03:34 ICT Thứ tư, 23/09/2020

Trang chủ

Trang thông tin điện tử Quảng Trị
Khu đô thị Bắc Thành Cổ Quảng Trị
Trung tâm tin hoc

Textlink


Trang nhất » Tin Tức » Giá cả các loại » Vật liệu - Xây dựng

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2015 (Phần 4)

Thứ sáu - 21/08/2015 15:50
(Ban hành kèm theo Công bố số 2286/CB/STC-SXD
ngày 12 tháng 8 năm 2015 của liên Sở Tài chính - Sở Xây dựng)
Số
TT
Tên và quy cách vật liệu ĐVT Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ)
  Sản phẩm cửa nhôm cao cấp UK WINDOW (Dùng thanh nhôm PMI nhập khẩu màu vân gỗ)
118 Cửa sổ hai cánh mở quay hệ 40, sơn tỉnh điện màu vân gỗ, độ dày nhôm trung bình 1,4 mm kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa sổ hai cánh mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2            6.972.727
119 Cửa sổ hai cánh mở hất hệ 40, sơn tỉnh điện màu vân gỗ, độ dày nhôm trung bình 1,4 mm kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa sổ hai cánh mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2            7.200.000
120 Cửa sổ một cánh mở quay hệ 40, sơn tỉnh điện màu vân gỗ, độ dày nhôm trung bình 1,4 mm kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (0,6 x 1,4) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa sổ một cánh mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2            4.707.272
121 Cửa sổ một cánh mở hất hệ 40, sơn tỉnh điện màu vân gỗ, độ dày nhôm trung bình 1,4 mm kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (0,6 x 1,4) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa sổ một cánh mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2            4.816.363
122 Cửa đi hai cánh mở quay ra ngoài hệ 40, sơn tỉnh điện màu vân gỗ, độ dày nhôm trung bình 2,0 mm kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 2,2) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa đi hai cánh mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2            8.800.000
123 Cửa đi một cánh mở quay ra ngoài hệ 40, sơn tỉnh điện màu vân gỗ, độ dày nhôm trung bình 2,0 mm kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (0,9 x 2,2) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa đi hai cánh mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2            7.843.636
  Sản phẩm cửa nhựa lõi thép HAIHAWINDOW    
124 Cửa sổ hai cánh mở quay, ô thoáng cố định trên dưới, sử dụng thanh profile uPVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT: 2,8 x 3,93; 1,58 x 3,93; 2,51 x 3,93; 1,8 x 3,93; 2,8 x 3,78; 1,5 x 3,78; 2,51 x 3,78; 1,85 x 2,35 m M2            1.752.000
125 Cửa sổ hai cánh mở quay, ô thoáng cố định trên dưới, sử dụng thanh profile uPVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT:5,22 x 3,93; 522 x 3,78 m M2            1.710.000
126 Phụ kiện GQ: thanh khoá đa điểm, tay nắm, bản lề A - Cửa sổ hai cánh mở quay, ô thoáng cố định trên dưới Bộ               730.000
127 Cửa sổ hai cánh mở quay, kết hợp vách kính hai bên, sử dụng thanh profile uPVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT: 2,8 x 2,35 m M2            1.780.000
128 Phụ kiện GQ: thanh khoá đa điểm, tay nắm, bản lề A - Cửa sổ hai cánh mở quay, kết hợp vách kính hai bên Bộ            1.550.000
129 Cửa sổ một cánh mở hất, sử dụng thanh profile uPVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT: 1,2 x 1,2 m M2            1.742.000
130 Phụ kiện GQ: thanh khoá đa điểm, tay nắm, bản lề A, thanh chống gió - Cửa sổ một cánh mở hất Bộ               630.000
131 Cửa sổ cánh mở hất, ô thoáng cố định, sử dụng thanh profile uPVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT: 1,54 x 8,35 m M2            1.752.000
132 Phụ kiện GQ: thanh khoá đa điểm, tay nắm, bản lề A - Cửa sổ cánh mở hất, ô thoáng cố định Bộ            1.705.000
133 Cửa sổ hai cánh mở hất, ô thoáng cố định, sử dụng thanh profile uPVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38mm. KT: 2,31x3,93; 2,31x3,78. M2            1.752.000
134 Phụ kiện GQ: thanh khoá đa điểm, tay nắm, bản lề A - Cửa sổ hai cánh mở hất, ô thoáng cố định Bộ               630.000
135 Cửa sổ bốn cánh mở hất và cửa đi hai cánh mở quay, kết hợp vách kính sử dụng thanh profile uPVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT:1,5 x 33,2 m M2            1.700.000
136 Phụ kiện GQ: thanh khoá đa điểm, tay nắm, bản lề 3D, chốt cánh phụ kemol, ổ khoá đúc - Cửa sổ bốn cánh mở hất và cửa đi hai cánh mở quay, kết hợp vách kính Bộ            4.645.000
137 Cửa đi hai cánh mở quay,ô thoáng cố định, sử dụng thanh profile uPVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38mm. KT:2,8 x 3,7 m M2            1.796.000
138 Phụ kiện GQ: thanh khoá đa điểm, bộ tay nắm đôi, bản lề 3D, chốt cánh phụ kemol, ổ khoá đúc - Cửa đi hai cánh mở quay,ô thoáng cố định Bộ            1.735.000
139 Vách kính kết hợp cửa thủy lực kính: kính cường lực 12 mm màu trắng phôi Việt - Nhật, KT 1,3 x 3 m M2            1.680.000
140 Phụ kiện VVP (Thái Lan): Bản lề sàn tay nắm, kẹp kính dùng cho cửa VKS-1 (Vách kính kết hợp cửa thủy lực kính, KT 1,3 x 3 m) Bộ            7.445.000
141 Vách kính kết hợp cửa thủy lực kính: kính cường lực 12 mm màu trắng phôi Việt - Nhật, KT 3 x 3 m M2            1.680.000
142 Phụ kiện VVP (Thái Lan): Bản lề sàn tay nắm, kẹp kính dùng cho cửa VKS-1 (Vách kính kết hợp cửa thủy lực kính, KT 3 x 3 m) Bộ            3.550.000
143 Cửa đi KT 4900 x 3250 mm, bốn cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, gia cường thanh CP40, kính phản quang 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 2.595.545
144 Cửa đi KT 3000 x 3250 mm, bốn cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 3.240.231
145 Cửa đi KT 2800 x 2700 mm, hai cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, gia cường thanh CP25, kính phản quang 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 2.378.000
146 Cửa đi KT 1.300x2.700 mm, hai cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 3.297.005
147 Cửa đi KT 1.300 x 2.200 mm, hai cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 3.645.030
148 Cửa đi KT 2300 x 2900 mm, hai cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 3.565.890
149 Cửa đi KT 850 x 2100 mm, một cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính mờ dày 4.5mm, phụ kiện khóa một điểm (GU) M2 3.784.450
150 Cửa đi KT 700 x 2100 mm, một cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính mờ dày 4.5mm, phụ kiện khóa một điểm (GU) M2 3.895.658
151 Cửa đi KT 1300 x 2300 mm, hai cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính mờ dày 4.5mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 3.565.320
152 Cửa sổ KT 600 x 600 mm, một cánh mở hất uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện khóa tay nắm mỏ cài (GU) M2 3.999.502
153 Cửa sổ, một cánh mở hất uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện khóa tay nằm mỏ cài (GU) M2 3.298.867
154 Cửa sổ KT 4500 x 3250 mm, một cánh mở hất uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, Phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) -GU M2 2.070.100
155 Cửa sổ KT 4500 x 2700 mm, hai cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.510.694
156 Vách kính cố định KT 1500 x 3250 mm, uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.450.354
157 Vách kính cố định KT 1500 x 2700 mm, uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.445.486
158 Cửa sổ KT 3640 x 4300 mm, một cánh mở hất uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.562.532
159 Vách kính cố định KT 1400x3250 mm, uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 5mm, M2 1.455.478
160 Cửa sổ KT 1400 x 2700 mm, hai cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, 2 tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.585.000
161 Cửa sổ KT 2340 x 4200 mm, một cánh mở hất uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) -GU M2 1.860.745
162 Cửa sổ KT 3350 x 2350 mm, bốn cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) -  GU M2 1.895.635
163 Cửa sổ KT 3350 x 1800 mm, bốn cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 2.095.569
164 Cửa sổ KT 4460 x 2350 mm, bốn cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kinh cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.680.727
165 Vách kính cố định KT 3300 x 2700 mm, uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.432.500
166 Cửa sổ KT 6130 x 2700 mm, một cánh mở hất uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, gia cường thanh chuyển góc CP90, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 2.335.000
167 Vách kính cố định KT 1210 x 3400 mm, uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.543.680
168 Vách kính cố định KT 3670 x 3400 mm, uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.455.088
169 Cửa sổ KT 5700 x 3400 mm, hai cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm (chữ A) - GU M2 1.692.385
170 Vách kính cố định KT 3240 x 2300 mm, uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.440.000
171 Cửa sổ KT 5700 x 2300 mm, hai cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.615.870
172 Cửa sổ KT 5600 x 2300 mm, hai cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.620.525
173 Vách kính cố định KT 1600 x 1300 mm, uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.476.800
174 Cửa sổ KT 4900 x 2300 mm, hai cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề ma sát (chữ A) -GU M2 1.635.689
175 Cửa đi KT 2340 x 2800 mm, hai cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, gia cường thanh  CP25, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm, (GU) M2 2.795.858
  Sản phẩm Cửa nhựa cao cấp UPVC  VIPWINDOW    
176 Vách kính kích thước (1000 x 1000) mm , kính trắng 05 mm, thanh nhựa Queen M2            1.491.600
177 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng 05 mm, KT (1000 x 1400) mm. thanh nhựa Queen, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm: thanh chốt đa điểm, tay nắm khóa…) M2            2.035.600
178 Cửa sổ hai cánh mở quay, kính trắng 05 mm, KT (1000 x 1400) mm. thanh nhựa Queen, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm: thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt rời, khóa, bản lề chử A) M2            2.918.600
179 Cửa sổ một cánh mở hất, kính trắng 05 mm, KT (600 x 1000) mm. thanh nhựa Queen profile, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm: bản lề chử A, tay nắm, chốt, khóa...) M2            3.326.300
180 Cửa đi Panô một cánh mở quay, kính trắng 05 mm, KT (900 x 2000) mm. thanh nhựa Queen, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm:bản lề 3D, tay nắm, chốt, khóa...) M2            3.230.200
181 Cửa đi Panô hai cánh mở quay, kính trắng 05 mm, KT (1200 x 2000) mm thanh nhựa Queen, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm:bản lề 3D, tay nắm, chốt, khóa...) M2            3.428.700
182 Cửa đi Panô 02 cánh mở trượt, kính trắng 05 mm, KT (1200 x 2000) mm thanh nhựa Queen, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm:bản lề 3D, tay nắm, chốt, khóa, con lăn...) M2            2.475.200
   Sản phẩm VIET-WINDOW dùng PROFILE EUROQUEEN của Tập đoàn QUEEN VIET do Công ty CP Phố Việt cung cấp
183 Vách kính, kính trắng Việt - Nhật  dày 05 mm M2            1.050.000
184 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm M2            1.376.000
185 Cửa sổ ba hoặc bốn cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm M2            1.370.000
186 Cửa sổ một cánh mở hất hoặc quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2            1.687.000
187 Cửa sổ hai cánh mở quay hoặc hất ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2            1.648.000
188 Cửa đi một cánh mở quay  ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2            1.712.000
189 Cửa đi hai cánh mở quay  ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2            1.683.000
190 Cửa đi hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2            1.376.000
  Sản phẩm VIET-WINDOW dùng PROFILE QUEEN của Tập đoàn QUEEN VIET do Công ty CP Phố Việt cung cấp
191 Vách kính, kính trắng Việt - Nhật  dày 05 mm M2            1.179.000
192 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm M2            1.647.000
193 Cửa sổ ba hoặc bốn cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm M2            1.552.000
194 Cửa sổ một cánh mở hất hoặc quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2            1.817.000
195 Cửa sổ hai cánh mở quay hoặc hất ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2            1.775.000
196 Cửa đi một cánh mở quay  ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2            1.954.000
197 Cửa đi hai cánh mở quay  ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2            1.864.000
198 Cửa đi hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2            1.624.000
  Phụ kiện kèm theo của tập đoàn QUEENVIET    
199 Khoá bán nguyệt dùng cho cửa sổ mở trượt Bộ                 98.000
200 Khoá chốt dùng cho cửa đi mở trượt Bộ               897.000
201 Khoá chốt dùng cho cửa đi một cánh Bộ               915.000
202 Khoá chốt dùng cho cửa đi hai cánh Bộ            1.118.000
203 Khoá chốt đa điểm dùng cho cửa đi hai cánh Bộ            1.795.000
  VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC    
  Ống nước uPVC Đệ Nhất    
1 16 (21 mm x 1,7 mm x 4 m) - ½” (ASTM 2241 ẻ BS 3505) M                   6.200
2 20 (27 mm x 1,9 mm x 4 m) - ¾” (ASTM 2241 ẻBS 3505) M                   8.800
3 25 (34 mm x 2.1 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) M                 12.900
4 32 (42 mm x 2,1 mm x 4 m) - 11/4” (ASTM 2241ẻ BS 3505) M                 16.400
5 40 (49 mm x 3,5 mm x 4 m) - 11/2” (ASTM 2241ẻBS 3505) M                 29.500
6 50 (60 mm x 2.5 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ẻ BS 3505) M                 26.800
7 65 (76 mm x 3.0 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) M                 41.000
8 80 (90 mm x 3.0 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ẻBS 3505) M                 48.800
10 100 (114 mm x 3.5 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) M                 70.600
11 125 (140 mm x 3.5 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) M                 92.000
12 150 (168 mm x 4.5 mm x 4 m) - 6" (ISO 4422 ẻTCVN 6151) M               135.800
  Phụ kiện uPVC Đệ Nhất    
13 Co 45o φ160 Cái               155.000
14 Y φ160 Cái               583.000
15 Tê φ160 Cái               454.000
16 Nối φ160 Cái               135.000
17 Co 90o φ90 Cái                 17.600
18 Co 90o φ110 Cái                 36.500
19 Co 45o φ140 Cái                 62.700
20 Tê φ34 Cái                   2.800
21 Tê φ60 Cái                   9.200
22 Tê φ110 Cái                 48.300
23 Y giảm φ140 - 110 Cái               121.500
24 Y kiểm tra φ110 Cái               236.000
25 Y kiểm tra φ90 Cái               155.000
26 Keo dán 500 Hộp                 43.000
  Ống nước u.PVC Thiếu niên Tiền Phong    
27 φ21 (1,6 mm x 16 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                   8.600
28 φ27 (2 mm x 16 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                 10.900
29 φ34 (2 mm x 12.5 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                 15.000
30 φ42 (2 mm x 10 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                 19.800
31 φ48 (2,3 mm x 10 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                 23.200
32 φ60 (2,3 mm x 8 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                 33.200
33 φ75 (2 mm x 8 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                 47.300
34 φ90 (2,7 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                 51.900
35 φ110 (3,2 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                 76.000
36 φ200 (5,9 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét               247.100
37 φ250 (7,3 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét               397.600
  ỐNG HDPE - PE 80 THIẾU NIÊN TIỀN PHONG     
38 D20 dày 1,9 mm - PN 12.5 Mét                   7.545
39 D25 dày 1,9 mm - PN 10 Mét                   9.818
40 D32 dày 1,9 mm - PN 8 Mét                 13.454
41 D32 dày 2,4 mm - PN 10 Mét                 15.727
42 D40 dày 2,4 mm - PN 8 Mét                 20.000
43 D40 dày 3,0 mm - PN 10 Mét                 24.272
44 D50 dày 3,0 mm - PN 8 Mét                 31.272
45 D50 dày 3,7 mm - PN 10 Mét                 37.363
46 D50 dày 4,6 mm - PN 12,5 Mét                 45.181
47 D50 dày 5,6 mm - PN 16 Mét                 53.500
48 D63 dày 3,8 mm - PN 8 Mét                 49.727
49 D63 dày 4,7 mm - PN 10 Mét                 59.636
50 D63 dày 5,8 mm - PN 12,5 Mét                 71.800
51 D75 dày 4,5 mm - PN 8 Mét                 70.363
52 D75 dày 5,6 mm - PN 10 Mét                 85.272
53 D90 dày 6,7 mm - PN 10 Mét 120.818
54 D110 dày 6,6 mm - PN 8 Mét 148.181
55 D110 dày 8,1 mm - PN 10 Mét 182.545
56 D160 dày 11,8 mm - PN 10 Mét 380.909
57 D160 dày 14,6 mm - PN 12,5 Mét 456.363
58 D225 dày 16,6 mm - PN 10 Mét 740.454
59 D225 dày 20,5 mm - PN 12,5 Mét 893.181
  Phụ tùng ép phun HDPE    
  Đấu nối thẳng (Măng song)    
60 φ20 Cái 16.636
61 φ32 Cái 32.454
62 φ63 Cái 82.636
63 φ90 Cái 235.363
  Nối góc 90 độ (Cút)    
64 φ20 Cái 20.636
65 φ32 Cái 32.454
66 φ50 Cái 66.800
67 φ63 Cái 112.000
68 φ90 Cái 268.909
   Ba chạc 90 độ (Tê)    
69 φ20 Cái 21.000
70 φ32 Cái 34.909
71 φ63 Cái 131.000
72 φ90 Cái 395.363
   Ba chạc 90 độ PE CB phun    
73 D63-50 Cái 115.900
74 D75-63 Cái 211.000
  Khâu nối ren ngoài PE    
75 D50-2" Cái 51.600
76 D63-2" Cái 60.000
  Đai khởi thủy    
77 φ32 x (1/2", 3/4") Cái 20.636
78 φ63 x (1/2", 3/4", 1") Cái 52.636
79 φ90 x 2" Cái 82.909
80 φ110 x 2" Cái 120.272
  Đầu nối chuyển bậc (Côn thu)    
81 D32-25 Cái 33.364
82 D40-20 Cái 34.273
83 D50-25 Cái 41.909
84 D63-20 Cái 57.091
85 D63-50 Cái 79.000
86 D90-63 Cái 166.545
  Ba chạc chuyển bậc(Tê thu)    
87 D25-20 Cái 36.545
88 D40-20 Cái 59.364
89 D50-25 Cái 72.273
90 D63-25 Cái 102.727
91 D63-40 Cái 109.091
  Nút bịt PE fun (Bịt đầu)    
92 φ20 Cái 8.454
93 φ32 Cái 16.636
94 φ50 Cái 41.800
95 φ63 Cái 62.636
96 φ90 Cái 153.363
  Ống uPVC (Công ty CP Nhựa Đồng Nai) sản xuất theo các tiêu chuẩn: TCDN-01÷05:2002; TCVN 6151: 1996; BS 3505:1986; AS/NZS 1477:1996 và ASTM D2241:93
97 (21 x 1,6 mm 15 bar) Mét 6.100
98 (21 x 1,6 mm 20 bar) Mét 8.900
99 (27 x 1,4 mm 9 bar) Mét 6.700
100 (27 x 1,8 mm 12 bar) Mét 8.700
101 (34 x 1,6 mm 9 bar) Mét 9.700
102 (34 x 2,0 mm 12 bar) Mét 12.200
103 (42 x 2,5 mm 12 bar) Mét 18.500
104 (49 x 2,4 mm 9 bar) Mét 21.200
105 (60 x 2,8 mm 9 bar) Mét 30.900
106 (75 x 4,5 mm 12.5 bar) Mét 73.400
107 (90 x 3,5 mm 8 bar) Mét 67.600
108 (110 x 5,3 mm 10 bar) Mét 126.700
109 (140 x 6,7 mm 10 bar) Mét 198.000
110 (168 x 7,3 mm 9 bar) Mét 224.300
111 (200 x 7,7 mm 8 bar) Mét 313.600
112 (220 x 8,7 mm 9 bar) Mét 348.400
  Ống HDPE -PE 100 (Công ty CP Nhựa Đồng Nai) sản xuất theo các tiêu chuẩn: TCDN 06: 2003; DIN 8047 và ISO 4427
113 D20, dày 1,8 - 12,5 bar Mét 7.100
114 D25, dày 2,3 - 16 bar Mét 11.700
115 D32, dày 2,0 - 10 bar Mét 13.140
116 D40, dày 2,0 - 8 bar Mét 16.590
117 D50, dày 3,0 - 10 bar Mét 30.730
118 D63, dày 3,8 - 10 bar Mét 49.000
119 D75, dày 4,5 - 10 bar Mét 70.060
120 D90, dày 5,4 - 10 bar Mét 99.100
121 D110, dày 6,6 - 10 bar Mét 150.640
122 D125, dày 7,4 - 10 bar Mét 190.150
123 D140, dày 6,7 - 8 bar Mét 193.100
124 D160, dày 7,7 - 8 bar Mét 254.330
125 D180, dày 10,7 - 10 bar Mét 392.730
126 D200, dày 11,9 - 10 bar Mét 490.700
127 D315, dày 15,0 - 8 bar Mét 976.500
128 D400, dày 19,1 - 8 bar Mét 1.574.900
129 D500, dày 23,9 - 8 bar Mét 2.452.000
130 D630, dày 30,0 - 8 bar Mét 4.166.900
  Ống gang cầu hiệu XinXing tiêu chuẩn ISO 2531-K9    
131 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN80; L =  6 m Mét               576.000
132 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN100; L = 6 m Mét               638.000
133 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN150; L = 6 m Mét               810.000
134 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN250; L = 6 m Mét            1.648.000
135 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN350; L = 6 m Mét            2.514.000
136 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN400; L = 6 m Mét            2.994.000
  Ống gang cầu Pam TQ tiêu chuẩn ISO 2531-K9    
137 Ống gang DN80 Mét               576.000
138 Ống gang DN100 Mét               610.000
139 Ống gang DN150 Mét               701.000
140 Ống gang DN200 Mét               939.000
141 Ống gang DN250 Mét            1.480.000
142 Ống gang DN300 Mét            1.898.000
143 Ống gang DN350 Mét            2.202.000
144 Ống gang DN400 Mét            2.820.000
  Phụ kiện mạ kẻm ren Trung Quốc  - ký hiệu DZ    
145 Măng song D15 1/2" Cái 5.200
146 Măng song D25 1" Cái 12.000
147 Măng song D40 1.1/2" Cái 22.600
148 Măng song D80 3" Cái 82.900
149 Măng song D100 4" Cái 135.600
150 Cút + cút thu D15 1/2" Cái 5.400
151 Cút + cút thu D25 1" Cái 15.400
152 Cút + cút thu D40 1.1/2" Cái 30.000
153 Cút + cút thu D80 3" Cái 113.200
154 Cút + cút thu D100 4" Cái 203.900
155 Tê + tê thu D15 1/2" Cái 7.600
156 Tê + tê thu D25 1" Cái 21.200
157 Tê + tê thu D40 1.1/2" Cái 37.600
158 Tê + tê thu D80 3" Cái 147.200
159 Tê + tê thu D100 4" Cái 264.800
160 Rắc co D15 1/2" Cái 18.600
161 Rắc co D25 1" Cái 37.400
162 Rắc co D40 1.1/2" Cái 70.600
163 Rắc co D80 3" Cái 243.600
164 Côn thu 20 3/4" Cái 7.100
165 Côn thu 40 1.1/2" Cái 22.100
166 Côn thu 80 3" Cái 84.700
  Khớp nối mềm liên doanh sản xuất tại Việt Nam    
167 Khớp nối mềm 02 đầu bát DN80 EE VN Bộ 535.000
168 Khớp nối mềm 02 đầu bát DN100 EE VN Bộ 648.000
169 Khớp nối mềm 02 đầu bát DN150 EE VN Bộ 1.061.000
170 Khớp nối mềm 02 đầu bát DN200 EE VN Bộ 1.404.000
171 Khớp nối mềm 02 đầu bát DN250 EE VN Bộ 1.638.000
172 Khớp nối mềm 02 đầu bát DN400 EE VN Bộ 3.276.000
173 Khớp nối mềm bích bát DN80 BE VN Bộ 648.000
174 Khớp nối mềm bích bát DN100 BE VN Bộ 842.000
175 Khớp nối mềm bích bát DN150 BE VN Bộ 1.248.000
176 Khớp nối mềm bích bát DN200 BE VN Bộ 1.716.000
177 Khớp nối mềm bích bát DN300 BE VN Bộ 2.652.000
178 Khớp nối mềm bích bát DN400 BE VN Bộ 4.212.000
  Van ren đồng ANA sản xuất tại Thái Lan GV 104    
179 Van cửa new ANA DN15 Cái 97.000
180 Van cửa new ANA DN32 Cái 325.000
181 Van cửa new ANA DN50 Cái 565.000
  Van ren đồng ANA sản xuất tại Thái Lan    
181 Van 01 chiều ANA CHV111 DN15 Cái 85.000
182 Van 01 chiều ANA CHV111 DN25 Cái 149.000
183 Van 01 chiều ANA CHV111 DN32 Cái 269.000
184 Van 01 chiều ANA CHV111 DN40 Cái 326.000
185 Van 01 chiều ANA CHV111 DN50 Cái 515.000
186 Van cửa ANA GV104 DN 15 Cái 97.000
187 Van cửa ANA GV104 DN 20 Cái 146.000
188 Van cửa ANA GV104 DN 25 Cái 209.000
189 Van cửa ANA GV104 DN 40 Cái 492.000
190 Van cửa ANA GV104 DN 50 Cái 624.000
  Các loại van áp lực 10 kg/cm2    
191 Van cửa đồng MBV DN15 Cái 36.200
192 Van cửa đồng MBV DN32 Cái 120.000
193 Van cửa đồng MBV DN50 Cái 240.000
194 Van 01 chiều đồng lá lật MH DN15 Cái 22.000
195 Van 01 chiều đồng lá lật MH DN32 Cái 93.500
196 Van 01 chiều đồng lá lật MH DN50 Cái 190.000
  Van Samjin - SJV (Hàn Quốc) TC BSEN 5163    
197 Van cổng 02 mặt bích ti chìm không tay DN80 Cái 3.113.000
198 Van cổng 02 mặt bích ti chìm không tay DN100 Cái 3.449.000
199 Van cổng 02 mặt bích ti chìm không tay DN150 Cái 6.146.000
  Van cổng OKM Nhật sản xuất tại MaLaySia TC BSS163:204 (TYPE B)    
200 Van cổng 02 mặt bích ti chìm không tay DN50 Cái 3.468.000
201 Van cổng 02 mặt bích ti chìm không tay DN80 Cái 4.080.000
202 Van cổng 02 mặt bích ti chìm không tay DN100 Cái 4.980.000
203 Van cổng 02 mặt bích ti chìm không tay DN150 Cái 7.890.000
204 Van cổng 02 mặt bích ti chìm không tay DN200 Cái 11.700.000
205 Van cổng 02 mặt bích ti chìm không tay DN300 Cái 25.800.000
206 Van cổng 02 mặt bích ti chìm không tay DN400 Cái 75.222.000
  Van một chiều và van bướm OKM sản xuất tại MaLaySia    
207 Van một chiều MB lá lật TC BSEN 12334:2001 DN80 Cái 3.840.000
208 Van một chiều MB lá lật TC BSEN 12334:2001 DN100 Cái 5.040.000
209 Van một chiều MB lá lật TC BSEN 12334:2001 DN150 Cái 9.192.000
210 Van một chiều MB lá lật TC BSEN 12334:2001 DN200 Cái 15.924.000
211 Van một chiều MB lá lật TC BSEN 12334:2001 DN300 Cái 37.308.000
  Các loại phụ kiện van và van khác    
212 Van cổng gang BB D100 Cái 1.538.000
213 Nắp van gang Cái 180.000
214 Mối nối mềm gang D200 Cái 1.646.000
215 Mối nối mềm gang D100 Cái 1.010.000
216 Tê gang EEB D200/100 Cái 1.736.000
217 Tê gang EEB D100/100 Cái 790.000
218 Cút gang EE D100 x 90o Cái 817.000
219 Cút gang EE D100 x 45o Cái 614.000
220 Cút gang EE D100 x 11,25o Cái 537.000
221 Bu gang BU D100 L = 250 Cái 321.000
222 Ống ngắn gang UU D200 L = 250 Cái 215.700
223 Ống ngắn gang UU D100 L = 250 Cái 151.000
224 Trụ cứu hoả D100 Cái 7.500.000
225 Đai khởi thủy gang D200/50 Cái 369.000
226 Đai khởi thủy gang D100/40 Cái 223.000
227 Đai khởi thủy gang D100/25 Cái 220.000
228 Bích đặc gang D100 Cái 189.000
229 Van xã khí gang D25 Cái 204.000
  Đồng hồ đo lưu lượng nước    
230 Đồng hồ cấp C Multimag DN15 (Indonesia) Cái 490.000
231 Đồng hồ cấp B Multimag TMII DN15 (Indonesia) Cái 425.000
232 Đồng hồ cấp B Multimag DN20 (Brazin) Cái 1.090.000
233 Đồng hồ cấp B Multimag DN25 (Brazin) Cái 2.565.000
234 Đồng hồ cấp B Multimag DN32 (Brazin) Cái 2.645.000
235 Đồng hồ cấp B Multimag DN40 (Brazin) Cái 4.485.000
236 Đồng hồ cấp B Multimag DN50 (Brazin) Cái 5.805.000
  Ống thép tráng kẽm Vinapipe TC BS 1387/85    
237 DN 15 x 1,9 Mét                 29.900
238 DN 20 x 2,1 Mét                 40.400
239 DN 25 x 2,3 Mét                 56.000
240 DN 32 x 2,3 Mét                 70.600
241 DN40 x 2,5 Mét                 88.400
242 DN 50 x 2,6 Mét               115.000
243 DN 60 x 2,5 Mét               130.000
244 DN 65 x 2,9 Mét               162.700
245 DN 80 x 2,9 Mét               191.000
246 DN 100 x 3,2 Mét               272.800
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn