
2
Giường
nằm cứng tầng
3
Giường
nằm cứng lạnh tầng
1
Giường
nằm cứng lạnh tầng
2
Giường
nằm cứng lạnh tầng
3
Giường
nằm mềm tầng
1
Giường
năm mềm tầng
2
Giường
nằm mềm lạnh tầng
1
Giường
nằm mềm lạnh
tầng
 2
Tên ga đến
Hà Nội 233 288 286 355 468 436 387 592 536 476 530 520 626 614
Phủ Lý 212 262 260 323 387 360 320 490 444 394 440 430 518 508
Nam Định 200 248 246 305 366 340 303 463 420 372 415 407 490 480
Ninh Bình 190 235 233 290 347 324 288 440 398 353 394 387 465 456
Bỉm Sơn 180 223 220 274 330 306 272 416 377 334 373 366 440 430
Thanh Hoá 167 207 205 255 306 285 253 387 350 310 347 340 410 400
Minh Khôi 160 197 195 243 290 270 240 368 333 296 330 323 390 380
Chợ Sy 128 160 158 196 234 218 194 297 270 240 266 260 314 308
Vinh 113 140 140 173 207 193 170 262 238 210 235 230 277 272
Yên Trung 106 130 130 160 193 180 160 244 220 196 220 215 258 253
Hương Phố 88 110 108 134 160 150 133 203 184 163 182 180 215 210
Đồng Lê 70 86 85 106 127 118 105 160 146 130 144 142 170 167
Đồng Hới 37 46 46 57 68 64 57 86 78 70 78 76 90 90

Nguồn tin: Ga Đông Hà