06:38 ICT Thứ năm, 21/01/2021

Trang chủ

Trang thông tin điện tử Quảng Trị
Khu đô thị Bắc Thành Cổ Quảng Trị
Trung tâm tin hoc

Textlink


Trang nhất » Tin Tức » Giá cả các loại » Vật liệu - Xây dựng

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 tỉnh Quảng Trị (Phần 5)

Thứ sáu - 21/08/2015 15:30
(Ban hành kèm theo Công bố số 2012/CB/STC-SXD
ngày 15 tháng 7 năm 2015 của liên Sở Tài chính - Sở Xây dựng)
Số
TT
Tên và quy cách vật liệu ĐVT Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ)
  THIẾT BỊ ĐIỆN    
  Thiết bị điện thương hiệu SINO, VANLOCK    
1 Aptomat MCCB 3P 15, 20, 30,40,50, 60 A - Icu 18 KA Cái                    411.000
2 Aptomat MCCB 3P 75, 100 A - Icu 22 KA Cái                    551.000
3 Aptomat MCCB 3P 100, 125, 150, 175 A - Icu 30 KA Cái                 1.060.000
4 Aptomat MCCB 3P 200, 225 A - Icu 42 KA Cái                 1.139.000
5 Aptomat MCCB 3P 250, 300, 350, 400 A - Icu 42 KA Cái                 3.134.000
6 Aptomat MCCB 3P 500, 600, 700, 800 A - Icu 45 KA Cái                 5.605.000
7 Aptomat MCB 1 pha 1P loại 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái                      50.900
8 Aptomat MCB 1 pha 1P loại 50, 63 A - 4,5 KA Cái                      80.400
9 Aptomat MCB 1 pha 2P loại  6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái                    102.700
10 Aptomat MCB 1 pha 2P loại 50, 63 A - 4,5 KA Cái                    156.300
11 Aptomat MCB 3 pha 3P loại  6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái                    180.000
12 Aptomat MCB 3 pha 3P loại  50, 63 A - 4,5 KA Cái                    219.000
13 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 400 x 300 x 160 mm                      360.000
14 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 600 x 400 x 200 mm Cái                    574.000
15 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 800 x 600 x 300 mm                   1.633.000
16 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 1200 x 800 x 300 mm                   2.210.000
17 Tủ điện âm tường chứa 2 - 4 Module Cái                      85.450
18 Tủ điện âm tường chứa 5 - 8 Module Cái                    130.000
19 Ống cứng luồn dây điện Ф16 (1cây/2,92 m) Cây                      15.600
20 Ống cứng luồn dây điện Ф20 (1cây/2,92 m) Cây                      22.000
21 Ống cứng luồn dây điện Ф25 (1cây/2,92 m) Cây                      30.000
22 Ống cứng luồn dây điện Ф32 (1cây/2,92 m) Cây                      56.000
23 Ống cứng luồn dây điện Ф50 (1cây/2,92 m) Cây                    109.000
24 Ống ruột gà cứng, màu trắng, chống cháy Φ16 (1 cuộn/50 m) Mét                        2.500
25 Ống ruột gà cứng, màu trắng, chống cháy Φ20 (1 cuộn/50 m) Mét                        3.070
26 Ống ruột gà cứng, màu trắng, chống cháy Φ32 (1 cuộn/50 m) Mét                      12.580
27 Mặt 1, 2, 3 công tắc Cái                      10.150
28 Mặt atomat Cái                      10.150
29 Ổ cắm đôi 3 chấu Cái                      51.800
30 Ổ cắm đơn 2 chấu Cái                      26.800
31 Hạt công tắc hai chiều Cái                      14.700
32 Hạt công tắc một chiều Cái                        8.360
33 Ổ cắm điện thoại Cái                      37.200
34 Ổ căm mạng Cái                      59.600
35 Ổ căm truyền hình cáp Cái                      36.500
36 Đèn huỳnh quang loại đôi 1,2 m Bộ                    207.200
37 Đèn huỳnh quang loại đơn 1,2 m Bộ                    150.900
38 Đèn huỳnh quang loại đơn 0,6 m Bộ                    122.700
39 Đèn ốp trần D 300 Bộ                    250.000
40 Đèn ốp trần D 400 Bộ                    277.000
41 Dây tín hiệu 1/0,5 mm x2P Mét                        3.200
42 Dây tín hiệu 1/0,5 mm x4P Mét                        6.100
43 Dây cáp đồng trục 5C (dây ăng ten) Mét                        7.300
44 Dây tín hiệu internet 5UTP, 6UTP Mét                      16.500
45 Đế âm đơn chống cháy Chiếc                        3.020
  Dây, cáp điện CADIVI    
1 VC - 1,00 (1,17) - 450/750 V (1021003) Mét                        2.820
2 VCm - 1.5 - (1 x 30/0.25) - 450/750 V Mét                        3.960
3 VCm - 2.5 - (1 x 50/0.25) - 450/750 V Mét                        6.450
4 VCm - 4 - (1 x 56/0.30) - 450/750 V Mét                      10.080
5 VCmd - 2 x 1 - (2 x 32/0.2) - 450/750 V (1021204) Mét                        5.600
6 VCmd - 2 x 4 - (2 x 56/0.30) - 450/750 V (1021210) Mét                      21.400
7 VCmd - 2 x 6 - (2 x 7 x 12/0.30) - 450/750 V (1021212) Mét                      32.000
8 VCmo - 2 x 1 - (2 x 32/0.2) - 300/500 V (1021504) Mét                        6.590
9 VCmo - 2 x 4 - (2 x 50/0.32) - 300/500 V (1021510) Mét                      21.600
10 VCmo - 2 x 6 - (2 x 7 x 12/0.30) - 300/500 V (1021512) Mét                      31.800
11 CV - 1 - 450/750 V (7/0.425) (1040101) Mét                        3.060
12 CV - 1.5 - 450/750 V (7/0.52) (1040102) Mét                        4.260
13 CV - 2 - 450/750 V (7/0.6) (1040103) Mét                        5.440
14 CV - 2.5 - 450/750 V (7/0.6) (1040104) Mét                        6.670
15 CV - 3,0 - 450/750 V (7/0.75) (1040165) Mét                        7.900
16 CV - 4 - 450/750 V (7/0.85) (1040106) Mét                      10.140
17 CV - 8 - (7/1.2)  - 450/750 V Mét                      19.660
18 CV - 25 - 450/750 V (7/2.14) (1040115) Mét                      59.000
19 CV - 35 - 450/750 V (7/2.52) (1040117) Mét                      81.100
20 CV - 75 - 450/750 V (19/2.25) (1040125) Mét                    175.600
21 CVV - 1 (1 x 7/0.425) - 0,6/1 kV (1050701) Mét                        4.160
22 CVV - 1.5 (1 x 7/0.52) - 0,6/1 kV (1050702) Mét                        5.830
23 CVV - 2.5 (1 x 7/0.67) - 0,6/1 kV (1050704) Mét                        8.500
24 CVV - 4 (1 x 7/0.85) -  0,6/1 kV (1050706) Mét                      12.790
25 CVV - 10 (1 x 7/1.35) - 0,6/1 kV (1050710) Mét                      28.600
26 CVV - 25 (1 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1050715) Mét                      66.900
27 CVV - 50 (1 x 19/1.8) - 0,6/1 kV (1050719) Mét                    126.600
28 CVV - 100 (1 x 19/2.6) - 0,6/1 kV (1050724) Mét                    239.700
29 CVV - 2 x 2.5(2 x 7/0.67) - 300/500 V (1050210) Mét                      18.310
30 CVV - 3 x 4 + 1 x 2.5(3 x 7/0.85 + 1 x 7/0.67) - 0,6/1 kV (1051101) Mét                      44.800
31 CVV - 3 x 10 + 1 x  6 (3 x 7/1.35 + 1 x 7/1.04) - 0,6/1 kV (1051104) Mét                    100.500
32 CVV - 3 x 22 + 1 x 16(3 x 7/2 + 1 x 7/1.7) - 0,6/1k V (1051110) Mét                    210.300
33 CVV - 4 x 4 (4 x 1/2.25) - 300/500 V (1050415) Mét                      46.700
34 CVV - 4 x 10 (4 x 7/1.35) - 300/500 V (1050427) Mét                    113.000
35 CVV - 4 x 16 (4 x 7/1.7) - 300/500 V (1050430) Mét                    174.100
36 CVV - 4 x 25 (4 x 7/2.14) - 300/500 V (1050432) Mét                    270.700
37 CVV - 4 x 35 (4 x 7/2.52) - 300/500 V (1050434) Mét                    342.800
38 CXV - 25 (1 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1060115) Mét                      62.600
39 CXV - 3 x 8 + 1 x 6 (3 x 7/1.2 + 1 x 7/1.04) - 0,6/1 kV (1060503) Mét                      84.100
40 CXV - 3 x 14 + 1 x 8 (3 x 7/1.6 + 1 x 7/1.2) - 0,6/1 kV (1060506) Mét                    134.500
41 CXV - 4 x 10 (4 x 7/1.35) - 0,6/1 kV (1060410) Mét                    109.700
42 CXV - 4 x 25 (4 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1060415) Mét                    272.800
43 CXV - 4 x 35 (4 x 7/2.52) - 0,6/1 kV (1060417) Mét                    369.700
44 CXV - 4 x 50 (4 x 19/1.8) - 0,6/1 kV (1060419) Mét                    515.300
45 CXV - 4 x 70 (4 x 19/2.14) - 0,6/1 kV (1060421) Mét                    716.800
46 AV - 10 - 450/750 V (7/1.35) (2040101) Mét                        3.770
47 AV - 16 - 450/750 V (7/1.7) (2040104) Mét                        5.390
  Dây nhôm lõi thép các loại: (ACSR-TCVN)    
48 Dây nhôm lõi thép có tiết diện ≤ 50 mm2  kg                      64.000
49 Dây nhôm lõi thép có tiết diện > 50 - 95 mm2  kg                      63.000
50 Dây nhôm lõi thép có tiết diện > 95 - 240 mm2  kg                      64.000
51 Dây néo thép bện TK35 Mét                        7.091
52 Dây néo thép bện TK 50 Mét                        7.727
53 Cáp đồng bọc 2C x 100 + Mét                        7.500
54 Cáp điện PVC M2 x 4 (1 sợi) Mét                      16.000
55 Cáp điện PVC M2 x 6 (7 sợi) Mét                      24.000
56 Cáp điện PVC M2 x 10 (7 sợi) Mét                      37.500
57 Dây điện PVC 2 x 1,5 (KOREA) Mét                      10.000
58 Dây đấu nối CVV2 x 2,5 Mét                      15.000
59 Đèn cầu mờ 250 bóng rung 200 W HN Bộ                    145.455
60 Đèn lốp trần Neon 22 W Đài Loan nắp nhựa Bộ                    155.000
61 Tủ sơn tĩnh điện 450 x 1.200 x 1.400 (VN) Cái                 4.227.273
62 Tủ sơn tĩnh điện 450 x 800 x 1.000 (VN) Cái                 2.681.818
63 Tủ điện TBA trọn bộ <50 A không có Aptomat Cái                 2.045.455
64 Khóa đỡ thẳng cáp vặn xoắn: KDT Bộ                      22.727
65 Khóa đỡ góc cáp vặn xoắn (300 < G < 600): KĐG Bộ                      18.182
66 Khóa đỡ néo cáp vặn xoắn (G > 600): KNG Bộ                      31.818
67 Cụm bulon móc cáp vặn xoắn: CBLM Bộ                      40.909
68 Bulon móc cáp vặn xoắn: BLM Bộ                      16.364
69 Nắp bịt đầu cáp vặn xoắn Cái                        2.727
70 Cầu dao tự động 3 cực 20A loại 8 TC - MCCB Cái                 1.409.091
71 Phễu cáp 24 KV (Pháp) Bộ                 3.363.636
72 Cầu chì sứ Cái                        2.727
73 Cầu chì tự rơi 24 KV - FCO - 24 kV Cái                    850.000
74 Chống sét van 22 kV của Mỹ Cái                    830.000
75 Sứ đứng 24 kV  +  ty sứ bọc chì (loại F1 - CMB) Cái                    189.200
76 Sứ đứng 24 kV loại Linepost  +  Ty Cái                    180.000
77 Sứ đứng 24 kV loại Pinpost  +  ty Cái                    200.000
78 Sứ đứng 35 kV đường rò 720 mm - CSM Cái                    200.000
79 Chuỗi néo POLIME 24 kV  +  phụ kiện Bộ                    350.000
80 Kẹp cáp nhôm A 50 Cái                      10.909
81 Kẹp cáp nhôm A35 Bộ                        7.273
82 Kẹp cáp đồng nhôm M50 - A70 Cái                      10.909
83 Kẹp mỏ chim Bộ                    100.000
84 Kẹp cốt đồng M 70 Cái                      10.000
85 Kẹp răng hạ áp TTD 15IF Bộ                      77.273
86 Kẹp răng hạ áp 35/10 Bộ                    177.273
87 Aptomat tép 1 cực 6/10/16/20/25/32/40A (Roman) Cái                      69.000
88 Aptomat tép 1 cực 50 A - 63 A (Roman) Cái                      79.000
89 Aptomat tép 2 cực 6/10/16/20/25/32/40A (Roman) Cái                    138.000
90 Aptomat tép 2 cực 50A - 63 A (ROMAN) Cái                    158.000
91 Aptomat chống giật loại 2P (15 A - 30 A) (Roman) Cái                    348.000
92 Aptomat chống giật loại 2P (40 A - 50 A) (Roman) Cái                    420.000
93 Ổ cắm đơn Roman Cái                      32.000
94 Ổ cắm đôi Roman Cái                      51.000
95 Ổ cắm đơn 3 chấu đa năng Roman Cái                      50.160
96 Ổ cắm đôi 3 chấu đa năng Roman Cái                      69.300
97 Tủ Aptomat 4P Cái                      93.000
98 Tủ Aptomat 6P Cái                    126.000
99 Tủ Aptomat 9P Cái                    210.000
100 Tủ Aptomat 12P Cái                    280.000
  Dây cáp điện LUCKY STAR    
101 Dây đơn cứng lõi đồng VC1,0 (12/10) 1 x 1/1.2 Mét                        2.788
102 Dây đơn cứng lõi đồng VC2,0 (16/10) 1 x 1/1.6 Mét                        4.975
103 Dây đơn mềm lõi đồng VCm0,5 1 x 16/0.20 Mét                        1.500
104 Dây đơn mềm lõi đồng VCm1,5 1 x 0/0.25 Mét                        3.868
105 Dây đôi mềm dẹt lõi đồng VCmd 2x0,50 2 x 16/0.20 Mét                        3.000
  Cáp điện Cadisun    
I Cáp đồng ngầm 04 ruột đều CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1 KV    
1 DSTA 4 x 4, (7sợi) Mét 49.773
2 DSTA 4 x 6, (7sợi) Mét 65.487
3 DSTA 4 x 10, (7sợi) Mét 97.312
4 DSTA 4 x 16, (7sợi) Mét 143.124
5 DSTA 4 x 25, (7sợi) Mét 218.610
6 DSTA 4 x 35, (7sợi) Mét 298.445
7 DSTA 4 x 50, (19sợi) Mét 421.001
8 DSTA 4 x 70, (19sợi) Mét 579.732
II Cáp đồng ngầm 3 pha + 1pha trung tính CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV 
1 DSTA 3 x 10 + 1 x 6, (7sợi) Mét 88.988
2 DSTA 3 x 16 + 1 x 10, (7sợi) Mét 131.102
3 DSTA 3 x 25 + 1 x 16, (7sợi) Mét 199.251
4 DSTA 3 x 35 + 1 x 16, (7sợi) Mét 258.590
5 DSTA 3 x 35 + 1 x 25, (7sợi) Mét 277.895
6 DSTA 3 x 50 + 1 x 25, (19sợi) Mét 370.030
7 DSTA 3 x 50 + 1 x 35, (19sợi) Mét 389.922
8 DSTA 3 x 70 + 1 x 35, (19sợi) Mét 510.423
III Dây ovan VCTFK 2 ruột mềm 300-500V; TCNV 6610-5: 2000 
1 CXV 2 x 2.5 (7 sợi) Mét 14.281
2 VCTFK 2 x 0.5 ( 20 sợi) Mét 2.984
3 VCTFK 2 x 0.75 (30 sợi) Mét 4.013
4 VCTFK 2 x 1.0 (40 sợi) Mét 5.128
5 VCTFK 2 x 1.5 (48 sợi) Mét 7.212
6 VCTFK 2 x 2.0 (65 sợi) Mét 9.432
7 VCTFK 2 x 2.5 (50 sợi) Mét 11.391
  Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE Thăng Long    
1 TFP φ40/30 Mét                      14.900
2 TFP φ50/40 Mét                      21.400
3 TFP φ65/50 Mét                      29.300
4 TFP φ85/65 Mét                      42.500
5 TFP φ105/80 Mét                      55.300
6 TFP φ130/100 Mét                      78.100
7 TFP φ160/125 Mét                    121.400
8 TFP φ195/150 Mét                    165.800
9 TFP φ230/175 Mét                    247.200
10 TFP φ260/200 Mét                    295.500
  Một số thiết bị điện, dây điện, cáp điện khác    
1 Dây điện đôi mềm dẹt VCm2 x 2,5, M2 sản xuất theo TCVN 2103 - AI0819 - D5237 - C1 Mét                        9.495
2 Dây điện đôi oval mềm dẹt VCmo2 x 2,5, sản xuất theo TCVN 6610 - 5 (IEC60227 - 5) BAO324 - V3237-C2 ROBOT*TCVN 6610 - 5 (IEC60227 - 5) Mét                      10.845
3 Dây điện đôi mềm tròn VVCm2 x 2,5, sản xuất theo TCVN 6610 - 5 BA0508 - V3237 ROBOT * 610 TCVN 5 (60227IEC 53) 6610 TCVN 53 (60227IEC 53) Mét                      12.150
4 Cáp điện lực hạ thế ruột đồng (màu đen) CV 95, sản xuất theo
TCVN 6610 - 3 (IEC 227-3)*RJ1217 - C3106 ROBOT*6610 TCVN-01 (227 IEC-01) ROBOT*6610 TCVN - 01 (227IEC-01)
Mét                    168.300
5 Cáp điện lực hạ thế ruột đồng (màu đỏ) CV 6,0, sản xuất theo
TCVN 02 (227IEC02)*BAO517 - C3106 - C1 ROBOT*6610 TCVN 02 (227 IEC 02) ROBOT*6610 TCVN 02 (227 IEC 02)
Mét                      11.160
6 Cáp điện lực hạ thế ruột đồng (màu đỏ)CV 4,0, sản xuất theo TCVN 6610 - 3 (IEC 60027 - 3)*BA0 427- C3106 - C1 ROBOT * TCVN 6610 - 3 (IEC60227 - 3) ROBOT* TCVN 6610 - 3(IEC 60227 - 3) Mét                        7.578
7 Cáp điện lực hạ thế ruột nhôm (màu đen) AV 16, sản xuất theo
TCVN 6610 01(227 IEC 01) - BAO326 - C3106 ROBOT * TCVN 6610 01 (227 IEC 01) ROBOT* TCVN 6610 - 01 (227 IEC 01)
Mét                        4.248
8 Máng tán quang âm trần 2 x 36 W(Junsun) Bộ                    832.762
9 Máng HQ đơn 1 x 36 W (Junsun) Bộ                    180.942
10 Đèn dowlight D = 160 + bóng 26 W (Junsun) Bộ                    164.764
11 Đèn dowlight D = 125 + bóng 18 W (LGL4/Duhal) Bộ                      99.600
12 Đèn ốp trần D = 300 + bóng vòng 32 W (LKR132/Duhal) Bộ                    285.200
13 Đèn cây thông CS01 + bóng 20 W (Slighting) Bộ                    563.500
14 Mặt 1 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                      38.000
15 Mặt 2 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                      48.500
16 Mặt 3 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                      62.450
17 Mặt 4 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                      89.450
18 Mặt 5 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                    103.375
19 Mặt 6 công tắc + hạt (Clípsal) Bộ                    118.890
20 Mặt aptomat đơn (Clípsal) Cái                      28.000
21 Ổ cắm đôi 2 chấu (Clípsal) Cái                      66.909
22 Quạt gió âm trần 300 x 300 (San kyo) Cái                    398.000
23 Quạt gió âm tường 300 x 300 (Vinawin) Cái                    398.000
24 Quạt treo tường điều khiển từ xa (Vinawin) Cái                    480.000
25 Chuyển mạch Vôn (LD) Cái                    250.000
26 Thanh cái đồng 4 x 40 mm (LD) Mét                    415.000
27 Thanh cái đồng 4 x 20 mm (LD) Mét                    495.000
28 Sứ đở thanh cái (LD) Cái                      19.000
29 Đèn báo pha (LD) Cái                      51.300
30 Khóa chuyển mạch (LD) Cái                    380.000
31 Đồng hồ Ampeke 350/5 A thang đo 0 - 350 A (LD) Cái                    369.000
32 Máy biến dòng 350/5 A; 200/5 A; 100/5 A; 50/5 A (LD) Cái                    295.000
33 Đồng hồ vôn kế (LD) Cái                    235.000
34 Thanh cái đồng 40 x 2 (LD) Mét                    485.000
35 Tủ điện kích thước 1000 x 800 x 450 dày 1,5 ly sơn tỉnh điện (LS) Cái                 3.050.000
36 Tủ điện kích thướ 800 x 600 x 400 dày 1,5 ly sơn tỉnh điện  (LS) Cái                 2.150.000
37 Tủ điện kích thướ 800 x 600 x 400 dày 1,5 ly sơn tỉnh điện  (LS) Cái                 1.995.000
38 Đèn chiếu sáng công cộng S479,250 W HPS, độ kín 66 (Việt Nam) Bộ                 3.992.000
  BÓNG ĐÈN CÁC LOẠI    
  BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG    
1 Bóng HQ T8 -18 W Galaxy (S) - Daylight Cái                        9.000
2 Bóng HQ T8 - 36 W Galaxy (S) - Daylight Cái                      12.000
3 Bóng HQ T8 - 18 W Delux (E) - 6500 K Cái                      16.000
4 Bóng HQ T8 - 36 W Delux (E) - 6500 K Cái                      26.000
  BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT    
5 Đèn HQ Compact T3-2U 5 W Galaxy (E27, B22 - 6500 K, 2700 K) Cái                      28.000
6 Đèn HQ Compact T3-3U 15 W Galaxy (E27, B22 - 6500 K, 2700 K) Cái                      37.000
7 Đèn HQ Compact CFL-4UT5 40 W E27 (6500 K, 2700 K) Cái                    107.000
8 Đèn HQ Compact CFL-4UT5 50 W E40 (6500 K, 2700 K) Cái                    131.000
9 Đèn HQ Compact CFH-H 4U 65 W E40 (6500 K, 2700 K) Cái                    145.000
10 Đèn HQ Compact CFH-H 5U 100 W E27 (6500 K) Cái                    215.000
  Bộ đèn huỳnh quang, bộ đèn ốp trần (đã bao gồm bóng)    
11 Bộ đèn HQ T8 - 18 W x 1 M9G - balát điện tử Bộ                    106.000
12 Bộ đèn HQ T8 - 36 W x 1 M9G - balát điện tử Bộ                    119.000
13 Bộ đèn ốp trần 15 W (CL 04 15 3UT3) Bộ                    104.000
14 Bộ đèn ốp trần 16 W (CL - 01 - 16) Bộ                    108.000
15 Bộ đèn ốp trần 28 W (CL - 03 - 28) Bộ                    144.000
16 Bộ đèn ốp trần Led (Led CL -01) 8 W trắng, vàng Bộ                    316.000
  Chao đèn Compact âm trần và chao đèn ngõ xóm (chưa bao gồm bóng)
17 Chao phản quang đèn compact âm trần CFC-110 Cái                      47.000
18 Chao phản quang đèn compact âm trần CFC-120 Cái                      54.000
19 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-145 Cái                      58.000
20 Chao phản quang đèn Compact âm trần CFC-190 Cái                      89.000
21 Bộ chao đèn ngõ xóm RSL - 05/50 W/E40 Cái                    115.000
22 Bộ chao đèn ngõ xóm RSL - 05/20 Wx1/E27 Cái                      90.000
  Máng HQ M2 và máng HQ âm trần M6 (chưa bao gồm bóng)    
23 Máng đèn HQ PQ FS - 20/18 x 1 - M2 - Balát điện tử Cái                    118.000
24 Máng đèn HQ 1,2m PQ FS40/36 x 1 - M 2 - Balát điện tử Cái                    195.000
25 Máng HQ âm trần FS - 40/36 x 2 - M6 - Balát điện tử Cái                    539.000
26 Máng HQ âm trần FS - 40/36 x 3 - M6 - Balát điện tử Cái                    887.000
27 Máng HQ âm trần FS - 40/36 x 4 - M6 - Balát điện tử Cái                 1.110.000
  Bộ đèn chiếu sáng lớp học (trọn bộ)    
28 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 1 CM1*E Bộ                    454.000
29 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 2 CM1*E Bộ                    590.000
30 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 1 CM1*E BACS Bộ                    510.000
  Đèn cao áp    
31 Đèn Metal HALIDA (MH-TD 70 W/742) R7s Cái                    128.000
32 Đèn Metal HALIDA (MH-TD 150 W/742) R7s Cái                    141.000
33 Đèn Metal HALIDA (MH-TS 70 W/742) G12 Cái                    141.000
34 Đèn Metal HALIDA (MH-TS 150 W/742) G12 Cái                    156.000
35 Đèn Metal HALIDA (MH-T 150 W/642) E27 Cái                    156.000
36 Đèn Metal HALIDA (MH-ED 150 W/642) E27 Cái                    170.000
37 Công tắc đôi S92/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                      31.000
38 Công tắc ba S93/1, điện áp 10 A- 250 V (Rạng Đông) Cái                      37.000
39 Công tắc đơn S91/1, điện áp 10 A - 250V (Rạng Đông) Cái                      21.000
40 Ổ cắm đơn S9U điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                      24.000
41 Ổ cắm đôi S9U2 điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                      32.000
42 Công tắc và ổ cắm 3 chân S9UK; công tắc 10 A - 250 V; ổ cắm 15 A -250 (Rạng Đông) Cái                      44.000
43 Công tắc và ổ cắm 2 chân S9UK, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                      36.000
  Thiết bị điện nhãn hiệu AC    
1 Máng đèn batten AC Slimax 1 bóng 0,6 m (BFS118) Bộ                    150.000
2 Máng đèn batten gắn tán xạ 1 bóng  1,2 m (BFLP136) Bộ                    324.545
3 Máng đèn batten gắn phản quang 1 bóng  1,2 m (BFR136) Bộ                    185.454
4 Máng đèn batten T8 Slimax dùng tăng phô điện từ 2 bóng 0,6 m Bộ                    200.900
5 Máng đèn batten T5 dùng tăng phô điện từ 2 bóng 1,2 m (ABF228) Bộ                    301.818
6 Máng đèn tán quang lắp âm 2 bóng 1,2 m (RFL236) Bộ                    782.727
7 Máng đèn tán quang lắp nỗi 1 bóng 1,2 m (SFL136/E)376363 Bộ                    376.363
8 Đèn chống thấm AC 1 bóng 0,6 m (WFL118 - bộ) Bộ                    435.454
9 Đèn báo lối thoát hiểm 1 mặt (ALE x 103A) Cái                    473.636
10 Đèn pha 1 x 500 W (HF500) Cái                    153.000
11 Đèn Downlight âm trần phi 75 (RDV105) Cái                      61.500
12 Đèn Downlight gắn nổi 1 x E27 (RDS351/W) Cái                    126.000
  Thiết bị điện nhãn hiệu COMET    
1 Máng đèn Batten siêu mỏng Slimkit tăng phô điện tử một bóng 0.6 m (SFBE120) Bộ                      81.000
2 Máng táng quang ECO lắp âm 2 bóng 1.2 m (CFR240/E) Bộ                    529.000
3 Máng táng quang ECO lắp nổi 2 bóng 0.6 m (CSR220) Bộ                    461.000
4 Ổ cắm đơn 3 chấu  +  2 lỗ (CS1U32) Cái                      53.000
5 Chuông điện (CDB2) Cái                      98.000
6 Ống luồn tròn PVC phi 32 (C32) Cây                      55.000
7 Ống ruột gà phi 32 (CFC32/E) Cuộn                    320.000
8 Tủ điện 2 cửa 18 đường (CE18PM) Cái                    538.000
9 Tăng phô mỏng silex 1.2 m - SBS40 Cái                      30.454
10 Dây điện thoại Comet loại 100 m (4C (7/0.15SQMM) - 100 m) Cuộn                    320.000
  Thiết bị điện hãng LG    
1 Át tomat 1 cực 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A MCB-LS Cái                      60.600
2 Át tomat 3 cực 15A,20 A, 25 A,30 A, 32 A, 40 A, 60 A,75 A MCCB-LS Cái                    772.250
3 MCCB - LS 2P 20 A Cái                    664.700
4 MCCB 3P 300 A có dòng ngắt mạch 25 ka ABN403c/LS Cái                 4.781.250
5 MCCB 3P 250 A có dòng ngắt mạch 25 ka ABN403c/LS Cái                 3.665.620
6 MCCB 3P 100 A có dòng ngắt mạch 22 ka ABN403c/LS Cái                    772.200
7 MCCB -LS 3P 50 A, 60 A có dòng ngắt mạch 15ka Cái                    772.200
8 MCCB - LS 2P 20 A Cái                    664.700
  Thiết bị điện hãng Sanshe    
1 Ổ cắm đôi ba chấu Cái                      85.040
2 Mặt 1 lỗ + 1 hạt công tắc 10 A S - A3/Sanshe Bộ                      28.360
3 Mặt 2 lỗ + 2 hạt công tắc 10 A S - A3/Sanshe Bộ                      38.540
4 Mặt 3 lỗ + 3 hạt công tắc 10 A S - A3/Sanshe Bộ                      48.720
5 Mặt 1 lỗ + 1 hạt công tắc 10 A công tắc đảo chiều S - A 3/Sanshe Bộ                      38.297
  Thiết bị điện hãng Panasonic    
1 Quạt hút gió phòng vệ sinh 300 x 300 FV25AU9 - Panasonic Cái                    701.500
2 Đèn báo pha - LD Cái                      19.550
3 Đồng hồ Vôn kế - LD Cái                    149.500
4 Đồng hồ Ampe kế - LD Cái                    149.500
5 Công tắc chuyển mạch Vôn - LD Cái                    287.000
6 Máy biến dòng 200\5 A -LD Cái                    247.200
  Tủ điện    
1 Tủ điện âm tường KT 600 x 400 x 150 x 1,5 ly  sơn tĩnh điện Cái                    850.000
2 Tủ điện nổi tường KT 800 x 600 x 200 x 1,5 ly sơn tĩnh điện Cái                 1.384.500
3 Tủ điện nổi tường KT 1.800 x 800 x 600 x 2,0 ly sơn tĩnh điện Cái               11.000.000
  Hãng DuHal    
1 Đèn trang trí áp trần LED-HP 1281/1 Bộ                 1.382.000
2 Đèn trần vuông - bóng Compact 21w chụp mờ LKV 122/T - Duhal Bộ                    186.000
3 Đèn ốp trần D300 bóng Compact 15w LKR 122/0 - Duhal Bộ                    194.000
4 Đèn ốp trần Huỳnh Quang 1,2 m  QDV 140/S Duhal Bộ                    266.000
5 Đèn Modul ốp tường trang trí 270 x 270 Compact 9w 83133 - Eglo Bộ                    803.000
6 Đèn chiếu sáng ốp tường trang trí bóng Hologel 85979 1 x 60 w-Eglo Bộ                 1.175.000
7 Đèn Dowlight âm trần D185 bóng compac 2 x 13 W PRDC160E272 - Paragon Bộ                    309.400
8 Đèn Dowlight âm trần D185 bóng metal halide 70w PRDC160E272 -Paragon Bộ                    809.600
9 Đèn huỳnh quang âm trần chóa phản quang sọc nhôm 2 x 36 w - paragon Bộ                    592.700
10 Dàn Đèn pha chiếu bóng halogel 5 x 50 w 922 Φ120 x 5 bộ  +  thanh ray 1m- AFC Bộ                 3.250.000
  Sản phẩm dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO) (nhà phân phối chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng)
1 VC - 1,5 (F 1,38) - 450/750 V Mét                        4.361
2 VC - 2,5 (F 1,77) - 450/750 V Mét                        7.013
3 VC - 4,0 (F 2,24) - 450/750 V Mét                      10.952
4 VC - 6,0 (F 2,74) - 450/750 V Mét                      16.142
5 VC - 10,0 (F 3,56) - 450/750 V Mét                      27.158
6 VCm - 1,5 (1 x 30/0,25) 450/700 V Mét                        4.488
7 VCm - 2,5 (1 x 50/0,25) 450/700 V Mét                        7.255
8 VCm - 4,0 (1 x 56/0,30) 450/700 V Mét                      11.335
9 VCm - 6,0 (7 x 12/0,30) 450/700 V Mét                      17.009
10 VCm - 10,0 (7 x 12/0,40) 450/700 V Mét                      30.473
11 VCmo - 2 x 0,75 (2 x 24/0,2) - 300/500 V Mét                        5.623
12 VCmo - 2 x 1,0 (2 x 32/0,2) - 300/500V Mét                        7.089
13 VCmo - 2 x 1,5 (2 x 30/0,25) - 300/500V Mét                        9.958
14 VCmo - 2 x 2,5 (2 x 50/0,25) - 300/500V Mét                      16.103
15 VCmo - 2 x 4 (2 x 56/0,3) - 300/500V Mét                      25.316
16 VCmo - 2 x 6 (2 x 84/0,3) - 300/500V Mét                      37.372
17 CV - 1,5 (7/0,52) - 450/750V Mét                        4.909
18 CV - 2,5 (7/0,67) - 450/750V Mét                        7.612
19 CV - 4,0 (7/0,85) - 450/750V Mét                      11.386
20 CV - 6,0 (7/1,04) - 450/750V Mét                      16.728
21 CV - 10 (7/1,35) - 450/750V Mét                      28.050
22 CV - 16 (7/1,7) - 450/750V Mét                      43.733
23 CV - 25 (7/0,214) - 450/750V Mét                      68.978
24 CV - 35 (7/2,52) - 450/750V Mét                      95.115
25 CV - 50 (19/1,8) - 450/750V Mét                    132.345
26 CV - 70 (19/2,14) - 450/750 V Mét                    185.768
27 CVV - 1 (1 x 7/0,425) - 0,6/1 KV Mét                        4.892
28 CVV - 1,5 (1 x 7/0,52) - 0,6/1 KV Mét                        6.371
29 CVV - 2,5 (1 x 7/0,67) - 0,6/1 KV Mét                        9.252
30 CVV - 4 (1 x 7/0,85) - 0,6/1 KV Mét                      13.983
31 CVV - 6 (1 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                      19.605
32 CVV - 10 (1 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét                      30.978
33 CVV - 25 (1 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                      73.181
34 CVV - 50 (1 x 19/1,8) - 0,6/1 KV Mét                    137.951
35 CVV - 100 (1 x 19/2,6) - 0,6/1 KV Mét                    281.771
36 CVV - 2 x 1,5 (2 x 7/0,52) - 300/500 V Mét                      13.626
37 CVV - 2 x 2,5 (2 x 7/0,67) - 300/500 V Mét                      20.141
38 CVV - 2 x 4 (2 x 7/0,85) - 300/500 V Mét                      29.448
39 CVV - 2 x 6 (2 x 7/1,04) - 300/500 V Mét                      41.178
40 CVV - 2 x 10 (2 x 7/1,35) - 300/500 V Mét                      67.571
41 CVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                    105.506
42 CVV - 4 x 4 (4 x 7/0,85) - 300/500 V Mét                      53.546
43 CVV - 4 x 10 (4 x 7/1,35) - 300/500 V Mét                    124.946
44 CVV - 4 x 16 (4 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                    193.418
45 CVV - 4 x 25 (4 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                    297.713
46 CVV - 4 x 35 (4 x 7/2,52) - 0,6/1 KV Mét                    404.813
47 CVV - 3 x 16 + 1x 8 ( 3 x 7/1,7 + 1 x 7/1,2) -0,6/1 KV Mét                    171.233
48 CVV - 3 x 16 + 1 x 10 ( 3 x 7/1,7 + 1 x 7/1,35) -0,6/1 KV Mét                    177.225
49 CVV - 3 x 22 + 1 x 16 ( 3 x 7/2 + 1 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                    245.055
50 CXV - 25 (1 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                      73.568
51 CXV - 3 x 11 (3 x 7/1,4) - 0,6/1 KV Mét                    103.020
52 CXV - 3 x 25 (3 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                    227.460
53 CXV - 3 x 35 (3 x 7/2,52) - 0,6/1 KV Mét                    307.785
54 CXV - 4 x 4 (4 x 7/0,85) - 0,6/1 KV Mét                      56.865
55 CXV - 4 x 6 (4 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                      80.070
56 CXV - 4 x 10 (4 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét                    126.863
57 CXV - 4 x 16 (4 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                    194.438
58 CXV - 4 x 25 (4 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                    299.243
59 CXV - 4 x 35 (4 x 7/2,52) - 0,6/1 KV Mét                    406.853
60 CXV - 3 x 6 + 1 x 4 (3 x 7/1,04 + 1 x 7/0,85) - 0,6/1 KV Mét                      74.333
61 CXV - 3 x 8 + 1 x 6 (3 x 7/1,2 + 1 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                      97.410
62 CXV - 3 x 10 + 1 x 6 (3 x 7/1,35 + 1 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                    115.133
63 CXV - 3 x 14 + 1 x 8 (3 x 7/1,6 + 1 x 7/1,2) - 0,6/1 KV Mét                    155.423
64 Du - CVV-2 x 6 (2 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                      34.808
65 Du - CVV - 2 x 10 (2 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét                      57.758
66 Du - CVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                      90.908
67 AV - 16 (7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                        6.045
68 AV - 25 (7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                        8.727
69 AV - 35 (7/2,52) - 0,6/1 KV Mét                      11.829
70 AV - 50 (19/1,8) - 0,6/1 KV Mét                      17.028
71 AV - 70 (19/2,14) - 0,6/1 KV Mét                      22.426
72 AV - 95 (19/2,52) - 0,6/1 KV Mét                      30.373
73 AVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                      23.276
74 Du - AV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) -0,6/1 KV Mét                      12.849
  Thiết bị điện nhãn hiệu NIKKON - MALAYSIA    
1 Đèn chiếu sáng công cộng S419, 400, 250 W/150 W - HPS, độ kín 66 Bộ                 4.290.000
2 Đèn chiếu sáng công cộng S412, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ                 2.707.200
3 Đèn chiếu sáng công cộng S412, 250 W - HPS, độ kín 66 Bộ                 2.888.000
4 Đèn chiếu sáng công cộng S412, 250 W/150 W - HPS, độ kín 66 Bộ                 3.881.600
4 Đèn chiếu sáng công cộng S438N, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ                 2.707.200
5 Đèn chiếu sáng công cộng S438N, 250 W - HPS, độ kín 66 Bộ                 2.888.000
6 Đèn chiếu sáng công cộng S438N, 250 W/150W-HPS, độ kín 66 Bộ                 3.792.000
7 Đèn chiếu sáng công cộng S159, 70 W - HPS, độ kín 66 Bộ                 1.985.600
8 Đèn chiếu sáng công cộng S159, 100 W - HPS, độ kín 66 Bộ                 2.166.400
9 Đèn chiếu sáng công cộng S159, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ                 2.345.600
10 Đèn chiếu sáng công cộng S479, 150 W - HPS, độ kín 66 Bộ                 3.428.800
11 Đèn chiếu sáng công cộng S479, 250 W - HPS, độ kín 66 Bộ                 3.792.000
12 Đèn chiếu sáng công cộng S479, 250 W/150 W - HPS, độ kín 66 Bộ                 4.137.000
13 Đèn pha S2030, 250 W - HPS, độ kín 65 Bộ                 2.345.600
14 Đèn pha S2030, 400 W - HPS, độ kín 65 Bộ                 2.617.600
15 Đèn đường LEDXION S433, 90 W, độ kín 66 Bộ               13.899.200
16 Đèn đường LEDXION S433, 120 W, độ kín 66 Bộ               16.086.400
17 Đèn đường LEDXION S433, 150 W, độ kín 66 Bộ               19.315.200
18 Đèn đường LEDXION S436, 120 W, độ kín 66 Bộ               15.716.000
19 Đèn đường LEDXION S436, 150 W, độ kín 66 Bộ               21.120.000
20 Đèn đường LEDXION S436, 170 W, độ kín 66 Bộ               21.481.600
21 Đèn đường LEDXION S436, 190 W, độ kín 66 Bộ               22.835.200
22 Đèn đường LEDXION S439, 60 W, độ kín 66 Bộ                 6.059.200
23 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130701) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ               11.331.000
24 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130702) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ               11.331.000
25 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130703) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ               10.762.200
26 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130704) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ               12.794.400
27 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130705) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ               20.106.000
28 Đèn chiếu sáng sân vườn GALILEO (L130706) 70 W - MH, độ kín 65 Bộ               17.362.800
29 Đèn chiếu sáng sân vườn BRENTANO (140803) PLCE 18 W - 26 W, độ kín 54 Bộ                 5.776.000
30 Đèn chiếu sáng sân vườn THẢM HOA BULBOUS 12 W - white Bộ                 5.132.400
31 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 10 KVA - ES10 - 3 pha Cái               79.200.000
32 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 15 KVA - ES15 - 3 pha Cái               96.800.000
33 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 20 KVA - ES20 - 3 pha Cái             114.400.000
34 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 25 KVA - ES25 - 3 pha Cái             132.000.000
35 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 30 KVA - ES30 - 3 pha Cái             139.040.000
36 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 40 KVA - ES40 - 3 pha Cái             228.800.000
37 Tủ điều khiển tiết kiệm điện QPS 50 KVA - ES50 - 3 pha Cái             246.400.000
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn