Bảng Giá vé tàu khách SE6, SE8

 
Thông tin liên hệ: Ga Đông Hà 
Địa chỉ: 02 - Lê Thánh Tôn - Đông Hà - Quảng Trị
Số ĐT: 053. 3852295
Fax:  053. 3563269
BẢNG GIÁ VÉ TÀU KHÁCH SE6, SE8
Áp dụng từ 0h00 ngày 04/9/2014 đến hết ngày 31/12/2014

                  (Chưa bao gồm phí Bảo hiểm hành khách 1000đồng/vé)         Đơn vị: 1000đồng.           

 
 Loại vé
 
Ngồi cứng Ngồi cứng lạnh Ngồi mềm Ngồi mềm lạnh Giường
nằm cứng tầng
1
Giường
nằm cứng tầng
2
Giường
nằm cứng tầng
3
Giường
nằm cứng lạnh tầng
1
Giường
nằm cứng lạnh tầng
2
Giường
nằm cứng lạnh tầng
 3
Giường
nằm mềm tầng
1
Giường
năm mềm tầng
2
Giường
nằm mềm lạnh tầng
1
Giường
nằm mềm lạnh
tầng
2
Tên ga đến
Hà Nội 287 332 332 434 574 522 435 666 624 518 634 590 750 703
Phủ Lý 260 302 302 395 475 432 360 550 516 430 524 488 620 582
Nam Định 246 286 286 374 450 408 340 520 488 405 495 460 586 550
Ninh Bình 234 270 270 355 426 388 323 495 463 385 470 438 556 522
Bỉm Sơn (SE6) 222 257 257 336 403 367 306 470 440 364 445 415 526 495
Thanh Hoá 206 240 240 312 375 340 284 435 408 340 414 386 490 460
Minh Khôi(SE6) 196 227 227 297 356 324 270 414 388 322 394 367 465 437
Chợ Sy 158 183 240 240 288 262 218 334 313 260 318 296 375 353
Vinh 140 162 162 212 254 230 193 295 276 230 280 260 332 312
Yên Trung 130 150 150 197 236 215 180 275 257 214 260 243 310 290
Hương Phố 108 126 126 164 197 180 150 230 214 178 218 203 257 242
Đồng Lê 86 100 100 130 156 142 118 180 170 140 172 160 204 190
Đồng Hới 46 53 53 70 84 76 64 97 90 76 93 86 110 103

Nguồn tin: Ga Đông Hà