Bảng Giá vé tàu khách SE1

  
Thông tin liên hệ: Ga Đông Hà 
Địa chỉ: 02 - Lê Thánh Tôn - Đông Hà - Quảng Trị
Số ĐT: 053. 3852295
Fax:  053. 3563269
BẢNG GIÁ VÉ TÀU KHÁCH SE1
Áp dụng từ 0h00 ngày 04/9/2014 đến hết ngày 31/12/2014
(
Chưa bao gồm phí Bảo hiểm hành khách 1000đồng/vé)         Đơn vị: 1000đồng.


 
           Loại vé Ngồi cứng Ngồi cứng lạnh Ngồi mềm Ngồi mềm lạnh Giường
nằm cứng tầng1
Giường
nằm cứng tầng2
Giường
nằm cứng tầng3
Giường
nằm cứng lạnh tầng1
Giường
nằm cứng lạnh tầng2
Giường
nằm cứng lạnh tầng 3
Giường
nằm mềm tầng 1
Giường
năm mềm tầng 2
Giường
nằm mềm lạnh tầng1
Giường
nằm mềm lạnh
tầng 2
 
Tên ga đến
Huế 30 36 36 47 56 50 42 65 60 50 62 57 73 70
Đà Nẵng 80 90 90 120 143 130 108 166 156 130 158 147 187 175
Tam Kỳ 113 130 130 170 205 187 155 238 223 185 226 210 267 250
Quảng Ngãi 142 165 165 216 260 236 196 300 282 234 286 267 338 318
Bồng Sơn 184 214 213 280 334 304 253 390 364 302 370 344 437 410
Diêu Trì 220 256 255 334 400 365 304 465 436 362 442 412 523 490
Tuy Hòa 267 310 310 405 487 443 370 566 530 440 538 500 636 597
Nha Trang 322 375 374 490 587 534 445 682 638 530 648 604 766 720
Tháp Chàm 365 424 423 554 665 605 504 772 723 600 734 684 868 815
Bình Thuận 432 502 500 655 787 716 596 914 856 710 870 810 1027 965
Biên Hoà 500 580 580 758 910 928 690 1057 990 822 1005 936 1188 1116
Sài Gòn 514 597 596 780 1020 927 772 1184 1110 920 1125 1048 1330 1250

Nguồn tin: Ga Đông Hà