00:21 ICT Thứ ba, 02/03/2021

Trang chủ

Khu đô thị Bắc Thành Cổ Quảng Trị
Trang thông tin điện tử Quảng Trị
Trung tâm tin hoc

Textlink


Trang nhất » Tin Tức » Giá cả các loại » Vật liệu - Xây dựng

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2015 (Phần 5 – hết)

Thứ sáu - 21/08/2015 16:00
(Ban hành kèm theo Công bố số 2286/CB/STC-SXD
ngày 12 tháng 8 năm 2015 của liên Sở Tài chính - Sở Xây dựng)
Số
TT
Tên và quy cách vật liệu ĐVT Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ)
  Ống thép đen Việt - Đức TC ASTM A53A    
247 D150 (168,3 x 4,78) Mét               475.000
248 D200 (219,1 x 4,78) Mét               622.000
  Ống thép đen SUNSCO của Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam Theo TC ASTM A53M-B
249 D300 (323,8 x 635) Mét            1.550.000
250 D400 (406,4 x 7,14) Mét            2.205.000
  Ống thép mạ ASTM A53A; ASTM A53M-B    
251 D150 (168,3 x 4,78) Mét               610.000
252 D200 (219,1 x 5,16) Mét               862.000
253 D300 (323,8 x 635) Mét            1.983.000
  Ống nước và phụ kiện SUNMAX-PPR    
  Ống lạnh kháng khuẩn PN10    
1 Ф20 x 2,3 Mét                 23.900
2 Ф25 x 2,8 Mét                 42.800
3 Ф32 x 2,9 Mét                 57.700
4 Ф40 x 3,7 Mét                 75.900
5 Ф50 x 4,6 Mét               111.800
  Ống nóng kháng khuẩn PN20    
6 Ф20 x 3,4 Mét                 30.200
7 Ф25 x 4,2 Mét                 49.500
8 Ф32 x 5,4 Mét                 85.000
9 Ф40 x 6,7 Mét               128.000
10 Ф50 x 8,3 Mét               187.000
  Phụ kiện Sunmax-PPR    
11 Măng sông 20 Cái                   3.500
12 Măng sông 32 Cái                   8.500
13 Măng sông 50 Cái                 23.000
14 Măng sông 75 Cái                 77.700
15 Măng sông 90 Cái               136.400
16 T đều 20 Cái                   6.800
17 T đều 32 Cái                 17.900
18 T đều 50 Cái                 56.500
19 T đều 75 Cái               165.000
20 T đều 90 Cái               265.000
21 Cút 20 Cái                   6.000
22 Cút 32 Cái                 14.000
23 Cút 50 Cái                 39.500
24 Cút 75 Cái               158.000
25 Cút 90 Cái               250.000
26 Chếch 20 Cái                   5.300
27 Chếch 32 Cái                 12.000
28 Chếch 50 Cái                 47.500
29 Chếch 75 Cái               155.000
30 Chếch 90 Cái               188.000
31 Côn thu 25/20 Cái                   5.200
32 Côn thu 32/20 - 25 Cái                   8.900
33 Côn thu 40/20 - 25 - 32 Cái                 11.500
34 Côn thu 50/20 - 25 - 32 - 40 Cái                 19.200
35 Côn thu 63/25 - 32 - 40 - 50 Cái                 39.900
36 T thu 25/20 Cái                 10.500
37 T thu 32/20 - 25 Cái                 18.500
38 T thu 40/20 - 25 - 32 Cái                 42.500
39 T thu 50/20 - 25 - 32 - 40 Cái                 72.000
40 T thu 63/25 - 32 - 40 - 50 Cái               130.000
41 Cút thu 25/20 Cái                 13.500
42 Cút thu 32/20 - 25 Cái                 26.900
43 Cút thu 40/20 - 25 - 32 Cái                 32.000
44 Van cửa tay tròn Ф50 Cái               475.000
45 Van cửa tay tròn Ф40 Cái               270.000
46 Van cửa tay tròn Ф32 Cái               270.000
47 Van cửa tay tròn Ф25 Cái               155.000
48 Van cửa tay tròn Ф20 Cái               117.000
49 Rắc co PPR Ф50 Cái               147.000
50 Rắc co PPR Ф40 Cái                 93.000
51 Rắc co PPR Ф32 Cái                 66.000
52 Rắc co PPR Ф25 Cái                 42.000
  Ống nước thương hiệu SP (nhà phân phối chính Công ty TNHH MTV Việt Khải Hưng)
1 Ống PPR cấp nước lạnh Φ20, PN10 (1 cây/4 m) Mét                 17.200
2 Ống PPR cấp nước lạnh Φ25, PN10 (1 cây/4 m) Mét                 30.400
3 Ống PPR cấp nước lạnh Φ32, PN10 (1 cây/4 m) Mét                 40.100
4 Ống PPR cấp nước lạnh Φ40, PN10 (1 cây/4 m) Mét                 53.800
5 Ống PPR cấp nước lạnh Φ50, PN10 (1 cây/4 m) Mét                 78.300
6  Ống PPR cấp nước lạnh Φ63, PN10 (1 cây/4 m) Mét               123.600
7 Ống PPR cấp nước lạnh Ф 20, PN 16 (1 cây/4 m) Mét                 18.909
8 Ống PPR cấp nước lạnh Ф 25, PN 16 (1 cây/4 m) Mét                 36.818
9 Ống PPR cấp nước lạnh Ф 32, PN 16 (1 cây/4 m) Mét                 50.454
10 Ống PPR cấp nước lạnh Ф 40, PN 16 (1 cây/4 m) Mét                 83.181
11 Ống PPR cấp nước lạnh Ф 50, PN 16 (1 cây/4 m) Mét               130.000
12 Ống PPR cấp nước lạnh Ф 63, PN 16 (1 cây/4 m) Mét               200.909
13 Ống PPR cấp nước nóng Ф 20, PN 20 (1 cây/4 m) Mét                 20.100
14 Ống PPR cấp nước nóng Ф 25, PN 20 (1 cây/4 m) Mét                 37.000
15 Ống PPR cấp nước nóng Ф 32, PN 20 (1 cây/4 m) Mét                 54.700
16 Ống PPR cấp nước nóng Ф 40, PN 20 (1 cây/4 m) Mét               101.800
17 Ống PPR cấp nước nóng Ф 50, PN 20 (1 cây/4 m) Mét               131.800
18 Ống PPR cấp nước nóng Ф 63, PN 20 (1 cây/4 m) Mét               207.200
19 Ống nước HDPE Ф25, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                   9.600
20 Ống nước HDPE Ф32, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                 13.400
21 Ống nước HDPE Ф40, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                 20.100
22 Ống nước HDPE Ф50, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                 31.300
23 Ống nước HDPE Ф63, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                 49.800
24 Ống nước HDPE Ф75, PE8,PN10 (1 cây/6 m) Mét                 70.400
25 Ống nước HDPE Ф90, PE8, PN10 (1 cây/6 m) Mét               101.800
26 Ống nước HDPE Ф110, PE8,PN10 (1 cây/6 m) Mét               148.100
27 Ống u.PVC - C1 Φ21 - PN 12.5 (1 cây/4 m) Mét                   6.500
28 Ống u.PVC - C1 Φ27 - PN 12.5 (1 cây/4 m) Mét                   8.900
29 Ống u.PVC - C1  Φ34 - PN 10 (1 cây/4 m) Mét                 11.400
30 Ống u.PVC - C1  Φ42 - PN 8 (1 cây/4 m) Mét                 15.400
31 Ống u.PVC - C1 Φ48 - PN 8 (1 cây/4 m) Mét                 18.600
32 Ống u.PVC - C1 Φ60 - PN 6 (1 cây/4 m) Mét                 23.600
33 Ống u.PVC - C1 Φ75 - PN 6 (1 cây/4 m) Mét                 33.500
34 Ống u.PVC - C1 Φ90 - PN 5 (1 cây/4 m) Mét                 41.700
35 Ống u.PVC - C1 Φ110 - PN 5 (1 cây/4 m) Mét                 60.900
36 Ống u.PVC - C1 Φ125 - PN 5 (1 cây/4 m) Mét                 75.400
37 Ống uPVC - C2 Ф34 - PN 12,5 (1 cây/4 m) Mét                 14.000
38 Ống uPVC - C2 Ф42 - PN10 (1 cây/4 m) Mét                 17.700
39 Ống uPVC - C2 Ф48 - PN10 (1 cây/4 m) Mét                 21.300
40 Ống uPVC - C2 Ф60 - PN8 (1 cây/4 m) Mét                 30.400
41 Ống uPVC - C2 Ф75 - PN8 (1 cây/4 m) Mét                 43.100
42 Ống uPVC - C2 Ф90 - PN6 (1 cây/4 m) Mét                 48.600
43 Ống uPVC - C2 Ф110 - PN6  (1 cây/4 m) Mét                 71.100
44 Ống uPVC - C2 Ф125 - PN6  (1 cây/4m) Mét                 89.000
45 Ống uPVC - C2 Ф140 - PN6  (1 câ/4m) Mét               114.300
  THIẾT BỊ ĐIỆN    
  Thiết bị điện thương hiệu SINO, VANLOCK    
1 Aptomat MCCB 3P 15, 20, 30, 40, 50, 60 A - Icu18KA Cái               411.000
2 Aptomat MCCB 3P 75, 100 A - Icu 22 KA Cái               551.000
3 Aptomat MCCB 3P 100, 125, 150, 175 A - Icu30KA Cái            1.060.000
4 Aptomat MCCB 3P 200, 225 A - Icu 42 KA Cái            1.139.000
5 Aptomat MCCB 3P 250, 300, 350, 400 A - Icu 42 KA Cái            3.134.000
6 Aptomat MCCB 3P 500, 600, 700, 800A - Icu 45 KA Cái            5.605.000
7 Aptomat MCB 1 pha 1P loại 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái                 50.900
8 Aptomat MCB 1 pha 1P loại 50, 63 A - 4,5 KA Cái                 80.400
9 Aptomat MCB 1 pha 2P loại  6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái               102.700
10 Aptomat MCB 1 pha 2P loại 50, 63 A - 4,5 KA Cái               156.300
11 Aptomat MCB 3 pha 3P loại  6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái               180.000
12 Aptomat MCB 3 pha 3P loại  50, 63 A - 4,5 KA Cái               219.000
13 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 400 x 300 x 160 mm                 360.000
14 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 600 x 400 x 200 mm Cái               574.000
15 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 800 x 600 x 300 mm              1.633.000
16 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 1200 x 800 x 300 mm              2.210.000
17 Tủ điện âm tường chứa 2 - 4 Module Cái                 85.450
18 Tủ điện âm tường chứa 5 - 8 Module Cái               130.000
19 Ống cứng luồn dây điện Ф16 (1cây/2,92 m) Cây                 15.600
20 Ống cứng luồn dây điện Ф20 (1cây/2,92 m) Cây                 22.000
21 Ống cứng luồn dây điện Ф25 (1cây/2,92 m) Cây                 30.000
22 Ống cứng luồn dây điện Ф32 (1cây/2,92 m) Cây                 56.000
23 Ống cứng luồn dây điện Ф50 (1cây/2,92 m) Cây               109.000
24 Ống ruột gà cứng, màu trắng, chống cháy Φ16 (1 cuộn/50 m) Mét                   2.500
25 Ống ruột gà cứng, màu trắng, chống cháy Φ20 (1 cuộn/50 m) Mét                   3.070
26 Ống ruột gà cứng, màu trắng, chống cháy Φ32 (1 cuộn/50 m) Mét                 12.580
27 Mặt 1, 2, 3 công tắc Cái                 10.150
28 Mặt atomat Cái                 10.150
29 Ổ cắm đôi 3 chấu Cái                 51.800
30 Ổ cắm đơn 2 chấu Cái                 26.800
31 Hạt công tắc 2 chiều Cái                 14.700
32 Hạt công tắc một chiều Cái                   8.360
33 Ổ cắm điện thoại Cái                 37.200
34 Ổ căm mạng Cái                 59.600
35 Ổ căm truyền hình cáp Cái                 36.500
36 Đèn huỳnh quang loại đôi 1,2 m Bộ               207.200
37 Đèn huỳnh quang loại đơn 1,2 m Bộ               150.900
38 Đèn huỳnh quang loại đơn 0,6 m Bộ               122.700
39 Đèn ốp trần D 300 Bộ               250.000
40 Đèn ốp trần D 400 Bộ               277.000
41 Dây tín hiệu 1/0,5 mm x2P Mét                   3.200
42 Dây tín hiệu 1/0,5 mm x4P Mét                   6.100
43 Dây cáp đồng trục 5 C (dây Ăng ten) Mét                   7.300
44 Dây tín hiệu Internet 5 UTP, 6 UTP Mét                 16.500
45 Đế âm đơn chống cháy Chiếc                   3.020
  Dây, cáp điện CADIVI    
1 VC - 1,00 (1,17) - 450/750 V (1021003) Mét                   2.820
2 VCm - 1.5 - (1 x 30/0.25) - 450/750 V Mét                   3.960
3 VCm - 2.5 - (1 x 50/0.25) - 450/750 V Mét                   6.450
4 VCm - 4 - (1 x 56/0.30) - 450/750V Mét                 10.080
5 VCmd - 2  x  1 - (2 x 32/0.2) - 450/750 V (1021204) Mét                   5.600
6 VCmd - 2 x 4 - (2 x 56/0.30) - 450/750 V (1021210) Mét                 21.400
7 VCmd - 2 x 6 - (2 x 7 x 12/0.30) - 450/750 V (1021212) Mét                 32.000
8 VCmo - 2  x  1 - (2 x 32/0.2) - 300/500 V (1021504) Mét                   6.590
9 VCmo - 2 x 4 - (2 x 50/0.32) - 300/500 V (1021510) Mét                 21.600
10 VCmo - 2 x 6 - (2 x 7 x 12/0.30) - 300/500 V (1021512) Mét                 31.800
11 CV - 1 - 450/750 V (7/0.425) (1040101) Mét                   3.060
12 CV - 1.5 - 450/750 V (7/0.52) (1040102) Mét                   4.260
13 CV - 2 - 450/750 V (7/0.6) (1040103) Mét                   5.440
14 CV - 2.5 - 450/750 V (7/0.6) (1040104) Mét                   6.670
15 CV - 3,0 - 450/750 V (7/0.75) (1040165) Mét                   7.900
16 CV - 4 - 450/750 V (7/0.85) (1040106) Mét                 10.140
17 CV - 8 - (7/1.2)  - 450/750 V Mét                 19.660
18 CV - 25 - 450/750 V (7/2.14) (1040115) Mét                 59.000
19 CV - 35 - 450/750 V (7/2.52) (1040117) Mét                 81.100
20 CV - 75 - 450/750 V (19/2.25) (1040125) Mét               175.600
21 CVV - 1 (1 x 7/0.425)  -  0,6/1 kV (1050701) Mét                   4.160
22 CVV - 1.5 (1 x 7/0.52)  -  0,6/1 kV (1050702) Mét                   5.830
23 CVV - 2.5 (1 x 7/0.67)  -  0,6/1 kV (1050704) Mét                   8.500
24 CVV - 4 (1 x 7/0.85)  -  0,6/1 kV (1050706) Mét                 12.790
25 CVV - 10 (1 x 7/1.35)  -  0,6/1 kV (1050710) Mét                 28.600
26 CVV - 25 (1 x 7/2.14)  -  0,6/1 kV (1050715) Mét                 66.900
27 CVV - 50 (1 x 19/1.8)  -  0,6/1 kV (1050719) Mét               126.600
28 CVV - 100 (1 x 19/2.6)  -  0,6/1 kV (1050724) Mét               239.700
29 CVV - 2 x 2.5 (2 x 7/0.67) - 300/500 V (1050210) Mét                 18.310
30 CVV - 3 x 4 + 1 x 2.5 (3 x 7/0.85 + 1 x 7/0.67) - 0,6/1 kV (1051101) Mét                 44.800
31 CVV - 3 x 10 + 1 x  6 (3 x 7/1.35 + 1 x 7/1.04) - 0,6/1 kV (1051104) Mét               100.500
32 CVV - 3 x 22 + 1 x 16(3 x 7/2 + 1 x 7/1.7) - 0,6/1 kV (1051110) Mét               210.300
33 CVV - 4 x 4 (4 x 1/2.25) - 300/500 V (1050415) Mét                 46.700
34 CVV - 4 x 10 (4 x 7/1.35) - 300/500 V (1050427) Mét               113.000
35 CVV - 4 x 16 (4 x 7/1.7) - 300/500 V (1050430) Mét               174.100
36 CVV - 4 x 25 (4 x 7/2.14) - 300/500 V (1050432) Mét               270.700
37 CVV - 4 x 35 (4 x 7/2.52) - 300/500 V (1050434) Mét               342.800
38 CXV - 25 (1 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1060115) Mét                 62.600
39 CXV - 3 x 8 + 1 x 6 (3 x 7/1.2 + 1 x 7/1.04) - 0,6/1 kV (1060503) Mét                 84.100
40 CXV - 3 x 14 + 1 x 8 (3 x 7/1.6 + 1 x 7/1.2) - 0,6/1 kV (1060506) Mét               134.500
41 CXV - 4 x 10 (4 x 7/1.35) - 0,6/1 kV (1060410) Mét               109.700
42 CXV - 4 x 25 (4 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1060415) Mét               272.800
43 CXV - 4  x 35 (4 x 7/2.52) - 0,6/1 kV (1060417) Mét               369.700
44 CXV - 4 x 50 (4 x 19/1.8) - 0,6/1 kV (1060419) Mét               515.300
45 CXV - 4 x 70 (4 x 19/2.14) - 0,6/1 kV (1060421) Mét               716.800
46 AV - 10 - 450/750 V (7/1.35) (2040101) Mét                   3.770
47 AV - 16 - 450/750 V (7/1.7) (2040104) Mét                   5.390
  Dây nhôm lõi thép các loại: (ACSR-TCVN)    
48 Dây nhôm lõi thép có tiết diện ≤ 50 mm2  Kg                 64.000
49 Dây nhôm lõi thép có tiết diện >50 -95mm2  Kg                 63.000
50 Dây nhôm lõi thép có tiết diện >95 - 240 mm2  Kg                 64.000
51 Dây néo thép bện TK35 Mét                   7.091
52 Dây néo thép bện TK 50 Mét                   7.727
53 Cáp đồng bọc 2C x 100+ Mét                   7.500
54 Cáp điện PVC M2 x 4 (1 sợi) Mét                 16.000
55 Cáp điện PVC M2 x 6 (7 sợi) Mét                 24.000
56 Cáp điện PVC M2 x 10 (7 sợi) Mét                 37.500
57 Dây điện PVC 2 x 1,5 (KOREA) Mét                 10.000
58 Dây đấu nối CVV2 x 2,5 Mét                 15.000
59 Đèn cầu mờ 250 bóng rung 200 W HN Bộ               145.455
60 Đèn lốp trần Neon 22 W Đài Loan nắp nhựa Bộ               155.000
61 Tủ sơn tĩnh điện 450 x 1.200 x 1.400 (VN) Cái            4.227.273
62 Tủ sơn tĩnh điện 450 x 800 x 1.000 (VN) Cái            2.681.818
63 Tủ điện TBA trọn bộ <50 A không có Aptomat Cái            2.045.455
64 Khóa đỡ thẳng cáp vặn xoắn: KDT Bộ                 22.727
65 Khóa đỡ góc cáp vặn xoắn (300 < G < 600): KĐG Bộ                 18.182
66 Khóa đỡ néo cáp vặn xoắn (G > 600): KNG Bộ                 31.818
67 Cụm bulon móc cáp vặn xoắn: CBLM Bộ                 40.909
68 Bulon móc cáp vặn xoắn: BLM Bộ                 16.364
69 Nắp bịt đầu cáp vặn xoắn Cái                   2.727
70 Cầu dao tự động 3 cực 20A loại 8 TC - MCCB Cái            1.409.091
71 Phễu cáp 24 KV (Pháp) Bộ            3.363.636
72 Cầu chì sứ Cái                   2.727
73 Cầu chì tự rơi 24 kV - FCO -24 kV Cái               850.000
74 Chống sét van 22 kV của Mỹ Cái               830.000
75 Sứ đứng 24 kV + ty sứ bọc chì (loại F1 -CMB) Cái               189.200
76 Sứ đứng 24 kV loại Linepost + Ty Cái               180.000
77 Sứ đứng 24 kV loại Pinpost + Ty Cái               200.000
78 Sứ đứng 35 kV đường rò 720 mm - CSM Cái               200.000
79 Chuỗi néo POLIME 24 kV + Phụ kiện Bộ               350.000
80 Kẹp cáp nhôm A 50 Cái                 10.909
81 Kẹp cáp nhôm A35 Bộ                   7.273
82 Kẹp cáp đồng nhôm M50 - A70 Cái                 10.909
83 Kẹp mỏ chim Bộ               100.000
84 Kẹp cốt đồng M 70 Cái                 10.000
85 Kẹp răng hạ áp TTD 15IF Bộ                 77.273
86 Kẹp răng hạ áp 35/10 Bộ               177.273
87 Aptomat tép 1 cực 6/10/16/20/25/32/40 A (Roman) Cái                 69.000
88 Aptomat tép 1 cực 50A-63 A (Roman) Cái                 79.000
89 Aptomat tép 2 cực 6/10/16/20/25/32/40 A (Roman) Cái               138.000
90 Aptomat tép 2 cực 50 A - 63 A (Roman) Cái               158.000
91 Aptomat chống giật loại 2P(15 A - 30 A) (Roman) Cái               348.000
92 Aptomat chống giật loại 2P(40 A - 50 A) (Roman Cái               420.000
93 Ổ cắm đơn Roman Cái                 32.000
94 Ổ cắm đôi Roman Cái                 51.000
95 Ổ cắm đơn 3 chấu đa năng Roman Cái                 50.160
96 Ổ cắm đôi 3 chấu đa năng Roman Cái                 69.300
97 Tủ Aptomat 4P Cái                 93.000
98 Tủ Aptomat 6P Cái               126.000
99 Tủ Aptomat 9P Cái               210.000
100 Tủ Aptomat 12P Cái               280.000
  Dây cáp điện LUCKY STAR    
101 Dây đơn cứng lõi đồng VC1,0(12/10) 1 x 1/1.2 Mét                   2.788
102 Dây đơn cứng lõi đồng VC2,0(16/10) 1 x 1/1.6 Mét                   4.975
103 Dây đơn mềm lõi đồng VCm0,5 1 x 16/0.20 Mét                   1.500
104 Dây đơn mềm lõi đồng VCm1,5 1 x 30/0.25 Mét                   3.868
105 Dây đôi mềm dẹt lõi đồng VCmd 2 x 0,50 2 x 16/0.20 Mét                   3.000
  Cáp điện Cadisun    
I Cáp đồng ngầm 4 ruột đều CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV    
1 DSTA 4 x 4, (7 sợi) Mét 49.773
2 DSTA 4 x 6, (7 sợi) Mét 65.487
3 DSTA 4 x 10, (7 sợi) Mét 97.312
4 DSTA 4 x 16, (7 sợi) Mét 143.124
5 DSTA 4 x 25, (7 sợi) Mét 218.610
6 DSTA 4 x 35, (7 sợi) Mét 298.445
7 DSTA 4 x 50, (19 sợi) Mét 421.001
8 DSTA 4 x 70, (19 sợi) Mét 579.732
II Cáp đồng ngầm 3 pha + 1pha trung tính CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1 KV 
1 DSTA 3 x 10 + 1 x 6, (7 sợi) Mét 88.988
2 DSTA 3 x 16 + 1 x 10, (7 sợi) Mét 131.102
3 DSTA 3 x 25 + 1 x 16, (7 sợi) Mét 199.251
4 DSTA 3 x 35 + 1 x 16, (7 sợi) Mét 258.590
5 DSTA 3 x 35 + 1 x 25, (7 sợi) Mét 277.895
6 DSTA 3 x 50 + 1 x 25, (19 sợi) Mét 370.030
7 DSTA 3 x 50 + 1 x 35, (19 sợi) Mét 389.922
8 DSTA 3 x 70 + 1 x 35, (19 sợi) Mét 510.423
III Dây ovan VCTFK 2 ruột mềm 300-500V; TCNV 6610-5: 2000    
1 CXV 2 x 2.5 (7 sợi) Mét 14.281
2 VCTFK 2 x 0.5 (20 sợi) Mét 2.984
3 VCTFK 2 x 0.75 (30 sợi) Mét 4.013
4 VCTFK 2 x 1.0 (40 sợi) Mét 5.128
5 VCTFK 2 x 1.5 (48 sợi) Mét 7.212
6 VCTFK 2 x 2.0 (65 sợi) Mét 9.432
7 VCTFK 2 x 2.5 (50 sợi) Mét 11.391
  Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE Thăng Long    
1 TFP 40/30 Mét                 14.900
2 TFP 50/40 Mét                 21.400
3 TFP 65/50 Mét                 29.300
4 TFP 85/65 Mét                 42.500
5 TFP 105/80 Mét                 55.300
6 TFP 130/100 Mét                 78.100
7 TFP 160/125 Mét               121.400
8 TFP 195/150 Mét               165.800
9 TFP 230/175 Mét               247.200
10 TFP 260/200 Mét               295.500
  Một số thiết bị điện, dây điện, cáp điện khác    
1 Dây điện đôi mềm dẹt VCm2 x 2,5, M2 sản xuất theo TCVN 2103 - I0819 - D5237 - C1 Mét                   9.495
2 Dây điện đôi oval mềm dẹt VCmo2 x 2,5, sản xuất theo TCVN 6610 - 5 (IEC60227 - 5) BAO324 - V3237- C2 ROBOT*TCVN 6610-5 (IEC60227 - 5) Mét                 10.845
3 Dây điện đôi mềm tròn VVCm2 x 2,5, sản xuất theo TCVN 6610 - 5 BA0508 - V3237 ROBOT * 610 TCVN 5 (60227IEC 53) 6610 TCVN 53 (60227IEC 53) Mét                 12.150
4 Cáp điện lực hạ thế ruột đồng (màu đen) CV 95, sản xuất theo
TCVN 6610-3 (IEC 227-3)*RJ1217-C3106 ROBOT*6610 TCVN-01 (227 IEC-01) ROBOT*6610 TCVN-01 (227IEC-01)
Mét               168.300
5 Cáp điện lực hạ thế ruột đồng (màu đỏ) CV 6,0, sản xuất theo
TCVN 02 (227IEC02)*BAO517-C3106-C1 ROBOT*6610 TCVN 02 (227 IEC 02) ROBOT*6610 TCVN 02 (227 IEC 02)
Mét                 11.160
6 Cáp điện lực hạ thế ruột đồng (màu đỏ)CV 4,0, sản xuất theo TCVN 6610-3(IEC 60027-3)*BA0427-C3106-C1 ROBOT * TCVN 6610-3 (IEC60227-3) ROBOT* TCVN 6610-3 (IEC 60227-3) Mét                   7.578
7 Cáp điện lực hạ thế ruột nhôm (màu đen) AV 16, sản xuất theo
TCVN 6610 01 (227 IEC 01)-BAO326-C3106 ROBOT * TCVN 6610 01 (227 IEC 01) ROBOT* TCVN 6610-01 (227 IEC 01)
Mét                   4.248
8 Máng tán quang âm trần 2 x 36 W (Junsun) Bộ               832.762
9 Máng HQ đơn 1 x 36 W(Junsun) Bộ               180.942
10 Đèn dowlight D = 160 + bóng 26 W(Junsun) Bộ               164.764
11 Đèn dowlight D = 125 + bóng 18 W(LGL4/Duhal) Bộ                 99.600
12 Đèn ốp trần D = 300 + bóng vòng 32 W (LKR132/Duhal) Bộ               285.200
13 Đèn cây thông CS01 + bóng 20 W (Slighting) Bộ               563.500
14 Mặt 1 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                 38.000
15 Mặt 2 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                 48.500
16 Mặt 3 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                 62.450
17 Mặt 4 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                 89.450
18 Mặt 5 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ               103.375
19 Mặt 6 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ               118.890
20 Mặt aptomat đơn (Clípsal) Cái                 28.000
21 Ổ cắm đôi 2 chấu (Clípsal) Cái                 66.909
22 Quạt gió âm trần 300 x 300 (San kyo) Cái               398.000
23 Quạt gió âm tường 300 x 300 (Vinawin) Cái               398.000
24 Quạt treo tường điều khiển từ xa (Vinawin) Cái               480.000
25 Chuyển mạch Vôn (LD) Cái               250.000
26 Thanh cái đồng 4 x 40 mm (LD) Mét               415.000
27 Thanh cái đồng 4 x 20 mm (LD) Mét               495.000
28 Sứ đở thanh cái (LD) Cái                 19.000
29 Đèn báo pha (LD) Cái                 51.300
30 Khóa chuyển mạch (LD) Cái               380.000
31 Đồng hồ Ampeke 350/5A thang đo 0 - 350 A (LD) Cái               369.000
32 Máy biến dòng 350/5 A; 200/5 A; 100/5 A; 50/5 A (LD) Cái               295.000
33 Đồng hồ vôn kế (LD) Cái               235.000
34 Thanh cái đồng 40 x 2 (LD) Mét               485.000
35 Tủ điện kt 1000 x 800 x 450 dày 1,5 ly sơn tỉnh điện (LS) Cái            3.050.000
36 Tủ điện kt 800 x 600 x 400 dày 1,5 ly sơn tỉnh điện  (LS) Cái            2.150.000
37 Tủ điện kt 800 x 600 x 400 dày 1,5 ly sơn tỉnh điện  (LS) Cái            1.995.000
38 Đèn chiếu sáng công cộng S479,250 W HPS, độ kín 66 (Việt Nam) Bộ            3.992.000
  BÓNG ĐÈN CÁC LOẠI    
  BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG    
1 Bóng HQ T8-18 W Galaxy (S) - Daylight Cái                   9.000
2 Bóng HQ T8-36 W Galaxy (S) - Daylight Cái                 12.000
3 Bóng HQ T8-18W Delux (E) - 6500 K Cái                 16.000
4 Bóng HQ T8-36 W Delux (E) - 6500 K Cái                 26.000
  BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT    
5 Đèn HQ Compact T3-2U 5 W Galaxy (E27, B22, 6500 K, 2700 K) Cái                 28.000
6 Đèn HQ Compact T3-3U 15 W Galaxy (E27, B22,6500 K, 2700 K) Cái                 37.000
7 Đèn HQ Compact CFL-4UT5 40 W E27 (6500 K, 2700 K) Cái               107.000
8 Đèn HQ Compact CFL-4UT5 50 W E40 (6500 K, 2700 K) Cái               131.000
9 Đèn HQ Compact CFH-H 4U 65 W E40 (6500 K, 2700 K) Cái               145.000
10 Đèn HQ Compact CFH-H 5U 100 W E27 (6500K) Cái               215.000
  Bộ đèn Huỳnh quang, bộ đèn ốp trần (đã bao gồm bóng)    
11 Bộ đèn HQ T8-18 W x 1 M9G - balát điện tử Bộ               106.000
12 Bộ đèn HQ T8-36 W x 1 M9G - balát điện tử Bộ               119.000
13 Bộ đèn ốp trần 15 W (CL 04 15 3UT3) Bộ               104.000
14 Bộ đèn ốp trần 16 W (CL -01-16) Bộ               108.000
15 Bộ đèn ốp trần 28 W (CL -03-28) Bộ               144.000
16 Bộ đèn ốp trần Led (Led CL - 01) 8 W trắng, vàng Bộ               316.000
  Chao đèn Compact âm trần và chao đèn ngõ xóm (chưa bao gồm bóng)  
17 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-110 Cái                 47.000
18 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-120 Cái                 54.000
19 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-145 Cái                 58.000
20 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-190 Cái                 89.000
21 Bộ chao đèn ngõ xóm RSL-05/50 W/E40 Cái               115.000
22 Bộ chao đèn ngõ xóm RSL-05/20 Wx1/E27 Cái                 90.000
  Máng HQ M2 và Máng HQ âm trần M6 (chưa bao gồm bóng)    
23 Máng đèn HQ PQ FS-20/18 x 1 - M2 - Balát điện tử Cái               118.000
24 Máng đèn HQ 1,2 m PQ FS40/36 x 1 - M2 - Balát điện tử Cái               195.000
25 Máng HQ âm trần FS-40/36 x 2 - M6 - Balát điện tử Cái               539.000
26 Máng HQ âm trần FS-40/36 x 3 - M6 - Balát điện tử Cái               887.000
27 Máng HQ âm trần FS-40/36 x 4 - M6 - Balát điện tử Cái            1.110.000
  Bộ đèn chiếu sáng lớp học (trọn bộ)    
28 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 1 CM1*E Bộ               454.000
29 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 2 CM1*E Bộ               590.000
30 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 1 CM1*E BACS Bộ               510.000
  Đèn cao áp    
31 Đèn Metal HALIDA (MH-TD 70 W/742) R7s Cái               128.000
32 Đèn Metal HALIDA (MH-TD 150 W/742) R7s Cái               141.000
33 Đèn Metal HALIDA (MH-TS 70 W/742) G12 Cái               141.000
34 Đèn Metal HALIDA (MH-TS 150 W/742) G12 Cái               156.000
35 Đèn Metal HALIDA (MH-T 150 W/642) E27 Cái               156.000
36 Đèn Metal HALIDA (MH-ED 150 W/642) E27 Cái               170.000
37 Công tắc đôi S92/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                 31.000
38 Công tắc ba S93/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                 37.000
39 Công tắc đơn S91/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                 21.000
40 Ổ cắm đơn S9U điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                 24.000
41 Ổ cắm đôi S9U2 điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                 32.000
42 Công tắc và ổ cắm 3 chân S9UK; công tắc 10 A - 250 V; ổ cắm 15 A - 250 (Rạng Đông) Cái                 44.000
43 Công tắc và ổ cắm 2 chân S9UK, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                 36.000
  Thiết bị điện nhãn hiệu AC    
1 Máng đèn batten AC Slimax 1 bóng 0,6 m (BFS118) Bộ               150.000
2 Máng đèn batten gắn tán xạ 1 bóng  1,2 m (BFLP136) Bộ               324.545
3 Máng đèn batten gắn phản quang 1 bóng  1,2 m (BFR136) Bộ               185.454
4 Máng đèn batten T8 Slimax dùng tăng phô điện từ 2 bóng 0,6 m Bộ               200.900
5 Máng đèn batten T5 dùng tăng phô điện từ 2 bóng 1,2 m (ABF228) Bộ               301.818
6 Máng đèn tán quang lắp âm 2 bóng 1,2 m (RFL236) Bộ               782.727
7 Máng đèn tán quang lắp nỗi 1 bóng 1,2 m (SFL136/E)376363 Bộ               376.363
8 Đèn chống thấm AC 1 bóng 0,6 m (WFL118 - bộ) Bộ               435.454
9 Đèn báo lối thoát hiểm 1 mặt (ALE x 103 A) Cái               473.636
10 Đèn pha 1 x 500 W (HF500) Cái               153.000
11 Đèn Downlight âm trần phi 75 (RDV105) Cái                 61.500
12 Đèn Downlight gắn nổi 1 x E27 (RDS351/W) Cái               126.000
  Thiết bị điện nhãn hiệu COMET    
1 Máng đèn Batten siêu mỏng Slimkit tăng phô điện tử 1 bóng 0.6 m (SFBE120) Bộ                 81.000
2 Máng táng quang ECO lắp âm 2 bóng 1.2 m (CFR240/E) Bộ               529.000
3 Máng táng quang ECO lắp nổi 2 bóng 0.6 m (CSR220) Bộ               461.000
4 Ổ cắm đơn 3 chấu + 2 lỗ (CS1U32) Cái                 53.000
5 Chuông điện (CDB2) Cái                 98.000
6 Ống luồn tròn PVC phi 32 (C32) Cây                 55.000
7 Ống ruột gà phi 32 (CFC32/E) Cuộn               320.000
8 Tủ điện 2 cửa 18 đường (CE18PM) Cái               538.000
9 Tăng phô mỏng silex 1.2 m - SBS40 Cái                 30.454
10 Dây điện thoại Comet loại 100 m (4C (7/0.15SQMM) - 100 m) Cuộn               320.000
  Thiết bị điện hãng LG    
1 Át tomat 1 cực 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A MCB-LS Cái                 60.600
2 Át tomat 3cực 15 A,20 A, 25 A,30 A, 32 A, 40 A, 60 A,75A MCCB-LS Cái               772.250
3 MCCB - LS 2P 20 A Cái               664.700
4 MCCB 3P 300 A có dòng ngắt mạch 25 ka ABN403c/LS Cái            4.781.250
5 MCCB 3P 250 A có dòng ngắt mạch 25 ka ABN403c/LS Cái            3.665.620
6 MCCB 3P 100 A có dòng ngắt mạch 22 ka ABN403c/LS Cái               772.200
7 MCCB -LS 3P 50 A, 60 A có dòng ngắt mạch 15ka Cái               772.200
8 MCCB - LS 2P 20 A Cái               664.700
  Thiết bị điện hãng Sanshe    
1 Ổ cắm đôi ba chấu Cái                 85.040
2 Mặt 1 lỗ + 1 hạt công tắc 10 A S-A3/Sanshe Bộ                 28.360
3 Mặt 2 lỗ + 2 hạt công tắc 10 A S-A3/Sanshe Bộ                 38.540
4 Mặt 3 lỗ + 3 hạt công tắc 10 A S-A3/Sanshe Bộ                 48.720
5 Mặt 1 lỗ + 1 hạt công tắc 10 A công tắc đảo chiều S-A3/Sanshe Bộ                 38.297
  Thiết bị điện hãng Panasonic    
1 Quạt hút gió phòng vệ sinh 300x300 FV25AU9 - Panasonic Cái               701.500
2 Đèn báo pha - LD Cái                 19.550
3 Đồng hồ Vôn kế - LD Cái               149.500
4 Đồng hồ Ampe kế - LD Cái               149.500
5 Công tắc chuyển mạch Vôn - LD Cái               287.000
6 Máy biến dòng 200\5 A -LD Cái               247.200
  Tủ điện    
1 Tủ điện âm tường KT 600 x 400 x 150 x 1,5 ly  sơn tĩnh điện Cái               850.000
2 Tủ điện nổi tường KT 800 x 600 x 200 x 1,5 ly sơn tĩnh điện Cái            1.384.500
3 Tủ điện nổi tường KT 1.800 x 800 x 600 x 2,0 ly sơn tĩnh điện Cái          11.000.000
  Sản phẩm dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO) (nhà phân phối chính Công ty TNHH Huy Hoàng)
1 VC - 1,5 (F 1,38) - 450/750 V Mét                   4.361
2 VC - 2,5 (F 1,77) - 450/750 V Mét                   7.013
3 VC - 4,0 (F 2,24) - 450/750 V Mét                 10.952
4 VC -  6,0 (F 2,74) - 450/750 V Mét                 16.142
5 VC - 10,0 (F 3,56) - 450/750 V Mét                 27.158
6 VCm -1,5 ( 1x 30/0,25) 450/700 V Mét                   4.488
7 VCm - 2,5 (1 x 50/0,25) 450/700 V Mét                   7.255
8 VCm - 4,0 (1 x 56/0,30) 450/700 V Mét                 11.335
9 VCm - 6,0 (7 x 12/0,30) 450/700 V Mét                 17.009
10 VCm - 10,0 (7 x 12/0,40) 450/700 V Mét                 30.473
11 Vcmo - 2x0,75 (2 x 24/0,2) - 300/500 V Mét                   5.623
12 Vcmo - 2 x 1,0 (2 x 32/0,2) - 300/500 V Mét                   7.089
13 Vcmo - 2 x 1,5 (2 x 30/0,25) - 300/500 V Mét                   9.958
14 Vcmo - 2 x 2,5 (2 x 50/0,25) - 300/500 V Mét                 16.103
15 Vcmo - 2 x 4 (2 x 56/0,3) - 300/500 V Mét                 25.316
16 Vcmo - 2 x 6 (2 x 84/0,3) - 300/500 V  Mét                 37.372
17 CV - 1,5 (7/0,52) - 450/750 V Mét                   4.909
18 CV - 2,5 (7/0,67) - 450/750 V Mét                   7.612
19 CV - 4,0 (7/0,85) - 450/750 V Mét                 11.386
20 CV - 6,0 (7/1,04) - 450/750 V Mét                 16.728
21 CV - 10 (7/1,35) - 450/750 V Mét                 28.050
22 CV - 16 (7/1,7) - 450/750 V Mét                 43.733
23 CV - 25 (7/0,2,14) - 450/750 V Mét                 68.978
24 CV - 35 (7/2,52) - 450/750 V Mét                 95.115
25 CV - 50 (19/1,8) - 450/750 V Mét               132.345
26 CV - 70 (19/2,14) - 450/750 V Mét               185.768
27 CVV - 1 (1 x 7/0,425) - 0,6/1 KV Mét                   4.892
28 CVV - 1,5 (1 x 7/0,52) - 0,6/1 KV Mét                   6.371
29 CVV - 2,5 (1 x 7/0,67) - 0,6/1 KV Mét                   9.252
30 CVV - 4 (1 x 7/0,85) - 0,6/1 KV Mét                 13.983
31 CVV - 6 (1 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                 19.605
32 CVV - 10 (1 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét                 30.978
33 CVV - 25 (1 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                 73.181
34 CVV - 50 (1 x 19/1,8) - 0,6/1 KV Mét               137.951
35 CVV - 100 (1 x 19/2,6) - 0,6/1 KV Mét               281.771
36 CVV - 2 x 1,5 (2 x 7/0,52) - 300/500 V Mét                 13.626
37 CVV - 2 x 2,5 (2 x 7/0,67) - 300/500 V Mét                 20.141
38 CVV - 2 x 4 (2 x 7/0,85) - 300/500 V Mét                 29.448
39 CVV - 2 x 6 (2 x 7/1,04) - 300/500 V Mét                 41.178
40 CVV - 2 x 10 (2 x 7/1,35) - 300/500 V Mét                 67.571
41 CVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét               105.506
42 CVV - 4 x 4 (4 x 7/0,85) - 300/500 V Mét                 53.546
43 CVV - 4 x 10 (4 x 7/1,35) - 300/500 V Mét               124.946
44 CVV - 4 x 16 (4 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét               193.418
45 CVV - 4 x 25 (4 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét               297.713
46 CVV - 4 x 35 (4 x 7/2,52) - 0,6/1 KV Mét               404.813
47 CVV - 3 x 16 + 1 x 8 (3 x 7/1,7+1 x 7/1,2) - 0,6/1 KV Mét               171.233
48 CVV - 3 x 16 + 1 x 10 (3 x 7/1,7 + 1 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét               177.225
49 CVV - 3 x 22 + 1 x 16 (3 x 7/2 + 1 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét               245.055
50 CXV - 25 (1 x7 /2,14) - 0,6/1 KV Mét                 73.568
51 CXV - 3 x 11 (3 x 7/1,4) - 0,6/1 KV Mét               103.020
52 CXV - 3 x 25 (3 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét               227.460
53 CXV - 3 x 35 (3 x 7/2,52) - 0,6/1 KV Mét               307.785
54 CXV - 4 x 4 (4 x 7/0,85) - 0,6/1 KV Mét                 56.865
55 CXV - 4 x 6 (4 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                 80.070
56 CXV - 4 x 10 (4 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét               126.863
57 CXV- 4 x 16 (4 x  7/1,7) - 0,6/1 KV Mét               194.438
58 CXV - 4 x 25 (4 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét               299.243
59 CXV - 4 x 35 (4 x 7/2,52) - 0,6/1 KV Mét               406.853
60 CXV - 3 x 6 + 1 x 4 (3 x 7/1,04 + 1 x 7/0,85) - 0,6/1 KV Mét                 74.333
61 CXV- 3 x 8 + 1 x 6 (3 x 7/1,2 + 1 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                 97.410
62 CXV - 3 x 10 + 1x6 (3 x 7/1,35 +1 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét               115.133
63 CXV - 3 x 14 + 1x8 (3 x 7/1,6 +1 x 7/1,2) - 0,6/1 KV Mét               155.423
64 Du - CVV- 2 x 6 (2 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                 34.808
65 Du - CV - 2 x 10 (2 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét                 57.758
66 Du - CVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                 90.908
67 AV - 16 (7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                   6.045
68 AV - 25 (7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                   8.727
69 AV - 35 (7/2,52) - 0,6/1 KV Mét                 11.829
70 AV - 50 (19/1,8) - 0,6/1 KV Mét                 17.028
71 AV - 70 (19/2,14) - 0,6/1 KV Mét                 22.426
72 AV - 95 (19/2,52) - 0,6/1 KV Mét                 30.373
73 AVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                 23.276
74 Du-AV -2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                 12.849
  Thiết bị điện nhãn hiệu NIKKON - MALAYSIA    
1 Đèn chiếu sáng công cộng S419, 400, 250 W/150 W-HPS, độ kín 66 Bộ            4.290.000
2 Đèn chiếu sáng công cộng S412, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ            2.707.200
3 Đèn chiếu sáng công cộng S412, 250 W - HPS, độ kín 66 Bộ            2.888.000
4 Đèn chiếu sáng công cộng S412, 250 W/150W-HPS, độ kín 66 Bộ            3.881.600
4 Đèn chiếu sáng công cộng S438 N, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ            2.707.200
5 Đèn chiếu sáng công cộng S438 N, 250 W - HPS, độ kín 66 Bộ            2.888.000
6 Đèn chiếu sáng công cộng S438 N, 250 W/150W-HPS, độ kín 66 Bộ            3.792.000
7 Đèn chiếu sáng công cộng S159, 70 W - HPS, độ kín 66 Bộ            1.985.600
8 Đèn chiếu sáng công cộng S159, 100 W - HPS, độ kín 66 Bộ            2.166.400
9 Đèn chiếu sáng công cộng S159, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ            2.345.600
10 Đèn chiếu sáng công cộng S479, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ            3.428.800
11 Đèn chiếu sáng công cộng S479, 250 W - HPS, độ kín 66 Bộ            3.792.000
12 Đèn chiếu sáng công cộng S479, 250 W/150 W - HPS, độ kín 66 Bộ            4.137.000
13 Đèn pha S2030, 250 W - HPS, độ kín 65 Bộ            2.345.600
14 Đèn pha S2030, 400 W - HPS, độ kín 65 Bộ            2.617.600
15 Đèn đường LEDXION S433, 90 W, độ kín 66 Bộ          13.899.200
16 Đèn đường LEDXION S433, 120 W, độ kín 66 Bộ          16.086.400
17 Đèn đường LEDXION S433, 150 W, độ kín 66 Bộ          19.315.200
18 Đèn đường LEDXION S436, 120 W, độ kín 66 Bộ          15.716.000
19 Đèn đường LEDXION S436, 150 W, độ kín 66 Bộ          21.120.000
20 Đèn đường LEDXION S436, 170 W, độ kín 66 Bộ          21.481.600
21 Đèn đường LEDXION S436, 190 W, độ kín 66 Bộ          22.835.200
22 Đèn đường LEDXION S439, 60 W, độ kín 66 Bộ            6.059.200
23 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130701) 70 W-MH,độ kín 65 Bộ          11.331.000
24 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130702) 70 W-MH,độ kín 65 Bộ          11.331.000
25 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130703) 70 W-MH,độ kín 65 Bộ          10.762.200
26 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130704) 70 W-MH,độ kín 65 Bộ          12.794.400
27 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130705) 70 W-MH,độ kín 65 Bộ          20.106.000
28 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130706) 70 W-MH,độ kín 65 Bộ          17.362.800
29 Đèn chiếu sáng sân vườn BRENTANO (140803) PLCE 18 W - 26 W,độ kín 54 Bộ            5.776.000
30 Đèn chiếu sáng sân vườn THẢM HOA BULBOUS 12W- white Bộ            5.132.400
31 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 10 KVA - ES10 - 3 pha Cái          79.200.000
32 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 15 KVA - ES15 - 3 pha Cái          96.800.000
33 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 20 KVA - ES20 - 3 pha Cái        114.400.000
34 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 25 KVA - ES25 - 3 pha Cái        132.000.000
35 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 30 KVA - ES30 - 3 pha Cái        139.040.000
36 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 40 KVA - ES40 - 3 pha Cái        228.800.000
37 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 50 KVA - ES50 - 3 pha Cái        246.400.000
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: chưa bao

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn