21:50 ICT Thứ sáu, 16/04/2021

Trang chủ

Khu đô thị Bắc Thành Cổ Quảng Trị
Trung tâm tin hoc
Trang thông tin điện tử Quảng Trị

Textlink


Trang nhất » Tin Tức » Giá cả các loại » Vật liệu - Xây dựng

Giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 tỉnh Quảng Trị (Phần 5- phần cuối)

Thứ hai - 22/09/2014 09:17
(Ban hành kèm theo Công bố số 2387/CB/STC-SXD
 ngày 15 tháng 9 năm 2014 của liên Sở Tài chính - Sở Xây dựng)
Số
TT
Tên và quy cách vật liệu ĐVT Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ)
  THIẾT BỊ ĐIỆN    
  Thiết bị điện thương hiệu SINO, VANLOCK    
1 Aptomat MCCB 3P 150 A - 18 KA Cái            1.029.000
2 Aptomat MCCB 3P 125 A Cái            1.029.000
3 Aptomat MCCB 3P 60 A Cái               536.000
4 Aptomat MCCB 3P 40 A Cái               345.000
5 Aptomat MCB 1P 1cực 4,5 KA - 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái                 56.630
6 Aptomat MCB 1P 1cực 50, 63 A - 4,5 KA Cái                 88.545
7 Aptomat MCB 1P 2cực 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái               113.000
8 Aptomat MCB 1P 2cực 50, 63 A - 4,5 KA Cái               172.000
9 Aptomat MCB 1P 2cực 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái               199.000
10 Aptomat MCB 1P 2cực 50, 63 A - 4,5 KA Cái               241.000
11 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 610 x 440 x 230 mm Cái               675.000
12 Tủ điện âm tường chứa 3 - 6 Module Cái               152.000
13 Tủ điện âm tường chứa 4 - 8 Module Cái               230.000
14 Ống luồn điện Ф16 (1cây/2,92 m) Cây                 19.545
15 Ống luồn điện Ф20 (1cây/2,92 m) Cây                 27.636
16 Ống luồn điện Ф25 (1cây/2,92 m) Cây                 38.000
17 Ống luồn điện Ф32 (1cây/2,92 m) Cây                 76.545
18 Mặt 1, 2, 3 công tắc Cái                 11.272
19 Mặt 04 công tắc Cái                 15.818
20 Ổ cắm đôi 03 chấu 16 A Cái                 57.000
21 Ổ cắm đơn 02 chấu 16 A Cái                 29.545
22 Hạt công tắc 02 chiều 10 A cầu thang Cái                 15.000
23 Hạt TV Cái                 37.181
24 Hạt điện thoại Cái                 45.818
25 Hạt mạng Cái                 60.545
26 Đèn huỳnh quang 2 x 36 W + Bóng 36 W Bộ               222.272
27 Đèn huỳnh quang 1 x 36 W + Bóng 36 W Bộ               155.636
28 Đèn huỳnh quang 1 x 18 W + Bóng 18 W Bộ               120.000
29 Đèn ốp trần 1 x 32 W Bộ               223.000
30 Dây tín hiệu điện thoại chống nhiễu 2P Mét                   4.100
31 Dây tín hiệu ti vi Mét                   6.636
32 Dây tín hiệu mạng 6UTV Mét                 15.000
  Dây, cáp điện CADIVI    
1 VC - 1,00 (Φ1,17) - 450/750 V (1021003) Mét                   2.820
2 VCm - 1.5 - (1 x 30/0.25) - 450/750 V Mét                   3.960
3 VCm - 2.5 - (1 x 50/0.25) - 450/750 V Mét                   6.450
4 VCm - 4 - (1 x 56/0.30) - 450/750 V Mét                 10.080
5 VCmd - 2 x 1 - (2 x 32/0.2) - 450/750 V (1021204) Mét                   5.600
6 VCmd - 2 x 4 - (2 x 56/0.30) - 450/750 V (1021210) Mét                 21.400
7 VCmd - 2 x 6 - (2 x 7 x 12/0.30) - 450/750 V (1021212) Mét                 32.000
8 VCmo - 2 x 1 - (2 x 32/0.2) - 300/500 V (1021504) Mét                   6.590
9 VCmo - 2 x 4  - (2 x 50/0.32) - 300/500 V (1021510) Mét                 21.600
10 VCmo - 2 x 6 - (2 x 7 x 12/0.30) - 300/500 V (1021512) Mét                 31.800
11 CV - 1 - 450/750 V (7/0.425) (1040101) Mét                   3.060
12 CV - 1.5 - 450/750 V (7/0.52) (1040102) Mét                   4.260
13 CV - 2 - 450/750 V (7/0.6) (1040103) Mét                   5.440
14 CV - 2.5 - 450/750 V (7/0.6) (1040104) Mét                   6.670
15 CV - 3,0 - 450/750 V (7/0.75) (1040165) Mét                   7.900
16 CV - 4 - 450/750 V (7/0.85) (1040106) Mét                 10.140
17 CV - 8 - (7/1.2) - 450/750 V Mét                 19.660
18 CV - 25 - 450/750 V (7/2.14) (1040115) Mét                 59.000
19 CV - 35 - 450/750 V (7/2.52) (1040117) Mét                 81.100
20 CV - 75 - 450/750 V (19/2.25) (1040125) Mét               175.600
21 CVV -1 (1 x 7/0.425) - 0,6/1 kV (1050701) Mét                   4.160
22 CVV - 1.5 (1 x 7/0.52) - 0,6/1 kV (1050702) Mét                   5.830
23 CVV - 2.5 (1 x 7/0.67) - 0,6/1 kV (1050704) Mét                   8.500
24 CVV - 4 (1 x 7/0.85) - 0,6/1 kV (1050706) Mét                 12.790
25 CVV - 10 (1 x 7/1.35) - 0,6/1 kV (1050710) Mét                 28.600
26 CVV - 25 (1 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1050715) Mét                 66.900
27 CVV - 50 (1 x 19/1.8) - 0,6/1 kV (1050719) Mét               126.600
28 CVV - 100 (1 x 19/2.6) - 0,6/1 kV (1050724) Mét               239.700
29 CVV - 2 x 2.5(2 x 7/0.67) - 300/500 V (1050210) Mét                 18.310
30 CVV - 3 x 4 + 1 x 2.5 (3 x 7/0.85 + 1 x 7/0.67)-0,6/1 kV (1051101) Mét                 44.800
31 CVV - 3 x 10 + 1 x  6 (3 x 7/1.35 + 1 x 7/1.04)-0,6/1 kV (1051104) Mét               100.500
32 CVV - 3 x 22 + 1 x 16(3 x 7/2 + 1 x 7/1.7)-0,6/1 kV (1051110) Mét               210.300
33 CVV - 4 x 4 (4 x 1/2.25) - 300/500 V (1050415) Mét                 46.700
34 CVV - 4 x 10 (4 x 7/1.35) - 300/500 V (1050427) Mét               113.000
35 CVV - 4 x 16 (4 x 7/1.7)-300/500 V (1050430) Mét               174.100
36 CVV - 4 x 25 (4 x 7/2.14)-300/500 V (1050432) Mét               270.700
37 CVV - 4 x 35 (4 x 7/2.52) - 300/500 V (1050434) Mét               342.800
38 C X V - 25 (1 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1060115) Mét                 62.600
39 C X V - 3 x 8 + 1 x 6 (3 x 7/1.2 + 1 x 7/1.04) - 0,6/1 kV (1060503) Mét                 84.100
40 C X V - 3 x 14+1 x 8 (3 x 7/1.6 + 1 x 7/1.2) - 0,6/1 kV (1060506) Mét               134.500
41 C X V - 4 x 10 (4 x 7/1.35) - 0,6/1 kV (1060410) Mét               109.700
42 C X V - 4 x 25 (4 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1060415) Mét               272.800
43 C X V - 4 x 35 (4 x 7/2.52) - 0,6/1 kV (1060417) Mét               369.700
44 C X V - 4 x 50 (4 x 19/1.8) - 0,6/1 kV (1060419) Mét               515.300
45 C X V - 4 x 70 (4 x 19/2.14) - 0,6/1 kV (1060421) Mét               716.800
46 AV - 10 - 450/750 V (7/1.35) (2040101) Mét                   3.770
47 AV - 16 - 450/750 V (7/1.7) (2040104) Mét                   5.390
  Dây nhôm lõi thép các loại: (ACSR-TCVN)    
48 Dây nhôm lõi thép có tiết diện ≤ 50 mm2 Kg                 64.000
49 Dây nhôm lõi thép có tiết diện >50 - 905 mm2 Kg                 63.000
50 Dây nhôm lõi thép có tiết diện >95 - 240 mm2 Kg                 64.000
51 Dây néo thép bện TK35 Mét                   7.091
52 Dây néo thép bện TK 50 Mét                   7.727
53 Cáp đồng bọc 2C x 100+ Mét                   7.500
54 Cáp điện PVC M2 x 4 (1 sợi) Mét                 16.000
55 Cáp điện PVC M2 x 6 (7 sợi) Mét                 24.000
56 Cáp điện PVC M2 x 10 (7 sợi) Mét                 37.500
57 Dây điện PVC 2 x 1,5 (KOREA) Mét                 10.000
58 Dây đấu nối CVV2 x 2,5 Mét                 15.000
59 Đèn cầu mờ 250 bóng rung 200 W HN Bộ               145.455
60 Đèn lốp trần Neon 22 W ĐLoan nắp nhựa Bộ               155.000
61 Tủ sơn tĩnh điện 450 x 1.200 x 1.400 (VN) Cái            4.227.273
62 Tủ sơn tĩnh điện 450 x 800 x 1.000 (VN) Cái            2.681.818
63 Tủ điện TBA trọn bộ <50 A không có Aptomat Cái            2.045.455
64 Khóa đỡ thẳng cáp vặn xoắn: KDT Bộ                 22.727
65 Khóa đỡ góc cáp vặn xoắn (300 < G < 600): KĐG Bộ                 18.182
66 Khóa đỡ néo cáp vặn xoắn (G > 600): KNG Bộ                 31.818
67 Cụm bulon móc cáp vặn xoắn: CBLM Bộ                 40.909
68 Bulon móc cáp vặn xoắn: BLM Bộ                 16.364
69 Nắp bịt đầu cáp vặn xoắn Cái                   2.727
70 Cầu dao tự động 03 cực 20 A loại 8 TC - MCCB Cái            1.409.091
71 Phễu cáp 24  KV (Pháp) Bộ            3.363.636
72 Cầu chì sứ Cái                   2.727
73 Cầu chì tự rơi 24 kV - FCO - 24 kV Cái               850.000
74 Chống sét van 22 kV của Mỹ Cái               830.000
75 Sứ đứng 24 kV + ty sứ bọc chì (loại F1 -CMB) Cái               189.200
76 Sứ đứng 24 kV loại Linepost + Ty Cái               180.000
77 Sứ đứng 24 kV loại Pinpost + Ty Cái               200.000
78 Sứ đứng 35 kV đường rò 720 mm - CSM Cái               200.000
79 Chuỗi néo POLIME 24 kV + phụ kiện Bộ               350.000
80 Kẹp cáp nhôm A 50 Cái                 10.909
81 Kẹp cáp nhôm A 35 Bộ                   7.273
82 Kẹp cáp đồng nhôm M 50 - A 70 Cái                 10.909
83 Kẹp mỏ chim Bộ               100.000
84 Kẹp cốt đồng M 70 Cái                 10.000
85 Kẹp răng hạ áp TTD 15IF Bộ                 77.273
86 Kẹp răng hạ áp 35/10 Bộ               177.273
87 Aptomat tép 01 cực 6/10/16/20/25/32/40 A (Roman) Cái                 69.000
88 Aptomat tép 01 cực 50A-63 A (ROMAN) Cái                 79.000
89 Aptomat tép 02 cực 6/10/16/20/25/32/40 A (Roman) Cái               138.000
90 Aptomat tép 02 cực 50A-63 A (ROMAN) Cái               158.000
91 Aptomat chống giật loại 2P(15 A - 30 A) (Roman) Cái               348.000
92 Aptomat chống giật loại 2P(40 A - 50 A) (Roman) Cái               420.000
93 Ổ cắm đơn Roman Cái                 32.000
94 Ổ cắm đôi Roman Cái                 51.000
95 Ổ cắm đơn 03 chấu đa năng Roman Cái                 50.160
96 Ổ cắm đôi 03 chấu đa năng Roman Cái                 69.300
97 Tủ Aptomat 4P Cái                 93.000
98 Tủ Aptomat 6P Cái               126.000
99 Tủ Aptomat 9P Cái               210.000
100 Tủ Aptomat 12P Cái               280.000
  Dây cáp điện LUCKY STAR    
101 Dây đơn cứng lõi đồng VC1,0 (12/10) 1 x 1/1.2 Mét                   2.788
102 Dây đơn cứng lõi đồng VC2,0 (16/10) 1 x 1/1.6 Mét                   4.975
103 Dây đơn mềm lõi đồng VCm0,5 1 x 16/0.20 Mét                   1.500
104 Dây đơn mềm lõi đồng VCm1,5 1 x 30/0.25 Mét                   3.868
105 Dây đôi mềm dẹt lõi đồng VCmd 2 x 0,50 2 x 16/0.20 Mét                   3.000
  Sản phẩm JuSun (nhà phân phối chính DN tư nhân Tâm Phú)    
I Công tắc, ổ cắm loại ELEGANT & NOTION    
1 Mặt 01 lỗ, 2 lỗ, 03 lỗ Cái 7.000
2 Mặt cầu giao an toàn ,Mặt che trơn Cái 11.600
3 Ổ cắm đơn 02 chấu 16 A Cái 26.500
4 Ổ cắm đôi 02 chấu 16 A Cái 42.600
5 Công tắc 10 A - loại 1 chiều Cái 9.000
6 Công tắc 10 A - loại 2 chiều Cái 16.500
7 Công tắc bạc xi 10 A - loại 1 chiều Cái 11.700
8 Nút  nhấn chuông 3 A Cái 24.600
9 Ổ cắm 02 chấu dẹp Cái 23.400
10 Cầu chì ống 10 A Cái 5.600
11 Cầu giao tự động bằng đồng 1 cực JS-1P 06+1p10 Cái 56.000
12 Máng đèn huỳnh quang có chụp (xương cá) JXC 5140 - 1.2 m Cái 286.400
13 Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng chân tròn JCT 7140 - 1.2m  Cái 176.700
14 Bộ đèn điện tử tiết kiệm điện T4 cao cấp JS -T4-8 Cái 72.200
II  BÓNG TIẾT KIỆM ĐIỆN    
1 Bóng  tiết kiệm 2u đuôi vặn +gài 2u-5 w +9 w + 13 w + 18 w Cái 32.600
2 Bóng tiết kiệm điện 3u đuôi vặn  +gài 3u - 13 w + 15 w Cái 49.700
3 Bóng tiết kiệm điện 4u đuôi vặn 4u - 55 w Cái 159.900
4 Bóng đèn tiết kiệm chống thấm 3u Cái 89.700
5 Bóng chén tiêt kiệm  5 w +7 w + 9 w Cái 49.500
6 Xoán mini 7 w + 13 w + 15 w Cái 50.600
7 Bóng xoán 7 w, 9 w Cái 49.700
8 Bóng gim halogenn 10 w + 20 w + 35 w Cái 8.600
  Cáp điện Cadisun    
I CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT ĐỀU CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV    
1 DSTA 4 x 4, (7 sợi) Mét 49.773
2 DSTA 4 x 6, (7 sợi) Mét 65.487
3 DSTA 4 x 10, (7 sợi) Mét 97.312
4 DSTA 4 x 16, (7 sợi) Mét 143.124
5 DSTA 4 x 25, (7 sợi) Mét 218.610
6 DSTA 4 x 35, (7 sợi) Mét 298.445
7 DSTA 4 x 50, (19sợi) Mét 421.001
8 DSTA 4 x 70, (19sợi) Mét 579.732
II CÁP ĐỒNG NGẦM 3 PHA+1PHA TRUNG TÍNH CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV
1 DSTA 3 x 10 + 1 x 6, (7 sợi) Mét 88.988
2 DSTA 3 x 16 + 1 x 10, (7 sợi) Mét 131.102
3 DSTA 3 x 25 + 1 x 16, (7 sợi) Mét 199.251
4 DSTA 3 x 35 + 1 x 16, (7 sợi) Mét 258.590
5 DSTA 3 x 35 + 1 x 25, (7 sợi) Mét 277.895
6 DSTA 3 x 50 + 1 x 25, (19 sợi) Mét 370.030
7 DSTA 3 x 50 + 1 x 35, (19 sợi) Mét 389.922
8 DSTA 3 x 70 + 1 x 35, (19 sợi) Mét 510.423
III DÂY OVAN VCTFK 2 RUỘT MỀM 300-500V; TCNV 6610-5: 2000    
1 CXV 2 x 2.5 (7 sợi) Mét 14.281
2 VCTFK 2 x 0.5 ( 20 sợi) Mét 2.984
3 VCTFK 2 x 0.75 (30 sợi) Mét 4.013
4 VCTFK 2 x 1.0 (40 sợi) Mét 5.128
5 VCTFK 2 x 1.5 (48 sợi) Mét 7.212
6 VCTFK 2 x 2.0 (65 sợi) Mét 9.432
7 VCTFK 2 x 2.5 (50 sợi) Mét 11.391
  Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE Thăng Long    
1 TFP Φ40/30 Mét                 14.900
2 TFP Φ50/40 Mét                 21.400
3 TFP Φ65/50 Mét                 29.300
4 TFP Φ85/65 Mét                 42.500
5 TFP Φ105/80 Mét                 55.300
6 TFP Φ130/100 Mét                 78.100
7 TFP Φ160/125 Mét               121.400
8 TFP Φ195/150 Mét               165.800
9 TFP Φ230/175 Mét               247.200
10 TFP Φ260/200 Mét               295.500
  Một số thiết bị điện, dây điện, cáp điện khác    
1 Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2 x 2,5, M2 sản xuất theo TCVN 2103 - A I0819 - D5237 - C1 Mét                   9.495
2 Dây điện đôi oval mềm dẹt VCmo 2 x 2,5, sản xuất theo TCVN 6610 - 5 (IEC60227 - 5) BAO324 - V3237-C2 ROBOT*TCVN 6610 - 5 (IEC60227 - 5) Mét                 10.845
3 Dây điện đôi mềm tròn VVCm 2 x 2,5, sản xuất theo TCVN 6610 - 5 BA0508 - V3237 ROBOT * 610 TCVN 5 (60227IEC 53) 6610 TCVN 53 (60227IEC 53) Mét                 12.150
4 Cáp điện lực hạ thế ruột đồng (màu đen) CV 95, sản xuất theo
TCVN 6610-3 (IEC 227-3)*RJ1217 - C3106 ROBOT*6610 TCVN-01 (227 IEC-01) ROBOT*6610 TCVN-01 (227IEC-01)
Mét               168.300
5 Cáp điện lực hạ thế ruột đồng (màu đỏ) CV 6,0, sản xuất theo TCVN 02 (227IEC02)*BAO517-C3106-C1 ROBOT*6610 TCVN 02 (227 IEC 02) ROBOT*6610 TCVN 02 (227 IEC 02) Mét                 11.160
6 Cáp điện lực hạ thế ruột đồng (màu đỏ) CV 4,0, sản xuất theo TCVN 6610-3 (IEC 60027-3)*BA0427-C3106-C1 ROBOT * TCVN 6610-3 (IEC60227-3) ROBOT* TCVN 6610-3 (IEC 60227-3) Mét                   7.578
7 Cáp điện lực hạ thế ruột nhôm (màu đen) AV 16, sản xuất theo TCVN 6610 01 (227 IEC 01) - BAO326-C3106 ROBOT * TCVN 6610 01 (227 IEC 01) ROBOT* TCVN 6610-01 (227 IEC 01) Mét                   4.248
8 Máng tán quang âm trần 2 x 36 W (Junsun) Bộ               832.762
9 Máng HQ đơn 1 x 36 W (Junsun) Bộ               180.942
10 Đèn dowlight D = 160 + bóng 26 W (Junsun) Bộ               164.764
11 Đèn dowlight D = 125 + bóng 18 W (LGL4/Duhal) Bộ                 99.600
12 Đèn ốp trần D=300+bóng vòng 32 W (LKR132/Duhal) Bộ               285.200
13 Đèn cây thông CS 01 + bóng 20 W (Slighting) Bộ               563.500
14 Mặt 1 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                 38.000
15 Mặt 2công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                 48.500
16 Mặt 3 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                 62.450
17 Mặt 4 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                 89.450
18 Mặt 5 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ               103.375
19 Mặt 6 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ               118.890
20 Mặt aptomat đơn (Clípsal) Cái                 28.000
21 Ổ cắm đôi 02 chấu (Clípsal) Cái                 66.909
22 Quạt gió âm trần 300 x 300 (San kyo) Cái               398.000
23 Quạt gió âm tường 300 x 300 (Vinawin) Cái               398.000
24 Quạt treo tường điều khiển từ xa (Vinawin) Cái               480.000
25 Chuyển mạch Vôn (LD) Cái               250.000
26 Thanh cái đồng 4 x 40 mm (LD) Mét               415.000
27 Thanh cái đồng 4 x 20 mm (LD) Mét               495.000
28 Sứ đở thanh cái (LD) Cái                 19.000
29 Đèn báo pha (LD) Cái                 51.300
30 Khóa chuyển mạch (LD) Cái               380.000
31 Đồng hồ Ampeke 350/5A thang đo 0 - 350 A (LD) Cái               369.000
32 Máy biến dòng 350/5 A; 200/5 A; 100/5 A; 50/5 A (LD) Cái               295.000
33 Đồng hồ vôn kế (LD) Cái               235.000
34 Thanh cái đồng 40 x 2 (LD) M               485.000
35 Tủ điện kt 1000 x 800 x 450 dày 1,5 ly sơn tỉnh điện (LS) Cái            3.050.000
36 Tủ điện kt 800 x 600 x 400 dày 1,5 ly sơn tỉnh điện  (LS) Cái            2.150.000
37 Tủ điện kt 800 x 600 x 400 dày 1,5 ly sơn tỉnh điện  (LS) Cái            1.995.000
38 Đèn chiếu sáng công cộng S479,250 W HPS, độ kín 66 (Việt Nam) Bộ            3.992.000
  BÓNG ĐÈN CÁC LOẠI    
  BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG    
1 Bóng HQ T8 - 18 W Galaxy (S) - Daylight Cái                   9.000
2 Bóng HQ T8 - 36 W Galaxy (S) - Daylight Cái                 12.000
3 Bóng HQ T8 - 18 W Delux (E) - 6500 K Cái                 16.000
4 Bóng HQ T8 - 36 W Delux (E) - 6500 K Cái                 26.000
  BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT    
5 Đèn HQ Compact T3 - 2U 5 W Galaxy (E27, B22 - 6500 K, 2700 K) Cái                 28.000
6 Đèn HQ Compact T3 - 3U 15 W Galaxy (E27, B22 - 6500 K, 2700 K) Cái                 37.000
7 Đèn HQ Compact CFL - 4UT5 40 W E27 (6500 K, 2700 K) Cái               107.000
8 Đèn HQ Compact CFL - 4UT5 50 W E40 (6500 K, 2700 K) Cái               131.000
9 Đèn HQ Compact CFH - H 4U 65 W E40 (6500 K, 2700 K) Cái               145.000
10 Đèn HQ Compact CFH - H 5U 100 W E27 (6500 K) Cái               215.000
  Bộ đèn huỳnh quang, bộ đèn ốp trần (đã bao gồm bóng)    
11 Bộ đèn HQ T8 - 18 W x 1 M9G - balát điện tử Bộ               106.000
12 Bộ đèn HQ T8 - 36 W x 1 M9G - balát điện tử Bộ               119.000
13 Bộ đèn ốp trần 15 W (CL 04 15 3UT3) Bộ               104.000
14 Bộ đèn ốp trần 16 W (CL - 01-16) Bộ               108.000
15 Bộ đèn ốp trần 28 W (CL - 03 - 28) Bộ               144.000
16 Bộ đèn ốp trần Led (Led CL - 01) 8 W trắng, vàng Bộ               316.000
  Chao đèn Compact âm trần và chao đèn ngõ xóm (chưa bao gồm bóng)  
17 Chao phản quang đèn compact âm trần CFC - 110 Cái                 47.000
18 Chao phản quang đèn compact âm trần CFC - 120 Cái                 54.000
19 Chao phản quang đèn compact âm trần CFC - 145 Cái                 58.000
20 Chao phản quang đèn compact âm trần CFC - 190 Cái                 89.000
21 Bộ chao đèn ngõ xóm RSL - 05/50 W/E40 Cái               115.000
22 Bộ chao đèn ngõ xóm RSL - 05/20 Wx1/E27 Cái                 90.000
  Máng HQ M2 và Máng HQ âm trần M6 (chưa bao gồm bóng)    
23 Máng đèn HQ PQ FS-20/18 x 1 - M2 - Balát điện tử Cái               118.000
24 Máng đèn HQ 1,2 m PQ FS40/36 x 1 - M2 - Balát điện tử Cái               195.000
25 Máng HQ âm trần FS - 40/36 x 2 - M6 - Balát điện tử Cái               539.000
26 Máng HQ âm trần FS - 40/36 x 3 - M6 - Balát điện tử Cái               887.000
27 Máng HQ âm trần FS - 40/36 x 4 - M6 - Balát điện tử Cái            1.110.000
  Bộ đèn chiếu sáng lớp học (trọn bộ)    
28 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 1 CM1*E Bộ               454.000
29 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 2 CM1*E Bộ               590.000
30 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 1 CM1*E BACS Bộ               510.000
  Đèn cao áp    
31 Đèn Metal HALIDA (MH-TD 70 W/742) R7s Cái               128.000
32 Đèn Metal HALIDA (MH-TD 150 W/742) R7s Cái               141.000
33 Đèn Metal HALIDA (MH-TS 70 W/742) G12 Cái               141.000
34 Đèn Metal HALIDA (MH-TS 150 W/742) G12 Cái               156.000
35 Đèn Metal HALIDA (MH-T 150 W/642) E27 Cái               156.000
36 Đèn Metal HALIDA (MH-ED 150 W/642) E27 Cái               170.000
37 Công tắc đôi S92/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                 31.000
38 Công tắc ba S93/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                 37.000
39 Công tắc đơn S91/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                 21.000
40 Ổ cắm đơn S9U điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                 24.000
41 Ổ cắm đôi S9U2 điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                 32.000
42 Công tắc và ổ cắm 03 chân S9UK; công tắc 10 A - 250 V; ổ cắm 15 A - 250 (Rạng Đông) Cái                 44.000
43 Công tắc và ổ cắm 02 chân S9UK, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                 36.000
  Thiết bị điện nhãn hiệu AC    
1 Máng đèn Batten AC Slimax 01 bóng 0,6 m (BFS118) Bộ               150.000
2 Máng đèn Batten gắn tán xạ 01 bóng  1,2 m (BFLP136) Bộ               324.545
3 Máng đèn Batten gắn phản quang 1 bóng  1,2 m (BFR136) Bộ               185.454
4 Máng đèn Batten T8 Slimax dùng tăng phô điện từ 2 bóng 0,6m Bộ               200.900
5 Máng đèn Batten T5 dùng tăng phô điện từ 02 bóng 1,2 m (ABF228) Bộ               301.818
6 Máng đèn tán quang lắp âm 02 bóng 1,2 m (RFL236) Bộ               782.727
7 Máng đèn tán quang lắp nỗi 1 bóng 1,2 m (SFL136/E)376363 Bộ               376.363
8 Đèn chống thấm AC 01 bóng 0,6 m (WFL118 - Bộ) Bộ               435.454
9 Đèn báo lối thoát hiểm 01 mặt (ALEx 103 A) Cái               473.636
10 Đèn pha 1 x 500 W (HF500) Cái               153.000
11 Đèn Downlight âm trần phi 75 (RDV105) Cái                 61.500
12 Đèn Downlight gắn nổi 1 x E27 (RDS351/W) Cái               126.000
  Thiết bị điện nhãn hiệu COMET    
1 Máng đèn Batten siêu mỏng Slimkit tăng phô điện tử 1 bóng 0.6 m (SFBE120) Bộ                 81.000
2 Máng táng quang ECO lắp âm 02 bóng 1.2 m (CFR240/E) Bộ               529.000
3 Máng táng quang ECO lắp nổi 02 bóng 0.6 m (CSR220) Bộ               461.000
4 Ổ cắm đơn 03 chấu + 2 lỗ (CS1U32) Cái                 53.000
5 Chuông điện (CDB2) Cái                 98.000
6 Ống luồn tròn PVC phi 32 (C32) Cây                 55.000
7 Ống ruột gà phi 32 (CFC32/E) Cuộn               320.000
8 Tủ điện 02 cửa 18 đường (CE18PM) Cái               538.000
9 Tăng phô mỏng silex 1.2 m - SBS40 Cái                 30.454
10 Dây điện thoại Comet loại 100 m (4C(7/0.15SQMM) - 100 m) Cuộn               320.000
  Thiết bị điện hãng LG    
1 Át tomat 01 cực 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A MCB-LS Cái                 60.600
2 Át tomat 03 cực 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 32 A, 40 A, 60 A,75 A MCCB-LS Cái               772.250
3 MCCB - LS 2P 20 A Cái               664.700
4 MCCB 3P 300 A có dòng ngắt mạch 25 ka ABN403c/LS Cái            4.781.250
5 MCCB 3P 250 A có dòng ngắt mạch 25 ka ABN403c/LS Cái            3.665.620
6 MCCB 3P 100 A có dòng ngắt mạch 22 ka ABN403c/LS Cái               772.200
7 MCCB - LS 3P 50 A, 60 A có dòng ngắt mạch 15 ka Cái               772.200
8 MCCB - LS 2P 20 A Cái               664.700
  Thiết bị điện hãng Sanshe    
1 Ổ cắm đôi ba chấu Cái                 85.040
2 Mặt 1 lỗ + 1 hạt công tắc 10 A S-A3/Sanshe Bộ                 28.360
3 Mặt 2 lỗ + 2 hạt công tắc 10 A S-A3/Sanshe Bộ                 38.540
4 Mặt 3 lỗ + 3 hạt công tắc 10 A S-A3/Sanshe Bộ                 48.720
5 Mặt 1 lỗ + 1 hạt công tắc 10 A công tắc đảo chiều S-A3/Sanshe Bộ                 38.297
  Thiết bị điện hãng Panasonic    
1 Quạt hút gió phòng vệ sinh 300 x 300 FV25AU9 - Panasonic Cái               701.500
2 Đèn báo pha - LD Cái                 19.550
3 Đồng hồ Vôn kế - LD Cái               149.500
4 Đồng hồ Ampe kế - LD Cái               149.500
5 Công tắc chuyển mạch Vôn - LD Cái               287.000
6 Máy biến dòng 200\5 A -LD Cái               247.200
  Tủ điện    
1 Tủ điện âm tường KT 600 x 400 x 150 x 1,5 ly  sơn tĩnh điện Cái               850.000
2 Tủ điện nổi tường KT 800 x 600 x 200 x 1,5 ly sơn tĩnh điện Cái            1.384.500
3 Tủ điện nổi tường KT 1.800 x 800 x 600 x 2,0 ly sơn tĩnh điện Cái          11.000.000
  Hãng DuHal    
1 Đèn trang trí áp trần LED-HP 1281/1 Bộ            1.382.000
2 Đèn trần vuông - bóng compact 21w chụp mờ LKV 122/T -Duhal Bộ               186.000
3 Đèn ốp trần D300 bóng compact 15w LKR 122/0- Duhal Bộ               194.000
4 Đèn ốp trần Huỳnh Quang 1,2 m  QDV 140/S Duhal Bộ               266.000
5 Đèn modul ốp tường trang trí 270 x 270 Compact 9 w 83133 - Eglo Bộ               803.000
6 Đèn chiếu sáng ốp tường trang trí bóng hologel 85979 1 x 60 w - Eglo Bộ            1.175.000
7 Đèn Dowlight âm trần D185 bóng Compac 2 x 13 w PRDC160E272 - Paragon Bộ               309.400
8 Đèn Dowlight âm trần D185 bóng metal halide 70 w PRDC160E272 - Paragon Bộ               809.600
9 Đèn huỳnh quang âm trần chóa phản quang sọc nhôm 2 x 36 w - Paragon Bộ               592.700
10 Dàn Đèn pha chiếu bóng halogel 5 x 50 w 922 Φ120 x 5 bộ + thanh ray 01 m- AFC Bộ            3.250.000
  Một số đèn trang trí khác    
1 Đèn ốp tường EGLO 85979 Max 1 x 60 w Bộ            1.450.375
2 Đèn ốp tường EGLO 83133 Max 1 x 60 w Bộ               965.020
3 Đèn ốp tường Tân Bảo Ký TK43 (1 x 40 w) + bóng compat 8 w pl Bộ               358.540
4 Đèn chùm Nét Việt N2304 KT 1120 x 720E 14 x 18 Bộ          10.958.350
5 Đèn chùm Nét Việt NC 9056  KT 800 H400 Cầu xoay E 14 x 18,9 bóng LES 3 W Siêu sáng. Bộ            8.765.000
  Sản phẩm dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO) (nhà phân phối chính Công ty TNHH Huy Hoàng)
1 VC - 1,5 (F 1,38 ) - 450/750 V Mét                   4.361
2 VC - 2,5 (F 1,77 ) - 450/750 V Mét                   7.013
3 VC - 4,0 (F 2,24) - 450/750 V Mét                 10.952
4 VC - 6,0 (F 2,74) - 450/750 V Mét                 16.142
5 VC - 10,0 (F 3,56) - 450/750 V Mét                 27.158
6 VCm - 1,5 (1 x 30/0,25) 450/700 V Mét                   4.488
7 VCm - 2,5 (1 x 50/0,25) 450/700 V Mét                   7.255
8 VCm - 4,0 (1 x 56/0,30) 450/700 V Mét                 11.335
9  V Cm - 6,0 (7 x 12/0,30) 450/700 V Mét                 17.009
10  V Cm - 10,0 (7 x 12/0,40) 450/700 V Mét                 30.473
11  V Cmo - 2 x 0,75 (2 x 24/0,2) - 300/500 V Mét                   5.623
12  V Cmo - 2 x 1,0 (2 x 32/0,2) - 300/500 V Mét                   7.089
13  V Cmo - 2 x 1,5 (2 x 30/0,25) - 300/500 V Mét                   9.958
14  V Cmo - 2 x 2,5 (2 x 50/0,25) - 300/500 V Mét                 16.103
15  V Cmo - 2 x 4 (2 x 56/0,3) - 300/500 V Mét                 25.316
16  V Cmo - 2 x 6 (2 x 84/0,3) - 300/500 V Mét                 37.372
17 CV - 1,5 (7/0,52) - 450/750 V Mét                   4.909
18 CV - 2,5 (7/0,67) - 450/750 V Mét                   7.612
19 CV - 4,0 (7/0,85) - 450/750 V Mét                 11.386
20 CV - 6,0 (7/1,04) - 450/750 V Mét                 16.728
21 CV - 10 (7/1,35) - 450/750 V Mét                 28.050
22 CV - 16 (7/1,7) - 450/750 V Mét                 43.733
23 CV - 25 (7/0,2,14) - 450/750 V Mét                 68.978
24 CV - 35 (7/2,52) - 450/750 V Mét                 95.115
25 CV - 50 (19/1,8) - 450/750 V Mét               132.345
26 CV - 70 (19/2,14) - 450/750 V Mét               185.768
27 CVV - 1 (1 x 7/0,425) - 0,6/1K V Mét                   4.892
28 CVV - 1,5 (1 x 7/0,52) - 0,6/1K V Mét                   6.371
29 CVV - 2,5 (1 x 7/0,67) - 0,6/1K V Mét                   9.252
30 CVV - 4 (1 x 7/0,85) - 0,6/1K V Mét                 13.983
31 CVV - 6 (1 x 7/1,04) - 0,6/1K V Mét                 19.605
32 CVV - 10 (1 x 7/1,35) - 0,6/1K V Mét                 30.978
33 CVV - 25 (1 x 7/2,14) - 0,6/1K V Mét                 73.181
34 CVV - 50 (1 x 19/1,8) - 0,6/1K V Mét               137.951
35 CVV - 100 (1 x 19/2,6) - 0,6/1K V Mét               281.771
36 CVV - 2 x 1,5 (2 x 7/0,52) - 300/500 V Mét                 13.626
37 CVV - 2 x 2,5 (2 x 7/0,67) - 300/500 V Mét                 20.141
38 CVV - 2 x 4 (2 x 7/0,85) - 300/500 V Mét                 29.448
39 CVV - 2 x 6 (2 x 7/1,04) - 300/500 V Mét                 41.178
40 CVV - 2 x 10 (2 x 7/1,35) - 300/500 V Mét                 67.571
41 CVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét               105.506
42 CVV - 4 x 4 (4 x 7/0,85) - 300/500 V Mét                 53.546
43 CVV  - 4 x 10 (4 x 7/1,35 )  -  300/500 V Mét               124.946
44 CVV  - 4 x 16 (4 x 7/1,7 )  -  0,6/1K V Mét               193.418
45 CVV  - 4 x 25 (4 x 7/2,14 )  -  0,6/1 KV Mét               297.713
46 CVV  - 4 x 35 (4 x 7/2,52 )  -  0,6/1 KV Mét               404.813
47 CVV  - 3 x 16 + 1 x 8 (3 x 7/1,7 + 1 x 7/1,2) - 0,6/1 KV Mét               171.233
48 CVV  - 3 x 16 + 1 x 10 (3 x 7/1,7 + 1 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét               177.225
49 CVV  - 3 x 22 + 1 x 16 (3 x 7/2+1 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét               245.055
50 CXV  - 25 (1 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                 73.568
51 CXV  - 3 x 11 (3 x 7/1,4) - 0,6/1 KV Mét               103.020
52 CXV  - 3 x 25 (3 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét               227.460
53 CXV  - 3 x 35 (3 x 7/2,52) - 0,6/1 KV Mét               307.785
54 CXV  - 4 x 4 (4 x 7/0,85) - 0,6/1 KV Mét                 56.865
55 CXV  - 4 x 6 (4 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                 80.070
56 CXV  - 4 x 10 (4 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét               126.863
57 CXV  - 4 x 16 (4 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét               194.438
58 CXV  - 4 x 25 (4 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét               299.243
59 CXV  - 4 x 35 (4 x 7/2,52) - 0,6/1 KV Mét               406.853
60 CXV  - 3 x 6 + 1 x 4  3 x 7/1,04 + 1 x 7/0,85) - 0,6/1 KV Mét                 74.333
61 CXV  - 3 x 8 + 1 x 6  3 x 7/1,2 + 1 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                 97.410
62 CXV  - 3 x 10 + 1 x 6  3 x 7/1,35 + 1 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét               115.133
63 CXV  - 3 x 14 + 1 x 8  3 x 7/1,6 + 1 x 7/1,2) - 0,6/1 KV Mét               155.423
64 Du - CVV - 2 x 6 (2 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                 34.808
65 Du - CVV - 2 x 10 (2 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét                 57.758
66 Du - CVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                 90.908
67 AV - 16 (7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                   6.045
68 AV - 25 (7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                   8.727
69 AV - 35 (7/2,52) - 0,6/1 KV Mét                 11.829
70 AV - 50 (19/1,8) - 0,6/1 KV Mét                 17.028
71 AV - 70 (19/2,14) - 0,6/1 KV Mét                 22.426
72 AV - 95 (19/2,52) - 0,6/1 KV Mét                 30.373
73 AV V  - 2 x 16 (2 x 7/1,7)  - 0,6/1 KV Mét                 23.276
74 Du - AV  - 2 x 16 (2 x 7/1,7)  - 0,6/1 KV Mét                 12.849
  Thiết bị điện nhãn hiệu NIKKON - MALAYSIA    
1 Đèn chiếu sáng công cộng S419-400,250 W/150 W-HPS, độ kín 66 Bộ            4.290.000
2 Đèn chiếu sáng công cộng S412, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ            2.368.800
3 Đèn chiếu sáng công cộng S412, 250 W - HPS, độ kín 66 Bộ            2.527.000
4 Đèn chiếu sáng công cộng S412, 250 W/150W-HPS, độ kín 66 Bộ            3.396.400
5 Đèn chiếu sáng công cộng S438N, 250 W - HPS, độ kín 66 Bộ            2.527.000
6 Đèn chiếu sáng công cộng S438N, 250 W/150 W-HPS, độ kín 66 Bộ            3.318.000
7 Đèn chiếu sáng công cộng S159, 70 W - HPS, độ kín 66 Bộ            1.737.400
8 Đèn chiếu sáng công cộng S159, 100 W - HPS, độ kín 66 Bộ            1.895.600
9 Đèn chiếu sáng công cộng S159, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ            2.052.400
10 Đèn chiếu sáng công cộng S479, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ            3.000.200
11 Đèn chiếu sáng công cộng S479, 250 W - HPS, độ kín 66 Bộ            3.318.000
12 Đèn chiếu sáng công cộng S479, 250 W/150 W-HPS, độ kín 66 Bộ            4.137.000
13 Đèn pha S2030, 250 W - HPS, độ kín 65 Bộ            2.052.400
14 Đèn pha S2030, 400 W - HPS, độ kín 65 Bộ            2.290.400
15 Đèn đường LEDXION S433, 90 W, độ kín 66 Bộ          12.478.000
16 Đèn đường LEDXION S433, 120 W, độ kín 66 Bộ          14.075.000
17 Đèn đường LEDXION S433, 150 W, độ kín 66 Bộ          16.900.800
18 Đèn đường LEDXION  S436, 120 W, độ kín 66 Bộ          15.716.000
19 Đèn đường LEDXION  S436, 150 W, độ kín 66 Bộ          18.480.000
20 Đèn đường LEDXION  S436, 170 W, độ kín 66 Bộ          18.796.000
21 Đèn đường LEDXION  S439, 60 W, độ kín 66 Bộ            5.959.000
22 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 10 KVA - ES10 - 3 pha Cái          69.300.504
23 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 15 KVA - ES15 - 3 pha Cái          84.699.888
24 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 20 KVA - ES20 - 3 pha Cái        100.100.364
25 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 25 KVA - ES25 - 3 pha Cái        115.500.000
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn