00:12 ICT Thứ ba, 02/03/2021

Trang chủ

Khu đô thị Bắc Thành Cổ Quảng Trị
Trang thông tin điện tử Quảng Trị
Trung tâm tin hoc

Textlink


Trang nhất » Tin Tức » Giá cả các loại » Vật liệu - Xây dựng

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2015 (Phần 5-cuối)

Thứ tư - 04/11/2015 14:02
(Ban hành kèm theo Công bố số 2741/CB/STC-SXD
ngày 14 tháng 10 năm 2015 của liên Sở Tài chính - Sở Xây dựng)
Số
TT
Tên và quy cách vật liệu ĐVT Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ)
  Ống nước thương hiệu SP (nhà phân phối chính Công ty TNHH MTV Việt Khải Hưng)
1 Ống PPR cấp nước lạnh j20, PN10 (1cây/4 m) Mét                17,200
2 Ống PPR cấp nước lạnh j25, PN10 (1cây/4 m) Mét                30,400
3 Ống PPR cấp nước lạnh j32, PN10 (1cây/4 m) Mét                40,100
4 Ống PPR cấp nước lạnh j40, PN10 (1cây/4 m) Mét                53,800
5 Ống PPR cấp nước lạnh j50, PN10 (1cây/4 m) Mét                78,300
6  Ống PPR cấp nước lạnh j63, PN10 (1cây/4 m) Mét              123,600
7 Ống PPR cấp nước lạnh j20, PN 16 (1cây/4 m) Mét                18,909
8 Ống PPR cấp nước lạnh j25, PN 16 (1cây/4 m) Mét                36,818
9 Ống PPR cấp nước lạnh j32, PN 16 (1cây/4 m) Mét                50,454
10 Ống PPR cấp nước lạnh j40, PN 16 (1cây/4 m) Mét                83,181
11 Ống PPR cấp nước lạnh j50, PN 16 (1cây/4 m) Mét              130,000
12 Ống PPR cấp nước lạnh j63, PN 16 (1cây/4 m) Mét              200,909
13 Ống PPR cấp nước nóng j20, PN 20 (1cây/4 m) Mét                20,100
14 Ống PPR cấp nước nóng j25, PN 20 (1cây/4 m) Mét                37,000
15 Ống PPR cấp nước nóng j32, PN 20 (1cây/4 m) Mét                54,700
16 Ống PPR cấp nước nóng j40, PN 20 (1cây/4 m) Mét              101,800
17 Ống PPR cấp nước nóng j50, PN 20 (1cây/4 m) Mét              131,800
18 Ống PPR cấp nước nóng j63, PN 20 (1cây/4 m) Mét              207,200
19 Ống nước HDPE j25, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                  9,600
20 Ống nước HDPE j32, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                13,400
21 Ống nước HDPE j40, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                20,100
22 Ống nước HDPE j50, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                31,300
23 Ống nước HDPE j63, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                49,800
24 Ống nước HDPE j75, PE8, PN10 (1 cây/6 m) Mét                70,400
25 Ống nước HDPE j90, PE8, PN10 (1 cây/6 m) Mét              101,800
26 Ống nước HDPE j110, PE8, PN10 (1 cây/6 m) Mét              148,100
27 Ống u.PVC - C1 j21 - PN 12.5 (1 cây/4 m) Mét                  6,500
28 Ống u.PVC - C1 j27 - PN 12.5 (1 cây/4 m) Mét                  8,900
29 Ống u.PVC - C1 j34 - PN 10 (1 cây/4 m) Mét                11,400
30 Ống u.PVC - C1 j42 - PN 8 (1 cây/4 m) Mét                15,400
31 Ống u.PVC - C1 j48 - PN 8 (1 cây/4 m) Mét                18,600
32 Ống u.PVC - C1 j60 - PN 6 (1 cây/4 m) Mét                23,600
33 Ống u.PVC - C1 j75 - PN 6 (1 cây/4 m) Mét                33,500
34 Ống u.PVC - C1 j90 - PN 5 (1 cây/4 m) Mét                41,700
35 Ống u.PVC - C1 j110 - PN 5 (1 cây/4 m) Mét                60,900
36 Ống u.PVC - C1 j125 - PN 5 (1 cây/4 m) Mét                75,400
37 Ống u.PVC - C2  j34 - PN 12,5 (1 cây/4 m) Mét                14,000
38 Ống u.PVC - C2 j42 - PN10 (1 cây/4 m) Mét                17,700
39 Ống u.PVC - C2 j48 - PN10 (1 cây/4 m) Mét                21,300
40 Ống u.PVC - C2 j60 - PN8 (1 cây/4 m) Mét                30,400
41 Ống u.PVC - C2 j75 - PN8 (1 cây/4 m) Mét                43,100
42 Ống u.PVC - C2 j90 - PN6 (1 cây/4 m) Mét                48,600
43 Ống u.PVC - C2 j110 - PN6  (1 cây/4 m) Mét                71,100
44 Ống u.PVC - C2 j125 - PN6  (1 cây/4 m) Mét                89,000
45 Ống u.PVC - C2 j140 - PN6  (1 cây/4 m) Mét              114,300
  THIẾT BỊ ĐIỆN    
  Sản phẩm Đèn LED của Công ty TNHH B.J Việt Nam    
  Đèn chiếu sáng đường phố (Uriled Dobesem Korea)    
1 Đèn AC DOB Street light 30 W Bộ           4,926,364
2 Đèn AC DOB Street light 60 W Bộ           6,072,727
3 Đèn AC DOB Street light 90 W Bộ           7,727,273
4 Đèn AC DOB Street light 120 W Bộ           8,727,273
5 Đèn AC DOB Street light 150 W Bộ         10,363,636
6 Đèn AC DOB Street light 180 W Bộ         11,070,909
  Thiết bị điện thương hiệu SINO, VANLOCK    
1 Aptomat MCCB 3P 15, 20, 30,40,50, 60 A - Icu18 KA Cái              411,000
2 Aptomat MCCB 3P 75, 100 A - Icu 22 KA Cái              551,000
3 Aptomat MCCB 3P 100, 125, 150, 175 A- Icu30 KA Cái           1,060,000
4 Aptomat MCCB 3P 200, 225 A - Icu 42 KA Cái           1,139,000
5 Aptomat MCCB 3P 250, 300, 350, 400 A - Icu 42 KA Cái           3,134,000
6 Aptomat MCCB 3P 500, 600, 700, 800 A - Icu 45 KA Cái           5,605,000
7 Aptomat MCB 1 pha 1P loại 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái                50,900
8 Aptomat MCB 1 pha 1P loại 50, 63 A - 4,5 KA Cái                80,400
9 Aptomat MCB 1 pha 2P loại  6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái              102,700
10 Aptomat MCB 1 pha 2P loại 50, 63 A - 4,5 KA Cái              156,300
11 Aptomat MCB 3 pha 3P loại  6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái              180,000
12 Aptomat MCB 3 pha 3P loại  50, 63 A - 4,5 KA Cái              219,000
13 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 400 x 300 x 160 mm                360,000
14 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 600 x 400 x 200 mm Cái              574,000
15 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 800 x 600 x 300 mm             1,633,000
16 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 1200 x 800 x 300 mm             2,210,000
17 Tủ điện âm tường chứa 2 - 4 Module Cái                85,450
18 Tủ điện âm tường chứa 5 - 8 Module Cái              130,000
19 Ống cứng luồn dây điện j16 (1cây/2,92 m) Cây                15,600
20 Ống cứng luồn dây điện j20 (1cây/2,92 m) Cây                22,000
21 Ống cứng luồn dây điện j25 (1cây/2,92 m) Cây                30,000
22 Ống cứng luồn dây điện j32 (1cây/2,92 m) Cây                56,000
23 Ống cứng luồn dây điện j50 (1cây/2,92 m) Cây              109,000
24 Ống ruột gà cứng, màu trắng, chống cháy j16 (1 cuộn/50 m) Mét                  2,500
25 Ống ruột gà cứng, màu trắng, chống cháy j20 (1 cuộn/50 m) Mét                  3,070
26 Ống ruột gà cứng, màu trắng, chống cháy j32 (1 cuộn/50 m) Mét                12,580
27 Mặt 1, 2, 3 công tắc Cái                10,150
28 Mặt Atomat Cái                10,150
29 Ổ cắm đôi 3 chấu Cái                51,800
30 Ổ cắm đơn 2 chấu Cái                26,800
31 Hạt công tắc 2 chiều Cái                14,700
32 Hạt công tắc một chiều Cái                  8,360
33 Ổ cắm điện thoại Cái                37,200
34 Ổ cắm mạng Cái                59,600
35 Ổ cắm truyền hình cáp Cái                36,500
36 Đèn huỳnh quang loại đôi 1,2 m Bộ              207,200
37 Đèn huỳnh quang loại đơn 1,2 m Bộ              150,900
38 Đèn huỳnh quang loại đơn 0,6 m Bộ              122,700
39 Đèn ốp trần D 300 Bộ              250,000
40 Đèn ốp trần D 400 Bộ              277,000
41 Dây tín hiệu 1/0,5 mm x2P Mét                  3,200
42 Dây tín hiệu 1/0,5 mm x4P Mét                  6,100
43 Dây cáp đồng trục 5C (dây ăng ten) Mét                  7,300
44 Dây tín hiệu internet 5UTP, 6UTP Mét                16,500
45 Đế âm đơn chống cháy Chiếc                  3,020
  Dây, cáp điện CADIVI    
1 VC - 1,00 (j1,17) - 450/750 V (1021003) Mét                  2,820
2 VCm - 1.5 - (1 x 30/0.25) - 450/750 V Mét                  3,960
3 VCm - 2.5 - (1 x 50/0.25) - 450/750 V Mét                  6,450
4 VCm - 4 - (1 x 56/0.30) - 450/750 V Mét                10,080
5 VCmd - 2 x 1 - (2 x 32/0.2) - 450/750 V (1021204) Mét                  5,600
6 VCmd - 2 x 4 - (2 x 56/0.30) - 450/750 V (1021210) Mét                21,400
7 VCmd - 2 x 6 - (2 x 7 x 12/0.30) - 450/750 V (1021212) Mét                32,000
8 VCmo - 2 x 1 - (2 x 32/0.2) - 300/500 V (1021504) Mét                  6,590
9 VCmo - 2 x 4 - (2 x 50/0.32) - 300/500 V (1021510) Mét                21,600
10 VCmo - 2 x 6 - (2 x 7 x 12/0.30) - 300/500 V (1021512) Mét                31,800
11 CV - 1 - 450/750 V (7/0.425) (1040101) Mét                  3,060
12 CV - 1.5 - 450/750 V (7/0.52) (1040102) Mét                  4,260
13 CV - 2 - 450/750 V (7/0.6) (1040103) Mét                  5,440
14 CV - 2.5 - 450/750 V (7/0.6) (1040104) Mét                  6,670
15 CV - 3,0 - 450/750 V (7/0.75) (1040165) Mét                  7,900
16 CV - 4 - 450/750 V (7/0.85) (1040106) Mét                10,140
17 CV - 8 - (7/1.2)  - 450/750 V Mét                19,660
18 CV - 25 - 450/750 V (7/2.14) (1040115) Mét                59,000
19 CV - 35 - 450/750 V (7/2.52) (1040117) Mét                81,100
20 CV - 75 - 450/750 V (19/2.25) (1040125) Mét              175,600
21 CVV - 1 (1 x 7/0.425) - 0,6/1 kV (1050701) Mét                  4,160
22 CVV - 1.5 (1 x 7/0.52) - 0,6/1 kV (1050702) Mét                  5,830
23 CVV - 2.5 (1 x 7/0.67) - 0,6/1 kV (1050704) Mét                  8,500
24 CVV - 4 (1 x 7/0.85) - 0,6/1 kV (1050706) Mét                12,790
25 CVV - 10 (1 x 7/1.35) - 0,6/1 kV (1050710) Mét                28,600
26 CVV - 25 (1 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1050715) Mét                66,900
27 CVV - 50 (1 x 19/1.8) - 0,6/1 kV (1050719) Mét              126,600
28 CVV - 100 (1 x 19/2.6) - 0,6/1 kV (1050724) Mét              239,700
29 CVV - 2 x 2.5(2 x 7/0.67) - 300/500 V (1050210) Mét                18,310
30 CVV - 3 x 4 + 1 x 2.5(3 x 7/0.85 + 1 x 7/0.67) - 0,6/1 kV (1051101) Mét                44,800
31 CVV - 3 x 10 + 1 x  6 (3 x 7/1.35 + 1 x 7/1.04) - 0,6/1 kV (1051104) Mét              100,500
32 CVV - 3 x 22 + 1 x 16 (3 x 7/2 + 1 x 7/1.7) - 0,6/1 kV (1051110) Mét              210,300
33 CVV - 4 x 4 (4 x 1/2.25) - 300/500 V (1050415) Mét                46,700
34 CVV - 4 x 10 (4 x 7/1.35) - 300/500 V (1050427) Mét              113,000
35 CVV - 4 x 16 (4 x 7/1.7) - 300/500 V (1050430) Mét              174,100
36 CVV - 4 x 25 (4 x 7/2.14) - 300/500 V (1050432) Mét              270,700
37 CVV - 4 x 35 (4 x 7/2.52) - 300/500 V (1050434) Mét              342,800
38 CXV - 25 (1 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1060115) Mét                62,600
39 CXV - 3 x 8 + 1 x 6 (3 x 7/1.2 + 1 x 7/1.04) - 0,6/1 kV (1060503) Mét                84,100
40 CXV - 3 x 14 + 1 x 8 (3 x 7/1.6+1 x 7/1.2) - 0,6/1 kV (1060506) Mét              134,500
41 CXV - 4 x 10 (4 x 7/1.35) - 0,6/1 kV (1060410) Mét              109,700
42 CXV - 4 x 25 (4 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1060415) Mét              272,800
43 CXV - 4 x 35 (4 x 7/2.52) - 0,6/1 kV (1060417) Mét              369,700
44 CXV - 4 x 50 (4 x 19/1.8) - 0,6/1 kV (1060419) Mét              515,300
45 CXV - 4 x 70 (4 x 19/2.14) - 0,6/1kV (1060421) Mét              716,800
46 AV - 10 - 450/750V (7/1.35) (2040101) Mét                  3,770
47 AV - 16 - 450/750V (7/1.7) (2040104) Mét                  5,390
  Dây nhôm lõi thép các loại: (ACSR-TCVN)    
48 Dây nhôm lõi thép có tiết diện ≤ 50 mm2 Kg                64,000
49 Dây nhôm lõi thép có tiết diện >50 - 95 mm2 Kg                63,000
50 Dây nhôm lõi thép có tiết diện >95 - 240 mm2 Kg                64,000
51 Dây néo thép bện TK35 Mét                  7,091
52 Dây néo thép bện TK 50 Mét                  7,727
53 Cáp đồng bọc 2C x 100+ Mét                  7,500
54 Cáp điện PVC M2 x 4 (1 sợi) Mét                16,000
55 Cáp điện PVC M2 x 6 (7 sợi) Mét                24,000
56 Cáp điện PVC M2 x 10 (7 sợi) Mét                37,500
57 Dây điện PVC 2 x 1,5 (KOREA) Mét                10,000
58 Dây đấu nối CVV2 x 2,5 Mét                15,000
59 Đèn cầu mờ 250 bóng rung 200 W HN Bộ              145,455
60 Đèn lốp trần Neon 22 W Đài Loan nắp nhựa Bộ              155,000
61 Tủ sơn tĩnh điện 450 x 1.200 x 1.400 (VN) Cái           4,227,273
62 Tủ sơn tĩnh điện 450 x 800 x 1.000 (VN) Cái           2,681,818
63 Tủ điện TBA trọn bộ <50 A không có Aptomat Cái           2,045,455
64 Khóa đỡ thẳng cáp vặn xoắn: KDT Bộ                22,727
65 Khóa đỡ góc cáp vặn xoắn (300 <G <600): KĐG Bộ                18,182
66 Khóa đỡ néo cáp vặn xoắn (G >600): KNG Bộ                31,818
67 Cụm bulon móc cáp vặn xoắn: CBLM Bộ                40,909
68 Bulon móc cáp vặn xoắn: BLM Bộ                16,364
69 Nắp bịt đầu cáp vặn xoắn Cái                  2,727
70 Cầu dao tự động 3 cực 20A loại 8 TC - MCCB Cái           1,409,091
71 Phễu cáp 24 kV (Pháp) Bộ           3,363,636
72 Cầu chì sứ Cái                  2,727
73 Cầu chì tự rơi 24 KV - FCO -24 kV Cái              850,000
74 Chống sét van 22 kV của Mỹ Cái              830,000
75 Sứ đứng 24 kV + ty sứ bọc chì (loại F1 -CMB) Cái              189,200
76 Sứ đứng 24 kV loại Linepost + Ty Cái              180,000
77 Sứ đứng 24 kV loại Pinpost + Ty Cái              200,000
78 Sứ đứng 35 kV đường rò 720 mm - CSM Cái              200,000
79 Chuỗi néo POLIME 24 kV + phụ kiện Bộ              350,000
80 Kẹp cáp nhôm A 50 Cái                10,909
81 Kẹp cáp nhôm A35 Bộ                  7,273
82 Kẹp cáp đồng nhôm M50 - A70 Cái                10,909
83 Kẹp mỏ chim Bộ              100,000
84 Kẹp cốt đồng M 70 Cái                10,000
85 Kẹp răng hạ áp TTD 15IF Bộ                77,273
86 Kẹp răng hạ áp 35/10 Bộ              177,273
87 Aptomat tép 01 cực 6/10/16/20/25/32/40 A (Roman) Cái                69,000
88 Aptomat tép 01 cực 50 A - 63 A (Roman) Cái                79,000
89 Aptomat tép 02 cực 6/10/16/20/25/32/40 A (Roman) Cái              138,000
90 Aptomat tép 02 cực 50 A - 63 A (Roman) Cái              158,000
91 Aptomat chống giật loại 2P (15 A - 30 A) (Roman) Cái              348,000
92 Aptomat chống giật loại 2P (40 A - 50 A) (Roman) Cái              420,000
93 Ổ cắm đơn Roman Cái                32,000
94 Ổ cắm đôi Roman Cái                51,000
95 Ổ cắm đơn 3 chấu đa năng Roman Cái                50,160
96 Ổ cắm đôi 3 chấu đa năng Roman Cái                69,300
97 Tủ Aptomat 4P Cái                93,000
98 Tủ Aptomat 6P Cái              126,000
99 Tủ Aptomat 9P Cái              210,000
100 Tủ Aptomat 12P Cái              280,000
  Dây cáp điện LUCKY STAR    
101 Dây đơn cứng lõi đồng VC1,0 (12/10) 1 x 1/1.2 Mét                  2,788
102 Dây đơn cứng lõi đồng VC2,0 (16/10) 1 x 1/1.6 Mét                  4,975
103 Dây đơn mềm lõi đồng VCm0,5 1 x 16/0.20 Mét                  1,500
104 Dây đơn mềm lõi đồng VCm1,5 1 x 30/0.25 Mét                  3,868
105 Dây đôi mềm dẹt lõi đồng VCmd 2 x 0,50 2 x 16/0.20 Mét                  3,000
  Cáp điện Cadisun    
I Cáp đồng ngầm 4 ruột đều CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1 KV    
1 DSTA 4 x 4, (7sợi) Mét 49,773
2 DSTA 4 x 6, (7sợi) Mét 65,487
3 DSTA 4 x 10, (7sợi) Mét 97,312
4 DSTA 4 x 16, (7sợi) Mét 143,124
5 DSTA 4 x 25, (7sợi) Mét 218,610
6 DSTA 4 x 35, (7sợi) Mét 298,445
7 DSTA 4 x 50, (19sợi) Mét 421,001
8 DSTA 4 x 70, (19sợi) Mét 579,732
II Cáp đồng ngầm 3 pha + 1 pha trung tính U/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1 KV 
1 DSTA 3 x 10 + 1 x 6, (7 sợi) Mét 88,988
2 DSTA 3 x 16 + 1 x 10, (7 sợi) Mét 131,102
3 DSTA 3 x 25 + 1 x 16, (7 sợi) Mét 199,251
4 DSTA 3 x 35 + 1 x 16, (7 sợi) Mét 258,590
5 DSTA 3 x 35 + 1 x 25, (7 sợi) Mét 277,895
6 DSTA 3 x 50 + 1 x 25, (19 sợi) Mét 370,030
7 DSTA 3 x 50 + 1 x 35, (19 sợi) Mét 389,922
8 DSTA 3 x 70 + 1 x 35, (19 sợi) Mét 510,423
III Dây ovan VCTFK 2 ruột mềm 300-500V; TCNV 6610-5: 2000    
1 CXV 2 x 2.5 (7 sợi) Mét 14,281
2 VCTFK 2 x 0.5 (20 sợi) Mét 2,984
3 VCTFK 2 x 0.75 (30 sợi) Mét 4,013
4 VCTFK 2 x 1.0 (40 sợi) Mét 5,128
5 VCTFK 2 x 1.5 (48 sợi) Mét 7,212
6 VCTFK 2 x 2.0 (65 sợi) Mét 9,432
7 VCTFK 2 x 2.5 (50 sợi) Mét 11,391
  Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE Thăng Long    
1 TFP j40/30 Mét                14,900
2 TFP j50/40 Mét                21,400
3 TFP j65/50 Mét                29,300
4 TFP j85/65 Mét                42,500
5 TFP j105/80 Mét                55,300
6 TFP j130/100 Mét                78,100
7 TFP j160/125 Mét              121,400
8 TFP j195/150 Mét              165,800
9 TFP j230/175 Mét              247,200
10 TFP j260/200 Mét              295,500
  BÓNG ĐÈN CÁC LOẠI    
  BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG    
1 Bóng HQ T8 - 18 W Galaxy (S) - Daylight Cái                  9,000
2 Bóng HQ T8 - 36 W Galaxy (S) - Daylight Cái                12,000
3 Bóng HQ T8 - 18 W Delux (E) - 6500K Cái                16,000
4 Bóng HQ T8 - 36 W Delux (E) - 6500K Cái                26,000
  BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT    
5 Đèn HQ Compact T3 - 2U 5 W Galaxy (E27, B22 - 6500 K, 2700 K) Cái                28,000
6 Đèn HQ Compact T3 - 3U 15 W Galaxy (E27, B22 - 6500 K, 2700 K) Cái                37,000
7 Đèn HQ Compact CFL - 4UT5 40 W E27 (6500 K, 2700 K) Cái              107,000
8 Đèn HQ Compact CFL - 4UT5 50 W E40 (6500 K, 2700 K) Cái              131,000
9 Đèn HQ Compact CFH - H 4U 65 W E40 (6500 K, 2700 K) Cái              145,000
10 Đèn HQ Compact CFH - H 5U 100 W E27 (6500 K) Cái              215,000
  Bộ đèn Huỳnh Quang, bộ đèn ốp trần (đã bao gồm bóng)    
11 Bộ đèn HQ T8 - 18 W x 1 M9G - Balát điện tử Bộ              106,000
12 Bộ đèn HQ T8 - 36 W x 1 M9G - Balát điện tử Bộ              119,000
13 Bộ đèn ốp trần 15 W (CL 04 15 3UT3) Bộ              104,000
14 Bộ đèn ốp trần 16 W (CL -01-16) Bộ              108,000
15 Bộ đèn ốp trần 28 W (CL -03-28) Bộ              144,000
16 Bộ đèn ốp trần Led (Led CL - 01) 8 W trắng, vàng Bộ              316,000
  Chao đèn Compact âm trần và chao đèn ngõ xóm (chưa bao gồm bóng)
17 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-110 Cái                47,000
18 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-120 Cái                54,000
19 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-145 Cái                58,000
20 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-190 Cái                89,000
21 Bộ chao đèn ngõ xóm RSL - 05/50 W/E40 Cái              115,000
22 Bộ chao đèn ngõ xóm RSL - 05/20 W x 1/E27 Cái                90,000
  Máng HQ M2 và Máng HQ âm trần M6 (chưa bao gồm bóng)    
23 Máng đèn HQ PQ FS - 20/18 x 1 - M2 - Balát điện tử Cái              118,000
24 Máng đèn HQ 1,2 m PQ FS40/36 x 1 - M2 - Balát điện tử Cái              195,000
25 Máng HQ âm trần FS-40/36 x 2 - M6 - Balát điện tử Cái              539,000
26 Máng HQ âm trần FS-40/36 x 3 - M6 - Balát điện tử Cái              887,000
27 Máng HQ âm trần FS-40/36 x 4 - M6 - Balát điện tử Cái           1,110,000
  Bộ đèn chiếu sáng lớp học (trọn bộ)    
28 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 1 CM1*E Bộ              454,000
29 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 2 CM1*E Bộ              590,000
30 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 1 CM1*E BACS Bộ              510,000
  Đèn cao áp    
31 Đèn Metal HALIDA (MH-TD 70W/742) R7s Cái              128,000
32 Đèn Metal HALIDA (MH-TD 150W/742) R7s Cái              141,000
33 Đèn Metal HALIDA (MH-TS 70W/742) G12 Cái              141,000
34 Đèn Metal HALIDA (MH-TS 150W/742) G12 Cái              156,000
35 Đèn Metal HALIDA (MH-T 150W/642) E27 Cái              156,000
36 Đèn Metal HALIDA (MH-ED 150W/642) E27 Cái              170,000
37 Công tắc đôi S92/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                31,000
38 Công tắc ba S93/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                37,000
39 Công tắc đơn S91/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                21,000
40 Ổ cắm đơn S9U điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                24,000
41 Ổ cắm đôi S9U2 điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                32,000
42 Công tắc và ổ cắm 3 chân S9UK; công tắc 10 A - 250 V; ổ cắm 15 A - 250 (Rạng Đông) Cái                44,000
43 Công tắc và ổ cắm 2 chân S9UK, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                36,000
  Thiết bị điện nhãn hiệu AC    
1 Máng đèn batten AC Slimax 01 bóng 0,6 m (BFS118) Bộ              150,000
2 Máng đèn batten gắn tán xạ 01 bóng  1,2 m (BFLP136) Bộ              324,545
3 Máng đèn batten gắn phản quang 01 bóng  1,2 m (BFR136) Bộ              185,454
4 Máng đèn batten T8 Slimax dùng tăng phô điện từ 02 bóng 0,6 m Bộ              200,900
5 Máng đèn batten T5 dùng tăng phô điện từ 02 bóng 1,2 m (ABF228) Bộ              301,818
6 Máng đèn tán quang lắp âm 02 bóng 1,2 m (RFL236) Bộ              782,727
7 Máng đèn tán quang lắp nỗi 01 bóng 1,2 m (SFL136/E)376363 Bộ              376,363
8 Đèn chống thấm AC 1 bóng 0,6 m (WFL118- bộ) Bộ              435,454
9 Đèn báo lối thoát hiểm 01 mặt (ALE x 103 A) Cái              473,636
10 Đèn pha 1 x 500 W (HF500) Cái              153,000
11 Đèn Downlight âm trần phi 75 (RDV105) Cái                61,500
12 Đèn Downlight gắn nổi 1 x E27 (RDS351/W) Cái              126,000
  Thiết bị điện nhãn hiệu COMET    
1 Máng đèn Batten siêu mỏng Slimkit tăng phô điện tử 01 bóng 0.6 m Bộ                81,000
2 Máng táng quang ECO lắp âm 02 bóng 1.2 m (CFR240/E) Bộ              529,000
3 Máng táng quang ECO lắp nổi 02 bóng 0.6 m (CSR220) Bộ              461,000
4 Ổ cắm đơn 3 chấu + 2 lỗ (CS1U32) Cái                53,000
5 Chuông điện (CDB2) Cái                98,000
6 Ống luồn tròn PVC phi 32 (C32) Cây                55,000
7 Ống ruột gà phi 32 (CFC32/E) Cuộn              320,000
8 Tủ điện 2 cửa 18 đường (CE18PM) Cái              538,000
9 Tăng phô mỏng silex 1.2 m - SBS40 Cái                30,454
10 Dây điện thoại Comet loại 100 m (4C (7/0.15SQMM) - 100 m) Cuộn              320,000
  Thiết bị điện hãng LG    
1 Át tomat 1 cực 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A MCB-LS Cái                60,600
2 Át tomat 3 cực 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 32 A, 40 A, 60 A,75 A MCCB-LS Cái              772,250
3 MCCB - LS 2P 20 A Cái              664,700
4 MCCB 3P 300 A có dòng ngắt mạch 25 ka ABN403c/LS Cái           4,781,250
5 MCCB 3P 250 A có dòng ngắt mạch 25 ka ABN403c/LS Cái           3,665,620
6 MCCB 3P 100 A có dòng ngắt mạch 22 ka ABN403c/LS Cái              772,200
7 MCCB -LS 3P 50 A, 60 A có dòng ngắt mạch 15 ka Cái              772,200
8 MCCB - LS 2P 20 A Cái              664,700
  Thiết bị điện hãng Sanshe    
1 Ổ cắm đôi ba chấu Cái                85,040
2 Mặt 1 lỗ + 1 hạt công tắc 10 A S-A3/Sanshe Bộ                28,360
3 Mặt 2 lỗ + 2 hạt công tắc 10 A S-A3/Sanshe Bộ                38,540
4 Mặt 3 lỗ + 3 hạt công tắc 10 A S-A3/Sanshe Bộ                48,720
5 Mặt 1 lỗ + 1 hạt công tắc 10 A công tắc đảo chiều S-A3/Sanshe Bộ                38,297
  Thiết bị điện hãng Panasonic nhóm Ic    
1 Quạt hút gió phòng vệ sinh 300 x 300 FV25AU9 - Panasonic nhóm Ic Cái              701,500
2 Đèn báo pha - LD Cái                19,550
3 Đồng hồ Vôn kế - LD Cái              149,500
4 Đồng hồ Ampe kế - LD Cái              149,500
5 Công tắc chuyển mạch Vôn - LD Cái              287,000
6 Máy biến dòng 200\5 A - LD Cái              247,200
  Tủ điện    
1 Tủ điện âm tường KT 600 x 400 x 150 x 1,5 ly  sơn tĩnh điện Cái              850,000
2 Tủ điện nổi tường KT 800 x 600 x 200 x 1,5 ly sơn tĩnh điện Cái           1,384,500
3 Tủ điện nổi tường KT 1.800 x 800 x 600 x 2,0 ly sơn tĩnh điện Cái         11,000,000
  Sản phẩm dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO) (nhà phân phối chính Công ty TNHH Huy Hoàng)
1 VC - 1,5 (F 1,38 ) - 450/750 V Mét                  4,361
2 VC - 2,5 (F 1,77 ) - 450/750 V Mét                  7,013
3 VC - 4,0 (F 2,24 ) - 450/750 V Mét                10,952
4 VC - 6,0 (F 2,74 ) - 450/750 V Mét                16,142
5 VC - 10,0 (F 3,56 ) - 450/750 V Mét                27,158
6 VCm - 1,5 (1 x 30/0,25 ) 450/700 V Mét                  4,488
7 VCm - 2,5 (1 x 50/0,25 ) 450/700 V Mét                  7,255
8 VCm - 4,0 (1 x 56/0,30 ) 450/700 V Mét                11,335
9 VCm - 6,0 (7 x 12/0,30 ) 450/700 V Mét                17,009
10 VCm - 10,0 (7 x 12/0,40 ) 450/700 V Mét                30,473
11 Vcmo - 2 x 0,75 (2 x 24/0,2 ) - 300/500 V Mét                  5,623
12 Vcmo - 2 x 1,0 (2 x 32/0,2 ) - 300/500 V Mét                  7,089
13 Vcmo -2  x 1,5 (2 x 30/0,25 ) - 300/500 V Mét                  9,958
14 Vcmo - 2 x 2,5 (2 x 50/0,25 ) - 300/500 V Mét                16,103
15 Vcmo - 2 x 4 (2 x 56/0,3 ) - 300/500 V Mét                25,316
16 Vcmo - 2 x 6 (2 x 84/0,3) - 300/500 V Mét                37,372
17 CV - 1,5 (7/0,52 ) - 450/750 V Mét                  4,909
18 CV - 2,5 (7/0,67 ) - 450/750 V Mét                  7,612
19 CV - 4,0 (7/0,85 ) - 450/750 V Mét                11,386
20 CV - 6,0 (7/1,04 ) - 450/750 V Mét                16,728
21 CV - 10 (7/1,35 ) - 450/750 V Mét                28,050
22 CV - 16 (7/1,7 ) - 450/750 V Mét                43,733
23 CV - 25 (7/0,2,14 ) - 450/750 V Mét                68,978
24 CV - 35 (7/2,52 ) - 450/750 V Mét                95,115
25 CV - 50 (19/1,8 ) - 450/750 V Mét              132,345
26 CV - 70 (19/2,14 ) - 450/750 V Mét              185,768
27 CVV -1 (1 x 7/0,425 ) - 0,6/1 KV Mét                  4,892
28 CVV- 1,5 (1 x 7/0,52 ) - 0,6/1 KV Mét                  6,371
29 CVV - 2,5 (1 x 7/0,67 ) - 0,6/1 KV Mét                  9,252
30 CVV - 4 (1 x 7/0,85 ) - 0,6/1 KV Mét                13,983
31 CVV - 6 (1 x 7/1,04 ) - 0,6/1 KV Mét                19,605
32 CVV - 10 (1 x 7/1,35 ) - 0,6/1 KV Mét                30,978
33 CVV - 25 (1 x 7/2,14 ) - 0,6/1 KV Mét                73,181
34 CVV - 50 (1 x 19/1,8 ) - 0,6/1 KV Mét              137,951
35 CVV - 100 (1 x 19/2,6 ) - 0,6/1 KV Mét              281,771
36 CVV - 2 x 1,5 (2 x 7/0,52 ) - 300/500 V Mét                13,626
37 CVV - 2 x 2,5 (2 x 7/0,67 ) - 300/500 V Mét                20,141
38 CVV - 2 x 4 (2 x 7/0,85 ) - 300/500 V Mét                29,448
39 CVV - 2 x 6 (2 x 7/1,04 ) - 300/500 V Mét                41,178
40 CVV - 2 x 10 (2 x 7/1,35 ) - 300/500 V Mét                67,571
41 CVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7 ) - 0,6/1 KV Mét              105,506
42 CVV - 4 x 4 (4 x 7/0,85 ) - 300/500 V Mét                53,546
43 CVV - 4 x 10 (4 x 7/1,35 ) - 300/500 V Mét              124,946
44 CVV - 4 x 16 (4 x 7/1,7 ) - 0,6/1 KV Mét              193,418
45 CVV - 4 x 25 (4 x 7/2,14 ) - 0,6/1 KV Mét              297,713
46 CVV - 4 x 35 (4 x 7/2,52 ) - 0,6/1 KV Mét              404,813
47 CVV - 3 x 16+1 x 8 ( 3 x 7/1,7 + 1 x 7/1,2 ) - 0,6/1 KV Mét              171,233
48 CVV - 3 x 16+1 x 10 ( 3 x 7/1,7 + 1 x 7/1,35 ) - 0,6/1 KV Mét              177,225
49 CVV - 3 x 22+1 x 16 ( 3 x 7/2 + 1 x 7/1,7 ) - 0,6/1 KV Mét              245,055
50 C X V - 25 (1 x 7/2,14 ) - 0,6/1 KV Mét                73,568
51 C X V - 3 x 11 (3 x 7/1,4 ) - 0,6/1 KV Mét              103,020
52 C X V - 3 x 25 (3 x 7/2,14 ) - 0,6/1KV Mét              227,460
53 C X V - 3 x 35 (3 x 7/2,52 ) - 0,6/1 KV Mét              307,785
54 C X V - 4 x 4 (4 x 7/0,85 ) - 0,6/1 KV Mét                56,865
55 C X V - 4 x 6 (4 x 7/1,04 ) - 0,6/1 KV Mét                80,070
56 C X V - 4 x 10 (4 x 7/1,35 ) - 0,6/1 KV Mét              126,863
57 C X V - 4 x 16 (4 x 7/1,7 ) - 0,6/1 KV Mét              194,438
58 C X V - 4 x 25 (4 x 7/2,14 ) - 0,6/1 KV Mét              299,243
59 C X V - 4 x 35 (4 x 7/2,52 ) - 0,6/1 KV Mét              406,853
60 C X V - 3 x 6 + 1 x 4 ( 3 x 7/1,04 + 1 x 7/0,85 ) - 0,6/1 KV Mét                74,333
61 C X V - 3 x 8 + 1 x 6 ( 3 x 7/1,2+ 1 x 7/1,04 ) - 0,6/1 KV Mét                97,410
62 C X V - 3 x 10 + 1 x 6 ( 3 x 7/1,35 + 1 x 7/1,04 ) - 0,6/1 KV Mét              115,133
63 C X V - 3 x 14 + 1 x 8 ( 3 x 7/1,6 + 1 x 7/1,2 ) - 0,6/1 KV Mét              155,423
64 Du - CVV - 2 x 6 (2 x 7/1,04 ) - 0,6/1 KV Mét                34,808
65 Du - CVV - 2 x 10 (2 x 7/1,35 ) - 0,6/1 KV Mét                57,758
66 Du - CVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7 ) - 0,6/1 KV Mét                90,908
67 AV - 16 (7/1,7 ) - 0,6/1 KV Mét                  6,045
68 AV - 25 (7/2,14 ) - 0,6/1 KV Mét                  8,727
69 AV - 35 (7/2,52 ) - 0,6/1 KV Mét                11,829
70 AV - 50 (19/1,8 ) - 0,6/1 KV Mét                17,028
71 AV - 70 (19/2,14 ) - 0,6/1 KV Mét                22,426
72 AV - 95 (19/2,52 ) - 0,6/1 KV Mét                30,373
73 AVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) -0,6/1 KV Mét                23,276
74 Du-AV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) -0,6/1 KV Mét                12,849
   Thiết bị điện nhãn hiệu NIKKON - MALAYSIA    
1 Đèn chiếu sáng công cộng S419 - 400,250 W/150 W - HPS, độ kín 66 Bộ           4,290,000
2 Đèn chiếu sáng công cộng S412, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ           2,707,200
3 Đèn chiếu sáng công cộng S412, 250 W - HPS, độ kín 66 Bộ           2,888,000
4 Đèn chiếu sáng công cộng S412, 250 W/150 W - HPS, độ kín 66 Bộ           3,881,600
4 Đèn chiếu sáng công cộng S438N, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ           2,707,200
5 Đèn chiếu sáng công cộng S438N, 250 W - HPS, độ kín 66 Bộ           2,888,000
6 Đèn chiếu sáng công cộng S438N, 250 W/150 W - HPS, độ kín 66 Bộ           3,792,000
7 Đèn chiếu sáng công cộng S159, 70 W - HPS, độ kín 66 Bộ           1,985,600
8 Đèn chiếu sáng công cộng S159, 100 W - HPS, độ kín 66 Bộ           2,166,400
9 Đèn chiếu sáng công cộng S159, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ           2,345,600
10 Đèn chiếu sáng công cộng S479, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ           3,428,800
11 Đèn chiếu sáng công cộng S479, 250 W - HPS, độ kín 66 Bộ           3,792,000
12 Đèn chiếu sáng công cộng S479, 250 W/150 W - HPS, độ kín 66 Bộ           4,137,000
13 Đèn pha S2030, 250 W - HPS, độ kín 65 Bộ           2,345,600
14 Đèn pha S2030, 400 W - HPS, độ kín 65 Bộ           2,617,600
15 Đèn đường LEDXION S433, 90 W, độ kín 66 Bộ         13,899,200
16 Đèn đường LEDXION S433, 120 W, độ kín 66 Bộ         16,086,400
17 Đèn đường LEDXION S433, 150 W, độ kín 66 Bộ         19,315,200
18 Đèn đường LEDXION S436, 120 W, độ kín 66 Bộ         15,716,000
19 Đèn đường LEDXION S436, 150 W, độ kín 66 Bộ         21,120,000
20 Đèn đường LEDXION S436, 170 W, độ kín 66 Bộ         21,481,600
21 Đèn đường LEDXION S436, 190 W, độ kín 66 Bộ         22,835,200
22 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130701) 70 W - MH,độ kín 65 Bộ         11,331,000
23 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130702) 70 W - MH,độ kín 65 Bộ         11,331,000
24 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130703) 70 W - MH,độ kín 65 Bộ         10,762,200
25 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130704) 70 W - MH,độ kín 65 Bộ         12,794,400
26 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130705) 70 W - MH,độ kín 65 Bộ         20,106,000
27 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130706) 70 W - MH,độ kín 65 Bộ         17,362,800
28 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 10 KVA - ES10 - 3 pha Cái         79,200,000
29 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 15 KVA - ES15 - 3 pha Cái         96,800,000
30 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 20 KVA - ES20 - 3 pha Cái       114,400,000
31 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 25 KVA - ES25 - 3 pha Cái       132,000,000
32 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 30 KVA - ES30 - 3 pha Cái       139,040,000
33 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 40 KVA - ES40 - 3 pha Cái       228,800,000
34 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 50 KVA - ES50 - 3 pha Cái       246,400,000

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: chưa bao, công

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn