02:33 ICT Thứ tư, 14/04/2021

Trang chủ

Khu đô thị Bắc Thành Cổ Quảng Trị
Trang thông tin điện tử Quảng Trị
Trung tâm tin hoc

Textlink


Trang nhất » Tin Tức » Giá cả các loại » Vật liệu - Xây dựng

Bảng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2014 của tỉnh Quảng Trị (Phần 5

Thứ năm - 22/01/2015 09:15
(Ban hành kèm theo Công bố số 55/CB/STC-SXD
ngày 14 tháng 01 năm 2015 của liên Sở Tài chính - Sở Xây dựng)
Số TT Tên và quy cách vật liệu ĐVT Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ)
  THIẾT BỊ ĐIỆN    
  Thiết bị điện thương hiệu SINO, VANLOCK    
1 Aptomat MCCB 3P 150 A - 18 KA Cái                    1.029.000
2 Aptomat MCCB 3P 125 A Cái                    1.029.000
3 Aptomat MCCB 3P 60 A Cái                       536.000
4 Aptomat MCCB 3P 40 A Cái                       345.000
5 Aptomat MCB 1P 1 cực 4,5KA - 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái                         56.630
6 Aptomat MCB 1P 1 cực 50, 63 A - 4,5 KA Cái                         88.545
7 Aptomat MCB 1P 2 cực 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái                       113.000
8 Aptomat MCB 1P 2 cực 50, 63 A - 4,5 KA Cái                       172.000
9 Aptomat MCB 1P 2 cực 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái                       199.000
10 Aptomat MCB 1P 2 cực 50, 63 A - 4,5 KA Cái                       241.000
11 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 610x440x230 mm Cái                       675.000
12 Tủ điện âm tường chứa 3 - 6 Module Cái                       152.000
13 Tủ điện âm tường chứa 4 - 8 Module Cái                       230.000
14 Ống luồn điện Ф16 (1cây/2,92 m) Cây                         19.545
15 Ống luồn điện Ф20 (1cây/2,92 m) Cây                         27.636
16 Ống luồn điện Ф25 (1cây/2,92 m) Cây                         38.000
17 Ống luồn điện Ф32 (1cây/2,92 m) Cây                         76.545
18 Mặt 1, 2, 3 công tắc Cái                         11.272
19 Mặt 4 công tắc Cái                         15.818
20 Ổ cắm đôi 3 chấu 16 A Cái                         57.000
21 Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A Cái                         29.545
22 Hạt công tắc 2 chiều 10 A cầu thang Cái                         15.000
23 Hạt TV Cái                         37.181
24 Hạt điện thoại Cái                         45.818
25 Hạt mạng Cái                         60.545
26 Đèn huỳnh quang 2 x 36 W + Bóng 36 W Bộ                       222.272
27 Đèn huỳnh quang 1 x 36 W + Bóng 36 W Bộ                       155.636
28 Đèn huỳnh quang 1 x 18 W + Bóng 18 W Bộ                       120.000
29 Đèn ốp trần 1 x 32 W Bộ                       223.000
30 Dây tín hiệu điện thoại chống nhiễu 2P Mét                           4.100
31 Dây tín hiệu ti vi Mét                           6.636
32 Dây tín hiệu mạng 6UTV Mét                         15.000
  Dây, cáp điện CADIVI    
1 VC - 1,00 (Ф1,17) - 450/750 V (1021003) Mét                           2.820
2 VCm - 1.5 - (1 x 30/0.25) - 450/750 V Mét                           3.960
3 VCm - 2.5 - (1 x 50/0.25) - 450/750 V Mét                           6.450
4 VCm - 4 - (1 x 56/0.30) - 450/750 V Mét                         10.080
5 VCmd - 2 x 1 - (2 x 32/0.2) - 450/750 V (1021204) Mét                           5.600
6 VCmd - 2 x 4 - (2 x 56/0.30) - 450/750 V (1021210) Mét                         21.400
7 VCmd - 2 x 6 - (2 x 7 x 12/0.30) - 450/750 V (1021212) Mét                         32.000
8 VCmo - 2 x 1 - (2 x 32/0.2) - 300/500 V (1021504) Mét                           6.590
9 VCmo - 2 x 4 - (2 x 50/0.32) - 300/500 V (1021510) Mét                         21.600
10 VCmo - 2 x 6 - (2 x 7 x 12/0.30) - 300/500 V (1021512) Mét                         31.800
11 CV - 1 - 450/750 V (7/0.425) (1040101) Mét                           3.060
12 CV - 1.5 - 450/750 V (7/0.52) (1040102) Mét                           4.260
13 CV - 2 - 450/750 V (7/0.6) (1040103) Mét                           5.440
14 CV - 2.5 - 450/750 V (7/0.6) (1040104) Mét                           6.670
15 CV - 3,0 - 450/750 V (7/0.75) (1040165) Mét                           7.900
16 CV - 4 - 450/750 V (7/0.85) (1040106) Mét                         10.140
17 CV - 8 - (7/1.2)  - 450/750 V Mét                         19.660
18 CV - 25 - 450/750 V (7/2.14) (1040115) Mét                         59.000
19 CV - 35 - 450/750 V (7/2.52) (1040117) Mét                         81.100
20 CV - 75 - 450/750 V (19/2.25) (1040125) Mét                       175.600
21 CVV - 1 (1 x 7/0.425) - 0,6/1 kV (1050701) Mét                           4.160
22 CVV - 1.5 (1 x 7/0.52) - 0,6/1 kV (1050702) Mét                           5.830
23 CVV - 2.5 (1 x 7/0.67) - 0,6/1 kV (1050704) Mét                           8.500
24 CVV - 4 (1 x 7/0.85) - 0,6/1 kV (1050706) Mét                         12.790
25 CVV - 10 (1 x 7/1.35) - 0,6/1 kV (1050710) Mét                         28.600
26 CVV - 25 (1 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1050715) Mét                         66.900
27 CVV - 50 (1 x 19/1.8) - 0,6/1 kV (1050719) Mét                       126.600
28 CVV - 100 (1 x 19/2.6) - 0,6/1 kV (1050724) Mét                       239.700
29 CVV - 2 x 2.5 (2 x 7/0.67) - 300/500 V (1050210) Mét                         18.310
30 CVV - 3 x 4 + 1 x 2.5(3 x 7/0.85 + 1 x 7/0.67) - 0,6/1 kV (1051101) Mét                         44.800
31 CVV - 3 x 10 + 1 x  6 (3 x 7/1.35 + 1 x 7/1.04) - 0,6/1 kV (1051104) Mét                       100.500
32 CVV - 3 x 22 + 1 x 16(3 x 7/2 + 1 x 7/1.7) - 0,6/1 kV (1051110) Mét                       210.300
33 CVV - 4 x 4 (4 x 1/2.25) - 300/500 V (1050415) Mét                         46.700
34 CVV - 4 x 10 (4 x 7/1.35) - 300/500 V (1050427) Mét                       113.000
35 CVV - 4 x 16 (4 x 7/1.7) - 300/500 V (1050430) Mét                       174.100
36 CVV - 4 x 25 (4 x 7/2.14) - 300/500 V (1050432) Mét                       270.700
37 CVV - 4 x 35 (4 x 7/2.52) - 300/500 V (1050434) Mét                       342.800
38 C X V - 25 (1 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1060115) Mét                         62.600
39 C X V - 3 x 8 + 1 x 6 (3 x 7/1.2 + 1 x 7/1.04) - 0,6/1 kV (1060503) Mét                         84.100
40 C X V - 3 x 14 + 1 x 8 (3 x 7/1.6 + 1 x 7/1.2) - 0,6/1 kV (1060506) Mét                       134.500
41 C X V - 4 x 10 (4 x 7/1.35) - 0,6/1 kV (1060410) Mét                       109.700
42 C X V - 4 x 25 (4 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1060415) Mét                       272.800
43 C X V - 4 x 35 (4 x 7/2.52) - 0,6/1 kV (1060417) Mét                       369.700
44 C X V - 4 x 50 (4 x 19/1.8) - 0,6/1 kV (1060419) Mét                       515.300
45 C X V - 4 x 70 (4 x 19/2.14) - 0,6/1 kV (1060421) Mét                       716.800
46 AV - 10 - 450/750 V (7/1.35) (2040101) Mét                           3.770
47 AV - 16 - 450/750 V (7/1.7) (2040104) Mét                           5.390
  Dây nhôm lõi thép các loại: (ACSR-TCVN)    
48 Dây nhôm lõi thép có tiết diện ≤ 50 mm2 Kg                         64.000
49 Dây nhôm lõi thép có tiết diện >50 - 95 mm2 Kg                         63.000
50 Dây nhôm lõi thép có tiết diện >95 - 240 mm2 Kg                         64.000
51 Dây néo thép bện TK35 Mét                           7.091
52 Dây néo thép bện TK 50 Mét                           7.727
53 Cáp đồng bọc 2C x 100+ Mét                           7.500
54 Cáp điện PVC M2 x 4 (1 sợi) Mét                         16.000
55 Cáp điện PVC M2 x 6 (7 sợi) Mét                         24.000
56 Cáp điện PVC M2 x 10 (7 sợi) Mét                         37.500
57 Dây điện PVC 2 x 1,5 (KOREA) Mét                         10.000
58 Dây đấu nối CVV2 x 2,5 Mét                         15.000
59 Đèn cầu mờ 250 bóng rung 200 W HN Bộ                       145.455
60 Đèn lốp trần Neon 22 W Đài Loan nắp nhựa Bộ                       155.000
61 Tủ sơn tĩnh điện 450 x 1.200 x 1.400 (VN) Cái                    4.227.273
62 Tủ sơn tĩnh điện 450 x 800 x 1.000 (VN) Cái                    2.681.818
63 Tủ điện TBA trọn bộ <50 A không có Aptomat Cái                    2.045.455
64 Khóa đỡ thẳng cáp vặn xoắn: KDT Bộ                         22.727
65 Khóa đỡ góc cáp vặn xoắn (300 < G < 600): KĐG Bộ                         18.182
66 Khóa đỡ néo cáp vặn xoắn (G > 600): KNG Bộ                         31.818
67 Cụm bulon móc cáp vặn xoắn: CBLM Bộ                         40.909
68 Bulon móc cáp vặn xoắn: BLM Bộ                         16.364
69 Nắp bịt đầu cáp vặn xoắn Cái                           2.727
70 Cầu dao tự động 3 cực 20A loại 8 TC - MCCB Cái                    1.409.091
71 Phễu cáp 24 KV (Pháp) Bộ                    3.363.636
72 Cầu chì sứ Cái                           2.727
73 Cầu chì tự rơi 24 KV - FCO - 24 kV Cái                       850.000
74 Chống sét van 22 kV của Mỹ Cái                       830.000
75 Sứ đứng 24 kV + ty sứ bọc chì (loại F1 - CMB) Cái                       189.200
76 Sứ đứng 24 kV loại Linepost + Ty Cái                       180.000
77 Sứ đứng 24 kV loại Pinpost + Ty Cái                       200.000
78 Sứ đứng 35 kV đường rò 720 mm - CSM Cái                       200.000
79 Chuỗi néo POLIME 24 kV + phụ kiện Bộ                       350.000
80 Kẹp cáp nhôm A 50 Cái                         10.909
81 Kẹp cáp nhôm A35 Bộ                           7.273
82 Kẹp cáp đồng nhôm M50 - A70 Cái                         10.909
83 Kẹp mỏ chim Bộ                       100.000
84 Kẹp cốt đồng M 70 Cái                         10.000
85 Kẹp răng hạ áp TTD 15IF Bộ                         77.273
86 Kẹp răng hạ áp 35/10 Bộ                       177.273
87 Aptomat tép 1 cực 6/10/16/20/25/32/40 A (Roman) Cái                         69.000
88 Aptomat tép 1 cực 50 A - 63 A (Roman) Cái                         79.000
89 Aptomat tép 2 cực 6/10/16/20/25/32/40A (Roman) Cái                       138.000
90 Aptomat tép 2 cực 50 A - 63 A (Roman) Cái                       158.000
91 Aptomat chống giật loại 2P (15 A - 30 A) (Roman) Cái                       348.000
92 Aptomat chống giật loại 2P (40 A - 50 A) (Roman) Cái                       420.000
93 Ổ cắm đơn Roman Cái                         32.000
94 Ổ cắm đôi Roman Cái                         51.000
95 Ổ cắm đơn 3 chấu đa năng Roman Cái                         50.160
96 Ổ cắm đôi 3 chấu đa năng Roman Cái                         69.300
97 Tủ Aptomat 4P Cái                         93.000
98 Tủ Aptomat 6P Cái                       126.000
99 Tủ Aptomat 9P Cái                       210.000
100 Tủ Aptomat 12P Cái                       280.000
  Dây cáp điện LUCKY STAR    
101 Dây đơn cứng lõi đồng VC1,0 (12/10) 1 x 1/1.2 Mét                           2.788
102 Dây đơn cứng lõi đồng VC2,0 (16/10) 1 x 1/1.6 Mét                           4.975
103 Dây đơn mềm lõi đồng VCm 0,5 1 x 16/0.20 Mét                           1.500
104 Dây đơn mềm lõi đồng VCm 1,5 1 x 30/0.25 Mét                           3.868
105 Dây đôi mềm dẹt lõi đồng VCmd 2 x 0,50 2 x 16/0.20 Mét                           3.000
  Sản phẩm JuSun (nhà phân phối chính DN tư nhân Tâm Phú)    
I Công tắc, ổ cắm loại ELEGANT & NOTION    
1 Mặt 1 lỗ, 2 lỗ, 3 lỗ Cái 7.000
2 Mặt cầu giao an toàn ,Mặt che trơn Cái 11.600
3 Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A Cái 26.500
4 Ổ cắm đôi 2 chấu 16 A Cái 42.600
5 Công tắc 10 A- loại 1 chiều Cái 9.000
6 Công tắc 10 A- loại 2 chiều Cái 16.500
7 Công tắc bạc xi 10 A - loại 1 chiều Cái 11.700
8 Nút  nhấn chuông 3 A Cái 24.600
9 Ổ cắm 2 chấu dẹp Cái 23.400
10 Cầu chì ống 10A Cái 5.600
11 Cầu giao tự động bằng đồng 01 cực JS-1P 06+1p10 Cái 56.000
12 Máng đèn huỳnh quang có chụp (xương cá ) JXC 5140 - 1.2 m Cái 286.400
13 Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng chân tròn JCT 7140 - 1.2 m  Cái 176.700
14 Bộ đèn điện tử tiết kiệm điện T4 cao cấp JS - T4 - 8 Cái 72.200
II  Bóng tiết kiệm điện    
1 Bóng  tiết kiệm 2u đuôi vặn +gài 2u - 5 w + 9 w + 13 w + 18 w Cái 32.600
2 Bóng tiết kiệm điện 3u đuôi vặn  +gài 3u - 13 w + 15 w Cái 49.700
3 Bóng tiết kiệm điện 4u đuôi vặn 4u- 55 w Cái 159.900
4 Bóng đèn tiết kiệm chống thấm 3u Cái 89.700
5 Bóng chén tiêt kiệm  5 w + 7 w + 9 w Cái 49.500
6 Xoán mini 7w + 13 w + 15 w Cái 50.600
7 Bóng xoán 7w 9 w Cái 49.700
8 Bóng gim halogenn 10 w +20 w + 35 w Cái 8.600
  Cáp điện Cadisun    
I Cáp đồng ngầm 4 ruột đều CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV    
1 DSTA 4 x 4, (7sợi) Mét 49.773
2 DSTA 4 x 6, (7sợi) Mét 65.487
3 DSTA 4 x 10, (7sợi) Mét 97.312
4 DSTA 4 x 16, (7sợi) Mét 143.124
5 DSTA 4 x 25, (7sợi) Mét 218.610
6 DSTA 4 x 35, (7sợi) Mét 298.445
7 DSTA 4 x 50, (19sợi) Mét 421.001
8 DSTA 4 x 70, (19sợi) Mét 579.732
II Cáp đồng ngầm 3 pha + 1pha trung tính CU/ X LPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV    
1 DSTA 3 x 10 + 1 x 6, (7sợi) Mét 88.988
2 DSTA 3 x 16 + 1 x 10, (7sợi) Mét 131.102
3 DSTA 3 x 25 + 1 x 16, (7sợi) Mét 199.251
4 DSTA 3 x 35 + 1 x 16, (7sợi) Mét 258.590
5 DSTA 3 x 35 + 1 x 25, (7sợi) Mét 277.895
6 DSTA 3 x 50 + 1 x 25, (19sợi) Mét 370.030
7 DSTA 3 x 50 + 1 x 35, (19sợi) Mét 389.922
8 DSTA 3 x 70 + 1 x 35, (19sợi) Mét 510.423
III Dây ovan VCTFK 2 ruột mềm 300-500V; TCNV 6610-5: 2000    
1 CXV 2  x  2.5 (7sợi) Mét 14.281
2 VCTFK 2 x 0.5 ( 20sợi) Mét 2.984
3 VCTFK 2 x 0.75 (30sợi) Mét 4.013
4 VCTFK 2 x 1.0 (40sợi) Mét 5.128
5 VCTFK 2 x 1.5 (48sợi) Mét 7.212
6 VCTFK 2 x 2.0 (65sợi) Mét 9.432
7 VCTFK 2 x 2.5 (50sợi) Mét 11.391
  Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE Thăng Long    
1 TFP φ40/30 Mét                         14.900
2 TFP φ50/40 Mét                         21.400
3 TFP φ65/50 Mét                         29.300
4 TFP φ85/65 Mét                         42.500
5 TFP φ105/80 Mét                         55.300
6 TFP φ130/100 Mét                         78.100
7 TFP φ160/125 Mét                       121.400
8 TFP φ195/150 Mét                       165.800
9 TFP φ230/175 Mét                       247.200
10 TFP φ260/200 Mét                       295.500
  Một số thiết bị điện, dây điện, cáp điện khác Mét  
1 Dây điện đôi mềm dẹt VCm2 x 2,5, M2 sản xuất theo TCVN 2103 - AI0819 - D5237 - C1 Mét                           9.495
2 Dây điện đôi oval mềm dẹt VCmo2 x 2,5, sản xuất theo TCVN 6610 - 5 (IEC60227 - 5) BAO324 - V3237-C2 ROBOT*TCVN 6610-5(IEC60227 - 5) Mét                         10.845
3 Dây điện đôi mềm tròn VVCm2 x 2,5, sản xuất theo TCVN 6610 - 5 BA0508-V3237 ROBOT * 610 TCVN 5 (60227IEC 53) 6610 TCVN 53 (60227IEC 53) Mét                         12.150
4 Cáp điện lực hạ thế ruột đồng (màu đen) CV 95, sản xuất theo TCVN 6610-3 (IEC 227-3)*RJ1217-C3106 ROBOT*6610 TCVN-01 (227 IEC-01) ROBOT*6610 TCVN-01 (227IEC-01) Mét                       168.300
5 Cáp điện lực hạ thế ruột đồng (màu đỏ) CV 6,0, sản xuất theo TCVN 02 (227IEC02)*BAO517-C3106-C1 ROBOT*6610 TCVN 02 (227 IEC 02) ROBOT*6610 TCVN 02 (227 IEC 02) Mét                         11.160
6 Cáp điện lực hạ thế ruột đồng (màu đỏ)CV 4,0, sản xuất theo TCVN 6610-3 (IEC 60027-3)*BA0427-C3106-C1 ROBOT * TCVN 6610-3 (IEC60227-3) ROBOT* TCVN 6610-3 (IEC 60227-3) Mét                           7.578
7 Cáp điện lực hạ thế ruột nhôm (màu đen) AV 16, sản xuất theo TCVN 6610 01 (227 IEC 01)*BAO326-C3106 ROBOT * TCVN 6610 01 (227 IEC 01) ROBOT* TCVN 6610-01 (227 IEC 01) Mét                           4.248
8 Máng tán quang âm trần 2 x 36 W (Junsun) Bộ                       832.762
9 Máng HQ đơn 1 x 36W (Junsun) Bộ                       180.942
10 Đèn dowlight D = 160 + bóng 26 W (Junsun) Bộ                       164.764
11 Đèn dowlight D = 125 + bóng 18 W (LGL4/Duhal) Bộ                         99.600
12 Đèn ốp trần D = 300 + bóng vòng 32 W (LKR132/Duhal) Bộ                       285.200
13 Đèn cây thông CS01 + bóng 20 W (Slighting) Bộ                       563.500
14 Mặt 1 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                         38.000
15 Mặt 2 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                         48.500
16 Mặt 3 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                         62.450
17 Mặt 4 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                         89.450
18 Mặt 5 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                       103.375
19 Mặt 6 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                       118.890
20 Mặt aptomat đơn (Clípsal) Cái                         28.000
21 Ổ cắm đôi 2 chấu (Clípsal) Cái                         66.909
22 Quạt gió âm trần 300 x 300 (San kyo) Cái                       398.000
23 Quạt gió âm tường 300 x 300 (Vinawin) Cái                       398.000
24 Quạt treo tường điều khiển từ xa (Vinawin) Cái                       480.000
25 Chuyển mạch Vôn (LD) Cái                       250.000
26 Thanh cái đồng 4 x 40 mm (LD) M                       415.000
27 Thanh cái đồng 4 x 20 mm (LD) M                       495.000
28 Sứ đở thanh cái (LD) Cái                         19.000
29 Đèn báo pha (LD) Cái                         51.300
30 Khóa chuyển mạch (LD) Cái                       380.000
31 Đồng hồ Ampeke 350/5 A thang đo 0 - 350 A (LD) Cái                       369.000
32 Máy biến dòng 350/5 A; 200/5 A; 100/5 A; 50/5 A (LD) Cái                       295.000
33 Đồng hồ vôn kế (LD) Cái                       235.000
34 Thanh cái đồng 40 x 2 (LD) Mét                       485.000
35 Tủ điện kt 1000 x 800 x 450 dày 1,5 ly sơn tỉnh điện (LS) Cái                    3.050.000
36 Tủ điện kt 800 x 600 x 400 dày 1,5 ly sơn tỉnh điện  (LS) Cái                    2.150.000
37 Tủ điện kt 800 x 600 x 400 dày 1,5 ly sơn tỉnh điện  (LS) Cái                    1.995.000
38 Đèn chiếu sáng công cộng S479,250 W HPS, độ kín 66 (Việt Nam) Bộ                    3.992.000
  BÓNG ĐÈN CÁC LOẠI    
  BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG    
1 Bóng HQ T8 - 18 W Galaxy (S) - Daylight Cái                           9.000
2 Bóng HQ T8 - 36 W Galaxy (S) - Daylight Cái                         12.000
3 Bóng HQ T8 - 18 W Delux (E) - 6500 K Cái                         16.000
4 Bóng HQ T8 - 36 W Delux (E) - 6500 K Cái                         26.000
  BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT    
5 Đèn HQ Compact T3-2U 5 W Galaxy (E27,B22 - 6500 K, 2700 K) Cái                         28.000
6 Đèn HQ Compact T3-3U 15 W Galaxy (E27,B22 - 6500 K, 2700 K) Cái                         37.000
7 Đèn HQ Compact CFL-4UT5 40 W E27 (6500K, 2700 K) Cái                       107.000
8 Đèn HQ Compact CFL-4UT5 50 W E40 (6500K, 2700 K) Cái                       131.000
9 Đèn HQ Compact CFH-H 4U 65 W E40 (6500K, 2700 K) Cái                       145.000
10 Đèn HQ Compact CFH-H 5U 100 W E27 (6500K) Cái                       215.000
  Bộ đèn Huỳnh Quang, bộ đèn ốp trần (đã bao gồm bóng)    
11 Bộ đèn HQ T8 - 18 W x 1 M9G - balát điện tử Bộ                       106.000
12 Bộ đèn HQ T8 - 36 W x 1 M9G - balát điện tử Bộ                       119.000
13 Bộ đèn ốp trần 15 W (CL 04 15 3UT3) Bộ                       104.000
14 Bộ đèn ốp trần 16 W (CL - 01 - 16) Bộ                       108.000
15 Bộ đèn ốp trần 28 W (CL - 03 - 28) Bộ                       144.000
16 Bộ đèn ốp trần Led (Led CL - 01) 8 W trắng, vàng Bộ                       316.000
  Chao đèn Compact âm trần và chao đèn ngõ xóm (chưa bao gồm bóng)    
17 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-110 Cái                         47.000
18 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-120 Cái                         54.000
19 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-145 Cái                         58.000
20 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-190 Cái                         89.000
21 Bộ chao đèn ngõ xóm RSL-05/50W/E40 Cái                       115.000
22 Bộ chao đèn ngõ xóm RSL-05/20Wx1/E27 Cái                         90.000
  Máng HQ M2 và máng HQ âm trần M6 (chưa bao gồm bóng)    
23 Máng đèn HQ PQ FS-20/18x1 - M2 - Balát điện tử Cái                       118.000
24 Máng đèn HQ 1,2 m PQ FS40/36 x 1 - M2 - Balát điện tử Cái                       195.000
25 Máng HQ âm trần FS - 40/36 x 2 - M6 - Balát điện tử Cái                       539.000
26 Máng HQ âm trần FS - 40/36 x 3 - M6 - Balát điện tử Cái                       887.000
27 Máng HQ âm trần FS - 40/36 x 4 - M6 - Balát điện tử Cái                    1.110.000
  Bộ đèn chiếu sáng lớp học (trọn bộ)    
28 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 1 CM1*E Bộ                       454.000
29 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 2 CM1*E Bộ                       590.000
30 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 1 CM1*E BACS Bộ                       510.000
  Đèn cao áp    
31 Đèn Metal HALIDA (MH-TD 70 W/742) R7s Cái                       128.000
32 Đèn Metal HALIDA (MH-TD 150 W/742) R7s Cái                       141.000
33 Đèn Metal HALIDA (MH-TS 70 W/742) G12 Cái                       141.000
34 Đèn Metal HALIDA (MH-TS 150 W/742) G12 Cái                       156.000
35 Đèn Metal HALIDA (MH - T 150 W/642) E27 Cái                       156.000
36 Đèn Metal HALIDA (MH - ED 150 W/642) E27 Cái                       170.000
37 Công tắc đôi S92/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                         31.000
38 Công tắc ba S93/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                         37.000
39 Công tắc đơn S91/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                         21.000
40 Ổ cắm đơn S9U điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                         24.000
41 Ổ cắm đôi S9U2 điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                         32.000
42 Công tắc và ổ cắm 3 chân S9UK; công tắc 10 A - 250 V; ổ cắm 15 A - 250 (Rạng Đông) Cái                         44.000
43 Công tắc và ổ cắm 2 chân S9UK, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                         36.000
  Thiết bị điện nhãn hiệu AC    
1 Máng đèn batten AC Slimax 1 bóng 0,6 m (BFS118) Bộ                       150.000
2 Máng đèn batten gắn tán xạ 1 bóng  1,2 m (BFLP136) Bộ                       324.545
3 Máng đèn batten gắn phản quang 1 bóng  1,2 m (BFR136) Bộ                       185.454
4 Máng đèn batten T8 Slimax dùng tăng phô điện từ 2 bóng 0,6 m Bộ                       200.900
5 Máng đèn batten T5 dùng tăng phô điện từ 2 bóng 1,2 m (ABF228) Bộ                       301.818
6 Máng đèn tán quang lắp âm 2 bóng 1,2 m (RFL236) Bộ                       782.727
7 Máng đèn tán quang lắp nỗi 1 bóng 1,2 m (SFL136/E)376363 Bộ                       376.363
8 Đèn chống thấm AC 1 bóng 0,6 m (WFL118 - bộ) Bộ                       435.454
9 Đèn báo lối tHóat hiểm 1 mặt (ALE x 103A) Cái                       473.636
10 Đèn pha 1 x 500 W (HF500) Cái                       153.000
11 Đèn Downlight âm trần phi 75 (RDV105) Cái                         61.500
12 Đèn Downlight gắn nổi 1 x E27 (RDS351/W) Cái                       126.000
  Thiết bị điện nhãn hiệu COMET    
1 Máng đèn Batten siêu mỏng Slimkit tăng phô điện tử một bóng 0.6 m (SFBE120) Bộ                         81.000
2 Máng táng quang ECO lắp âm hai bóng 1.2 m (CFR240/E) Bộ                       529.000
3 Máng táng quang ECO lắp nổi hai bóng 0.6 m (CSR220) Bộ                       461.000
4 Ổ cắm đơn ba chấu + 2 lỗ (CS1U32) Cái                         53.000
5 Chuông điện (CDB2) Cái                         98.000
6 Ống luồn tròn PVC phi 32 (C32) Cây                         55.000
7 Ống ruột gà phi 32 (CFC32/E) Cuộn                       320.000
8 Tủ điện hai cửa 18 đường (CE18PM) Cái                       538.000
9 Tăng phô mỏng silex 1.2 m - SBS40 Cái                         30.454
10 Dây điện thoại Comet loại 100 m (4C(7/0.15SQMM) - 100 m) Cuộn                       320.000
  Thiết bị điện hãng LG    
1 Át tomat 1 cực 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A MCB-LS Cái                         60.600
2 Át tomat 3cực 15 A,20 A, 25 A,30 A, 32 A, 40 A, 60 A,75 A MCCB-LS Cái                       772.250
3 MCCB - LS 2P 20 A Cái                       664.700
4 MCCB 3P 300 A có dòng ngắt mạch 25 ka ABN403c/LS Cái                    4.781.250
5 MCCB 3P 250 A có dòng ngắt mạch 25 ka ABN403c/LS Cái                    3.665.620
6 MCCB 3P 100 A có dòng ngắt mạch 22 ka ABN403c/LS Cái                       772.200
7 MCCB -LS 3P 50 A, 60 A có dòng ngắt mạch 15 ka Cái                       772.200
8 MCCB - LS 2P 20 A Cái                       664.700
  Thiết bị điện hãng Sanshe    
1 Ổ cắm đôi ba chấu Cái                         85.040
2 Mặt 1 lỗ + 1 hạt công tắc 10 A S - A3/Sanshe Bộ                         28.360
3 Mặt 2 lỗ + 2 hạt công tắc 10 A S - A3/Sanshe Bộ                         38.540
4 Mặt 3 lỗ + 3 hạt công tắc 10 A S - A3/Sanshe Bộ                         48.720
5 Mặt 1 lỗ + 1 hạt công tắc 10 A công tắc đảo chiều S - A3/Sanshe Bộ                         38.297
  Thiết bị điện hãng Panasonic    
1 Quạt hút gió phòng vệ sinh 300 x 300 FV 25 AU9 - Panasonic Cái                       701.500
2 Đèn báo pha - LD Cái                         19.550
3 Đồng hồ Vôn kế - LD Cái                       149.500
4 Đồng hồ Ampe kế - LD Cái                       149.500
5 Công tắc chuyển mạch Vôn - LD Cái                       287.000
6 Máy biến dòng 200\5 A - LD Cái                       247.200
  Tủ điện    
1 Tủ điện âm tường KT 600 x 400 x 150 x 1,5 ly sơn tĩnh điện Cái                       850.000
2 Tủ điện nổi tường KT 800 x 600 x 200 x 1,5 ly sơn tĩnh điện Cái                    1.384.500
3 Tủ điện nổi tường KT 1.800 x 800 x 600 x 2,0 ly sơn tĩnh điện Cái                  11.000.000
  Hãng DuHal    
1 Đèn trang trí áp trần LED-HP 1281/1 Bộ                    1.382.000
2 Đèn trần vuông bóng Compact 21 w chụp mờ LKV 122/T - Duhal Bộ                       186.000
3 Đèn ốp trần D300 bóng Compact 15 w LKR 122/0- Duhal Bộ                       194.000
4 Đèn ốp trần Huỳnh Quang 1,2 m  QDV 140/S Duhal Bộ                       266.000
5 Đèn Modul ốp tường trang trí 270 x 270 Compact 9 w 83133-Eglo Bộ                       803.000
6 Đèn chiếu sáng ốp tường trang trí bóng Hologel 85979 1 x 60 w-Eglo Bộ                    1.175.000
7 Đèn Dowlight âm trần D185 bóng Compac 2 x 13 w PRDC160E272 - Paragon Bộ                       309.400
8 Đèn Dowlight âm trần D185 bóng Metal halide 70 w PRDC160E272 - Paragon Bộ                       809.600
9 Đèn Huỳnh Quang âm trần chóa phản quang sọc nhôm 2 x 36 w - Paragon Bộ                       592.700
10 Dàn đèn pha chiếu bóng Halogel 5 x 50 w 922 Φ120 x 5 bộ + thanh ray 1 m- AFC Bộ                    3.250.000
  Một số đèn trang trí khác    
1 Đèn ốp tường EGLO 85979 Max 1 x 60 w Bộ                    1.450.375
2 Đèn ốp tường EGLO 83133 Max 1 x 60 w Bộ                       965.020
3 Đèn ốp tường Tân Bảo Ký TK43 (1 x 40 w) + bóng Compat 8 w pl Bộ                       358.540
4 Đèn chùm Nét Việt N2304 KT 1120 x 720E 14 x 18 Bộ                  10.958.350
5 Đèn chùm Nét Việt NC 9056  KT 800 H400 cầu xoay E 14 x 18,9 bóng LES 3 W Siêu sáng Bộ                    8.765.000
  Sản phẩm dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO) (nhà phân phối chính Công ty TNHH Huy Hoàng)
1 VC - 1,5 (F 1,38) - 450/750 V Mét                           4.361
2 VC - 2,5 (F 1,77) - 450/750 V Mét                           7.013
3 VC - 4,0 (F 2,24) - 450/750 V Mét                         10.952
4 VC -  6,0 (F 2,74) - 450/750 V Mét                         16.142
5 VC - 10,0 (F 3,56) - 450/750 V Mét                         27.158
6 VCm - 1,5 (1 x 30/0,25) 450/700 V Mét                           4.488
7 VCm - 2,5 (1 x 50/0,25) 450/700 V Mét                           7.255
8 VCm - 4,0 (1 x 56/0,30) 450/700 V Mét                         11.335
9 VCm - 6,0 (7 x 12/0,30) 450/700 V Mét                         17.009
10 VCm - 10,0 (7 x 12/0,40) 450/700 V Mét                         30.473
11 VCmo - 2 x 0,75 (2 x 24/0,2) - 300/500 V Mét                           5.623
12 VCmo - 2 x 1,0 (2 x 32/0,2) - 300/500 V Mét                           7.089
13 VCmo - 2 x 1,5 (2 x 30/0,25) - 300/500 V Mét                           9.958
14 VCmo - 2 x 2,5 (2 x 50/0,25) - 300/500 V Mét                         16.103
15 VCmo - 2 x 4 (2 x 56/0,3) - 300/500 V Mét                         25.316
16 VCmo - 2 x 6 (2 x 84/0,3) - 300/500 V Mét                         37.372
17 CV - 1,5 (7/0,52) - 450/750 V Mét                           4.909
18 CV - 2,5 (7/0,67) - 450/750 V Mét                           7.612
19 CV - 4,0 (7/0,85) - 450/750 V Mét                         11.386
20 CV - 6,0 (7/1,04) - 450/750 V Mét                         16.728
21 CV - 10 (7/1,35) - 450/750 V Mét                         28.050
22 CV - 16 (7/1,7) - 450/750 V Mét                         43.733
23 CV - 25 (7/0,2,14) - 450/750 V Mét                         68.978
24 CV - 35 (7/2,52) - 450/750 V Mét                         95.115
25 CV - 50 (19/1,8) - 450/750 V Mét                       132.345
26 CV - 70 (19/2,14) - 450/750 V Mét                       185.768
27 CVV - 1 (1 x 7/0,425) - 0,6/1 KV Mét                           4.892
28 CVV - 1,5 (1 x 7/0,52) - 0,6/1 KV Mét                           6.371
29 CVV - 2,5 (1 x 7/0,67) - 0,6/1 KV Mét                           9.252
30 CVV - 4 (1 x 7/0,85) - 0,6/1 KV Mét                         13.983
31 CVV - 6 (1 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                         19.605
32 CVV - 10 (1 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét                         30.978
33 CVV - 25 (1 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                         73.181
34 CVV - 50 (1 x 19/1,8) - 0,6/1 KV Mét                       137.951
35 CVV - 100 (1 x 19/2,6) - 0,6/1 KV Mét                       281.771
36 CVV - 2 x 1,5 (2 x 7/0,52) - 300/500 V Mét                         13.626
37 CVV - 2 x 2,5 (2 x 7/0,67) - 300/500 V Mét                         20.141
38 CVV - 2 x 4 (2 x 7/0,85) - 300/500 V Mét                         29.448
39 CVV - 2 x 6 (2 x 7/1,04) - 300/500 V Mét                         41.178
40 CVV - 2 x 10 (2 x 7/1,35) - 300/500 V Mét                         67.571
41 CVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                       105.506
42 CVV - 4 x 4 (4 x 7/0,85) - 300/500 V Mét                         53.546
43 CVV - 4 x 10 (4 x 7/1,35) - 300/500 V Mét                       124.946
44 CVV - 4 x 16 (4 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                       193.418
45 CVV - 4 x 25 (4 x 7/2,14 ) - 0,6/1 KV Mét                       297.713
46 CVV - 4 x 35 (4 x 7/2,52) - 0,6/1 KV Mét                       404.813
47 CVV - 3 x 16 + 1 x 8 (3 x 7/1,7 + 1 x 7/1,2) - 0,6/1 KV Mét                       171.233
48 CVV - 3 x 16 + 1 x 10 (3 x 7/1,7 + 1 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét                       177.225
49 CVV - 3 x 22 + 1 x 16 (3 x 7/2 + 1 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                       245.055
50 C X V - 25 (1 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                         73.568
51 C X V - 3 x 11 (3 x 7/1,4) - 0,6/1 KV Mét                       103.020
52 C X V - 3 x 25 (3 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                       227.460
53 C X V - 3 x 35 (3 x 7/2,52) - 0,6/1 KV Mét                       307.785
54 C X V - 4 x 4 (4 x 7/0,85) - 0,6/1 KV Mét                         56.865
55 C X V - 4 x 6 (4 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                         80.070
56 C X V - 4 x 10 (4 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét                       126.863
57 C X V - 4 x 16 (4 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                       194.438
58 C X V - 4 x 25 (4 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                       299.243
59 C X V - 4 x 35 (4 x 7/2,52) - 0,6/1 KV Mét                       406.853
60 C X V - 3 x 6 + 1 x 4 (3 x 7/1,04 + 1 x 7/0,85) - 0,6/1 KV Mét                         74.333
61 C X V - 3 x 8 + 1 x 6 (3 x 7/1,2 + 1 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                         97.410
62 C X V - 3 x 10 + 1 x 6 (3 x 7/1,35 + 1 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                       115.133
63 C X V - 3 x 14 + 1 x 8 (3 x 7/1,6 + 1 x 7/1,2) - 0,6/1 KV Mét                       155.423
64 Du - CVV - 2 x 6 (2 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                         34.808
65 Du - CVV - 2 x 10 (2 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét                         57.758
66 Du - CVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                         90.908
67 AV - 16 (7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                           6.045
68 AV - 25 (7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                           8.727
69 AV - 35 (7/2,52) - 0,6/1 KV Mét                         11.829
70 AV - 50 (19/1,8) - 0,6/1 KV Mét                         17.028
71 AV - 70 (19/2,14) - 0,6/1 KV Mét                         22.426
72 AV - 95 (19/2,52) - 0,6/1 KV Mét                         30.373
73 AVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                         23.276
74 Du - AV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                         12.849
  Thiết bị điện nhãn hiệu NIKKON - MALAYSIA    
1 Đèn chiếu sáng công cộng S419 - 400,250 W/150 W-HPS, độ kín 66 Bộ                    4.290.000
2 Đèn chiếu sáng công cộng S412, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ                    2.707.200
3 Đèn chiếu sáng công cộng S412, 250 W - HPS, độ kín 66 Bộ                    2.888.000
4 Đèn chiếu sáng công cộng S412, 250 W/150 W-HPS, độ kín 66 Bộ                    3.881.600
4 Đèn chiếu sáng công cộng S438 N, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ                    2.707.200
5 Đèn chiếu sáng công cộng S438 N, 250 W - HPS, độ kín 66 Bộ                    2.888.000
6 Đèn chiếu sáng công cộng S438 N, 250 W/150 W-HPS, độ kín 66 Bộ                    3.792.000
7 Đèn chiếu sáng công cộng S159, 70 W - HPS, độ kín 66 Bộ                    1.985.600
8 Đèn chiếu sáng công cộng S159, 100 W - HPS, độ kín 66 Bộ                    2.166.400
9 Đèn chiếu sáng công cộng S159, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ                    2.345.600
10 Đèn chiếu sáng công cộng S479, 150 W -HPS, độ kín 66 Bộ                    3.428.800
11 Đèn chiếu sáng công cộng S479, 250 W -HPS, độ kín 66 Bộ                    3.792.000
12 Đèn chiếu sáng công cộng S479, 250 W/150 W-HPS, độ kín 66 Bộ                    4.137.000
13 Đèn pha S2030, 250 W - HPS, độ kín 65 Bộ                    2.345.600
14 Đèn pha S2030, 400 W - HPS, độ kín 65 Bộ                    2.617.600
15 Đèn đường LEDXION S433, 90 W, độ kín 66 Bộ                  13.899.200
16 Đèn đường LEDXION S433, 120 W, độ kín 66 Bộ                  16.086.400
17 Đèn đường LEDXION S433, 150 W, độ kín 66 Bộ                  19.315.200
18 Đèn đường LEDXION S436, 120 W, độ kín 66 Bộ                  15.716.000
19 Đèn đường LEDXION S436, 150 W, độ kín 66 Bộ                  21.120.000
20 Đèn đường LEDXION S436, 170 W, độ kín 66 Bộ                  21.481.600
21 Đèn đường LEDXION S436, 190 W, độ kín 66 Bộ                  22.835.200
22 Đèn đường LEDXION S439, 60 W, độ kín 66 Bộ                    6.059.200
23 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130701) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ                  11.331.000
24 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130702) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ                  11.331.000
25 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130703) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ                  10.762.200
26 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130704) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ                  12.794.400
27 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130705) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ                  20.106.000
28 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130706) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ                  17.362.800
29 Đèn chiếu sáng sân vườn BRENTANO (140803) PLCE 18 W - 26 W, độ kín 54 Bộ                    5.776.000
30 Đèn chiếu sáng sân vườn THẢM HOA BULBOUS 12 W- white Bộ                    5.132.400
31 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 10 KVA - ES10 - 3 pha Cái                  79.200.000
32 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 15 KVA - ES15 - 3 pha Cái                  96.800.000
33 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 20 KVA - ES20 - 3 pha Cái                114.400.000
34 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 25 KVA - ES25 - 3 pha Cái                132.000.000
35 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 30 KVA - ES30 - 3 pha Cái                139.040.000
36 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 40 KVA - ES40 - 3 pha Cái                228.800.000
37 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 50 KVA - ES50 - 3 pha Cái                246.400.000
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn