22:39 ICT Thứ sáu, 22/01/2021

Trang chủ

Trung tâm tin hoc
Trang thông tin điện tử Quảng Trị
Khu đô thị Bắc Thành Cổ Quảng Trị

Textlink


Trang nhất » Tin Tức » Giá cả các loại » Vật liệu - Xây dựng

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thứ hai - 16/05/2016 08:25
BẢNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2016 TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Công bố số 1124/CB/STC-SXD
ngày 11 tháng 5 năm 2016 của liên Sở Tài chính - Sở Xây dựng)
STT Tên và quy cách vật liệu ĐVT Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ)  
 
A Các vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị bán trên phương tiện bên mua  tại nơi khai thác, điểm tập kết vật liệu hoặc Nhà máy sản xuất  
  Cát, sạn tại bãi tập kết VLXD sông Hiếu, Đông Hà      
1 Cát xây M3                   90.000  
2 Cát tô trát M3                   80.000  
3 Cát đổ nền M3                   65.000  
4 Sạn xô bồ (sạn ngang) M3                 140.000  
  Cát, sạn tại các địa điểm khai thác khu vực Vĩnh Linh cách trung tâm TT Hồ Xá 16 - 17 km  
5 Cát xây, tô (xã Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm) M3                   85.000  
6 Cát đổ nền (xã Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm) M3                   65.000  
7 Sạn xô bồ (xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, TT Bến Quan) M3                 130.000  
  Cát, sạn tại địa điểm khai thác chợ Kênh, tại xã Trung Hải (Km 736+500, Quốc lộ 1A rẽ vào 150 m). Đá khai thác tại miền tây Gio Linh cách TT Gio Linh khoảng  8 - 10 km  
8 Cát xây, tô M3                   85.000  
9 Cát đúc bê tông M3                 100.000  
10 Sạn xô bồ (sạn ngang) M3                 130.000  
11 Đá chẻ 10 x 18 x 25 Viên                     6.500  
12 Sạn 1 x 2 M3                 200.000  
13 Sạn 2 x 4 M3                 180.000  
14 Sạn 4 x 6 M3                 145.000  
  Cát, Sạn tại địa điểm khai thác xã Mò Ó, xã Đakrông cách Thị trấn Krông Klang 6 - 8 km  
15 Cát xây M3                   80.000  
16 Cát tô trát M3                   75.000  
17 Sạn xô bồ (sạn ngang) M3                   95.000  
  Cát, sạn tại địa điểm khai thác xã Cam Thành cách trung tâm TT Cam Lộ 5 km  
18 Cát xây, tô M3                   80.000  
19 Cát đổ nền M3                   65.000  
20 Sạn xô bồ (sạn ngang) M3                   95.000  
  Cát, sạn tại địa điểm khai thác sông Thạch Hãn TX Quảng Trị      
21 Cát xây M3                   90.000  
22 Cát vàng đúc bê tông M3                 110.000  
23 Cát đổ nền M3                   65.000  
24 Sạn xô bồ (sạn ngang) M3                 140.000  
  Cát, sạn tại địa điểm khai thác sông Mỹ Chánh, huyện Hải Lăng      
25 Cát xây M3                   80.000  
26 Cát đổ nền M3                   65.000  
  Đá các loại tại Xí nghiệp SXVL xây dựng thuộc Công ty CP XDGT Quảng Trị (Km 28, Quốc lộ 9, Cam Thành, Cam Lộ)  
27 Đá xay 1 x 2 M3                 200.000  
28 Đá xay 2 x 4 M3                 195.000  
29 Đá xay 4 x 6 M3                 145.000  
30 Đá xay 0,5 x 1 M3                 113.000  
31 Cấp phối đá dăm Dmax 25 M3                 113.000  
32 Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 M3                 100.000  
  Đá các loại tại mỏ khai thác đá Đầu Mầu (Km 29, Quốc lộ 9) của Công ty CP Thiên Tân  
33 Đá dăm 1 x 2 M3                 209.091  
34 Đá dăm 2 x 4 M3                 195.000  
35 Đá dăm 4 x 6 M3                 150.000  
36 Đá mi 0 - 5 (mm) M3                 145.454  
37 Đá mi 5 - 10 (mm) M3                 127.272  
38 Cấp phối đá dăm Dmax 25 M3                 122.727  
39 Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 M3                 113.636  
40 Đá nguyên liệu sản xuất xi măng M3                   44.000  
41 Đá xô bồ M3                   88.000  
42 Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30 cm M3                 136.363  
  Đá xẻ tự nhiên      
43 Đá xẻ 200 x 200 x 50 (có băm mặt) M2                 284.000  
44 Đá xẻ 200 x 300 x 50 (có băm mặt) M2                 284.000  
45 Đá xẻ 300 x 300 x 50 (có băm mặt) M2                 284.000  
46 Đá xẻ 200 x 200 x 50 (không băm mặt) M2                 266.000  
47 Đá xẻ 200 x 300 x 50 (không băm mặt) M2                 266.000  
48 Đá xẻ 300 x 300 x 50 (không băm mặt) M2                 266.000  
49 Đá xẻ 300 x 400 x 50 (có băm mặt) M2                 298.000  
50 Đá xẻ 300 x 600 x 50 (có băm mặt) M2                 298.000  
51 Đá xẻ 300 x 400 x 50 (không băm mặt) M2                 280.000  
52 Đá xẻ 300 x 600 x 50 (không  băm mặt) M2                 280.000  
53 Đá xẻ 500 x <1000 x ≤50 mm (có băm mặt) M2                 370.000  
54 Đá xẻ 500 x <1000 x ≤50 mm (không băm mặt) M2                 351.000  
  Đá các loại tại bãi tập kết vật liệu Công ty CP khóang sản Quảng Trị (huyện Vĩnh Linh)  
55 Đá xay 1 x 2 M3                 272.727  
56 Đá xay 2 x 4 M3                 254.545  
57 Đá xay 4 x 6 M3                 200.000  
58 Đá Dmax 25 M3                 172.727  
59 Đá Dmax 37,5 M3                 159.091  
60 Đá hộc M3                 163.636  
61 Đá bột M3                 127.273  
  Đá các loại tại Công ty CP FURNITMAX (Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị) cách trung tâm TT Cam Lộ 12 km  
62 Đá xay 1,0 x 1,9 M3                 209.091  
63 Đá xay 1 x 2 M3                 200.000  
64 Đá xay 2 x 4 M3                 195.455  
65 Đá xay 4 x 6 M3                 145.455  
66 Đá xay 0,5 x 1 M3                 113.635  
67 Đá Dmax 25 M3                 113.635  
68 Đá Dmax 37,5 M3                 100.000  
69 Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30 cm M3                 125.455  
  Đá các loại (Km28, Quốc Lộ 9) của Công ty TNHH Minh Hưng      
70 Đá mi 0 - 5 (mm) M3                 145.454  
71 Đá mi 5 - 10 (mm) M3                 127.273  
72 Đá dăm 1 x 2 M3                 209.091  
73 Đá xay 2 x 4 M3                 195.454  
74 Đá xay 4 x 6 M3                 150.000  
75 Đá Dmax 25 M3                 122.727  
76 Đá Dmax 37,5 M3                 113.636  
77 Đá xô bồ M3                   88.000  
78 Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30 cm M3                 125.454  
  Đá các loại của Doanh nghiệp chế biến nông lâm sản xuất khẩu đường 9 (Khóm 3 A, TT Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị)  
79 Đá mi 5 - 10 (mm) M3                 140.000  
80 Đá dăm 1 x 2 M3                 230.000  
81 Đá xay 2 x 4 M3                 220.000  
82 Đá xay 4 x 6 M3                 180.000  
83 Đá Dmax 25 M3                 145.000  
84 Đá Dmax 37,5 M3                 130.000  
85 Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30 cm M3                 156.000  
  Đá các loại của Công ty CP Tân Hưng (Km 27+500,  Quốc lộ 9, Cam Thành, Cam Lộ)  
86 Đá mi 0 - 5 (mm) M3                 160.000  
87 Đá mi 5 - 10 (mm) M3                 140.000  
88 Đá dăm 1 x 2 M3                 230.000  
89 Đá xay 2 x 4 M3                 215.000  
90 Đá xay 4 x 6 M3                 165.000  
91 Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30 cm M3                 150.000  
92 Đá Dmax 25 M3                 135.000  
93 Đá Dmax 37,5 M3                 125.000  
  Cát sạn các loại của Công ty TNHH MTV Xây dựng Đất Việt. Vị trí: sông Nhùng, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng (Km 775+610, Quốc lộ 1A rẽ phải 12 km)  
94 Sạn 1 x 2 M3                 145.145  
95 Sạn 2 x 4 M3                 127.272  
96 Sạn Sa bồ M3                 109.090  
97 Cát đúc bê tông M3                 100.000  
98 Cát xây M3                   86.363  
  Sản phẩm cột điện BTLT tại Công ty 384      
1 Cột điện bê tông ly tâm 6,5 m B Cột 1.250.000  
2 Cột điện bê tông ly tâm 7,5 m A Cột 1.450.000  
3 Cột điện bê tông ly tâm 7,5 m B Cột 1.500.000  
4 Cột điện bê tông ly tâm 7,5 m C Cột 1.700.000  
5 Cột điện bê tông ly tâm 8,4 m A Cột 1.900.000  
6 Cột điện bê tông ly tâm 8,4 m B Cột 2.100.000  
7 Cột điện bê tông ly tâm 8,4 m C Cột 2.400.000  
8 Cột điện bê tông ly tâm 10,5 m A Cột 3.000.000  
9 Cột điện bê tông ly tâm 10,5 m B Cột 3.200.000  
10 Cột điện v tông ly tâm 10,5 m C Cột 3.500.000  
11 Cột điện bê tông ly tâm 12 m A Cột 4.100.000  
12 Cột điện bê tông ly tâm 12 m B Cột 4.300.000  
13 Cột điện bê tông ly tâm 12 m C Cột 4.700.000  
14 Cột điện bê tông ly tâm 14 m A Cột 5.800.000  
15 Cột điện bê tông ly tâm 14 m B Cột 6.800.000  
16 Cột điện bê tông ly tâm 14 m C Cột 7.900.000  
17 Cột điện bê tông ly tâm 16 m B Cột 14.200.000  
18 Cột điện bê tông ly tâm 16 m C Cột 15.200.000  
19 Cột điện bê tông ly tâm 18 m B Cột 15.000.000  
20 Cột điện bê tông ly tâm 18 m C Cột 17.700.000  
21 Cột điện bê tông ly tâm 20 m B Cột 17.500.000  
22 Cột điện bê tông ly tâm 20 m C Cột 19.800.000  
  Ống BTLT tại Công ty 384      
23 D400, dài 02 m, một lớp thép 6, một đầu loe, thành ống dày φ50 mm M 230.000  
24 D400, dài 02 m, một lớp thép 8, một đầu loe, thành ống dày φ50 mm M 275.000  
25 D600, dài 02 m, một lớp thép, một đầu loe chiều dày thành ống φ60 mm M 390.000  
26 D600, dài 02 m, hai lớp thép, một đầu loe chiều dày thành ống φ60 mm M 540.000  
27 D800, dài 02 m, một lớp thép, một đầu loe chiều dày thành ống φ80 mm M 600.000  
28 D800, dài 02 m, hai lớp thép, một đầu loe chiều dày thành ống φ80 mm M 780.000  
29 D1000, một lớp thép có khớp nối âm dương, φ100 mm M 1.050.000  
30 D1000, hai lớp thép có khớp nối âm dương, φ100 mm M 1.400.000  
31 D1250, một lớp thép có khớp nối loe, φ120 mm M 1.400.000  
32 D1250, hai lớp thép có khớp nối loe, φ120 mm M 2.000.000  
33 D1500, 01 m, hai lớp thép, 2 đầu âm dương M 2.590.000  
34 Ống cống bê tông ly tâm M300#, D 800 mm, chiều dày thành ống 80 mm, một lớp thép, L = 4 m, một đầu loe M 865.000  
35 Ống cống bê tông ly tâm M300#, D 800 mm, chiều dày thành ống 80 mm, hai lớp thép, L = 4 m, một đầu loe M 970.000  
36 Ống cống bê tông ly tâm M300#, D1000 mm, chiều dày thành ống 90 mm, một lớp thép, L = 4 m, một đầu loe M 1.230.000  
37 Ống cống bê tông ly tâm M300#, D1000 mm, chiều dày thành ống 90 mm, hai lớp thép, L = 4 m, một đầu loe M 1.510.000  
38 Ống cống bê tông ly tâm M250#, D1000 mm, chiều dày thành ống 100 mm, một hai lớp thép có khớp nối âm dương, L = 1 m M 1.510.000  
39 Ống cống bê tông ly tâm M250#, D1250 mm, chiều dày thành ống 120 mm, hai lớp thép có khớp nối loe, L = 1 m M 2.220.000  
40 Ống cống bê tông ly tâm M250#, D1500 mm, chiều dày thành ống 140 mm, hai lớp thép có khớp nối loe, L = 1 m M 2.910.000  
41 Ống cống bê tông ly tâm M300#, D1000 mm, chiều dày thành ống 60 mm, một lớp thép, L = 4 m, một đầu loe M 740.000  
  Ống BTLT tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển CSHT tỉnh Quảng Trị    
42 D300, loại dài 04 m và 02 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 50 mm, dùng cho vỉa hè M 176.000  
43 D300, loại dài 04 m và 02 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 50 mm, dùng cho qua đường H30 M 254.000  
44 D400, loại dài 04 m và 02 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 50 mm, dùng cho vỉa hè M 210.000  
45 D400, loại dài 04 m và 02 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 50 mm, dùng cho qua đường H30 M 317.000  
46 D500, loại dài 04 m và 02 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 60 mm, dùng cho vỉa hè M 305.000  
47 D500, loại dài 04 m và 02 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 60 mm, dùng cho qua đường H30 M 433.000  
48 D600, loại dài 04 m và 02 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 60 mm, dùng cho vỉa hè M 360.000  
49 D600, loại dài 04 m và 02 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 60 mm, dùng cho qua đường H30 M 504.000  
50 D750, loại dài 04 m và 02 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80 mm, dùng cho vỉa hè M 548.000  
51 D750, loại dài 04 m và 02 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80 mm, dùng cho qua đường H30 M 717.000  
52 D800, loại dài 04 m và 02 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80 mm, dùng cho vỉa hè M 592.000  
53 D800, dài 04 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80 mm, dùng cho qua đường H30 M 783.000  
54 D1000, loại dài 04 m và 02 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 100 mm, dùng cho vỉa hè M 878.000  
55 D1000, loại dài 04 m và 02 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 100 mm, dùng cho qua đường H30 M 1.132.000  
56 D1200, dài 03 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 120 mm, dùng cho vỉa hè M 1.338.000  
57 D1200, dài 03 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 120 mm, dùng cho qua đường H30 M 1.780.000  
58 D1250, dài 03 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 120 mm, dùng cho vỉa hè M 1.358.000  
59 D1250, dài 03 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 120 mm, dùng cho qua đường H30 M 1.816.000  
60 D1500, dài 03 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 140 mm, dùng cho vỉa hè M 1.840.000  
61 D1500, dài 03 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 140 mm, dùng cho qua đường H30 M 2.425.000  
62 D1200, dài 01 m, một lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 120 mm, dùng cho vỉa hè M 1.338.000  
63 D1200, dài 01 m, hai lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 120 mm, dùng cho qua đường H30 M 1.780.000  
64 D1250, dài 01 m, một lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 120 mm, dùng cho vỉa hè M 1.358.000  
65 D1250, dài 01 m, hai lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 120 mm, dùng cho qua đường H30 M 1.816.000  
66 D1500, dài 01 m, một lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 140 mm, dùng cho vỉa hè M 1.840.000  
67 D1500, dài 01 m, hai lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 140 mm, dùng cho qua đường H30 M 2.425.000  
68 Ống cống bê tông ly tâm mác 300, D 800, chiều dày thành ống 80, một lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu loe M 865.000  
69 Ống cống bê tông ly tâm mác 300, D 800, chiều dày thành ống 80, hai lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu loe M 970.000  
70 Ống cống bê tông ly tâm mác 300, D1000, chiều dày thành ống 100, một lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu loe M 1.230.000  
71 Ống cống bê tông ly tâm mác 300, D1000, chiều dày thành ống 100, hai lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu loe M 1.510.000  
72 Ống cống bê tông ly tâm mác 250, D1000, chiều dày thành ống 100, hai lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu âm dương M 1.510.000  
73 Ống cống bê tông ly tâm mác 250, D1250, chiều dày thành ống 120, hai lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu âm dương M 2.220.000  
74 Ống cống bê tông ly tâm mác 250, D1500, chiều dày thành ống 140, hai lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu âm dương M 2.910.000  
75 Ống cống bê tông ly tâm mác 250, D2000, chiều dày thành ống 200, hai lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu âm dương M 6.000.000  
76 Ống cống bê tông ly tâm mác 300, D600, chiều dày thành ống 60 mm, một lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu loe M 740.000  
77 Bê tông thương phẩm 200# độ sụt 14 ± 3 cm M3 1.180.000  
78 Bê tông thương phẩm 250# độ sụt 14 ± 3 cm M3 1.250.000  
79 Bê tông thương phẩm 300# độ sụt 14 ± 3 cm M3 1.320.000  
80 Bê tông thương phẩm 350# độ sụt 14 ± 3 cm M3 1.410.000  
  Ống cống ly tâm của Công ty CP XD giao thông Quảng Trị (Km753+100, Quốc lộ 1A)  
81 Cống D400, L = 2 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 50 mm M 252.000  
82 Cống D400, L = 4 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 50 mm M 240.000  
83 Cống D600, L = 2 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 60 mm M 448.000  
84 Cống D600, L = 4 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 60 mm M 419.000  
85 Cống D800, L = 4 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80 mm M 629.000  
86 Cống D800, L = 4 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80 mm M 1.033.000  
87 Cống D800, L = 2 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80 mm M 670.000  
88 Cống D800, L = 2 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80 mm M 1.073.000  
89 Cống D1000, L = 2 m, một lớp thép,một đầu loe, thành ống dày90 mm M 1.060.000  
90 Cống D1000, L = 2 m, hai lớp thép,một đầu loe,thành ống dày 90 mm M 1.374.000  
  GẠCH CÁC LOẠI      
  Gạch tuynel Đông Hà và Linh Đơn,      
  Gạch tuynel Linh Đơn      
1 Gạch 2 lỗ (5 cm x 10 cm x 20 cm) Viên                        636  
2 Gạch 4 lỗ (10 cm x 10 cm x 20 cm) Viên                     1.363  
3 Gạch 6 lỗ  10 cm x 15cm x 20 cm Viên                     2.000  
4 Gạch 6 lỗ 1/2 (10 cm x 15cm x 10 cm) Viên                     1.272  
5 Gạch đặc (6 cm x 10 cm x 20 cm) Viên                     1.454  
  Gạch tuynel Đông Hà      
6 Gạch 2 lỗ (5 cm x 10 cm x 20 cm) Viên                        636  
7 Gạch 4 lỗ (10 cm x 10 cm x 20 cm) Viên                     1.363  
8 Gạch 6 lỗ 10 cm x 15cm x 20 cm Viên                     2.000  
9 Gạch 6 lỗ 1/2 (10 cm x 15cm x 10 cm) Viên                     1.272  
10 Gạch đặc (6 cm x 10 cm x 20 cm) Viên                     1.454  
  Gạch của Xí nghiệp sản xuất vật liệu và xây dựng số 5 (huyện Hướng Hóa)  
11 Gạch 6 lỗ A1 10 cm x 20 cm x 15cm Viên                     2.181  
12 Gạch 4 lỗ A1 (10 cm x 20 cm x 10 cm) Viên                     1.454  
13 Gạch đặc (10 cm x 20 cm x 6 cm) Viên                     1.545  
14 Gạch 6 lỗ 1/2 (10 cm x 20 cm x 5cm) Viên                     1.363  
  Gạch của Công ty Gạch ngói Quảng Trị      
15 Gạch nung 2 lỗ A Viên                        636  
16 Gạch nung 2 lỗ B Viên                        363  
17 Gạch nung 4 lỗ A Viên                     1.363  
18 Gạch nung 4 lỗ B Viên                        909  
19 Gạch nung 6 lỗ A Viên                     2.272  
20 Gạch nung 6 lỗ B Viên                     1.454  
21 Gạch 6 lỗ nửa Viên                     1.363  
22 Gạch đặc A1 Viên                     1.454  
23 Gạch đặc A2 Viên                     1.272  
  Gạch  Tuynel Minh Hưng      
24 Gạch Tuynel 6 lỗ loại A Viên                     2.000  
25 Gạch Tuynel 4 lỗ loại A Viên                     1.318  
26 Gạch Tuynel 2 lỗ loại A Viên                        909  
27 Gạch Tuynel đặc loại A Viên                     1.409  
28 Gạch Tuynel 6 lỗ nữa loại A Viên                     1.090  
  Sản phẩm gạch Block (phường 1, TX Quảng Trị) của Công ty CP Thiên Tân  
29 Gạch Block thủy lực Zíc Zắc không màu 40 viên/m2 M2                   72.727  
30 Gạch Block thủy lực Zíc zắc có màu 40 viên/m2 M2                   74.545  
31 Gạch Block thủy lực Hoa thị không màu M2                   72.727  
32 Gạch Block thủy lực Hoa thị có màu M2                   74.545  
33 Gạch Block thủy lực Sân khấu không màu M2                   72.727  
34 Gạch Block thủy lực Sân khấu có màu M2                   74.545  
35 Gạch Block tráng men Zíc Zắc không màu M2                   75.455  
36 Gạch Block tráng men Zíc Zắc có màu M2                   77.273  
37 Gạch Block tráng men Hoa thị không màu M2                   75.455  
38 Gạch Block tráng men Hoa thị có màu M2                   77.273  
39 Gạch Block Tráng men 25 x 25 không màu M2                   75.455  
40 Gạch Block Tráng men 25 x 25 có màu M2                   77.273  
41 Gạch Terazzo 30 x 30 các màu M2                   78.182  
42 Gạch Terazzo 40 x 40 các màu M2                   81.181  
43 Gạch Terazzo 50 x 50 các màu M2                   86.364  
44 Ngói màu 09 viên/m2 M2                 114.545  
45 Ngói màu 10 viên/m2 M2                 113.636  
46 Ngói màu 20 viên/m2 M2                 127.273  
  Gạch  Block xây tường sản xuất tại Đầu Mầu của Công ty CP Thiên Tân    
47 Gạch Block đặc 2 lỗ (12 x 17 x 27) cm Viên                     3.364  
48 Gạch Block rỗng 2 lỗ (10 x 19 x 39) cm Viên                     3.818  
49 Gạch Block rỗng 3 lỗ (12 x 19 x 39) cm Viên                     4.273  
  Gạch không nung xi măng cốt liệu Thiên Tân sản xuất tại KCN Cam hiếu, Cam Lộ (Km 10, Quốc lộ 9D)  
50 Gạch bê tông rỗng R15 (15 x 19 x 39) cm - M#100 Viên                     6.591  
51 Gạch bê tông đặc Đ12 (12 x 17 x 27) cm - M#100 Viên                     4.364  
52 Gạch bê tông rỗng R20 (20 x 19 x 39) cm - M#100 Viên                     9.045  
53 Gạch bê tông rỗng R12 (12 x 19 x 39) cm - M#100 Viên                     5.273  
54 Gạch bê tông đặc Đ5 (5 x 10 x 20) cm Viên                     1.245  
55 Gạch bê tông rỗng R5 (5 x 10 x 20) cm Viên                     1.227  
56 Gạch bê tông rỗng R10 (10 x 19 x 39) cm - M#100 Viên                     4.727  
57 Gạch bê tông đặc Đ15 (15 x 20 x 30) cm - M#100 Viên                     6.363  
58 Gạch bê tông rỗng 6 lỗ (14 x 9,5 x 20) cm - M#75 Viên                     1.909  
59 Gạch bê tông đặc Đ10 (10 x 16 x 26) cm Viên                     3.136  
60 Gạch bê tông rỗng R19 (13 x 19 x 39) cm Viên                     6.364  
61 Gạch bê tông rỗng 4 lỗ (9,5 x 9,5 x 20) cm Viên                     1.363  
  Gạch Không nung Polyme Bến Hải      
63 Gạch 6 lỗ (96 mm x 138 mm x 200 mm) Viên                     2.181  
64 Gạch 6 lỗ 1/2 (96 mm x 138 mm x 100 mm) Viên                     1.454  
65 Gạch 4 lỗ  (95 mm x 95 mm x 200 mm) Viên                     1.545  
66 Gạch 4 lỗ 1/2 (95 mm x 95 mm x 100 mm) Viên                     1.363  
67 Gạch đặc (50 mm x 100 mm x 200 mm) Viên                     1.636  
  Gạch Không nung  Công ty CP Đầu tư Quảng Việt      
68 Gạch đặc (60 mm x 95 mm x 200 mm) - M#75 Viên                     1.272  
69 Gạch 4 lỗ  (95 mm x 95 mm x 200 mm) - M#50 Viên                     1.454  
70 Gạch 6 lỗ (95 mm x 140 mm x 200 mm) - M#50 Viên                     1.909  
71 Gạch đặc (300 mm x 200 mm x 150 mm) - M#100 Viên                     6.364  
72 Gạch Block rỗng (300 mm x 200 mm x 150 mm) Viên                     5.000  
73 Gạch Block rỗng (390 mm x 190 mm x 190 mm) - M#50 Viên                     9.090  
74 Gạch bê tông đặc D40 (300 mm x 200 mm x 150 mm) -M#100 Viên                     9.545  
  Gạch không nung sản xuất tại KCN Quán Ngang của Công ty TNHH MTV Hợp Quốc  
75 Gạch 6 lỗ (95 mm x 140 mm x 200 mm)                       2.000  
76 Gạch 6 lỗ viên nữa (95 mm x 140 mm x 100 mm)                       1.272  
77 Gạch 4 lỗ  (95 mm x 95 mm x 200 mm)                       1.364  
78 Gạch 4 lỗ viên nữa (95 mm x 95 mm x 100 mm)                          727  
79 Gạch thẻ  (60 mm x 95 mm x 200 mm)                       1.272  
80 Gạch 2 lỗ  (60 mm x 95 mm x 100 mm)                          636  
B Các vật liệu tính đến hiện trường xâylắp tại địa bàn thành phố Đông Hà    
1 Blô Xi măng M 75 (12 x 20 x 30) cm   Viên                     3.000  
2 Blô Xi măng M >75 (12 x 20 x 30) cm Viên                     3.500  
3 Đá Granito nhỏ (đen, trắng) Kg                     1.818  
4 Xi măng Bỉm Sơn PCB 30 Kg                     1.320  
5 Xi măng Nghi Sơn PCB 40 Kg                     1.310  
6 Xi măng Kim Đỉnh PCB 25 Kg                     1.109  
7 Xi măng Kim Đỉnh PCB 30 Kg                     1.181  
8 Xi măng Kim Đỉnh PCB 40 Kg                     1.254  
9 Xi măng Vicem Hoàng Mai PCB 30 Kg                     1.272  
10 Xi măng Vicem Hoàng Mai PCB 40 Kg                     1.363  
11 Xi măng Đồng Lâm bao PCB 40 Kg                     1.472  
12 Xi măng Đồng Lâm xả PCB 40 Kg                     1.409  
13 Xi măng Đồng Lâm bao PCB 30 Kg                     1.409  
14 Xi măng Đồng Lâm xả PCB 30 Kg                     1.345  
15 Xi măng Quảng Trị PCB30 (bao) Kg                     1.100  
16 Xi măng Trường Sơn PCB30 (bao) Kg                     1.130  
17 Xi măng Trường Sơn PCB40 (bao) Kg                     1.210  
  Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới của Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
1 Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 - vỉa hè Bộ 11.492.000  
2 Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 - lòng đường Bộ 11.550.000  
3 Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3; F4 - vỉa hè Bộ 11.539.000  
4 Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3; F4 - lòng đường Bộ 11.618.200  
  Hào kỹ thuật BTCT thành mỏng đúc sẵn của Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu      
5 Hào kỹ thuật một ngăn B 200 - H300 (Loại 1) - vỉa hè M 760.909  
6 Hào kỹ thuật một ngăn B 300 - H300 (Loại 2) - vỉa hè                                                               M 879.091  
7 Hào kỹ thuật hai ngăn B (200 x 300) - H300 (Loại 3) - vỉa hè
 
M 1.280.000  
8 Hào kỹ thuật hai ngăn B (200 x 200) - H300 (Loại 4) - vỉa hè M 1.168.182  
9 Hào kỹ thuật hai ngăn B (300 x 300) - H300 (Loại 7) - vỉa hè M 1.390.909  
10 Hào kỹ thuật ba ngăn B (200 x 200 x 200) - H300 (Loại 5) - vỉa hè M 1.591.818  
11 Hào kỹ thuật ba ngăn B (200 x 200 x 300) - H300 (Loại6) - vỉa hè M 1.707.272  
12 Hào kỹ thuật một ngăn B 200 - H300 (Loại 1) - lòng đường M 1.040.909  
13 Hào kỹ thuật một ngăn B 300 - H300 (Loại 2) - lòng đường M 1.191.818  
14 Hào kỹ thuật hai ngăn B (200 x 300) - H300 (Loại 3) - lòng đường M 1.690.909  
15 Hào kỹ thuật hai ngăn B (200 x 200) - H300 (Loại 4) - lòng đường   1.546.364  
16 Hào kỹ thuật hai ngăn B (300 x 300) - H300 (Loại 7) - lòng đường   1.834.545  
17 Hào kỹ thuật ba ngăn B (200 x 200 x 200) - H300 (Loại 5) - vỉa hè   2.062.272  
18 Hào kỹ thuật ba ngăn B (200 x 200 x 300) - H300 (Loại 6) - lòng đường   2.210.909  
19 Hố ga hào kỹ thuật một ngăn, hai ngăn, ba ngăn - KT: (1,0 x 1,0 x 1,05) m   5.899.091  
  Mương tưới tiêu nội đồng BTCS thành mỏng đúc sẵn của Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - vũng Tàu  
20 Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (xi măng PC40) KT: 300 x 300 x 2000 mm thành dày 03 cm M 508.182  
21 Mương  tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (xi măng PC40) KT: 400 x 400 x 2000 mm thành dày 03 cm M 601.818  
22 Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (xi măng PC40) KT: 500 x 500 x 2000 mm thành dày 03 cm M 713.636  
23 Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (xi măng PC40) KT: 600 x 600 x 2000 mm thành dày 04 cm M 1.012.727  
24 Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (xi măng PC40) KT: 700 x700 x 2000 mm thành dày 04 cm M 1.193.636  
25 Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (xi măng PC40) KT: 800 x 800 x 2000 mm thành dày 04 cm M 1.360.000  
26 Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (xi măng PC40) KT: 900 x 900 x 2000 mm thành dày 04 cm M 1.503.636  
27 Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (xi măng PC40) KT: 1000 x 1000 x 2000 mm thành dày 04 cm M 1.675.455  
  Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn của Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - vũng Tàu  
28 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 300 x 300 mm, thành dày 40 mm M 666.363  
29 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 400 x 400 mm, thành dày 40 mm M 810.909  
30 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 500 x 500 mm, thành dày 40 mm M 965.455  
31 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 600 x 600 mm, thành dày 50 mm M 1.276.363  
32 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 700 x700 mm, thành dày 50 mm M 1.532.727  
33 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 800 x 800 mm, thành dày 50 mm M 1.727.273  
34 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 900 x 900 mm, thành dày 50 mm M 1.868.182  
35 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 1000 x 1000 mm, thành dày 80 mm M 2.708.182  
36 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 1100 x 1100 mm, thành dày 100 mm M 3.420.000  
37 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 1200 x 1200 mm, thành dày 100 mm M 3.643.636  
38 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 1300 x 1300 mm, thành dày 100 mm M 3.911.818  
39 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 1400 x 1400 mm, thành dày 120 mm M 5.295.455  
40 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 1500 x 1500 mm, thành dày 120 mm M 5.639.090  
41 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 1600 x 1600 mm, thành dày 120 mm M 6.007.272  
  NHỰA ĐƯỜNG      
1 Nhựa đường 60/70 PLC SINGAPORE - 190 kg/phuy Kg                   17.700  
2 Nhựa đường đặc nóng 60/70 - SINGAPORE (xe Sitec) Kg                   16.200  
3 Nhựa đường Carboncor Asphalt Kg                     3.530  
  GIÁ XĂNG, DẦU      
1 Xăng RON 95 (từ 0h00 ngày 01/4 đến 17h00 ngày 05/4) Lít                   14.109  
  Xăng RON 95 (từ 17h00 ngày 05/4 đến 24h00 ngày 30/4) Lít                   14.591  
2 Xăng RON 92 (từ 0h00 ngày 01/4 đến 17h00 ngày 05/4) Lít                   13.455  
  Xăng RON 92 (từ 17h00 ngày 05/4 đến 24h00 ngày 30/4) Lít                   13.936  
3 Dầu hoả (từ 0h00 ngày 01/4 đến 24h00 ngày 30/4) Lít                     8.273  
4 Diesel 0,05S (từ 0h00 ngày 01/4 đến 24h00 ngày 30/4) Lít                     9.191  
  Đơn giá xăng, dầu đã bao gồm phí xăng, dầu (xăng: 1.000 đ/lít; diesel 500 đ/lít; dầu hỏa 300 đ/lít)  
  GẠCH VIGLACERA      
1 Gạch cotto (40 x 40) D401, D402, D403, D404, D408, D411 sáu viên/hộp Hộp                   98.000  
2 Gạch sân vườn (40 x 40) S409, S411, S412, S421 sáu viên/hộp Hộp                   90.000  
  Gạch; Ngói Đồng Tâm      
3 Procelain 80*80 8080DB016 loại A M2                 204.000  
4 Procelain 80*80 8080DB028 loại A M2                 204.000  
5 Procelain 80*80 8080DB100-NANO loại A M2                 245.000  
6 Procelain 60*60 6060CLASSIC001 loại A M2                 160.000  
7 Procelain 60*60 6060CREMANOVA001 loại A M2                 233.000  
8 Procelain 60*60 6060CREMANOVA001-NANO loại A M2                 244.000  
9 Procelain 50*50 5050DB002 loại A M2                 148.000  
10 Procelain 50*50 5050GOSAN001 loại A M2                 110.000  
11 Procelain 50*35 CT35027 loại A M2                 211.000  
12 Procelain 40*40 4040CATTIEN001 loại A M2                 116.000  
13 Procelain 40*40 4040DAHATIEN001 loại A M2                 120.000  
14 Procelain 33*66 3366HAIVAN001 loại A M2                 154.000  
15 Procelain 30*60 3060DB010 loại A M2                 153.000  
16 Procelain 30*30 3030CLASSIC001 loại A M2                 148.000  
17 Procelain 30*30 3030FOSSIL001 loại A M2                 117.000  
18 Ceramic 40*40 loại 1 M2                 127.000  
19 Ceramic 25*40 loại 1 M2                 123.000  
20 Ceramic 20*25 2025ROSE001 loại 1 M2                 125.000  
21 Ceramic 25*25 5201 loại 1 M2                 124.000  
22 Ceramic 25*25 2525DAISY003 loại 1 M2                 105.000  
23 Ceramic 20*20 2020 mIAMI001 loại 1 M2                 100.000  
24 Ceramic 20*20 2020PALACE001 loại 1 M2                 114.000  
25 Ngói màu 10 viên/m2 Viên                   13.500  
26 Ngói bò (ngói úp nóc) loại to Viên                   25.000  
27 Ngói chạc 3; chạc 4 Viên                   45.000  
  GẠCH VIVAT      
28 Gạch nhóm I: V5001, V5006, V5009, V5010, V5105, V5061 50 x 50 bốn viên/hộp Hộp                   74.500  
29 Gạch nhóm II: V5005, V5201, V5204... Loại (50 x 50) bốn viên/hộp Hộp                   80.000  
30 Gạch nhóm I: V419, V420, V4630, V4631, V4401, V4403, V4001, V4002, V4003…loại (40 x 40) sáu viên/hộp Hộp                   66.000  
  GẠCH GỐM ĐẤT VIỆT      
31 Gạch lát nền (40 x 40) cm màu chocolate, đỏ đậm sáu viên/hộp Hộp 115.000  
32 Gạch lát nền (40 x 40) cm màu đỏ nhạt sáu viên/hộp Hộp 90.000  
33 Gạch lát nền (30 x 30) cm màu chocolate, đỏ đậm mười một viên/hộp Hộp 100.000  
34 Gạch lát nền (30 x 30) cm màu đỏ nhạt mười một viên/hộp Hộp 75.000  
35 Gạch bậc thềm (30 x 30) cm màu đỏ nhạt mười một viên/hộp Hộp 29.000  
  GẠCH VICENZA      
36 Gạch (40 x 40) FH457, FH488, FH494, FH4818, FH4838, FH4848 sáu viên/hộp Hộp 66.300  
37 Gạch (40 x 40) FH460, FH464, FH471, FH473, FH405, FH451... sáu viên/hộp Hộp 65.500  
38 Gạch ốp tường (25 x 40) V251 đến V259 Hộp 66.300  
  SƠN CÁC LOẠI      
  Sản phẩm sơn Alex      
1 Super Alex - AB bóng cao cấp nhiều màu 5 lít//lon/35 - 40 m2 Lon 875.000  
2 Sơn Alex 5in1 trong và ngoài trời nhiều màu 22 kg/thùng/90 - 95 m2 Thùng 1.231.000  
3 Alex 3in1 sơn mịn trong nhà nhiều màu 25 kg/thùng/70 - 75 m2 Thùng 656.000  
4 Sơn Alex đỏ trong nhà nhiều màu 25 kg/thùng/70 - 75 m2 Thùng 620.000  
5 Alex Prevent - sơn chống thấm đa năng độ co giãn cao cấp CT-11 22 kg/thùng/100 - 130 m2 Thùng 1.996.000  
6 Lót chống kiềm nội thất cao cấp 24 kg/thùng/80 - 90 m2 Thùng 1.340.000  
7 Sơn siêu trắng trong nhà 24 kg/thùng/80 - 90 m2 Thùng 1.014.000  
8 Bột bả mastic DRULEX trong và ngoài cao cấp 40 kg/bao/40 - 45 m2 Bao 267.000  
  Sản phẩm sơn KOVA      
1 Matít bột (bả) trong nhà - định mức 25 m2/2 lớp 25 kg/bao Bao                 153.000  
2 Matít bột (bả) ngoài trời 25 kg/bao Bao                 180.000  
3 Sơn trong nhà đa màu K180 (80 m2/2 lớp) 20 kg/thùng Thùng                 590.000  
4 Sơn mịn trong nhà đa màu K771 20 kg/thùng (70 - 80 m2/2 lớp) Thùng                 690.000  
5 Sơn trong nhà bán bóng cao cấp đa màu K5500 20 kg/thùng
(100 - 110 m2/2 lớp)
Thùng              1.426.000  
6 Sơn lót kháng kiềm trong K 109 100 - 110 m2/2 lớp (20 kg/thùng) Thùng                 850.000  
7 Sơn ngoài nhà mịn đa màu K261 (80 - 90 m2/2 lớp) (20 kg/thùng) Thùng              1.345.000  
8 Sơn chống thấm tường đứng cao cấp đa màu CT04 (100 - 110 m2/2 lớp) (20 kg/thùng) Thùng              2.263.000  
9 Chất chống thấm co giãn cao cấp CT-11 (20 kg/thùng) (50 - 60 m2/2 lớp) Thùng              1.580.000  
  Sản phẩm sơn TERRACO      
1 Bột bả Ventonit Maximic nội thất - 40 kg/bao Kg                     6.800  
2 Bột bả Ventonit Maximic ngoại thất - 40 kg/bao Kg                     7.400  
3 Sơn FLEXICOAT chống thấm Acylic cho mái nhà, vách, ban công 20 kg              1.136.000  
4 Sơn FLEXICOAT DECOR chống thấm các màu 25 kg              1.656.000  
5 Sơn ngoại thất VICOAT các màu 6 kg                 628.000  
6 VICOAT SUPER các màu ngoại thất 6 kg                 682.000  
7 TERRALAST sơn nước nội thất 25 kg                 765.000  
8 CONTRACT sơn nước nội thất 25 kg                 605.000  
9 TERRAMATT sơn nước nội thất 25 kg                 508.000  
10 PENETRATING PRIMER lót khử kiềm, tăng bám dính 18 kg                 801.000  
11 FLEXPA VA COATING TEXTURED 20 kg              1.555.000  
12 TERRATOP nước cao cấp dùng nội thất 25 kg              1.270.000  
13 FLEXIPAVE FIlIER FINE làm phẳng mịn bề mặt sân Tennis 25 kg                 800.000  
14 FLEXIPAVE FRIMER sơn lót cho sân Tennis 18 kg                 865.000  
15 FLEXIPAVE LINE PAINT sơn kẻ vạch dùng cho sân Tennis 5 kg                 520.000  
16 FLEXPA VA COATING SMOOTH 20 kg              1.673.000  
  Sản phẩm sơn NIPPON      
1 Bột bả trong nhà NP SKIMCOAT kinh tế trắng 40 kg Bao                 209.090  
2 Bột bả ngoài nhà NPWEATHERGARD SKIMCOAT  hai sao trắng 40 kg Bao                 272.727  
  Sơn lót chống kiềm      
3 NP  NPWEATHERGARD Sealer  trắng (ngoại thất) 18 lít/thùng Thùng              2.140.909  
4 NP HITEX sealer 5180 (gốc dầu) trắng ngoại thất 20 lít/thùng Thùng              2.577.272  
5 NP ODOURLESS sealer trắng (nội thất) không mùi 18 lít/thùng Thùng              1.468.181  
  Sơn phủ ngoại thất      
6 NP  NPWEATHERGARD bóng màu chuẩn 18 lít/thùng Thùng              3.929.090  
7 NP  NPWEATHERGARD bóng màu chuẩn 5 lít/thùng Thùng              1.127.272  
8 NP SUPERGARD màu chuẩn 18 lít/thùng Thùng              2.127.272  
9 NP SUPERMATEX màu chuẩn 18 lít/thùng Thùng              1.330.909  
  Sơn phủ nội thất      
10 NP Vatex 17 lít/thùng các màu Thùng                 577.272  
11 NP Matex 18 lít/thùng màu chuẩn Thùng                 998.181  
12 NP ODOURLESS bóng (không mùi) màu chuẩn 05 lít/thùng Thùng                 875.454  
13 NP ODOURLESS chùi rửa vượt trội 18 lít/thùng Thùng              1.723.626  
14 NP Matex 18 lít/thùng siêu trắng Thùng                 900.901  
  Sơn chống thấm      
15 NIPPON WP 100 18 kg/thùng Thùng              2.064.545  
  Sơn dầu cho gỗ và sắt      
16 NP BILAC METAL PRIMER RED QXIDE nâu đỏ 05 lít/thùng Thùng                 515.454  
17 NP BILAC ALUMINIUM WOOD PRIMER nhũ 05 lít/thùng Thùng                 542.727  
18 NP BILAC màu chuẩn 05 lít/thùng Thùng                 620.000  
19 NP TILAC màu chuẩn 05 lít/thùng Thùng                 584.545  
  Sơn cho kim loại nhẹ và tráng kẽm      
20 NP WINLEX 120 ACTIVE PRIMER BASE 04 lít/thùng Thùng                 648.181  
21 NP WINLEX 120 ACTIVE PRIMER HARDENER 01 lít/thùng Thùng                   97.272  
  Dung môi pha sơn dầu      
22 NP THINNER 5180 18 lít/thùng Thùng                 963.636  
23 NP THINNER BILAC 18 lít/thùng Thùng              1.051.818  
24 NP THINNER ROAD LINE 05 lít/thùng Thùng                 215.454  
25 NP THINNER V 125 PRIMER 05 lít/thùng Thùng                 444.545  
  Sơn kẻ tường      
26 NP ROAD LINE Trắng 05 lít/thùng Thùng                 662.727  
27 NP ROAD LINE Vàng 05 lít/thùng Thùng                 718.181  
28 NP ROAD LINE Đen 05 lít/thùng Thùng                 552.727  
29 NP ROAD LINE Đỏ 05 lít/thùng Thùng                 608.181  
30 NP ROAD LINE phản quang Vàng 05 lít/thùng Thùng                 678.181  
31 NP ROAD LINE phản quang Đỏ 05 lít/thùng Thùng                 645.454  
32 NP ROAD LINE phản quang Đen 05 lít/thùng Thùng                 530.909  
33 NP ROAD LINE phản quang Trắng 05 lít/thùng Thùng                 657.272  
34 Sơn tạo sàn NP TEXKOTE 18 lít/thùnghù2[1]2Bồn đứng chứa nước I NOX Đại Thành 310 (f 630-770)(>)6.[1].Bồn Thùng                 889.090  
  Sản phẩm Sơn ICI DULUX và sơn TOA      
1 Bột trét tường DuLux Cemputty A502 (ngoài trời và trong nhà) 40 kg                 308.000  
2 Chất chống thấm Dulux A959 (ngoài trời) (18 lít/25 kg) Thùng              1.651.000  
3 Sơn lót tường chống kiềm Dulux A936 (ngoài trời) (18 lít/21 kg) Thùng              1.725.000  
4 Sơn Dulux màu chuẩn A 954 bóng láng (05 lít/6,5 kg) Lon              1.035.000  
5 Sơn Maxilíte ngoài trời A 919 (18 lít/25 kg) Thùng              1.110.000  
6 Sơn Dulux lau chùi hiệu quả A 991 trong nhà (18 lít/25 kg) Thùng              1.432.000  
7 Sơn Maxilíte A901 sơn phủ trong nhà (18 lít/25 kg) Thùng                 857.000  
8 Sơn lót kiềm Nanoshield Primer (sơn lót gốc nước) (18 lít/25 kg) Thùng              1.623.000  
9 Sơn Toa Nanoshield bóng (ngoài trời) 05 lít/6 kg Lon                 823.000  
10 Sơn Toa NanoClean (trong nhà) (5 lít/6,5 kg) Lon                 727.000  
11 Sơn Toa 4seasons INT (trong nhà) (18 lít/25 kg) Thùng                 910.000  
12 Toa chống thấm đa năng (trộn xi măng) (18 lít/22 kg) Thùng              1.500.000  
13 Toa Weatherkote (chống thấm mái và sàn vệ sinh) (18 lít/18 kg) Thùng                 649.000  
14 Sơn ICI Dulux Weathershield ngoại thất màu chuẩn (05 lít/6,7kg) Lon                 774.000  
15 Sơn Toa sơn lót epoxy 02 thành phần trong suốt dùng cho bề mặt bê tông, EPOGUARD VARNISH (Part A + B; 01bộ 3,785 lít/23 m2) Thùng                 805.455  
16 Sơn Toa:Sơn phủ nội thất epoxy 02 thành phần,EPOGUARD ENAMEL. Part A + B; một bộ 3,785 lít/m2 mã màu Light Grey Ral 7035 Thùng              1.061.818  
17 Dung môi THINER #31pha với thành phần Part A + B tỷ lệ 10% (3 lít/45 m2) Thùng                 216.364  
  Sản phẩm Sơn HDNANO      
1 Sơn kháng kiềm nội thất đặc biệt (20 kg/thùng) Thùng              1.380.000  
2 Sơn kháng kiềm nội thất đặc biệt (5,5 kg/lon) Lon                 400.000  
3 Sơn kháng kiềm ngoại thất đặc biệt (20 kg/thùng) Thùng              1.805.000  
4 Sơn kháng kiềm ngoại thất đặc biệt (5,5 kg/lon) Lon                 510.000  
5 Sơn mịn nội thất cao cấp (24 kg/thùng) Thùng                 860.000  
6 Sơn mịn nội thất cao cấp (6,5 kg/lon) Lon                 245.000  
7 Sơn mịn ngoại thất cao cấp (24 kg/thùng) Thùng              1.380.000  
8 Sơn mịn ngoại thất cao cấp (6,5 kg/lon) Lon                 510.000  
9 Sơn siêu trắng (24 kg/thùng) Thùng                 960.000  
10 Sơn siêu bóng nội thất cao cấp (20 kg/thùng) Thùng              2.780.000  
11 Sơn siêu bóng nội thất cao cấp (5,5 kg/lon) Lon                 780.000  
12 Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp (20 kg/thùng) Thùng              3.390.000  
13 Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp (5,5 kg/lon) Lon                 970.000  
14 Chống thấm đa năng (20 kg/thùng) Thùng              1.860.000  
15 Chống thấm đa năng (5,5 kg/lon) Lon                 525.000  
16 Chống thấm đa năng màu (20 kg/thùng) Thùng              1.960.000  
17 Chống thấm đa năng màu (5,5 kg/lon) Lon                 555.000  
18 Sơn nội thất (24 kg/thùng) Thùng                 520.000  
19 Sơn nội thất (6,5 kg/lon) Lon                 170.000  
20 CLEAR phủ bóng (4 kg/lon) Lon                 640.000  
21 Sơn ánh kim (1,1 kg/lon) Lon                 400.000  
22 Bột trét (40 kg/bao) Bao                 325.000  
  Sản phẩm sơn GALAXY      
1 Bột bả tường Galaxy - Singapore bao đầu vàng (40 kg/bao) Bao                 510.909  
2 Bột bả tường Galaxy - Singapore vỏ trắng (40 kg/bao) Bao                 454.545  
3 Bột bả tường Galaxy - Singapore kháng kiềm đặc biệt (40 kg/bao) Bao                 554.545  
4 Sơn lót nội thất Galaxy LOT 3inl - Singapore (05 lít/thùng) Thùng                 618.181  
5 Sơn lót nội thất Galaxy LOT 3inl - Singapore (18 lít/thùng) Thùng              2.036.363  
6 Sơn lót ngoại thất Galaxy LOT - Singapore (05 lít/thùng) Thùng                 818.181  
7 Sơn lót ngoại thất Galaxy LOT - Singapore (18 lít/thùng) Thùng              2.836.363  
8 Sơn nội thất Galaxy Protector1 - Singapore (05 lít/thùng) Thùng              1.181.818  
9 Sơn nội thất cao cấp Galaxy LAX - Singapore (04 lít/thùng) Thùng                 392.727  
10 Sơn nội thất cao cấp Galaxy LAX - Singapore (17 lít/thùng) Thùng              1.481.818  
11 Sơn nội thất màu chuẩn cao cấp Galaxy LAX - Singapore (04 lít/thùng) Thùng                 392.727  
12 Sơn nội thất màu chuẩn cao cấp Galaxy LAX - Singapore (17 lít/thùng) Thùng              1.483.636  
13 Sơn nội thất Galaxy SJC - Singapore (17 lít/thùng) Thùng                 781.818  
14 Sơn ngoại thất Galaxy Protector2 - Singapore (001 lít/lon) Thùng                 354.545  
15 Sơn ngoại thất Galaxy Protector2 - Singapore (5 lít/thùng) Thùng              1.654.545  
16 Sơn nội thất màu chuẩn cao cấp Galaxy LAX - Singapore (01 lít/lon) Thùng                 283.636  
17 Sơn nội thất màu chuẩn cao cấp Galaxy LAX - Singapore (05 lít/thùng) Thùng              1.352.727  
18 Sơn bóng màu Galaxy Protector1 - Singapore (05 lít/thùng) Thùng              1.381.818  
19 Sơn bóng màu Galaxy Protector1 - Singapore (17 lít/thùng) Thùng              4.545.454  
20 Sơn không màu Galaxy Protector3 - Singapore (05 lít/thùng) Thùng              1.036.363  
21 Sơn không màu Galaxy Protector3 - Singapore (18 lít/thùng) Thùng              3.581.818  
22 Sơn Chống thấm Galaxy - Singapore (05 kg/thùng) Thùng                 818.181  
23 Sơn Chống thấm Galaxy - Singapore (20 kg/thùng) Thùng              3.127.272  
   SẢN PHẨM SƠN ONIP      
  Sơn nội thất      
1 Fly FIT chỉ có màu trắng 18 lít/thùng Thùng                 511.104  
  Fly FIT chỉ có màu trắng 04 lít/lon Lon                 142.417  
2 ONIP Fly Intextor sơn nội thất tinh tế (F1) 18 lít/thùng Thùng                 637.549  
  ONIP Fly Intextor sơn nội thất tinh tế (F1) 04 lít/lon Lon                 183.678  
3 ONIP PLUS sơn màng mịn cao cấp, lau chùi hiệu quả (P3) 18 lít/thùng Thùng              1.063.469  
  ONIP PLUS sơn màng mịn cao cấp, lau chùi hiệu quả (P3) 04 lít/lon Lon                 280.841  
4 ONIP SUPER WHITE siêu trắng nội thất (SW) 18 lít/thùng Thùng              1.164.625  
  ONIP SUPER WHITE siêu trắng nội thất (SW) 05 lít/lon Lon                 372.680  
5 ONIP ARCADIA MAT sơn cao cấp, lau chùi tối đa (NS) 18 lít/thùng Thùng              1.810.160  
  ONIP ARCADIA MAT sơn cao cấp, lau chùi tối đa (NS) 04 lít/lon Lon                 497.794  
6 ONIP ARCADIA SATIN sơn cao cấp nội thất, bóng ngọc trai, sang trọng (S7) 18 lít/thùng Thùng              3.004.067  
  Sơn ngoại thất      
7 ONIP RS Sơn ngoại thất cao cấp (R2) 04 lít/lon Lon                 395.307  
  ONIP RS Sơn ngoại thất cao cấp (R2) 18 lít/thùng Thùng              1.512.016  
8 ONIP XP Sơn ngoại thất cao cấp, bóng mờ (X4) 04 lít/lon Lon                 744.029  
  ONIP XP Sơn ngoại thất cao cấp, bóng mờ (X4) 18 lít/thùng Thùng              2.942.841  
9 ONIP OPACRYL SATIN sơn ngoại thất siêu chống thấm, bóng ngọc trai (SE6) 01 lít/lon Lon                 226.270  
  ONIP OPACRYL SATIN sơn ngoại thất siêu chống thấm, bóng ngọc trai  (SE6) 05 lít/lon Lon              1.056.814  
  Sơn lót chống kiềm      
10 FLY PRIMER Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp (FS)  04 lít/lon Lon                 298.144  
  FLY PRIMER Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp (FS) 18 lít/thùng Thùng              1.280.422  
11 ONIP PRIMER Sơn lót đa năng ngoại thất cao cấp  (NP) 04 lít/lon Lon                 492.470  
  ONIP PRIMER Sơn lót đa năng ngoại thất cao cấp (NP) 18 lít/thùng Thùng              1.727.638  
  Chất chống thấm      
12 ONIP CT11A chất chống thấm xi măng, co giãn (ON CT11A) 06 kg/lon Lon                 569.668  
  ONIP CT11A chất chống thấm xi măng, co giãn (ON CT11A) 20 kg/thùng Thùng              1.900.668  
  Bột bả tường      
13 SAMMY INT - Bột bả nội thất cao cấp (SMI) 40 kg/bao Bao                 285.000  
14 SAMMY EXT - Bột bả ngoại thất cao cấp (SME) 41 kg/bao Bao                 315.000  
  SẢN PHẨM SƠN HT      
1 Sơn HT-18 (23 kg/thùng) Thùng                 545.454  
2 Sơn HT-06 (22 kg/thùng) Thùng                 836.363  
3 Sơn nội thất siêu trắng (HT-05) 22 kg/thùng Thùng              1.072.727  
4 Sơn HT-08 (19 kg/thùng) Thùng              1.909.090  
5 Sơn HT-08 (5 kg/lon) Lon                 613.636  
6 Sơn HT-09 (19 kg/thùng) Thùng              2.290.909  
7 Sơn HT-09 0 (5 kg/lon) Lon                 750.000  
8 Sơn lót kháng kiềm nội thất (20 kg/thùng) Thùng              1.281.818  
9 Sơn HT-19 (22 kg/thùng) Thùng              1.072.727  
10 Sơn HT-19 (05 kg/lon) Lon                 350.000  
11 Sơn HT-22 (19 kg/thùng) Thùng              2.981.818  
12 Sơn HT-22 (05 kg/lon) Lon                 795.454  
13 Sơn lót kháng kiềm nội ngoại thất (20 kg/thùng) Thùng              1.509.090  
14 Sơn HT-10 (22 kg/thùng) Thùng              1.172.727  
15 Sơn HT-10 (05 kg/lon) Lon                 377.272  
16 Sơn HT-11 (05 kg/lon) Lon                 831.818  
17 Sơn HT-16 (05 kg/lon) Lon              1.204.545  
18 Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (20 kg/thùng) Thùng              1.700.000  
19 Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (4,5 kg/lon) Lon                 472.727  
20 Sơn chống thấm cao cấp (20 kg/thùng) Thùng              1.781.818  
21 Sơn chống thấm cao cấp (4,5 kg/lon) Lon                 527.272  
22 Sơn Clear 01 (4,4 kg/lon) Lon                 545.454  
23 Sơn Clear 02 (4,4 kg/lon) Lon                 909.090  
24 Bột bả nội thất (40 kg/bao) Bao                 227.272  
25 Bột bả ngoại thất (40 kg/bao) Bao                 318.181  
  SẢN PHẨM SƠN TRANG TRÍ PETROLIMEX      
  Hệ sơn nước cao cấp GOLDSUN EcoDigital      
1 Sơn nước cao cấp ngoài trời (nhóm màu chuẩn) (01 lít/lon) Lon                 140.000  
2 Sơn nước cao cấp ngoài trời (nhóm màu chuẩn) (5 lít/lon) Lon                 686.500  
3 Sơn nước cao cấp ngoài trời - màu đặc biệt: H1308, H1614, H1981       (01 lít/lon) Lon                 145.600  
4 Sơn nước cao cấp ngoài trời - màu đặc biệt: H1308, H1614, H1981                (5 lít/lon) Lon                 717.800  
5 Sơn nước cao cấp ngoài trời (màu đặc biệt: H1801) (01 lít/lon) Lon                 213.100  
6 Sơn nước cao cấp ngoài trời (màu đặc biệt: H1801) (5 lít/lon) Lon              1.052.300  
7 Sơn nước cao cấp trong nhà (nhóm màu chuẩn) (01 lít/lon) Lon                 115.300  
8 Sơn nước cao cấp trong nhà (nhóm màu chuẩn) (5 lít/lon) Lon                 572.500  
9 Sơn lót chống kiềm cao cấp (5 lít/lon) Lon                 463.300  
10 Sơn lót chống kiềm cao cấp (17,5 lít/thùng) Thùng                 155.900  
11 Bột trét cao cấp Goldsun ngoài trời (40 kg/bao) Bao                 409.500  
12 Bột trét cao cấp Goldsun trong nhà (40 kg/bao) Bao                 363.500  
  Hệ sơn nước chất lượng cao GOLDTEX EcoDigital      
13 Sơn nước chất lượng cao ngoài trời (nhóm màu chuẩn) (3,8 lít/lon) Lon                 231.200  
14 Sơn nước chất lượng cao ngoài trời (nhóm màu chuẩn) (18 lít/thùng) Thùng                 972.100  
15 Sơn nước chất lượng cao ngoài trời (màu đặc biệt:  G1100, G1407, G1408, G1704, G1705, G1803) (3,8 lít/lon) Lon                 251.900  
16 Sơn nước chất lượng cao ngoài trời (màu đặc biệt:  G1100, G1407, G1408, G1704, G1705, G1803) (18 lít/thùng) Thùng              1.059.000  
17 Sơn nước chất lượng cao trong nhà (nhóm màu chuẩn) (3,8 lít/lon) Lon                 196.600  
18 Sơn nước chất lượng cao trong nhà (nhóm màu chuẩn) (18 lít/thùng) Thùng                 799.300  
19 Sơn lót chống kiềm chất lượng cao (3,8 lít/lon) Lon                 276.600  
20 Sơn lót chống kiềm chất lượng cao (18 lít/thùng) Thùng              1.206.100  
21 Bột trét chất lượng cao Goldtex ngoài trời (40 kg/bao) Bao                 357.800  
22 Bột trét chất lượng cao Goldtex trong nhà (40 kg/bao) Bao                 334.800  
  Hệ sơn nước kinh tế GOLDLUCK EcoDigital      
23 Sơn nước kinh tế ngoài trời (3,35 líl/lon) Lon                 173.100  
24 Sơn nước kinh tế ngoài trời (18 líl/thùng) Thùng                 802.900  
25 Sơn nước kinh tế trong nhà (3,35 líl/lon) Lon                 143.000  
26 Sơn nước kinh tế trong nhà (18 líl/thùng) Thùng                 640.900  
27 Sơn lót chống kiềm kinh tế (3,35 líl/lon) Lon                 164.700  
28 Sơn lót chống kiềm kinh tế (18 líl/thùng) Thùng                 758.400  
29 Bột trét ngoài trời Goldluck (40 kg/bao) Bao                 315.300  
30 Bột trét ngoài trời Goldluck (40 kg/bao) Bao                 294.500  
31 Chống thấm CT-PRO (20 kg/thùng) Thùng              1.626.900  
32 Chống thấm CT-PRO (04 kg/lon) Lon                 338.500  
  Hệ sơn dầu chất lượng cao GOLDSATIN EcoDigital      
33 Sơn dầu chất lượng cao (nhóm màu chuẩn) (3lít/lon) Lon                 266.000  
34 Sơn dầu chất lượng cao (nhóm màu chuẩn) (17,5 lít/thùng) Thùng              1.475.300  
35 Sơn dầu chất lượng cao (nhóm màu đặc biệt: G0360, G0450, G0460, G0680, G0710, G0910) (3lít/lon) Lon                 311.600  
36 Sơn dầu chất lượng cao (Nhóm màu đặc biệt: G0360, G0450, G0460, G0680, G0710, G0910) (17,5 lít/thùng) Thùng              1.741.800  
37 Sơn dầu chất lượng cao (nhóm màu đặc biệt :G0820) (03 lít/lon) Lon                 376.900  
38 Sơn dầu chất lượng cao (nhóm màu đặc biệt:G0820) (17,5 lít/thùng) Thùng              2.122.400  
39 Sơn lót chống rỉ chất lượng cao (màu đỏ) (03 lít/lon) Lon                 207.300  
40 Sơn lót chống rỉ chất lượng cao (màu đỏ) (17,5 lít/thùng) Thùng              1.132.800  
41 Sơn lót chống rỉ chất lượng cao (màu xám) (03 lít/lon) Lon                 235.500  
42 Sơn lót chống rỉ chất lượng cao (màu xám) (17,5 lít/thùng) Thùng              1.298.000  
  Hệ sơn dầu kinh tế GOLDVIK EcoDigital      
43 Sơn dầu Goldvik (nhóm màu chuẩn)  (3 lít/lon) Lon                 243.400  
44 Sơn dầu Goldvik (nhóm màu chuẩn) (17,5 lít/thùng) Thùng              1.343.500  
45 Sơn dầu Goldvik (nhóm màu đặc biệt: V0100, V0681, V0711, V0821, V0911) (03 lít/lon) Lon                 251.000  
46 Sơn dầu Goldvik (nhóm màu đặc biệt: V0100, V0681, V0711, V0821, V0911) (17,5 lít/thùng) Thùng              1.388.800  
47 Sơn lót chống rỉ Goldvik (màu đỏ)  (03 lít/lon) Lon                 185.000  
48 Sơn lót chống rỉ Goldvik (màu đỏ) (17,5 lít/thùng) Thùng              1.003.600  
49 Sơn lót chống rỉ Goldvik (màu xám)  (03 lít/lon) Lon                 204.500  
50 Sơn lót chống rỉ Goldvik (màu xám) (17,5 lít/thùng) Thùng              1.116.900  
  SẢN PHẨM SƠN NISHU      
  Bột bả (mastic)      
1 Nishu - cao cấp trắng ngoại thất (40 kg/bao) Kg                   10.000  
2 Nishu - Aven (cao cấp nội ngoại thất) 40 kg/bao Kg                     8.409  
3 Nishu - Plat (nội thất) 40 kg/bao Kg                     7.272  
4 Nishu BT-01 (nội thất) 40 kg/bao Kg                     5.681  
  Sơn lót chống kiềm      
5 Nishu Crysin (nội thất cao cấp) 18 lít/thùng Kg                   65.958  
6 Nishu Crys (ngoại thất cao cấp) 18 lít/thùng Kg                   91.096  
7 Nishu P-Sealer in (nội thất cao cấp) 18 lít/thùng Kg                   60.036  
8 Nishu P-Sealer ex (ngoại thất cao cấp) 18 lít/thùng Kg                   71.750  
  Sơn nội thất      
9 Nishu Ruby (cao cấp siêu hạng) 05 lít/lon Kg                 145.894  
10 Nishu Gran (cao cấp chống rêu mốc) 18 lít/thùng Kg                   64.224  
11 Nishu Marb (cao cấp bóng mờ) 18 lít/thùng Kg                   56.120  
12 Nishu Agat (cao cấp) 18 lít/thùng Kg                   38.340  
13 Nishu Lapis (cao cấp) 18 lít/thùng Kg                   28.788  
  Sơn ngoại thất      
14 Nishu Ruby (cao cấp bóng) 05 lít/lon Kg                 211.363  
15 Nishu Gran (cao cấp bóng) 05 lít/lon Kg                 178.092  
16 Nishu Agat (cao cấp bóng) 18 lít/thùng Kg                   95.182  
17 Nishu Lapis (cao cấp) 18 lít/thùng Kg                   78.995  
  Sơn chống thấm      
18 Nishu Ston (đa năng cao cấp) 20 kg/thùng Kg                 109.772  
19 Nishu G20 (đa năng cao cấp) 20 kg/thùng Kg                   86.863  
  Sơn bóng trong suốt      
20 Nishu Glas (cao cấp) 04 lít/lon Kg                 125.874  
21 Sơn giả đá cao cấp Nishu (04 lít/lon) Kg                 181.818  
  Sơn Epoxy gốc nước      
22 Sơn lót Epoxy (20 kg/bộ) Kg                 159.545  
23 Sơn phủ Epoxy (20 kg/bộ) Kg                 177.272  
  Sơn dầu      
24 Nishu Deluxe (sơn dầu cao cấp) 20 kg/thùng Kg                   85.681  
  Sơn chống rỉ      
25 Nishu - sơn chống rỉ cao cấp màu đỏ (20 kg/thùng) Kg                   65.000  
26 Nishu - sơn chống rỉ cao cấp màu ghi (20 kg/thùng) Kg                   60.272  
  SẢN PHẨM SƠN JOTON      
  Bột trét tường      
1 Bột ngoại thất SUPER JOTON (40 kg/bao) Bao                 331.818  
2 Bột ngoại thất JOTON (40 kg/bao) Bao                 327.272  
3 Bột nội thất SP. FILLER (40 kg/bao) Bao                 250.000  
  Sơn lót chống kiềm      
4 Sơn lót chống kiềm ngoại thất JOTON PROS (18 lít/thùng) Thùng              1.650.000  
5 Sơn lót chống kiềm nột thất JOTON PROSIN (18 lít/thùng) Thùng              1.045.454  
  Sơn nước nội thất      
6 Sơn nội thất Thượng hạng EXFA (05 lít/lon) Lon                 722.727  
7 Sơn nội thất cao cấp NEW FA (18 lít/thùng) Thùng                 968.181  
8 Sơn nội thất JONY (18 lít/thùng) Thùng                 622.727  
9 Sơn nội thất ACCORD (18 lít/thùng) Thùng                 631.818  
  Sơn nước ngoại thất      
10  Sơn ngoại thất JOTIN cao cấp (05 lít/lon) Lon              1.140.909  
11  Sơn ngoại thất FA cao cấp (05 lít/lon) Lon                 968.181  
12  Sơn ngoại thất JONY-H (18 lít/thùng) Thùng              1.177.272  
13  Sơn ngoại thất JONY bóng (18 lít/thùng) Thùng              1.886.363  
  Sơn chống thấm      
14 Chống thấm CT-11 - 2010 (20 kg/thùng) Thùng              1.804.545  
15 Chống thấm CT J - 555 (màu trắng và xám) (20 kg/thùng) Thùng              1.954.545  
  Sơn chống thấm gốc dầu      
16 Sơn lót  đa năng SEALER (18 lít/thùng) Thùng              1.722.727  
17 Dung môi JOTHINER CT (05 lít/lon) Lon                 242.727  
  Sơn  gốc dầu (dùng cho sơn sắt và gỗ)      
18 SUPER PRIMER - sơn chống Rỉ (18 kg/thùng) Thùng                 995.454  
19 JIMMY- Sơn dầu - màu  (bóng, mờ) (20 kg/thùng) Thùng              1.540.909  
  SẢN PHẨM SƠN VIVIDA      
1 Bột trét trong nhà và ngoài trời VIVIDA 102-MT (40 kg/bao) Bao                 318.182  
2 Bột trét siêu bền ngoài trời VIVIDA 103-MT (40 kg/bao) Bao                 405.455  
3 Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp VIVIDA5500 (23 kg/thùng 18 lít) Thùng              1.381.818  
4 Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp VIVIDA5500 (6,4 kg/lon 05 lít) Lon                 427.273  
5 Sơn lót chống kiềm nội, ngọai thất VIVIDA 6000 (23 kg/thùng18 lít) Thùng              1.618.182  
6 Sơn lót chống kiềm nội, ngọai thất VIVIDA 6000 (6,4 kg/lon 05 lít) Lon                 500.000  
7 Sơn lót chống kiềm ngoại thất VIVIDA 8000 (22 kg/thùng 18 lít) Thùng              1.972.727  
8 Sơn lót chống kiềm ngoại thất VIVIDA 8000 (6,4 kg/lon 05 lít) Lon                 609.091  
9 Sơn nội thất chất lượng cao VIVIDA 500E (24 kg/thùng 18 lít) Thùng                 590.909  
10 Sơn nội thất cao cấp VIVIDA 5101 (24 kg/thùng 18 lít) Thùng              1.045.455  
11 Sơn nội thất cao cấp VIVIDA 5101 (6,7 kg/lon 05 lít) Lon                 350.000  
12 Sơn nội thất siêu trắng VIVIDA S99 W (24 kg/thùng 18 lít) Thùng              1.163.636  
13 Sơn nội thất siêu trắng VIVIDA S99 W (6,7 kg/lon 05 lít) Lon                 390.909  
14 Sơn nội thất chịu chùi rửa VIVIDA 5601 (21 kg/thùng 18 lít) Thùng              1.518.182  
15 Sơn nội thất chịu chùi rửa VIVIDA 5601 (5,8 kg/lon 05 lít) Lon                 486.364  
16 Sơn nội thất bóng kháng khuẩn VIVIDA 5909 (20 kg/thùng 18 lít) Thùng              3.072.727  
17 Sơn nội thất bóng kháng khuẩn VIVIDA 5909 (5,5 kg/lon 05 lít) Lon                 863.636  
18 Sơn ngoại thất chất lượng cao VIVIDA 800E (22 kg/thùng 18 lít) Thùng              1.318.182  
19 Sơn ngoại thất bóng mờ VIVIDA 8011 (20 kg/thùng 18 lít) Thùng              2.045.455  
20 Sơn bóng siêu hạng VIVIDA 8909 (5,3 kg/lon 05 lít) Lon              1.063.636  
21 Sơn chống thấm VIVIDA CT01 (20 kg/thùng 18 lít) Thùng              2.063.636  
  SẢN PHẨM SƠN CLIMA      
  Bột bả (mastic)      
1 Bột bả cao cấp trong nhà và ngoài trời-Cli.Sandy (05 kg/hộp) Hộp                   63.636  
2 Bột bả cao cấp trong nhà và ngoài trời-Cli.Sandy (40 kg/bao) Bao                 449.090  
  Sơn lót chống kiềm      
3 Sơn lót chống kiềm trong nhà cao cấp - Cli.Venusln (05 lít/lon) Lon                 504.545  
4 Sơn lót chống kiềm trong nhà cao cấp - Cli.Venusln (18 lít/thùng) Thùng              1.552.727  
5 Sơn lót chống kiềm ngoài trời cao cấp - Cli.Venusln (18 lít/thùng) Thùng              2.086.363  
  Sơn nội thất      
6 Sơn bóng trong nhà cao cấp 5in1 diệt khuẩn - Cli.Sky (05 lít/lon) Lon                 961.818  
7 Sơn bóng mờ trong nhà chùi rửa tối đa - Cli.new Star (05 lít/lon) Lon                 470.000  
8 Sơn bóng mờ trong nhà chùi rửa tối đa - Cli.new Star (18 lít/thùng) Thùng              1.550.000  
9 Sơn trong nhà cao cấp siêu trắng - Cli.Snow (18 lít/thùng) Thùng              1.390.000  
10 Sơn trong nhà cao cấp siêu trắng - Cli.Snow (04 lít/lon) Lon                 404.545  
11 Sơn trong nhà cao cấp - Cli.Moon (18 lít/thùng) Thùng                 920.000  
12 Sơn trong nhà cao cấp - Cli.Moon (04 lít/lon) Lon                 290.000  
13 Sơn trong nhà kinh tế - Cli.Mars (18 lít/thùng) Thùng                 809.090  
  Sơn ngoại thất      
14 Sơn ngoài trời cao cấp cơ chế tự làm sạch - Cli.Cloudy (05 lít/thùng) Thùng              1.041.818  
15 Sơn ngoài nhà cao cấp Cli.Ground (04 lít/lon) Lon                 450.000  
16 Sơn ngoài nhà cao cấp Cli.Ground (18 lít/thùng) Thùng              1.650.000  
17 Sơn ngoài nhà kinh tế Cli.Max (04 lít/lon) Lon                 390.000  
18 Sơn ngoài nhà kinh tế Cli.Max (18 lít/thùng) Thùng              1.570.000  
  Sơn chống thấm đa năng      
19 Sơn chống thấm đa năng cao cấp - Cli.Dry (20 kg/Thùng) Thùng              2.160.000  
20 Sơn chống thấm đa năng cao cấp - Cli.Dry (4 kg/Lon) Lon                 530.000  
  SẢN PHẨM TÔN      
  Tôn VN Thăng Long      
1 Tôn màu xanh rêu đỏ đậm loại 0.30d khổ 1.08 m TL 2,45 kg Md                   66.000  
2 Tôn màu xanh rêu đỏ đậm loại 0.32d khổ 1.08 m TL 2,70 kg Md                   70.000  
3 Tôn màu xanh rêu đỏ đậm loại 0.35d khổ 1.08 m TL 2,95 kg Md                   76.000  
  Tôn lạnh ZACS(AZ70) màu hàng mềm G300      
4 Loại xanh đỏ 2,7d trọng lượng 2,21 khổ 1,08 m Md                   68.000  
5 Loại xanh đỏ 2,9d trọng lượng 2,41 khổ 1,08 m Md                   73.000  
6 Loại xanh đỏ 3,1d trọng lượng 2,60 khổ 1,08 m Md                   78.000  
7 Loại xanh đỏ 3,3d trọng lượng 2,83 khổ 1,08 m Md                   84.000  
8 Loại xanh đỏ 3,6d trọng lượng 3,1 khổ 1,08 m Md                   90.000  
9 Loại xanh đỏ 3,9d trọng lượng 3,37 khổ 1,08 m Md                   97.000  
10 Loại xanh đỏ 4,1d trọng lượng 3,55 khổ 1,08 m Md                 101.000  
   Tôn AUSTNAM      
11 Tôn thường AC11 sóng - 1070 mm - 0,40 mm M2                 154.000  
12 Tôn thường AC11 sóng - 1070 mm - 0,42 mm M2                 160.000  
13 Tôn thường AC11 sóng - 1070 mm - 0,45 mm M2                 169.000  
14 Tôn thường AC11 sóng - 1070 mm - 0,47 mm M2                 172.000  
15 Tôn thường AS 880 sóng - 1070 mm - 0,47 mm lớp mạ Az 150 M2                 206.000  
16 Tôn thường Alock màu sóng - 1070 mm - 0,47 mm lớp mạ Az 150 M2                 243.000  
17 Tôn thường Alock màu sóng - 1070 mm - 0,47 mm lớp mạ Zn 12 M2                 217.000  
18 Tôn thường Alock màu sóng - 1070 mm - 0,45 mm lớp mạ Zn 12 M2                 213.000  
19 Tôn ASEAM - 0,47 mm lớp mạ Az 150 M2                 215.000  
20 Tôn APU 6 sóng K = 1065 mm - 0,40 mm M2                 238.000  
21 Tôn APU 6 sóng K = 1065 - 0,42 mm M2                 243.000  
22 Tôn APU 6 sóng K = 1065 - 0,45 mm M2                 252.000  
23 Tôn APU 6 sóng K = 1065 - 0,47 mm M2                 256.000  
  Phụ kiện      
24 Ống nước      
25 Ống nước AC11/AK106/sóng ngói K362 mm - 0,45 Md                   72.000  
26 Ống nước AC11/AK106/sóng ngói K522 mm - 0,45 Md                 104.000  
  Tôn SUNTEK      
27 Tôn múi 11 sóng khổ 1070 mm dày 0,30 mm M2                   84.000  
28 Tôn múi 11 sóng khổ 1070 mm dày 0,35 mm M2                   94.000  
29 Tôn múi 11 sóng khổ 1070 mm dày 0,40 mm M2                 102.000  
30 Tôn ngói, vòm khổ 1070 mm dày 0,35 mm M2                 100.000  
31 Tôn ngói, vòm khổ 1070 mm dày 0,40 mm M2                 108.000  
32 Tôn Mát - S2 6 sóng  K.1065 m dày 0,30 mm M2                 160.000  
33 Tôn Mát - S2 6 sóng  K.1065 m dày 0,35 mm M2                 171.000  
34 Tôn Mát - S2 6 sóng  K.1065 m dày 0,40 mm M2                 181.000  
35 Tôn Mát - S1 6 sóng  K.1065 m dày 0,30 mm M2                 176.000  
36 Tôn Mát - S1 6 sóng  K.1065 m dày 0,35 mm M2                 187.000  
37 Tôn Mát - S1 6 sóng  K.1065 m dày 0,40 mm M2                 197.000  
  Tôn lạnh LYSAGHT      
1 Tấm lợp MULTICLAD 0,45 APT Zac màu 100 G550 AZ100, khổ 1110 mm M2                 210.000  
2 Tấm lợp GẤU TRẮNG METAL SHEETS - 0,4TCT- Zincalume- G550 AZ150 M2                 170.000  
3 Tấm lợp GẤU TRẮNG METAL SHEETS - 0,44TCT - Zincalume - G550 AZ150 M2                 182.000  
4 Tấm lợp GẤU TRẮNG METAL SHEETS - 0,47TCT - Zincalume - G550 AZ150 M2                 193.000  
5 Tôn lạnh LYSAGHT TRIMDEK  0,46 mm APT x 1015-APEX - G550 AZ151 M2                 263.000  
6 Tôn lạnh LYSAGHT TRIMDEK 0,48 mm- APT x 1015- COLORBONDXRW - G550 AZ152 M2                 282.000  
  Tôn lợp đai cài không bắn đinh lợp Lysaght Klip-Lok      
7 Tôn lợp Klip-Lok khổ 406 mm, thép Colorbond 0,48 mm APT G550 - AZ150 M2                 351.000  
8 Tôn lợp Klip-Lok khổ 406 mm, thép Zincalume 0,45 mm TCT G550 - AZ150 M2                 243.000  
9 Tôn lợp Klip-Lok khổ 406 mm, thép Colorbond 0,46 mm APT G550 - AZ150 M2                 319.000  
10 Tôn lợp Klip-Lok khổ 406 mm, thép Zincalume 0,53 mm TCT G550 - AZ150 M2                 260.000  
11 Tôn lợp Klip-Lok khổ 406 mm, thép Colorbond 0,56 mm APT G550 - AZ150 M2                 407.000  
  THIẾT BỊ VỆ SINH      
1 Bồn nước Inox Tân Á loại đứng TA 1000 Cái              2.818.000  
2 Bồn nước Inox Tân Á loại đứng TA 1300 Cái              3.536.000  
3 Bồn nước Inox Tân Á loại đứng TA 2500 Cái              7.127.000  
4 Bồn nước Inox Tân Á loại đứng TA 3000 Cái              8.346.000  
5 Bồn nước Inox Tân Á loại đứng TA 4500 Cái            11.927.000  
6 Bồn nước Inox Tân Á loại ngang TA 500 Cái              1.855.000  
7 Bồn nước Inox Tân Á loại ngang TA 2500 Cái              7.309.000  
8 Bồn nước Inox Tân Á loại ngang TA 3000 Cái              8.564.000  
9 Bồn nước Inox Tân Á loại ngang TA 4500 Cái            12.400.000  
10 Bồn nước Inox Tân Á loại ngang TA 30000 Cái            95.455.000  
11 Bồn nhựa Tân Á loại ngang TA 500 T Cái              1.000.000  
12 Bồn nhựa Tân Á loại ngang TA 1000 LT Cái              1.481.000  
13 Bồn nhựa Tân Á loại ngang TA 2000 T Cái              2.927.000  
14 Bồn nhựa Tân Á loại đứng TA 500 T Cái              1.190.000  
15 Bồn nhựa Tân Á loại đứng TA 1000 T Cái              1.872.000  
16 Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới loại ngang TA 500 EX Cái              1.272.000  
17 Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới loại ngang TA 1000 EX Cái              1.990.000  
18 Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới loại đứng TA 500 EX Cái              1.463.000  
19 Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới loại đứng TA 1000 EX Cái              2.409.000  
21 Bồn đứng chứa nước Inox Đại Thành 310 (f630 - 770) Cái              1.318.000  
22 Bồn đứng chứa nước Inox Đại Thành 500 (f770) Cái              1.746.000  
23 Bồn đứng chứa nước Inox Đại Thành 1200 (f980) Cái              3.155.000  
24 Bồn ngang chứa nước Inox Đại Thành 310N (f630 - 770) Cái              1.482.000  
25 Bồn ngang chứa nước Inox Đại Thành 700N (f770) Cái              2.264.000  
26 Bồn ngang chứa nước Inox Đại Thành 1000N (f960) Cái              3.000.000  
  Chậu rửa inox Tân Á      
27 chậu rửa inox Tân Á 1 hố không bàn TA31 (450 x 370 x 165 mm) Cái                 240.000  
28 chậu rửa inox Tân Á 1 hố 1 bàn TA21 (695 x 385 x 180 mm) Cái                 349.000  
29 chậu rửa inox Tân Á 2 hố không bàn TA11 (810 x 470 x 180 mm) Cái                 574.000  
30 chậu rửa inox Tân Á 2 hố 1 bàn TA3 (1005 x 470 x 180 mm) Cái                 589.000  
31 chậu rửa inox Tân Á 1 hố 1 bàn TP60 (715 x 385 x 205 mm) Cái                 777.000  
32 chậu rửa inox Tân Á 2 hố không bàn TP51 (645 x 405 x 205 mm) Cái              1.047.000  
33 chậu rửa inox Tân Á 2 hố 1 bàn TP41 (980 x 420 x 205 mm) Cái              1.137.000  
34 Chậu dập liền 2 hố - không bàn TX 80 (800 x 430 x 200 mm) Cái              2.208.000  
  Bình nóng lạnh hiệu ARISTON - Gián tiếp      
35 Bình gián tiếp Star-Pro 15 lít Cái              2.136.000  
36 Bình gián tiếp Pro 15 lít Cái              2.427.000  
37 Bình gián tiếp Ti pro 15 lít Cái              2.263.000  
38 Bình gián tiếp Star - Pro 30 lít Cái              2.450.000  
39 Bình gián tiếp Pro 30 lít Cái              2.840.000  
40 Bình gián tiếp Ti pro 30 lít Cái              2.668.000  
41 Bình gián tiếp Ti-SS 15 lít Cái              3.072.000  
  Bình nước nóng TANA - TITAN      
42 Bình nước nóng TANA - TITAN BT 15 - Ti (2500 W) Bộ              1.955.000  
43 Bình nước nóng TANA - TITAN BT 20 - Ti (2500 W) Bộ              2.045.000  
44 Bình nước nóng TANA - TITAN BT 30 - Ti (2500 W) Bộ              2.180.000  
  Bình nước nóng ROSSI      
45 Bình nước nóng ROSSI Titan R15 - Ti (2500 W) Bộ              1.500.000  
46 Bình nước nóng ROSSI Titan R20 - Ti (2500 W) Bộ              1.590.000  
47 Bình nước nóng ROSSI Titan R30 - Ti (2500 W) Bộ              1.727.000  
48 Bình nước nóng tiết kiệm điện Rossi Hight Qualíty R15 - HQ (2500 W) Bộ              1.681.000  
49 Bình nước nóng tiết kiệm điện Rossi Hight Qualíty R20 - HQ (2500 W) Bộ              1.772.000  
50 Bình nước nóng tiết kiệm điện Rossi Hight Qualíty R30 - HQ (2500 W) Bộ              1.909.000  
51 Bình nước nóng trực tiếp ROSSI R450 Bộ              1.727.000  
52 Bình nước nóng trực tiếp ROSSI R450P (có bơm tăng áp) Bộ              2.272.000  
53 Bình nước nóng trực tiếp ROSSI R500 Bộ              1.818.000  
54 Bình nước nóng trực tiếp ROSSI R500P (có bơm tăng áp) Bộ              2.363.000  
  Bồn tắm ROSSI      
55 Bồn tắm thẳng có yếm  RB810 (1600 x 750 mm) Cái              3.454.000  
56 Bồn tắm thẳng không có yếm  RB810 (1600 x 750 mm) Cái              2.500.000  
57 Bồn tắm góc RB801 (1460 x 1460 mm) Cái              5.772.000  
58 Bồn tắm góc có matxa đôi RB801P (1460 x 1460 mm) Cái            15.818.000  
59 Bồn tắm thẳng có matxa  RB806P (1500 x 810 mm) Cái            11.090.000  
  Sen vòi ROSSI      
  Mã số R801      
60 Sen vòi 1 chân R801 V1 Cái              1.072.000  
61 Sen vòi 2 chân R801 V2 Cái              1.163.000  
62 Sen vòi chậu R801 C1 Cái              1.036.000  
  Mã số R802      
63 Sen vòi 1 chân R802 V1 Cái              1.209.000  
64 Sen vòi 2 chân R802 V2 Cái              1.263.000  
65 Sen vòi chậu R802 C1 Cái              1.081.000  
  Mã số R803      
66 Sen vòi 1 chân R803 V1 Cái              1.300.000  
67 Sen vòi 2 chân R803 V2 Cái              1.363.000  
68 Sen vòi tường R803 C2 Cái              1.163.000  
69 Sen R803 - S (cụm xã 2 chế độ + dây sen + bát sen) Bộ              1.600.000  
70 Vòi xã nước bằng đồng FI 15 cái                   35.000  
  Vòi + Bệ cầu CAESAR      
71 Bàn cầu hai khối CT1325 Bộ              1.500.000  
72 Bàn cầu hai khối CTS1325 Bộ              1.611.000  
73 Bàn cầu hai khối CD1325 Bộ              1.660.000  
74 Bàn cầu hai khối CDS1325 Bộ              1.771.000  
75 Bàn cầu hai khối CT1328 Bộ              1.716.000  
76 Bàn cầu hai khối CT1338 Bộ              1.627.000  
77 Bàn cầu hai khối CTS1338 Bộ              1.739.000  
78 Bàn cầu hai khối CD1338 Bộ              1.805.000  
79 Bệ tiểu nam dạng treo U0210 Cái                 314.000  
80 Bệ tiểu nam dạng treo U0221 Cái                 349.000  
81 Lavabo treo tường L2150 Cái                 374.000  
82 Lavabo treo tường L2220 Cái                 432.000  
83 Lavabo treo tường L2230 Cái                 610.000  
84 Vòi nước B100C Cái                 900.000  
85 Vòi nước B102C Cái              1.027.000  
86 Vòi sen S300C Cái                 880.000  
87 Vòi sen S350C Cái              1.200.000  
88 Gương soi M110 Cái                 245.000  
89 Gương soi M900 Cái              1.090.000  
  SẮT, THÉP, GỖ, CỬA CÁC LOẠI      
1 Thép tròn cuộn CT3 j6 - j8 Tisco Kg                   14.200  
2 Thép j10 Tisco Kg                   14.500  
3 Thép j12 Tisco Kg                   14.300  
4 Thép j14 - j32 Tisco Kg                   14.200  
5 Thép buộc 1 ly Kg                   17.200  
6 Thép lưới B40 Kg                   17.200  
7 Thép gai Kg                   17.200  
8 Thép tròn cuộn j6 - j8 thép Việt - Mỹ (CB - 300T) Kg                   12.950  
9 Thép thanh vằn j10 thép Việt - Mỹ (SD 295/CB - 300 V) Kg                   13.250  
10 Thép thanh vằn j12 - j20  thép Việt - Mỹ (SD 295/CB - 300 V) Kg                   13.100  
11 Thép thanh vằn j10 thép Việt - Mỹ (CB - 400 V) Kg                   14.250  
12 Thép thanh vằn j12 - j32  thép Việt - Mỹ (CB - 400 V) Kg                   14.100  
13 Thép (L40 x 40 x 3 ly) Kg                   14.100  
14 Thép chữ I 200 CT3 SS400 TN Kg                   15.200  
15 Thép chữ I 100 CT3 SS400 TN Kg                   15.300  
16 Thép chữ H 100 CT3 SS400 TN Kg                   15.700  
17 Thép chữ H 200 CT3 SS400 TN Kg                   15.800  
18 Thép chữ U 100 CT3 SS400 TN Kg                   14.500  
19 Thép chữ U 160 CT3 SS400 TN Kg                   15.100  
20 Thép V2 (4,5 kg) Cây                   68.000  
21 Thép V3 (6 kg) Cây                   88.000  
22 Thép V4 (9 kg) Cây                 125.000  
23 Thép tấm 4 ly x 1500 x 6000 (282,6 kg) Kg                   15.000  
24 Thép tấm 5 ly x 1500 x 6000 (353,2 kg) Kg                   15.000  
25 Thép tấm 6 ly x 1500 x 6000 (423,9 kg) Kg                   15.000  
26 Thép tấm 12 ly x 1500 x 6000 (847,8 kg) Kg                   15.000  
27 Gỗ Kiền Kiền thành khí chiều dài < 3,5 m M3            19.100.000  
28 Gỗ Kiền Kiền thành khí chiều dài ³ 3,5 m M3            20.030.000  
29 Gỗ Lim thành khí chiều dài ³3,5 m M3            25.600.000  
30 Gỗ Lim thành khí chiều dài < 3,5 m M3            22.260.000  
31 Gỗ Gõ thành khí chiều dài ³ 3,5 m M3            16.300.000  
32 Gỗ Gõ thành khí chiều dài < 3,5 m M3            12.630.000  
33 Gỗ Dổi thành khí chiều dài < 3,5 m M3            11.530.000  
34 Gỗ Huỳnh thành khí chiều dài < 3,5 m M3            10.430.000  
35 Gỗ Chua + Trường thành khí < 3,5 m M3              7.880.000  
36 Gỗ nhóm III loại còn lại bình quân < 3,5 m M3              5.650.000  
37 Gỗ nhóm IV + V thành khí bình quân M3              4.300.000  
38 Gỗ cốt pha M3              3.150.000  
39 Gỗ đà chống M3              3.360.000  
40 Cây chống + tre cây dài > 2,5 m Cây                   21.000  
41 Hoa cửa sắt (thép hộp 14 cm x 14 cm) M2                 220.000  
42 Cửa đi pa nô - phía trên kính 05 ly - gỗ nhóm I, nhóm II M2              1.540.000  
43 Cửa sổ pa nô - phía trên kính 05 ly - gỗ nhóm I, nhóm II M2              1.470.000  
44 Cửa đi, cửa sổ lá sách gỗ nhóm I, nhóm II (Kiền) bình quân M2              1.670.000  
45 Cửa đi, cửa sổ khung bao gỗ nhóm I, nhóm II (Kiền) (0,04 x 0,1) m kính 05 ly M2              1.160.000  
46 Cửa đi, cửa sổ pa nô gỗ Dổi, Huỳnh bình quân                                                                                                                                                                    M2              1.050.000  
47 Cửa đi, cửa sổ lá sách gỗ nhóm III (trừ Dổi, Huỳnh) M2                 945.000  
48 ỐP chân tường bằng gỗ công nghiệp gián Vener + phụ kiện M2              1.200.000  
49 Khung ngoại gỗ Lim 60 x 250 Md                 440.000  
50 Khung ngoại gỗ Kiền 60 x 250 Md                 420.000  
51 Khung ngoại gỗ Kiền 60 x 180 Md                 336.000  
52 Khung ngoại gỗ Kiền 60 x 140 Md                 304.000  
53 Khung ngoại gỗ nhóm II bình quân 50 x 140 Md                 294.000  
54 Khung ngoại gỗ nhóm II  60 x 250 Md                 410.000  
55 Khung ngoại gỗ nhóm II  50 x 180 Md                 315.000  
56 Khung ngọai gỗ Dổi, Huỳnh 50 x 180 Md                 245.000  
57 Khung ngọai gỗ Dổi, Huỳnh 50 x 140 Md                 210.000  
58 Khung ngoại gỗ nhóm III 50 x 100 Md                 178.000  
  THÉP XÀ GỒ CÁC LOẠI      
  XÀ GỒ THÉP HỘP      
1 Xà gồ (45 x 90) x 1,2 ly 6 m                 230.300  
2 Xà gồ (45 x 90) x 1,5 ly 6 m                 281.000  
3 Xà gồ (40 x 80) x 1,2 ly 6 m                 207.200  
4 Xà gồ (40 x 80) x 1,4 ly 6 m                 248.800  
5 Xà gồ (48 x 80) x 1,8 ly (2,55 kg) Md                   42.000  
6 Xà gồ (48 x 100) x 2,5 ly (04 kg) Md                   65.000  
7 Xà gồ (48 x 125) x 2 ly (3,56 kg) Md                   59.000  
8 Xà gồ (48 x 150) x 3 ly (06 kg) Md                 100.000  
9 Xà gồ C mạ kẽm nhúng nóng (40 x 80) dày 1,5 ly Md                   60.000  
10 Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (60 x 100) x 2 ly Md                 123.000  
11 Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (30 x 60) x 1,5 ly Md                   50.000  
12 Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (40 x 80) x 2 ly Md                   90.000  
13 Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (40 x 40) x 2 ly Md                   55.000  
14 Thép mạ kẽm nhúng nóng L (63 x 63) x 6 ly Md                 120.000  
15 Thép hộp mạ kẽm (30 x 30) x 1,4 ly Md                   32.500  
16 Thép hộp mạ kẽm (50 x 100) x 2 ly Md                 120.000  
17 Tấm hợp kim nhôm Aluminum Composite Alcorest ngoài trời dày 04 mm  (hợp kim nhôm dày 0,3 mm) M2                 703.000  
18 Bọc tấm hợp kim nhôm Aluminum Composite Alcorest ngoài trời dày    04 mm (hợp kim nhôm dày 0,21 mm) M2                 645.000  
  Xà gồ (đòn tay hoặc rui, mè) hợp kim cao cấp cường độ cao không rỉ, siêu nhẹ Smartruss  
19 Loại TS 4048, dày 0,53 mm TCTmm M                   46.000  
20 Loại TS 4060, dày 0,65 mm TCTmm M                   55.000  
21 Loại TS 6148, dày 0,8 mm TCTmm M                   56.400  
22 Loại TS 6175, dày 0,8 mm TCTmm M                   81.000  
23 Loại TS 6110, dày 1,05 mm TCTmm M                   98.000  
24 Loại TS 96-1,2 TCTmm G450Z275 girth 277 mm M                 134.000  
25 Loại TS 96-1,05 TCTmm G550 AZ150 girth 277 mm M                 142.000  
  Thép xà gồ, thép cột hợp kim cao cấp cường độ cao chống rỉ, siêu nhẹ Smartruss  
26 Loại C4048, dày 0,53 mm TCTmm M                   31.000  
27 Loại C4060, dày 0,65 mm TCTmm M                   37.000  
28 Loại C4075, dày 0,75 mm TCTmm M                   40.000  
29 Loại C7560, dày 0,65 mm TCTmm M                   58.000  
30 Loại C7575, dày 0,8 mm TCTmm M                   69.000  
31 Loại C7510, dày 1,05 mm TCTmm M                   84.000  
32 Loại C10075, dày 0,8 mm TCTmm M                   85.000  
33 Loại C10010, dày 1,05 mm TCTmm M                 107.000  
  Xà gồ Lysahgt mạ kẽm, thép cường độ cao G450 - Z 275      
34 Lysahgt C&Z 10015 dày 1,5 mm - Zinc Hi Ten M                 123.900  
35 Lysahgt C&Z 10019 dày 1,9 mm - Zinc Hi Ten M                 164.300  
36 Lysahgt C&Z 15015 dày 1,5 mm - Zinc Hi Ten M                 180.000  
37 Lysahgt C&Z 15019 dày 1,9 mm - Zinc Hi Ten M                 218.000  
38 Lysahgt C&Z 15024 dày 2,4 mm - Zinc Hi Ten M                 265.000  
39 Lysahgt C&Z 20015 dày 1,5 mm - Zinc Hi Ten M                 221.000  
40 Lysahgt C&Z 20019 dày 1,9 mm - Zinc Hi Ten M                 274.000  
41 Lysahgt C&Z 20024 dày 2,4 mm - Zinc Hi Ten M                 324.000  
42 Lysahgt C&Z 25019 dày 1,9 mm - Zinc Hi Ten M                 327.500  
43 Lysahgt C&Z 25024 dày 2,4 mm - Zinc Hi Ten M                 395.600  
44 Lysahgt C&Z 25030 dày 3,0 mm - Zinc Hi Ten M                 451.400  
45 Lysahgt C&Z 30030 dày 3,0 mm - Zinc Hi Ten M                 570.398  
  Phụ kiện      
46 Vít liên kết ITW BTEK 12 - 14 x 20 Cái                     3.200  
47 Vít liên kết ITW BTEK 12 - 14 x 50 Cái                     4.550  
48 Vít liên kết TRUSSTITE (d = 6 mm) Cái                     5.162  
49 Vít liên kết ITW Boustead 12-14 x 20 Cái                     2.000  
50 Vít bắn đai BTEKS 10 x 24 x 22 Cái                     2.000  
51 Bu lon cho xà gồ M12 x 30 - 4.6 Bộ                     7.200  
52 Bu lon liên kết khung M16 x 40 - 8.8 Bộ                   16.000  
53 Bu lon mạ kẻm nhúng nóng M12 x 150 Cái                   22.000  
54 Bu lon mạ kẻm nhúng nóng M12 x 200 Cái                   26.000  
55 Thanh valley rafter U40/U16 mạ nhôm kẽm dày 0,75 mm M                   62.000  
56 Thanh giằng mái khổ 50 mm dày 0,75 mm M                   29.500  
57 Bát thanh giằng xà gồ L50 x 90, W = 100 mm. 1,9 mm thick Cái                   25.000  
58 Bát thanh giằng xà gồ L50 x 90, W = 150 mm. 1,9 mm thick Cái                   35.000  
59 Úp nốc, máng xối thung lũng colorbond dày 0,45 mm khổ 600 mm M                 203.000  
60 Bách liên kết đỉnh kèo mạ kẽm 250 x 1 BM3 Cái                   19.000  
61 Bách liên kết kèo và  wall plate mạ kẽm dày 1,9 mm BM1 Cái                   23.000  
62 Thang thép góc L30 x 30 - 1.5TCT Cái                   39.000  
63 Diềm, máng xối thung lũng Apex K500 mm dày 0,45 mm M                 130.000  
64 Tấm diềm mái F1 0,46 APT APEX khổ 400 mm M                   95.000  
65 Tấm phẳng dày 0.5TCTGalvannize G450Z275 M                 210.000  
66 Diềm đầu hồi Colorbond K353 mm dày 0,45 mm M                   81.000  
67 Đai máng xối  thung lũng 1,2TCT Cái                   26.400  
68 Diềm đầu hồi Colorbond K353 mm dày 0,45 mm M                   81.000  
69 Tấm trần Lysaght Ceidek Colorbond 0,33 mm APT M2                 245.000  
70 Tấm trần cách âm cách nhiệt Rockwool 60 kg/m3; kích thước 0.6 x 1.2 m (bao gồm cả phụ kiện) M2                 224.000  
71 Tấm trần Lysagh ceidek colorbon 0,41 mm APT M2                 310.000  
   SẢN PHẨM TRẦN VÀ VÁCH NGĂN THẠCH CAO      
  TRẦN NỐI VĨNH TƯỜNG      
1 Trần nổi Vĩnh Tường SmartLine 610 x 1210 mm, tấm thạch cao trang trí Vĩnh Tường (tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 09 mm phủ PVC), hệ khung Vĩnh Tường SMARTLINE M2                 164.104  
2 Trần nổi Vĩnh Tường TopLine tấm trần nhôm Skymetal, hệ khung Vĩnh Tường TOPLINE và tấm trần nhôm Skymetal M2                 300.118  
3 Trần nổi Vĩnh Tường TopLine 610 x 1210 mm, tấm thạch cao trang trí Vĩnh Tường (tấm thạch cao chống ẩm Gyproc 9 mm phủ PVC), hệ khung Vĩnh Tường TOPLINE M2                 172.926  
4 Trần nổi Vĩnh Tường TopLine  610 x 1210, tấm Duraflex trang trí Vĩnh Tường (tấm Duraflex dày  3.5 mm in hoa văn nổi), hệ khung Vĩnh Tường TOPLINE M2                 146.473  
5 Trần nổi Vĩnh Tường FineLine 610 x 1210, tấm thạch cao trang trí Vĩnh Tường (tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9 mm phủ PVC), hệ khung Vĩnh Tường FINELINE M2                 148.881  
  TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG      
1 Trần chìm Vĩnh Tường OMEGA: tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12.7 mm, hệ khung Vĩnh Tường OMEGA M2                 200.959  
2 Trần chìm phẳng Vĩnh Tường BASI: một lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.7 mm, hệ khung Vĩnh Tường BASI M2                 174.444  
3 Trần chìm phẳng Vĩnh Tường BASI: một lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9 mm, hệ khung Vĩnh Tường BASI M2                 147.456  
4 Trần chìm phẳng Vĩnh Tường ALPHA: một lớp tấm thạch cao Gyproc  9 mm chống ẩm, Hệ Khung Vĩnh Tường ALPHA M2                 135.827  
5 Trần chìm phẳng Vĩnh Tường ALPHA: một lớp tấm thạch cao Gyproc  9 mm chống ẩm, hệ khung Vĩnh Tường ALPHA M2                 154.873  
6 Trần chìm phẳng Vĩnh Tường TIKA: một lớp tấm thạch cao Gyproc 9 mm tiêu chuẩn, hệ khung Vĩnh Tường TIKA M2                 129.839  
  VÁCH NGĂN VĨNH TƯỜNG      
1 Vách ngăn chống cháy 60 phút - Vĩnh Tường V-WALL (tấm thạch cao Gyproc chống cháy 15.8 mm mỗi mặt một lớp), hệ khung Vĩnh Tường V-Wall 51/52 M2                 389.812  
2 Vách ngăn Vĩnh Tường V-WALL 75/76 (tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12.7 mm mỗi mặt một lớp), hệ khung Vĩnh Tường V-Wall 75/76 M2                 310.685  
  Sản phẩm ASIAWINDOW dùng PROFILE hãng SHIDE      
1 Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1,5) m M2              1.972.000  
2 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m. PKKK hãng Vita M2              2.338.000  
3 Cửa sổ hai cánh, mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm không khóa, bản lề ép cánh hãng GQ, kích thước (1,4 x 1,4) m M2              2.968.000  
4 Cửa sổ một cánh mở hất ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, một tay nắm không khóa, thanh hạn vị góc mở hãng GQ, kích thước (0,6 x 1,4) m M2              3.705.000  
5 Cửa đi thông phòng/ban công, hai cánh mở quay vào trong; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, panô tấm 10 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D - GQ, ổ khóa Vita; kích thước (1,4 x 2,2) m M2              3.953.000  
6 Cửa đi hai cánh mở trượt; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, PKKK: thanh chốt đa điểm có khóa, con lăn, hai tay nắm hãng GQ, kích thước (1,6 x 2,2) m M2              2.400.000  
  Sản phẩm VIETWINDOW dùng PROFILE VIỆT NAM      
7 Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1) m M2              1.636.000  
8 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m. PKKK hãng GQ M2              1.957.000  
9 Cửa sổ hai cánh mở quay - lật vào trong (một cánh mở quay và một cánh mở quay và lật), kính trắng Việt - Nhật 05 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, một tay nắm không khóa, chốt rời, hãng GQ, kích thước (1,4 x 1,4) m M2              2.785.000  
10 Cửa sổ một cánh mở hất ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, PKKK bản lề chữ A, tay nắm không khóa, thanh hạn vị góc mở hãng GQ, kích thước (0,6 x 1,4) m M2              3.366.000  
11 Cửa đi thông phòng/ban công, một cánh mở quay vào trong; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, Panô tấm 08 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, bản lề 2D, ổ khóa Vita, kích thước (0,9 x 2,2) m M2              3.374.000  
12 Cửa đi hai cánh mở trượt; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, PKKK: thanh chốt đa điểm có khóa, con lăn, hai tay nắm hãng GQ, ổ khóa Winkhaus, kích thước (1,6 x 2,2) m M2              2.021.000  
  Sản phẩm cửa nhựa WORLDWINDOW sử dụng thanh uPVC của tập đoàn SHIDE  
1 Vách kính cố định, kính trắng dày 05 mm M2 1.227.000  
2 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm M2 1.692.000  
3 Cửa sổ ba hoặc bốn cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm M2 1.604.000  
4 Cửa sổ một cánh mở hất hoặc mở quay, kính trắng dày 05 mm M2 1.852.000  
5 Cửa sổ hai cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm M2 1.803.000  
6 Cửa đi một cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm M2 1.959.000  
7 Cửa đi hai cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm M2 1.890.000  
8 Cửa đi bốn cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm M2 2.046.000  
9 Cửa đi hai cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm M2 1.671.000  
10 Cửa đi bốn cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm M2 1.624.000  
  Phụ kiện kèm theo hãng GQ      
11 Khóa bán nguyệt - cửa sổ hai cánh mở trượt Bộ 166.000  
12 Khóa bán nguyệt - cửa sổ ba hoặc bốn cánh mở trượt Bộ 332.000  
13 Khóa chốt đa điểm - cửa sổ hai cánh  mở trượt Bộ 377.000  
14 Khóa chốt đa điểm - cửa sổ ba hoặc bốn cánh  mở trượt Bộ 599.000  
15 Khóa chốt đa điểm - cửa sổ một cánh mở hất hoặc mở quay Bộ 696.000  
16 Khóa tay nắm mỏ cài - cửa sổ một cánh mở hất Bộ 599.000  
17 Khóa chốt đa điểm - cửa sổ hai cánh mở quay Bộ 951.000  
18 Khóa một điểm - cửa đi một cánh mở quay Bộ 1.166.000  
19 Khóa chốt đa điểm - cửa đi một cánh mở quay Bộ 1.859.000  
20 Khóa chốt đa điểm - cửa đi hai cánh mở quay Bộ 2.992.000  
21 Khóa chốt đa điểm - cửa đi bốn cánh mở quay Bộ 4.191.000  
22 Khóa chốt đa điểm - cửa đi hai cánh mở trượt Bộ 1.463.000  
23 Khóa chốt đa điểm - cửa đi bốn cánh mở trượt Bộ 1.941.000  
  Sản phẩm cửa, vách kính WORLDWINDOW sử dụng thanh uPVC sparlee đã bao gồm phụ kiện hãng GQ  
  Vách kính cố định      
1 Vách kính cố định, kính trắng an toàn dày 6.38 mm M2 2.150.000  
2 Vách kính cố định, kính trắng an toàn dày 8.38 mm M2 2.365.000  
3 Vách kính cố định, kính trắng cường lực dày 8 mm M2 2.394.000  
4 Vách kính cố định, kính trắng cường lực dày 10 mm M2 2.550.000  
  Cửa sổ mở quay, mở hất, mở trượt      
5 Sử dụng kính trắng an toàn dày 6.38 mm M2 3.419.000  
6 Sử dụng kính trắng an toàn dày 8.38 mm M2 3.491.000  
7 Sử dụng kính trắng cường lực dày 08 mm M2 3.505.000  
8 Sử dụng kính trắng cường lực dày 10 mm M2 3.635.000  
  Cửa đi mở quay, mở trượt      
9 Sử dụng kính trắng an toàn dày 6.38 mm M2 4.140.000  
10 Sử dụng kính trắng an toàn dày 8.38 mm M2 4.213.000  
11 Sử dụng kính trắng cường lực dày 08 mm M2 4.227.000  
12 Sử dụng kính trắng cường lực dày 10 mm M2 4.357.000  
  Cửa sổ, cửa đi AUSDOOR      
  Kính đơn (cửa nhựa uPVC cao cấp Austdoor-Eco Austprofile)      
1 Vách kính cố định (1 x 1.5) m M2              1.115.000  
2 Cửa sổ hai cánh mở trượt (1.6 x 1.6) m M2              1.411.000  
3 Cửa sổ hai cánh, mở trượt có ô thoáng (1.4 x 1.7) m M2              1.540.000  
4 Cửa sổ một cánh mở quay ra (0.8 x 1.6) m M2              1.640.000  
5 Cửa sổ một cánh mở quay ra có ô thoáng (0.8 x 1.8) m M2              1.690.000  
6 Cửa đi hai cánh kính mở trượt (1.6 x 2.2) m M2              1.560.000  
7 Cửa đi bốn cánh kính mở trượt hai cánh cố định (3.6 x 2.4) m M2              1.453.000  
8 Cửa đi một cánh mở quay dùng kính toàn bộ (0.9 x 2.2) m M2              1.899.000  
  Sản phẩm cửa nhựa uPVC cao cấp UK WINDOW (sử dụng thanh Doubles Profile màu trắng nhập khẩu chính hãng SHIDE, phụ kiện GQ)  
1 Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1) m M2              1.619.000  
2 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m. PKKK: Tay nắm CS cửa lùa, thanh khóa đa điểm, bánh xe lùa chống rung ray nhôm cửa lùa - PK đồng bộ hãng GQ M2              1.920.000  
3 Cửa sổ hai cánh mở quay, kính trắng Việt - Nhật 05 mm kích thước (1,4 x 1,4) m; PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chử A, chốt cánh phụ K15 trên dưới - PK đồng bộ hãng GQ M2              2.437.272  
4 Cửa sổ hai cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m. PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm bản lề chữ A, chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ M2              2.540.000  
5 Cửa sổ một cánh mở quay, kính trắng Việt - Nhật 05 mm kích thước (0,6 x 1,4) m; PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chử A, PK đồng bộ hãng GQ M2              3.041.818  
6 Cửa sổ một cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (0,6 x 1,4) m. PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm bản lề chữ A, chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ M2              3.214.545  
7 Cửa đi hai cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm kích thước (1,4 x 2,2) m; PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, chốt cánh phụ K15, bản lề 3D - PK đồng bộ hãng GQ M2              3.312.272  
8 Cửa đi một cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm kích thước (0,9 x 2,2) m; PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, bản lề 3D - PK đồng bộ hãng GQ M2              3.150.000  
9 Cửa đi hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,6 x 2,2) m. PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, chốt cánh phụ, bánh xe - PK đồng bộ hãng GQ M2              1.970.909  
  Sản phẩm cửa nhựa uPVC cao cấp UK WINDOW (sử dụng thanh Euro Profile, phụ kiện URO - QUEEN)  
1 Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1) m M2              1.538.136  
2 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m. PKKK. Tay nắm CS cửa lùa, thanh khóa đa điểm, bánh xe lùa chống rung ray nhôm cửa lùa - PK đồng bộ hãng GQ M2              1.824.000  
3 Cửa sổ hai cánh mở quay, kính trắng Việt - Nhật 05 mm kích thước (1,4 x 1,4) m; PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chử A, chốt cánh phụ K15 trên dưới - PK đồng bộ hãng GQ M2              2.315.409  
4 Cửa sổ hai cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m. PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm bản lề chữ A, chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ M2              2.413.000  
5 Cửa sổ một cánh mở quay, kính trắng Việt - Nhật 05 mm kích thước (0,6 x 1,4) m; PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chử A, PK đồng bộ hãng GQ M2              2.889.727  
6 Cửa sổ một cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (0,6 x 1,4) m. PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm bản lề chữ A, chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ M2              3.053.818  
7 Cửa đi hai cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm kích thước (1,4 x 2,2) m; PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, chốt cánh phụ K15, bản lề 3D - PK đồng bộ hãng GQ M2              3.147.090  
8 Cửa đi một cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm kích thước (0,9 x 2,2) m; PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, bản lề 3D - PK đồng bộ hãng GQ M2              2.992.500  
9 Cửa đi hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,6 x 2,2) m. PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, chốt cánh phụ, bánh xe - PK đồng bộ hãng GQ M2              1.872.363  
  Sản phẩm cửa nhựa lõi thép HAIHAWINDOW      
1 Cửa sổ hai cánh mở quay, ô thoáng cố định trên dưới, sử dụng thanh profile uPVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT: 2,8 x 3,93; 1,58 x 3,93; 2,51 x 3,93; 1,8 x 3,93; 2,8 x 3,78; 1,5 x 3,78; 2,51 x 3,78; 1,85 x 2,35 m M2              1.752.000  
2 Cửa sổ hai cánh mở quay, ô thoáng cố định trên dưới, sử dụng thanh profile uPVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT:5,22 x 3,93; 522 x 3,78 m M2              1.710.000  
3 Phụ kiện GQ: thanh khóa đa điểm, tay nắm, bản lề A - cửa sổ hai cánh mở quay, ô thoáng cố định trên dưới Bộ                 730.000  
4 Cửa sổ hai cánh mở quay, kết hợp vách kính hai bên, sử dụng thanh profile uPVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT: 2,8 x 2,35 m M2              1.780.000  
5 Phụ kiện GQ: thanh khóa đa điểm, tay nắm, bản lề A - cửa sổ hai cánh mở quay, kết hợp vách kính hai bên Bộ              1.550.000  
6 Cửa sổ một cánh mở hất, sử dụng thanh profile uPVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT: 1,2 x 1,2 m M2              1.742.000  
7 Phụ kiện GQ: thanh khóa đa điểm, tay nắm, bản lề A, thanh chống gió - Cửa sổ một cánh mở hất Bộ                 630.000  
8 Cửa sổ cánh mở hất, ô thoáng cố định, sử dụng thanh profile uPVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT: 1,54x 8,35 m M2              1.752.000  
9 Phụ kiện GQ: thanh khóa đa điểm, tay nắm, bản lề A - Cửa sổ cánh mở hất, ô thoáng cố định Bộ              1.705.000  
10 Cửa sổ hai cánh mở hất, ô thoáng cố định, sử dụng thanh profile uPVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT: 2,31 x 3,93; 2,31 x 3,78 M2              1.752.000  
11 Phụ kiện GQ: thanh khóa đa điểm, tay nắm, bản lề A - Cửa sổ hai cánh mở hất, ô thoáng cố định Bộ                 630.000  
12 Cửa sổ bốn cánh mở hất và cửa đi hai cánh mở quay, kết hợp vách kính sử dụng thanh profile uPVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT:1,5 x 33,2 m M2              1.700.000  
13 Phụ kiện GQ: thanh khóa đa điểm, tay nắm, bản lề 3D, chốt cánh phụ kemol, ổ khóa đúc - cửa sổ bốn cánh mở hất và cửa đi hai cánh mở quay, kết hợp vách kính Bộ              4.645.000  
14 Cửa đi hai cánh mở quay,ô thoáng cố định, sử dụng thanh profile uPVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT: 2,8 x 3,7 m M2              1.796.000  
15 Phụ kiện GQ: thanh khóa đa điểm, bộ tay nắm đôi, bản lề 3D, chốt cánh phụ kemol, ổ khóa đúc - cửa đi hai cánh mở quay,ô thoáng cố định Bộ              1.735.000  
16 Vách kính kết hợp cửa thủy lực kính: kính cường lực 12 mm màu trắng phôi Việt - Nhật, KT 1,3 x 3 m M2              1.680.000  
17 Phụ kiện VVP (Thái Lan): bản lề sàn tay nắm, kẹp kính dùng cho cửa VKS-1 (vách kính kết hợp cửa thủy lực kính, KT 1,3 x 3 m) Bộ              7.445.000  
18 Vách kính kết hợp cửa thủy lực kính: kính cường lực 12 mm màu trắng phôi Việt - Nhật, KT 3 x 3 m M2              1.680.000  
19 Phụ kiện VVP (Thái Lan): bản lề sàn tay nắm, kẹp kính dùng cho cửa VKS-1 (vách kính kết hợp cửa thủy lực kính, KT 3 x 3 m) Bộ              3.550.000  
20 Cửa đi KT 4900 x 3250 mm, bốn cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, gia cường thanh CP40, kính phản quang 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 2.595.545  
21 Cửa đi KT 3000 x 3250 mm, bốn cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 3.240.231  
22 Cửa đi KT 2800 x 2700 mm, hai cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, gia cường thanh CP25, kính phản quang 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 2.378.000  
23 Cửa đi KT 1.300 x 2.700 mm, hai cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 3.297.005  
24 Cửa đi KT 1.300 x 2.200 mm, hai cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 3.645.030  
25 Cửa đi KT 2300 x 2900 mm, hai cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 3.565.890  
26 Cửa đi KT 850 x 2100 mm, một cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính mờ dày 4.5 mm, phụ  kiện khóa một điểm (GU) M2 3.784.450  
27 Cửa đi KT 700 x 2100 mm, một cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính mờ dày 4.5 mm, phụ  kiện khóa một điểm (GU) M2 3.895.658  
28 Cửa đi KT 1300 x 2300 mm, hai cánh mở quay uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính mờ dày 4.5 mm, phụ  kiện khóa đa điểm (GU) M2 3.565.320  
29 Cửa sổ KT 600 x 600 mm, một cánh mở hất uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện khóa tay nắm mỏ cài (GU) M2 3.999.502  
30 Cửa sổ, một cánh mở hất uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện khóa tay nằm mỏ cài (GU) M2 3.298.867  
31 Cửa sổ KT 4500 x 3250 mm, một cánh mở hất uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 2.070.100  
32 Cửa sổ KT 4500 x 2700 mm, hai cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.510.694  
33 Vách kính cố định KT 1500 x 3250 mm, uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.450.354  
34 Vách kính cố định KT 1500 x 2700 mm, uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.445.486  
35 Cửa sổ KT 3640 x 4300 mm, một cánh mở hất uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.562.532  
36 Vách kính cố định KT 1400 x 3250 mm, uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.455.478  
37 Cửa sổ KT 1400 x 2700 mm, hai cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, 2 tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.585.000  
38 Cửa sổ KT 2340 x 4200 mm, một cánh mở hất uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.860.745  
39 Cửa sổ KT 3350 x 2350 mm, bốn cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.895.635  
40 Cửa sổ KT 3350 x 1800 mm, bốn cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 2.095.569  
41 Cửa sổ KT 4460 x 2350 mm, bốn cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kinh cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.680.727  
42 Vách kính cố định KT 3300 x 2700 mm, uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.432.500  
43 Cửa sổ KT 6130 x 2700 mm, một cánh mở hất uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, gia cường thanh chuyển góc CP90, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 2.335.000  
44 Vách kính cố định KT 1210 x 3400 mm, uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.543.680  
45 Vách kính cố định KT 3670 x 3400 mm, uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.455.088  
46 Cửa sổ KT 5700 x 3400 mm, hai cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm (chữ A) - GU M2 1.692.385  
47 Vách kính cố định KT 3240 x 2300 mm, uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.440.000  
48 Cửa sổ KT 5700 x 2300 mm, hai cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.615.870  
49 Cửa sổ KT 5600 x 2300 mm, hai cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.620.525  
50 Vách kính cố định KT 1600 x 1300 mm, uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.476.800  
51 Cửa sổ KT 4900 x 2300 mm, hai cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.635.689  
52 Cửa đi KT 2340 x 2800 mm, hai cánh mở trợt uPVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, gia cường thanh  CP25, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm, (GU) M2 2.795.858  
  Sản phẩm cửa nhựa cao cấp UPVC VIPWINDOW      
1 Vách kính kích thước (1000 x 1000) mm , kính trắng 05 mm, thanh nhựa Queen M2              1.491.600  
2 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng 05 mm, KT (1000 x 1400) mm, thanh nhựa Queen, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm: thanh chốt đa điểm, Tay nắm khóa…) M2              2.035.600  
3 Cửa sổ hai cánh mở quay, kính trắng 05 mm, KT (1000 x 1400) mm, thanh nhựa Queen, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm: thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt rời, khóa, bản lề chử A) M2              2.918.600  
4 Cửa sổ một cánh mở hất, kính trắng 05 mm, KT (600 x 1000) mm. thanh nhựa Queen profile, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm: bản lề chử A, tay nắm, chốt, khóa...) M2              3.326.300  
5 Cửa đi Panô một cánh mở quay, kính trắng 05 mm, KT (900 x 2000) mm. thanh nhựa Queen, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm: bản lề 3D, tay nắm, chốt, khóa...) M2              3.230.200  
6 Cửa đi Panô hai cánh mở quay, kính trắng 05 mm, KT (1200 x 2000) mm thanh nhựa Queen, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm: bản lề 3D, tay nắm, chốt, khóa...) M2              3.428.700  
7 Cửa đi Panô hai cánh mở trượt, kính trắng 05 mm, KT (1200 x 2000) mm thanh nhựa Queen, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm: bản lề 3D, tay nắm, chốt, khóa, con lăn...) M2              2.475.200  
  Sản phẩm VIET-WINDOW dùng PROFILE EUROQUEEN của Tập đoàn QUEEN VIET do Công ty CP Phố Việt cung cấp  
1 Vách kính, kính trắng Việt - Nhật  dày 05 mm M2              1.050.000  
2 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật  dày 05 mm M2              1.376.000  
3 Cửa sổ ba hoặc bốn cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật  dày 05 mm M2              1.370.000  
4 Cửa sổ một cánh mở hất hoặc quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2              1.687.000  
5 Cửa sổ hai cánh mở quay hoặc hất ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2              1.648.000  
6 Cửa đi một cánh mở quay  ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2              1.712.000  
7 Cửa đi hai cánh mở quay  ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2              1.683.000  
8 Cửa đi hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2              1.376.000  
  Sản phẩm VIET-WINDOW dùng PROFILE QUEEN của tập đoàn QUEEN VIET do Công ty CP Phố Việt cung cấp  
1 Vách kính, kính trắng Việt - Nhật  dày 05 mm M2              1.179.000  
2 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật  dày 05 mm M2              1.647.000  
3 Cửa sổ ba hoặc bốn cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật  dày 05 mm M2              1.552.000  
4 Cửa sổ một cánh mở hất hoặc quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2              1.817.000  
5 Cửa sổ hai cánh mở quay hoặc hất ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2              1.775.000  
6 Cửa đi một cánh mở quay  ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2              1.954.000  
7 Cửa đi hai cánh mở quay  ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2              1.864.000  
8 Cửa đi hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2              1.624.000  
  Phụ kiện kèm theo của tập đoàn QUEENVIET      
9 Khóa bán nguyệt dùng cho cửa sổ mở trượt Bộ                   98.000  
10 Khóa chốt dùng cho cửa đi mở trượt Bộ                 897.000  
11 Khóa chốt dùng cho cửa đi một cánh Bộ                 915.000  
12 Khóa chốt dùng cho cửa đi hai cánh Bộ              1.118.000  
13 Khóa chốt đa điểm dùng cho cửa đi hai cánh Bộ              1.795.000  
  Sản phẩm cửa, vách kính Thảo An WINDOW sử dụng thanh uPVC sparlee đã bao gồm phụ kiện hãng GQ  
  Vách kính cố định      
1 Vách kính cố định, kính trắng an toàn dày 6.38 mm M2 2.140.000  
2 Vách kính cố định, kính trắng an toàn dày 8.38 mm M2 2.360.000  
3 Vách kính cố định, kính trắng cường lực dày 08 mm M2 2.390.000  
4 Vách kính cố định, kính trắng cường lực dày 10 mm M2 2.540.000  
  Cửa sổ mở quay, mở hất, mở trượt      
5 Sử dụng kính trắng an toàn dày 6.38 mm M2 3.410.000  
6 Sử dụng kính trắng an toàn dày 8.38 mm M2 3.485.000  
7 Sử dụng kính trắng cường lực dày 08 mm M2 3.500.000  
8 Sử dụng kính trắng cường lực dày 10 mm M2 3.630.000  
  Cửa đi mở quay, mở trượt      
9 Sử dụng kính trắng an toàn dày 6.38 mm M2 4.130.000  
10 Sử dụng kính trắng an toàn dày 8.38 mm M2 4.205.000  
11 Sử dụng kính trắng cường lực dày 08 mm M2 4.220.000  
12 Sử dụng kính trắng cường lực dày 10 mm M2 4.350.000  
  Sản phẩm cửa nhựa uPVC cao cấp Thảo An WINDOW (sử dụng thanh Doubles Profile màu trắng nhập khẩu chính hãng SHIDE, phụ kiện GQ)  
1 Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1) m M2              1.610.000  
2 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m. PKKK: Tay nắm CS cửa lùa, thanh khóa đa điểm, bánh xe lùa chống rung ray nhôm cửa lùa - PK đồng bộ hãng GQ M2              1.910.000  
3 Cửa sổ hai cánh mở quay, kính trắng Việt - Nhật 05 mm kích thước (1,4 x 1,4) m; PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chử A, chốt cánh phụ K15 trên dưới - PK đồng bộ hãng GQ M2              2.430.272  
4 Cửa sổ hai cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m. PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm bản lề chữ A, chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ M2              2.530.000  
5 Cửa sổ một cánh mở quay, kính trắng Việt - Nhật 05 mm kích thước (0,6 x 1,4) m; PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chử A -PK đồng bộ hãng GQ M2              3.035.818  
6 Cửa sổ một cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (0,6 x 1,4) m. PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm bản lề chữ A, chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ. M2              3.210.545  
7 Cửa đi hai cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm kích thước (1,4 x 2,2) m; PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, chốt cánh phụ K15, bản lề 3D -PK đồng bộ hãng GQ M2              3.305.272  
8 Cửa đi một cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm kích thước (0,9 x 2,2) m; PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, bản lề 3D - PK đồng bộ hãng GQ M2              3.140.000  
9 Cửa đi hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,6 x 2,2) m. PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, chốt cánh phụ, bánh xe - PK đồng bộ hãng GQ M2              1.960.909  
  VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC      
  Ống nước uPVC Đệ Nhất      
1 j16 (21 mm x 1,7 mm x 4 m) - ½” (ASTM 2241 ẻ BS 3505) M                     6.200  
2 j20 (27 mm x 1,9 mm x 4 m) - ¾” (ASTM 2241 ẻ BS 3505) M                     8.800  
3 j25 (34 mm x 2.1 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) M                   12.900  
4 j32 (42 mm x 2,1 mm x 4 m) - 11/4” (ASTM 2241 ẻ BS 3505) M                   16.400  
5 j40 (49 mm x 3,5 mm x 4 m) - 11/2” (ASTM 2241 ẻ BS 3505) M                   29.500  
6 j50 (60 mm x 2.5 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ẻ BS 3505) M                   26.800  
7 j65 (76 mm x 3.0 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) M                   41.000  
8 j80 (90 mm x 3.0 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ẻ BS 3505) M                   48.800  
10 j100 (114 mm x 3.5 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) M                   70.600  
11 j125 (140 mm x 3.5 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) M                   92.000  
12 j150 (168 mm x 4.5 mm x 4 m) - 6" (ISO 4422 ẻ TCVN 6151) M                 135.800  
  Phụ kiện uPVC Đệ Nhất      
13 Co 45o φ160 Cái                 155.000  
14 Y φ160 Cái                 583.000  
15 Tê φ160 Cái                 454.000  
16 Nối φ160 Cái                 135.000  
17 Co 90o φ90 Cái                   17.600  
18 Co 90o φ110 Cái                   36.500  
19 Co 45o φ140 Cái                   62.700  
20 Tê φ34 Cái                     2.800  
21 Tê φ60 Cái                     9.200  
22 Tê φ110 Cái                   48.300  
23 Y giảm φ140 - 110 Cái                 121.500  
24 Y kiểm tra φ110 Cái                 236.000  
25 Y kiểm tra φ90 Cái                 155.000  
26 Keo dán 500 Hộp                   43.000  
  Ống nước u.PVC Thiếu niên Tiền Phong      
26 φ21 (1,6 mm x 16 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 M                     8.600  
27 φ27 (2 mm x 16 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 M                   10.900  
28 φ34 (2 mm x 12.5 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 M                   15.000  
29 φ42 (2 mm x 10 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 M                   19.800  
30 φ48 (2,3 mm x 10 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 M                   23.200  
31 φ60 (2,3 mm x 8 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 M                   33.200  
32 φ75 (2 mm x 8 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 M                   47.300  
33 φ90 (2,7 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 M                   51.900  
34 φ110 (3,2 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 M                   76.000  
35 φ200 (5,9 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 M                 247.100  
36 φ250 (7,3 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 M                 397.600  
  ỐNG HDPE - PE 80 THIẾU NIÊN TIỀN PHONG       
38 D20 dày 1,9 mm - PN 12.5 M                     7.545  
39 D25 dày 1,9 mm - PN 10 M                     9.818  
40 D32 dày 2,0 mm - PN 8 M                   13.455  
41 D32 dày 2,4 mm - PN 10 M                   15.727  
42 D40 dày 2,4 mm - PN 8 M                   20.091  
43 D40 dày 3,0 mm - PN 10 M                   24.273  
44 D50 dày 3,0 mm - PN 8 M                   31.273  
45 D50 dày 3,7 mm - PN 10 M                   37.364  
46 D50 dày 4,6 mm - PN 12,5 M                   45.182  
47 D50 dày 5,6 mm - PN 16 M                   53.545  
48 D63 dày 3,8 mm - PN 8 M                   49.727  
49 D63 dày 4,7 mm - PN 10 M                   59.636  
50 D63 dày 5,8 mm - PN 12,5 M                   71.818  
51 D75 dày 4,5 mm - PN 8 M                   70.364  
52 D75 dày 5,6 mm - PN 10 M                   85.273  
53 D90 dày 6,7 mm - PN 10 M 120.818  
54 D110 dày 6,6 mm - PN 8 M 148.182  
55 D110 dày 8,1 mm - PN 10 M 182.545  
56 D160 dày 11,8 mm - PN 10 M 380.909  
57 D160 dày 14,6 mm - PN 12,5 M 456.364  
58 D225 dày 16,6 mm - PN 10 M 740.455  
59 D225 dày 20,5 mm - PN 12,5 M 893.182  
  ỐNG HDPE - PE 100 THIẾU NIÊN TIỀN PHONG       
60 D20 dày 2,0 mm - PN 16 M 7.727  
61 D25 dày 2,0 mm - PN 12,5 M 9.818  
62 D32 dày 2,4 mm - PN 12,5 M 16.091  
63 D40 dày 3,0 mm - PN 12,5 M 24.273  
64 D50 dày 3,7 mm - PN 12,5 M 37.091  
65 D110 dày 8,1 mm - PN 12,5 M 180.545  
66 D160 dày 11,8 mm - PN 12,5 M 376.273  
67 D225 dày 16,6 mm - PN 12,5 M 743.091  
  Phụ tùng ép phun HDPE      
  Đấu nối thẳng (Măng song)      
68 φ20 Cái 16.636  
69 φ32 Cái 32.455  
70 φ63 Cái 82.636  
71 φ90 Cái 235.364  
  Nối góc 90 độ (Cút)      
72 φ20 Cái 20.636  
73 φ32 Cái 32.455  
74 φ50 Cái 66.818  
75 φ63 Cái 112.091  
76 φ90 Cái 268.909  
   Ba chạc 90 độ (Tê)      
77 φ20 Cái 21.000  
78 φ32 Cái 34.909  
79 φ63 Cái 131.000  
80 φ90 Cái 395.364  
   Ba chạc 90 độ PE CB phun      
81 D63-50 Cái 115.909  
82 D75-63 Cái 211.536  
  Khâu nối ren ngoài PE      
83 D50-2" Cái 51.636  
84 D63-2" Cái 60.182  
  Đai khởi thủy      
85 φ32 x (1/2", 3/4") Cái 20.636  
86 φ63 x (1/2", 3/4", 1") Cái 52.636  
87 φ90 x 2" Cái 82.909  
88 φ110 x 2" Cái 120.273  
  Đầu nối chuyển bậc (Côn thu)      
89 D32-25 Cái 35.000  
90 D40-20 Cái 36.000  
91 D50-25 Cái 44.000  
92 D63-20 Cái 59.909  
93 D63-50 Cái 79.364  
94 D90-63 Cái 174.909  
  Ba chạc chuyển bậc (Tê thu)      
95 D25-20 Cái 38.364  
96 D40-20 Cái 62.364  
97 D50-25 Cái 75.909  
98 D63-25 Cái 107.909  
99 D63- 40 Cái 114.545  
  Nút bịt PE fun (Bịt đầu)      
100 φ20 Cái 8.455  
101 φ32 Cái 16.636  
102 φ50 Cái 41.818  
103 φ63 Cái 62.636  
104 φ90 Cái 153.364  
  Ống uPVC (Công ty CP Nhựa Đồng Nai) sản xuất theo các tiêu chuẩn: TCDN-01÷05:2002; TCVN 6151: 1996; BS 3505:1986; AS/NZS 1477:1996 và ASTM D2241:93  
105 (21 x 1,6 mm 15 bar) M 6.100  
106 (21 x 1,6 mm 20 bar) M 8.900  
107 (27 x 1,4 mm 9 bar) M 6.700  
108 (27 x 1,8 mm 12 bar) M 8.700  
109 (34 x 1,6 mm 9 bar) M 9.700  
110 (34 x 2,0 mm 12 bar) M 12.200  
111 (42 x 2,5 mm 12 bar) M 18.500  
112 (49 x 2,4 mm 9 bar) M 21.200  
113 (60 x 2,8 mm 9 bar) M 30.900  
114 (75 x 4,5 mm 12.5 bar) M 73.400  
115 (90 x 3,5 mm 8 bar) M 67.600  
116 (110 x 5,3 mm 10 bar) M 126.700  
117 (140 x 6,7 mm 10 bar) M 198.000  
118 (168 x 7,3 mm 9 bar) M 224.300  
119 (200 x 7,7 mm 8 bar) M 313.600  
120 (220 x 8,7 mm 9 bar) M 348.400  
  Ống HDPE -PE 100 (Công ty CP Nhựa Đồng Nai) sản xuất theo các tiêu chuẩn: TCDN 06: 2003; DIN 8047 và ISO 4427  
121 D20, dày 1,8 - 12,5 bar M 7.100  
122 D25, dày 2,3 - 16 bar M 11.700  
123 D32, dày 2,0 - 10 bar M 13.140  
124 D40, dày 2,0 - 8 bar M 16.590  
125 D50, dày 3,0 - 10 bar M 30.730  
126 D63, dày 3,8 - 10 bar M 49.000  
127 D75, dày 4,5 - 10 bar M 70.060  
128 D90, dày 5,4 - 10 bar M 99.100  
129 D110, dày 6,6 - 10 bar M 150.640  
130 D125, dày 7,4 - 10 bar M 190.150  
131 D140, dày 6,7 - 8 bar M 193.100  
132 D160, dày 7,7 - 8 bar M 254.330  
133 D180, dày 10,7 - 10 bar M 392.730  
134 D200, dày 11,9 - 10 bar M 490.700  
135 D315, dày 15,0 - 8 bar M 976.500  
136 D400, dày 19,1 - 8 bar M 1.574.900  
137 D500, dày 23,9 - 8 bar M 2.452.000  
138 D630, dày 30,0 - 8 bar M 4.166.900  
  Ống gang cầu hiệu XinXing tiêu chuẩn ISO 2531-K9      
139 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN80; L = 6 m M                 576.000  
140 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN100; L = 6 m M                 638.000  
141 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN150; L = 6 m M                 810.000  
142 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN250; L = 6 m M              1.648.000  
143 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN350; L = 6 m M              2.514.000  
144 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN400; L = 6 m M              2.994.000  
  Ống gang cầu Pam TQ tiêu chuẩn ISO 2531-K9      
145 Ống gang DN80 M                 576.000  
146 Ống gang DN100 M                 610.000  
147 Ống gang DN150 M                 701.000  
148 Ống gang DN200 M                 939.000  
149 Ống gang DN250 M              1.480.000  
159 Ống gang DN300 M              1.898.000  
151 Ống gang DN350 M              2.202.000  
152 Ống gang DN400 M              2.820.000  
  Phụ kiện mạ kẻm ren Trung Quốc - ký hiệu DZ      
153 Măng song D15 1/2" Cái 5.400  
154 Măng song D25 1" Cái 12.500  
155 Măng song D40 1.1/2" Cái 23.400  
156 Măng song D80 3" Cái 85.400  
157 Măng song D100 4" Cái 138.500  
158 Cút + cút thu D15 1/2" Cái 5.500  
159 Cút + cút thu D25 1" Cái 16.200  
160 Cút + cút thu D40 1.1/2" Cái 31.400  
161 Cút + cút thu D80 3" Cái 141.200  
162 Cút + cút thu D100 4" Cái 252.000  
163 Tê + tê thu D15 1/2" Cái 8.000  
164 Tê + tê thu D25 1" Cái 22.100  
165 Tê + tê thu D40 1.1/2" Cái 38.900  
166 Tê + tê thu D80 3" Cái 152.800  
167 Tê + tê thu D100 4" Cái 271.900  
168 Rắc co D15 1/2" Cái 19.200  
169 Rắc co D25 1" Cái 38.600  
170 Rắc co D40 1.1/2" Cái 73.200  
171 Rắc co D80 3" Cái 248.500  
172 Côn thu 20 3/4" Cái 7.300  
173 Côn thu 40 1.1/2" Cái 22.900  
174 Côn thu 80 3" Cái 87.000  
  Khớp nối mềm liên doanh sản xuất tại Việt Nam      
175 Khớp nối mềm hai đầu bát DN80 EE VN Bộ 535.000  
176 Khớp nối mềm hai đầu bát DN100 EE VN Bộ 648.000  
177 Khớp nối mềm hai đầu bát DN150 EE VN Bộ 1.061.000  
178 Khớp nối mềm hai đầu bát DN200 EE VN Bộ 1.404.000  
179 Khớp nối mềm hai đầu bát DN250 EE VN Bộ 1.638.000  
180 Khớp nối mềm hai đầu bát DN400 EE VN Bộ 3.276.000  
181 Khớp nối mềm bích bát DN80 BE VN Bộ 648.000  
182 Khớp nối mềm bích bát DN100 BE VN Bộ 842.000  
183 Khớp nối mềm bích bát DN150 BE VN Bộ 1.248.000  
184 Khớp nối mềm bích bát DN200 BE VN Bộ 1.716.000  
185 Khớp nối mềm bích bát DN300 BE VN Bộ 2.652.000  
186 Khớp nối mềm bích bát DN400 BE VN Bộ 4.212.000  
  Van ren đồng ANA sản xuất tại Thái Lan GV 105      
187 Van cửa new ANA DN15 Cái 100.800  
188 Van cửa new ANA DN32 Cái 348.000  
189 Van cửa new ANA DN50 Cái 624.000  
  Van ren đồng ANA sản xuất tại Thái Lan      
190 Van một chiều ANA CHV111 DN15 Cái 85.200  
191 Van một chiều ANA CHV111 DN25 Cái 154.800  
192 Van một chiều ANA CHV111 DN32 Cái 301.800  
193 Van một chiều ANA CHV111 DN40 Cái 362.400  
194 Van một chiều ANA CHV111 DN50 Cái 573.600  
195 Van cửa ANA GV104 DN 15 Cái 97.000  
196 Van cửa ANA GV104 DN 20 Cái 146.000  
197 Van cửa ANA GV104 DN 25 Cái 209.000  
198 Van cửa ANA GV104 DN 40 Cái 492.000  
199 Van cửa ANA GV104 DN 50 Cái 624.000  
  Các loại van áp lực 10 kg/cm2      
200 Van cửa đồng MBV DN15 Cái 36.200  
201 Van cửa đồng MBV DN32 Cái 120.000  
201 Van cửa đồng MBV DN50 Cái 240.000  
203 Van một chiều đồng lá lật MH DN15 Cái 22.000  
204 Van một chiều đồng lá lật MH DN32 Cái 93.500  
205 Van một chiều đồng lá lật MH DN50 Cái 190.000  
  Van Samjin - SJV (Hàn Quốc) TC BSEN 5163      
206 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN80 Cái 3.113.000  
207 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN100 Cái 3.449.000  
208 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN150 Cái 6.146.000  
  Van cổng OKM Nhật sản xuất tại MaLaySia TC BSS163:204 (TYPE B)      
209 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN50 Cái 3.984.000  
210 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN80 Cái 4.080.000  
211 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN100 Cái 5.154.000  
212 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN150 Cái 8.870.000  
213 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN200 Cái 13.020.000  
214 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN300 Cái 29.520.000  
215 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN400 Cái 78.960.000  
216 Van cổng hai mặt bích ti chìm có tay DN50 Cái 4.200.000  
217 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN100 Cái 5.454.000  
218 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN200 Cái 13.440.000  
219 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN300 Cái 30.188.000  
  Van 1 chiều và van bướm OKM sản xuất tại MaLaySia      
220 Van một chiều MB lá lật TC BSEN 12334:2001 DN80 Cái 3.840.000  
221 Van một chiều MB lá lật TC BSEN 12334:2001 DN100 Cái 5.040.000  
222 Van một chiều MB lá lật TC BSEN 12334:2001 DN150 Cái 9.192.000  
223 Van một chiều MB lá lật TC BSEN 12334:2001 DN200 Cái 15.924.000  
224 Van một chiều MB lá lật TC BSEN 12334:2001 DN300 Cái 37.308.000  
  Van xả khí OKM sản xuất tại Malaysia      
225 Van xả khí DN25   3.996.000  
226 Van xả khí DN50   5.784.000  
  Các loại phụ kiện van và van khác      
227 Van cổng gang BB D100 Cái 1.538.000  
228 Nắp van gang Cái 180.000  
229 Mối nối mềm gang D200 Cái 1.646.000  
230 Mối nối mềm gang D100 Cái 1.010.000  
231 Tê gang EEB D200/100 Cái 2.689.000  
232 Tê gang EEB D100/100 Cái 1.345.000  
233 Cút gang EE D100 x 90o Cái 974.000  
234 Cút gang EE D100 x 45o Cái 827.000  
235 Cút gang EE D100 x 11,25o Cái 743.000  
236 Bu gang BU D100 L = 250 Cái 842.000  
237 Ống ngắn gang UU D200 L = 250 Cái 215.700  
238 Ống ngắn gang UU D100 L = 250 Cái 151.000  
239 Trụ cứu hoả D100 Cái 9.000.000  
240 Đai khởi thủy gang D200/50 Cái 858.000  
241 Đai khởi thủy gang D100/40 Cái 343.000  
242 Đai khởi thủy gang D100/25 Cái 343.000  
243 Bích đặc gang D100 Cái 189.000  
244 Van xã khí gang D25 Cái 204.000  
  Đồng hồ đo lưu lượng nước      
245 Đồng hồ cấp C Multimag DN15 (Indonesia) Cái 510.000  
246 Đồng hồ cấp B Multimag TMII DN15 (Indonesia) Cái 445.000  
247 Đồng hồ cấp B Multimag DN20 (Brazin) Cái 1.110.000  
248 Đồng hồ cấp B Multimag DN25 (Brazin) Cái 2.585.000  
249 Đồng hồ cấp B Multimag DN32 (Brazin) Cái 2.770.000  
250 Đồng hồ cấp B Multimag DN40 (Brazin) Cái 4.635.000  
251 Đồng hồ cấp B Multimag DN50 (Brazin) Cái 6.105.000  
252 Đồng hồ kết hợp DN50 x 20 (France) Cái 57.490.000  
253 Đồng hồ kết hợp DN100 x 25 (France) Cái 69.040.000  
  Ống thép tráng kẽm Vinapipe TC BS 1387/85      
254 DN 15 x 1,9 M                   31.000  
255 DN 20 x 2,1 M                   41.000  
256 DN 25 x 2,3 M                   58.000  
257 DN 32 x 2,3 M                   73.000  
258 DN 40 x 2,5 M                   91.000  
259 DN 50 x 2,6 M                 118.000  
260 DN 60 x 2,5 M                 130.000  
261 DN 65 x 2,9 M                 167.000  
262 DN 80 x 2,9 M                 196.000  
263 DN 100 x 3,2 M                 280.000  
  Ống thép đen Việt Đức TC ASTM A53 A      
364 D150 (168,3 x 4,78) M                 475.000  
265 D200 (219,1 x 4,78) M                 622.000  
  Ống thép đen SUNSCO của Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam Theo TC ASTM A53 m-B  
266 D300 (323,8 x 635) M              1.550.000  
267 D400 (406,4 x 7,14) M              2.205.000  
  Ống thép mạ ASTM A53 A; ASTM A53 m-B      
268 D150 (168,3 x 4,78) M                 610.000  
269 D200 (219,1 x 5,16) M                 862.000  
270 D300 (323,8 x 635) M              1.983.000  
  Ống nước và phụ kiện SUNMAX-PPR      
  Ống lạnh kháng khuẩn PN10      
1 Ф20 x 2,3 M                   23.900  
2 Ф25 x 2,8 M                   42.800  
3 Ф32 x 2,9 M                   57.700  
4 Ф40 x 3,7 M                   75.900  
5 Ф50 x 4,6 M                 111.800  
  Ống nóng kháng khuẩn PN20      
6 Ф20 x 3,4 M                   30.200  
7 Ф25 x 4,2 M                   49.500  
8 Ф32 x 5,4 M                   85.000  
9 Ф40 x 6,7 M                 128.000  
10 Ф50 x 8,3 M                 187.000  
  Phụ kiện Sunmax-PPR      
11 Măng sông 20 Cái                     3.500  
12 Măng sông 32 Cái                     8.500  
13 Măng sông 50 Cái                   23.000  
14 Măng sông 75 Cái                   77.700  
15 Măng sông 90 Cái                 136.400  
16 T đều 20 Cái                     6.800  
17 T đều 32 Cái                   17.900  
18 T đều 50 Cái                   56.500  
19 T đều 75 Cái                 165.000  
20 T đều 90 Cái                 265.000  
21 Cút 20 Cái                     6.000  
22 Cút 32 Cái                   14.000  
23 Cút 50 Cái                   39.500  
24 Cút 75 Cái                 158.000  
25 Cút 90 Cái                 250.000  
26 Chếch 20 Cái                     5.300  
27 Chếch 32 Cái                   12.000  
28 Chếch 50 Cái                   47.500  
29 Chếch 75 Cái                 155.000  
30 Chếch 90 Cái                 188.000  
31 Côn thu 25/20 Cái                     5.200  
32 Côn thu 32/20-25 Cái                     8.900  
33 Côn thu 40/20-25-32 Cái                   11.500  
34 Côn thu 50/20-25-32- 40 Cái                   19.200  
35 Côn thu 63/25-32- 40-50 Cái                   39.900  
36 T thu 25/20 Cái                   10.500  
37 T thu 32/20-25 Cái                   18.500  
38 T thu 40/20-25-32 Cái                   42.500  
39 T thu 50/20-25-32- 40 Cái                   72.000  
40 T thu 63/25-32- 40-50 Cái                 130.000  
41 Cút thu 25/20 Cái                   13.500  
42 Cút thu 32/20-25 Cái                   26.900  
43 Cút thu 40/20-25-32 Cái                   32.000  
44 Van cửa tay tròn Ф50 Cái                 475.000  
45 Van cửa tay tròn Ф40 Cái                 270.000  
46 Van cửa tay tròn Ф32 Cái                 270.000  
47 Van cửa tay tròn Ф25 Cái                 155.000  
48 Van cửa tay tròn Ф20 Cái                 117.000  
49 Rắc co PPR Ф50 Cái                 147.000  
50 Rắc co PPR Ф40 Cái                   93.000  
51 Rắc co PPR Ф32 Cái                   66.000  
52 Rắc co PPR Ф25 Cái                   42.000  
  Ống nước thương hiệu SP (nhà phân phối chính Công ty TNHH MTV Việt Khải Hưng)  
1 Ống PPR cấp nước lạnh Φ20, PN10 (1cây/4 m) Mét                   17.200  
2 Ống PPR cấp nước lạnh Φ25, PN10 (1cây/4 m) Mét                   30.400  
3 Ống PPR cấp nước lạnh Φ32, PN10 (1cây/4 m) Mét                   40.100  
4 Ống PPR cấp nước lạnh Φ40, PN10 (1cây/4 m) Mét                   53.800  
5 Ống PPR cấp nước lạnh Φ50, PN10 (1cây/4 m) Mét                   78.300  
6 Ống PPR cấp nước lạnh Φ63, PN10 (1cây/4 m) Mét                 123.600  
7 Ống PPR cấp nước lạnh Ф20, PN 16 (1cây/4 m) Mét                   18.909  
8 Ống PPR cấp nước lạnh Ф25, PN 16 (1cây/4 m) Mét                   36.818  
9 Ống PPR cấp nước lạnh Ф32, PN 16 (1cây/4 m) Mét                   50.454  
10 Ống PPR cấp nước lạnh Ф40, PN 16 (1cây/4 m) Mét                   83.181  
11 Ống PPR cấp nước lạnh Ф50, PN 16 (1cây/4 m) Mét                 130.000  
12 Ống PPR cấp nước lạnh Ф63, PN 16 (1cây/4 m) Mét                 200.909  
13 Ống PPR cấp nước nóng Ф20, PN 20 (1cây/4 m) Mét                   20.100  
14 Ống PPR cấp nước nóng Ф25, PN 20 (1cây/4 m) Mét                   37.000  
15 Ống PPR cấp nước nóng Ф32, PN 20 (1cây/4 m) Mét                   54.700  
16 Ống PPR cấp nước nóng Ф40, PN 20 (1cây/4 m) Mét                 101.800  
17 Ống PPR cấp nước nóng Ф50, PN 20 (1cây/4 m) Mét                 131.800  
18 Ống PPR cấp nước nóng Ф63, PN 20 (1cây/4 m) Mét                 207.200  
19 Ống nước HDPE Ф25, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                     9.600  
20 Ống nước HDPE Ф32, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                   13.400  
21 Ống nước HDPE Ф40, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                   20.100  
22 Ống nước HDPE Ф50, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                   31.300  
23 Ống nước HDPE Ф63, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                   49.800  
24 Ống nước HDPE Ф75, PE8,PN10 (1 cây/6 m) Mét                   70.400  
25 Ống nước HDPE Ф90, PE8, PN10 (1 cây/6 m) Mét                 101.800  
26 Ống nước HDPE Ф110, PE8,PN10 (1 cây/6 m) Mét                 148.100  
27 Ống u.PVC - C1 Φ21- PN 12.5 (1 cây/4 m) Mét                     6.500  
28 Ống u.PVC - C1 Φ27- PN 12.5 (1 cây/4 m) Mét                     8.900  
29 Ống u.PVC - C1 Φ34- PN 10 (1 cây/4 m) Mét                   11.400  
30 Ống u.PVC - C1 Φ42- PN 8 (1 cây/4 m) Mét                   15.400  
31 Ống u.PVC - C1 Φ48- PN 8 (1 cây/4 m) Mét                   18.600  
32 Ống u.PVC - C1 Φ60- PN 6 (1 cây/4 m) Mét                   23.600  
33 Ống u.PVC - C1 Φ75- PN 6 (1 cây/4 m) Mét                   33.500  
34 Ống u.PVC - C1 Φ90- PN 5 (1 cây/4 m) Mét                   41.700  
35 Ống u.PVC - C1 Φ110- PN 5 (1 cây/4 m) Mét                   60.900  
36 Ống u.PVC - C1 Φ125- PN 5 (1 cây/4 m) Mét                   75.400  
37 Ống uPVC - C2 Ф34 - PN 12,5 (1 cây/4 m) Mét                   14.000  
38 Ống uPVC - C2 Ф42 - PN10 (1 cây/4 m) Mét                   17.700  
39 Ống uPVC - C2 Ф48 - PN10 (1 cây/4 m) Mét                   21.300  
40 Ống uPVC - C2 Ф60 - PN8 (1 cây/4 m) Mét                   30.400  
41 Ống uPVC - C2 Ф75 - PN8 (1 cây/4 m) Mét                   43.100  
42 Ống uPVC - C2 Ф90 - PN6 (1 cây/4 m) Mét                   48.600  
43 Ống uPVC - C2 Ф110 - PN6 (1 cây/4 m) Mét                   71.100  
44 Ống uPVC - C2 Ф125 - PN6 (1 cây/4 m) Mét                   89.000  
45 Ống uPVC - C2 Ф 40 - PN6 (1 cây/4 m) Mét                 114.300  
  THIẾT BỊ ĐIỆN      
  Sản phẩm Đèn LED của Công ty TNHH B.J Việt Nam      
  Đèn chiếu sáng đường phố (Uriled Dobesem Korea)      
1 Đèn AC DOB Street light 30 W Bộ              4.926.364  
2 Đèn AC DOB Street light 60 W Bộ              6.072.727  
3 Đèn AC DOB Street light 90 W Bộ              7.727.273  
4 Đèn AC DOB Street light 120 W Bộ              8.727.273  
5 Đèn AC DOB Street light 150 W Bộ            10.363.636  
6 Đèn AC DOB Street light 180 W Bộ            11.070.909  
  Thiết bị điện thương hiệu SINO, VANLOCK      
1 Aptomat MCCB ba pha 15, 20, 30,40,50, 60 A- Icu 18 kA Cái                 411.000  
2 Aptomat MCCB ba pha 75, 100 A- Icu 22 KA Cái                 551.000  
3 Aptomat MCCB ba pha 100, 125, 150, 175 A - Icu 30 kA Cái              1.060.000  
4 Aptomat MCCB ba pha 200, 225 A - Icu 42 KA Cái              1.139.000  
5 Aptomat MCCB ba pha 250, 300, 350, 400 A - Icu 42 KA Cái              3.134.000  
6 Aptomat MCCB ba pha 500, 600, 700, 800 A - Icu 45 KA Cái              5.605.000  
7 Aptomat MCB một pha 1P loại 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái                   50.900  
8 Aptomat MCB một pha 1P loại 50, 63 A - 4,5 KA Cái                   80.400  
9 Aptomat MCB một pha 2P loại  6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái                 102.700  
10 Aptomat MCB một pha 2P loại 50, 63 A - 4,5 KA Cái                 156.300  
11 Aptomat MCB ba pha ba pha loại  6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái                 180.000  
12 Aptomat MCB ba pha ba pha loại  50, 63 A - 4,5 KA Cái                 219.000  
13 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 400 x 300 x 160 mm                   360.000  
14 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 600 x 400 x 200 mm Cái                 574.000  
15 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 800 x 600 x 300 mm                1.633.000  
16 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 1200 x 800 x 300 mm                2.210.000  
17 Tủ điện âm tường chứa 2 - 4 Module Cái                   85.450  
18 Tủ điện âm tường chứa 5 - 8 Module Cái                 130.000  
19 Ống cứng luồn dây điện Ф16 (1cây/2,92 m) Cây                   15.600  
20 Ống cứng luồn dây điện Ф20 (1cây/2,92 m) Cây                   22.000  
21 Ống cứng luồn dây điện Ф25 (1cây/2,92 m) Cây                   30.000  
22 Ống cứng luồn dây điện Ф32 (1cây/2,92 m) Cây                   56.000  
23 Ống cứng luồn dây điện Ф50 (1cây/2,92 m) Cây                 109.000  
24 Ống ruột gà cứng, màu trắng, chống cháy Φ16 (1 cuộn/50 m) Mét                     2.500  
25 Ống ruột gà cứng, màu trắng, chống cháy Φ20 (1 cuộn/50 m) Mét                     3.070  
26 Ống ruột gà cứng, màu trắng, chống cháy Φ32 (1 cuộn/50 m) Mét                   12.580  
27 Mặt 1, 2, 3 công tắc Cái                   10.150  
28 Mặt atomat Cái                   10.150  
29 Ổ cắm đôi 3 chấu Cái                   51.800  
30 Ổ cắm đơn 2 chấu Cái                   26.800  
31 Hạt công tắc 2 chiều Cái                   14.700  
32 Hạt công tắc một chiều Cái                     8.360  
33 Ổ cắm điện thoại Cái                   37.200  
34 Ổ căm mạng Cái                   59.600  
35 Ổ căm truyền hình cáp Cái                   36.500  
36 Đèn huỳnh quang loại đôi 1,2 m Bộ                 207.200  
37 Đèn huỳnh quang loại đơn 1,2 m Bộ                 150.900  
38 Đèn huỳnh quang loại đơn 0,6 m Bộ                 122.700  
39 Đèn ốp trần D 300 Bộ                 250.000  
40 Đèn ốp trần D 400 Bộ                 277.000  
41 Dây tín hiệu 1/0,5 mm x 2P Mét                     3.200  
42 Dây tín hiệu 1/0,5 mm x4P Mét                     6.100  
43 Dây cáp đồng trục 5C (dây ăng ten) Mét                     7.300  
44 Dây tín hiệu internet 5UTP, 6UTP Mét                   16.500  
45 Đế âm đơn chống cháy Chiếc                     3.020  
  Dây, cáp điện CADIVI      
1 VC - 1,00 (f1,17) - 450/750 V (1021003) Mét                     2.820  
2 VCm - 1.5 - (1 x 30/0.25) - 450/750 V Mét                     3.960  
3 VCm - 2.5 - (1 x 50/0.25) - 450/750 V Mét                     6.450  
4 VCm - 4 - (1 x 56/0.30) - 450/750 V Mét                   10.080  
5 VCmd - 2 x 1 - (2 x 32/0.2) - 450/750 V (1021204) Mét                     5.600  
6 VCmd - 2 x 4 - (2 x 56/0.30) - 450/750 V (1021210) Mét                   21.400  
7 VCmd - 2 x 6 - (2 x 7 x 12/0.30) - 450/750 V (1021212) Mét                   32.000  
8 VCmo - 2 x 1 - (2 x 32/0.2) - 300/500 V (1021504) Mét                     6.590  
9 VCmo - 2 x 4 - (2 x 50/0.32) - 300/500 V (1021510) Mét                   21.600  
10 VCmo - 2 x 6 - (2 x 7 x 12/0.30) - 300/500 V (1021512) Mét                   31.800  
11 CV - 1 - 450/750 V (7/0.425) (1040101) Mét                     3.060  
12 CV - 1.5 - 450/750 V (7/0.52) (1040102) Mét                     4.260  
13 CV - 2 - 450/750 V (7/0.6) (1040103) Mét                     5.440  
14 CV - 2.5 - 450/750 V (7/0.6) (1040104) Mét                     6.670  
15 CV - 3,0 - 450/750 V (7/0.75) (1040165) Mét                     7.900  
16 CV - 4 - 450/750 V (7/0.85) (1040106) Mét                   10.140  
17 CV - 8 - (7/1.2) - 450/750 V Mét                   19.660  
18 CV - 25 - 450/750 V (7/2.14) (1040115) Mét                   59.000  
19 CV - 35 - 450/750 V (7/2.52) (1040117) Mét                   81.100  
20 CV - 75 - 450/750 V (19/2.25) (1040125) Mét                 175.600  
21 CVV - 1 (1 x 7/0.425) - 0,6/1 kV (1050701) Mét                     4.160  
22 CVV - 1.5 (1 x 7/0.52) - 0,6/1 kV (1050702) Mét                     5.830  
23 CVV - 2.5 (1 x 7/0.67) - 0,6/1 kV (1050704) Mét                     8.500  
24 CVV - 4 (1 x 7/0.85) - 0,6/1 kV (1050706) Mét                   12.790  
25 CVV - 10 (1 x 7/1.35) - 0,6/1 kV (1050710) Mét                   28.600  
26 CVV - 25 (1 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1050715) Mét                   66.900  
27 CVV - 50 (1 x 19/1.8) - 0,6/1 kV (1050719) Mét                 126.600  
28 CVV - 100 (1 x 19/2.6) - 0,6/1 kV (1050724) Mét                 239.700  
29 CVV - 2 x 2.5 (2 x 7/0.67) - 300/500 V (1050210) Mét                   18.310  
30 CVV - 3 x 4 + 1 x 2.5 (3 x 7/0.85 + 1 x 7/0.67) - 0,6/1 kV (1051101) Mét                   44.800  
31 CVV - 3 x 10 + 1 x 6 (3 x 7/1.35 + 1 x 7/1.04) - 0,6/1 kV (1051104) Mét                 100.500  
32 CVV - 3 x 22 + 1 x 16 (3 x 7/2 + 1 x 7/1.7) - 0,6/1 kV (1051110) Mét                 210.300  
33 CVV - 4 x 4 (4 x 1/2.25) - 300/500 V (1050415) Mét                   46.700  
34 CVV - 4 x 10 (4 x 7/1.35) - 300/500 V (1050427) Mét                 113.000  
35 CVV - 4 x 16 (4 x 7/1.7) - 300/500 V (1050430) Mét                 174.100  
36 CVV - 4 x 25 (4 x 7/2.14) - 300/500 V (1050432) Mét                 270.700  
37 CVV - 4 x 35 (4 x 7/2.52) - 300/500 V (1050434) Mét                 342.800  
38 CXV - 25 (1 x 7/2.14)-0,6/1 kV (1060115) Mét                   62.600  
39 CXV - 3 x 8 + 1 x 6 (3 x 7/1.2 + 1 x 7/1.04) - 0,6/1 kV (1060503) Mét                   84.100  
40 CXV - 3 x 14 + 1 x 8 (3 x 7/1.6 + 1 x 7/1.2) - 0,6/1 kV (1060506) Mét                 134.500  
41 CXV - 4 x 10 (4 x 7/1.35) - 0,6/1 kV (1060410) Mét                 109.700  
42 CXV - 4 x 25 (4 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1060415) Mét                 272.800  
43 CXV - 4 x 35 (4 x 7/2.52) - 0,6/1 kV (1060417) Mét                 369.700  
44 CXV - 4 x 50 (4 x 19/1.8) - 0,6/1 kV (1060419) Mét                 515.300  
45 CXV - 4 x 70 (4 x 19/2.14) - 0,6/1 kV (1060421) Mét                 716.800  
46 AV - 10 - 450/750 V (7/1.35) (2040101) Mét                     3.770  
47 AV - 16 - 450/750 V (7/1.7) (2040104) Mét                     5.390  
  Dây nhôm lõi thép các loại: (ACSR-TCVN)      
48 Dây nhôm lõi thép có tiết diện ≤50 mm2 Kg                   64.000  
49 Dây nhôm lõi thép có tiết diện >50 - 95 mm2 Kg                   63.000  
50 Dây nhôm lõi thép có tiết diện >95 - 240 mm2 Kg                   64.000  
51 Dây néo thép bện TK35 M                     7.091  
52 Dây néo thép bện TK 50 M                     7.727  
53 Cáp đồng bọc 2C x 100+ M                     7.500  
54 Cáp điện PVC M2 x 4 (1 sợi) M                   16.000  
55 Cáp điện PVC M2 x 6 (7 sợi) M                   24.000  
56 Cáp điện PVC M2 x 10 (7 sợi) M                   37.500  
57 Dây điện PVC 2 x 1,5 (KOREA) M                   10.000  
58 Dây đấu nối CVV2 x 2,5 M                   15.000  
59 Đèn cầu mờ 250 bóng rung 200 W HN Bộ                 145.455  
60 Đèn lốp trần Neon 22 W Đài Loan nắp nhựa Bộ                 155.000  
61 Tủ sơn tĩnh điện 450 x 1.200 x 1.400 (VN) Cái              4.227.273  
62 Tủ sơn tĩnh điện 450 x 800 x 1.000 (VN) Cái              2.681.818  
63 Tủ điện TBA trọn bộ <50 A không có aptomat Cái              2.045.455  
64 Khóa đỡ thẳng cáp vặn xoắn: KDT Bộ                   22.727  
65 Khóa đỡ góc cáp vặn xoắn (300 Bộ                   18.182  
66 Khóa đỡ néo cáp vặn xoắn (G >600): KNG Bộ                   31.818  
67 Cụm bulon móc cáp vặn xoắn: CBLM Bộ                   40.909  
68 Bulon móc cáp vặn xoắn: BLM Bộ                   16.364  
69 Nắp bịt đầu cáp vặn xoắn Cái                     2.727  
70 Cầu dao tự động 3 cực 20 A loại 8 TC - MCCB Cái              1.409.091  
71 Phễu cáp 24 KV (Pháp) Bộ              3.363.636  
72 Cầu chì sứ Cái                     2.727  
73 Cầu chì tự rơi 24 KV - FCO - 24 kV Cái                 850.000  
74 Chống sét van 22 kV của Mỹ Cái                 830.000  
75 Sứ đứng 24 kV + ty sứ bọc chì (loại F1 -CMB) Cái                 189.200  
76 Sứ đứng 24 kV loại Linepost + Ty Cái                 180.000  
77 Sứ đứng 24 kV loại Pinpost + Ty Cái                 200.000  
78 Sứ đứng 35 kV đường rò 720 mm - CSM Cái                 200.000  
79 Chuỗi néo POLIME 24 kV + Phụ kiện Bộ                 350.000  
80 Kẹp cáp nhôm A 50 Cái                   10.909  
81 Kẹp cáp nhôm A35 Bộ                     7.273  
82 Kẹp cáp đồng nhôm M50 - A70 Cái                   10.909  
83 Kẹp mỏ chim Bộ                 100.000  
84 Kẹp cốt đồng M 70 Cái                   10.000  
85 Kẹp răng hạ áp TTD 15IF Bộ                   77.273  
86 Kẹp răng hạ áp 35/10 Bộ                 177.273  
87 Aptomat tép một cực 6/10/16/20/25/32/40 A (Roman) Cái                   69.000  
88 Aptomat tép một cực 50 A - 6 (Roman) Cái                   79.000  
89 Aptomat tép hai cực 6/10/16/20/25/32/40 A (Roman) Cái                 138.000  
90 Aptomat tép hai cực 50 A - 63 A (Roman) Cái                 158.000  
91 Aptomat chống giật loại 2P(15 A - 30 A) (Roman) Cái                 348.000  
92 Aptomat chống giật loại 2P(40 A - 50 A) (Roman) Cái                 420.000  
93 Ổ cắm đơn Roman Cái                   32.000  
94 Ổ cắm đôi Roman Cái                   51.000  
95 Ổ cắm đơn 3 chấu đa năng Roman Cái                   50.160  
96 Ổ cắm đôi 3 chấu đa năng Roman Cái                   69.300  
97 Tủ Aptomat 4P Cái                   93.000  
98 Tủ Aptomat 6P Cái                 126.000  
99 Tủ Aptomat 9P Cái                 210.000  
100 Tủ Aptomat 12P Cái                 280.000  
  Cáp điện Cadisun      
I Cáp đồng ngầm 4 ruột đều CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1 kV      
1 DSTA 4 x 4, (7 sợi) M 49.773  
2 DSTA 4 x 6, (7 sợi) M 65.487  
3 DSTA 4 x 10, (7 sợi) M 97.312  
4 DSTA 4 x 16, (7 sợi) M 143.124  
5 DSTA 4 x 25, (7 sợi) M 218.610  
6 DSTA 4 x 35, (7 sợi) M 298.445  
7 DSTA 4 x 50, (19sợi) M 421.001  
8 DSTA 4 x 70, (19sợi) M 579.732  
II Cáp đồng ngầm 3 pha + 1 pha trung tính CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1 kV   
1 DSTA 3 x 10 + 1 x 6, (7 sợi) M 88.988  
2 DSTA 3 x 16 + 1 x 10, (7 sợi) M 131.102  
3 DSTA 3 x 25 + 1 x 16, (7 sợi) M 199.251  
4 DSTA 3 x 35 + 1 x 16, (7 sợi) M 258.590  
5 DSTA 3 x 35 + 1 x 25, (7 sợi) M 277.895  
6 DSTA 3 x 50 + 1 x 25, (19 sợi) M 370.030  
7 DSTA 3 x 50 + 1 x 35, (19 sợi) M 389.922  
8 DSTA 3 x 70 + 1 x 35, (19 sợi) M 510.423  
III Dây ovan VCTFK 2 ruột mềm 300 - 500 V; TCNV 6610-5: 2000      
1 CXV 2 x 2.5 (7 sợi) M 14.281  
2 VCTFK 2 x 0.5 (20 sợi) M 2.984  
3 VCTFK 2 x 0.75 (30 sợi) M 4.013  
4 VCTFK 2 x 1.0 (40 sợi) M 5.128  
5 VCTFK 2 x 1.5 (48 sợi) M 7.212  
6 VCTFK 2 x 2.0 (65 sợi) M 9.432  
7 VCTFK 2 x 2.5 (50 sợi) M 11.391  
  Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE Thăng Long      
1 TFP j40/30 M                   14.900  
2 TFP j50/40 M                   21.400  
3 TFP j65/50 M                   29.300  
4 TFP j85/65 M                   42.500  
5 TFP j105/80 M                   55.300  
6 TFP j130/100 M                   78.100  
7 TFP j160/125 M                 121.400  
8 TFP j195/150 M                 165.800  
9 TFP j230/175 M                 247.200  
10 TFP j260/200 M                 295.500  
  BÓNG ĐÈN CÁC LOẠI      
  BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG      
1 Bóng HQ T8-18 W Galaxy (S)-Daylight Cái                     9.000  
2 Bóng HQ T8-36 W Galaxy (S)-Daylight Cái                   12.000  
3 Bóng HQ T8-18 W Delux (E)-6500 k Cái                   16.000  
4 Bóng HQ T8-36 W Delux (E)-6500 k Cái                   26.000  
  BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT      
5 Đèn HQ Compact T3-2U 5 W Galaxy (E27, B22 - 6500 k, 2700 k) Cái                   28.000  
6 Đèn HQ Compact T3-3U 15 W Galaxy (E27, B22 - 6500 k, 2700 k) Cái                   37.000  
7 Đèn HQ Compact CFL- 4UT5 40 W E27 (6500 k, 2700 k) Cái                 107.000  
8 Đèn HQ Compact CFL- 4UT5 50 W E40 (6500 k, 2700 k) Cái                 131.000  
9 Đèn HQ Compact CFH-H 4U 65 W E40 (6500 k, 2700 k) Cái                 145.000  
10 Đèn HQ Compact CFH-H 5U 100 W E27 (6500 k) Cái                 215.000  
  Bộ đèn huỳnh quang, bộ đèn ốp trần (đã bao gồm bóng)      
11 Bộ đèn HQ T8-18 W x 1 M9G - balát điện tử Bộ                 106.000  
12 Bộ đèn HQ T8-36 W x 1 M9G - balát điện tử Bộ                 119.000  
13 Bộ đèn ốp trần 15 W (CL 04 15 3UT3) Bộ                 104.000  
14 Bộ đèn ốp trần 16 W (CL - 01 - 16) Bộ                 108.000  
15 Bộ đèn ốp trần 28 W (CL - 03 - 28) Bộ                 144.000  
16 Bộ đèn ốp trần Led (Led CL - 01) 8 W trắng, vàng Bộ                 316.000  
  Chao đèn compact âm trần và chao đèn ngõ xóm (chưa bao gồm bóng)      
17 Chao phản quang đèn compact âm trần CFC-110 Cái                   47.000  
18 Chao phản quang đèn compact âm trần CFC-120 Cái                   54.000  
19 Chao phản quang đèn compact âm trần CFC-145 Cái                   58.000  
20 Chao phản quang đèn compact âm trần CFC-190 Cái                   89.000  
21 Bộ chao đèn ngõ xóm RSL - 05/50 W/E40 Cái                 115.000  
22 Bộ chao đèn ngõ xóm RSL - 05/20 Wx 1/E27 Cái                   90.000  
  Máng HQ M2 và Máng HQ âm trần M6 (chưa bao gồm bóng)      
23 Máng đèn HQ PQ FS-20/18 x 1 - M2 - Balát điện tử Cái                 118.000  
24 Máng đèn HQ 1,2 m PQ FS40/36 x 1 - M2 - Balát điện tử Cái                 195.000  
25 Máng HQ âm trần FS- 40/36 x 2 - M6 - Balát điện tử Cái                 539.000  
26 Máng HQ âm trần FS- 40/36 x 3 - M6 - Balát điện tử Cái                 887.000  
27 Máng HQ âm trần FS- 40/36 x 4 - M6 - Balát điện tử Cái              1.110.000  
  Bộ đèn chiếu sáng lớp học (trọn bộ)      
28 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 1 CM1*E Bộ                 454.000  
29 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 2 CM1*E Bộ                 590.000  
30 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 1 CM1*E BACS Bộ                 510.000  
  Đèn cao áp      
31 Đèn Metal HALIDA (MH-TD 70 W/742) R7s Cái                 128.000  
32 Đèn Metal HALIDA (MH-TD 150 W/742) R7s Cái                 141.000  
33 Đèn Metal HALIDA (MH-TS 70 W/742) G12 Cái                 141.000  
34 Đèn Metal HALIDA (MH-TS 150 W/742) G12 Cái                 156.000  
35 Đèn Metal HALIDA (MH-T 150 W/642) E27 Cái                 156.000  
36 Đèn Metal HALIDA (MH-ED 150 W/642) E27 Cái                 170.000  
37 Công tắc đôi S92/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                   31.000  
38 Công tắc ba S93/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                   37.000  
39 Công tắc đơn S91/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                   21.000  
40 Ổ cắm đơn S9U điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                   24.000  
41 Ổ cắm đôi S9U2 điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                   32.000  
42 Công tắc và ổ cắm 3 chân S9UK; công tắc 10 A - 250 V; ổ cắm 15 A - 250 (Rạng Đông) Cái                   44.000  
43 Công tắc và ổ cắm 2 chân S9UK, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                   36.000  
  Thiết bị điện nhãn hiệu AC      
1 Máng đèn batten AC Slimax 1 bóng 0,6 m (BFS118) Bộ                 150.000  
2 Máng đèn batten gắn tán xạ 1 bóng  1,2 m (BFLP136) Bộ                 324.545  
3 Máng đèn batten gắn phản quang 1 bóng  1,2 m (BFR136) Bộ                 185.454  
4 Máng đèn batten T8 Slimax dùng tăng phô điện từ 2 bóng 0,6 m Bộ                 200.900  
5 Máng đèn batten T5 dùng tăng phô điện từ 2 bóng 1,2 m (ABF228) Bộ                 301.818  
6 Máng đèn tán quang lắp âm 2 bóng 1,2 m (RFL236) Bộ                 782.727  
7 Máng đèn tán quang lắp nỗi 1 bóng 1,2 m (SFL136/E) 376363 Bộ                 376.363  
8 Đèn chống thấm AC 1 bóng 0,6 m (WFL118 - bộ) Bộ                 435.454  
9 Đèn báo lối Thoát hiểm 1 mặt (ALEx 103 A) Cái                 473.636  
10 Đèn pha 1 x 500 W (HF500) Cái                 153.000  
11 Đèn Downlight âm trần phi 75 (RDV105) Cái                   61.500  
12 Đèn Downlight gắn nổi 1 x E27 (RDS351/W) Cái                 126.000  
  Thiết bị điện nhãn hiệu COMET      
1 Máng đèn Batten siêu mỏng Slimkit tăng phô điện tử 1 bóng 0.6 m Bộ                   81.000  
2 Máng táng quang ECO lắp âm 2 bóng 1.2 m (CFR240/E) Bộ                 529.000  
3 Máng táng quang ECO lắp nổi 2 bóng 0.6 m (CSR220) Bộ                 461.000  
4 Ổ cắm đơn 3 chấu + 2 lỗ (CS1U32) Cái                   53.000  
5 Chuông điện (CDB2) Cái                   98.000  
6 Ống luồn tròn PVC phi 32 (C32) Cây                   55.000  
7 Ống ruột gà phi 32 (CFC32/E) Cuộn                 320.000  
8 Tủ điện 2 cửa 18 đường (CE18PM) Cái                 538.000  
9 Tăng phô mỏng silex 1.2 m - SBS40 Cái                   30.454  
10 Dây điện thoại Comet loại 100 m (4C(7/0.15SQMM) - 100 m) Cuộn                 320.000  
  Thiết bị điện hãng LG      
1 Át tomat 1 cực 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A MCB-LS Cái                   60.600  
2 Át tomat 3cực 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 32A, 40 A, 60 A, 75 A MCCB-LS Cái                 772.250  
3 MCCB - LS 2P 20 A Cái                 664.700  
4 MCCB ba pha 300 A có dòng ngắt mạch 25 ka ABN403c/LS Cái              4.781.250  
5 MCCB ba pha 250 A có dòng ngắt mạch 25 ka ABN403c/LS Cái              3.665.620  
6 MCCB ba pha 100 A có dòng ngắt mạch 22 ka ABN403c/LS Cái                 772.200  
7 MCCB - LS ba pha 50 A, 60 A có dòng ngắt mạch 15ka Cái                 772.200  
8 MCCB - LS 2P 20 A Cái                 664.700  
  Thiết bị điện hãng Sanshe      
1 Ổ cắm đôi ba chấu Cái                   85.040  
2 Mặt 1 lỗ + 1 hạt công tắc 10 A S - A3/Sanshe Bộ                   28.360  
3 Mặt 2 lỗ + 2 hạt công tắc 10 A S - A3/Sanshe Bộ                   38.540  
4 Mặt 3 lỗ + 3 hạt công tắc 10 A S - A3/Sanshe Bộ                   48.720  
5 Mặt 1 lỗ + 1 hạt công tắc 10 A công tắc đảo chiều S - A3/Sanshe Bộ                   38.297  
  Thiết bị điện hãng Panasonic      
1 Quạt hút gió phòng vệ sinh 300 x 300 FV25 AU9 - Panasonic Cái                 701.500  
2 Đèn báo pha - LD Cái                   19.550  
3 Đồng hồ Vôn kế - LD Cái                 149.500  
4 Đồng hồ Ampe kế - LD Cái                 149.500  
5 Công tắc chuyển mạch Vôn - LD Cái                 287.000  
6 Máy biến dòng 200\5 A -LD Cái                 247.200  
  Tủ điện      
1 Tủ điện âm tường KT 600 x 400 x 150 x 1,5 ly sơn tĩnh điện Cái                 850.000  
2 Tủ điện nổi tường KT 800 x 600 x 200 x 1,5 ly sơn tĩnh điện Cái              1.384.500  
3 Tủ điện nổi tường KT 1.800 x 800 x 600 x 2,0 ly sơn tĩnh điện Cái            11.000.000  
  THIẾT BỊ ĐIỆN SCHRÉDER VÀ HAPULICO (nhà phân phối chính Công ty TNHH MTV QT Quảng Thành)  
1 Đèn Led AMPERA 24 LEDS/38 W/500 mA/IP66/(Schréder) Bộ              9.600.000  
2 Đèn Led AMPERA 24 LEDS/55 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ              9.600.000  
3 Đèn Led AMPERA 32 LEDS/71 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ            11.700.000  
4 Đèn Led AMPERA 48 LEDS/106 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ            13.000.000  
5 Đèn Led AMPERA 64 LEDS/139 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ            13.300.000  
6 Đèn Led TECEO 32 LEDS/71 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ            10.200.000  
7 Đèn Led TECEO 40 LEDS/90 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ            10.900.000  
8 Đèn Led TECEO 48 LEDS/107 W/700 mA/ IP66/(Schréder) Bộ            11.600.000  
9 Đèn Led TECEO 56 LEDS/123 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ            14.200.000  
10 Đèn Led TECEO 64 LEDS/139 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ            15.200.000  
11 Đèn Led VOLTANA 16 LEDS/39 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ              6.900.000  
12 Đèn Led VOLTANA 16 LEDS/56 W/1000 mA/IP66/(Schréder) Bộ              7.000.000  
13 Đèn Led VOLTANA 24 LEDS/80 W/1000 mA/IP66/(Schréder) Bộ              7.700.000  
14 Đèn Led VOLTANA 32 LEDS/110 W/1000 mA/ IP66/(Schréder) Bộ              9.600.000  
15 Đèn Led VOLTANA 64 LEDS/145 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ            14.900.000  
16 Đèn cao áp ONYX - 25 - 150 WHPS/E40/IP66/mã chóa1419 (Schréder) Bộ              3.696.000  
17 Đèn cao áp ONYX - 25 - 250 WHPS/E40/IP66/mã chóa1419 (Schréder) Bộ              3.972.000  
18 Đèn cao áp ONYX - 25 BI 150 W/100 HPS/E40/IP66/mã chóa 1419 (Schréder) Bộ              4.620.000  
19 Đèn cao áp ONYX - 25 BI 250 W/150 HPS/E40/IP66/mã chóa 1419 (Schréder) Bộ              4.950.000  
20 Đèn  cao áp EMILY 150 W/HPS (Lítec - Hapulico Industry) Bộ              3.228.000  
21 Đèn  cao áp EMILY 250 W/HPS (Lítec - Hapulico Industry) Bộ              3.432.000  
22 Đèn cao áp EMILY DIM 250 W/150 HPS (Lítec-Hapulico-Industry) Bộ              3.999.000  
23 Đèn cao áp EMILY DIM 150 W/100 HPS (Lítec-Hapulico-Industry) Bộ              3.738.000  
24 Đèn cao áp ANITA78 70 W/HPS (Lítec - Hapulico Industry) Bộ              1.875.000  
25 Đèn cao áp ANITA78 150 W/HPS (Lítec - Hapulico Industry) Bộ              2.465.000  
26 Đèn cao áp ANITA78 250 W/HPS (Lítec - Hapulico Industry) Bộ              2.766.000  
27 Đèn cao áp CLARE 150 W/HPS (Lítec - Hapulico Industry) Bộ              3.195.000  
28 Đèn cao áp CLARE 250 W/HPS (Lítec - Hapulico Industry) Bộ              3.398.000  
29 Đèn cao áp CLARE DIM 250 W/150HPS (Lítec-Hapulico-Industry) Bộ              3.940.000  
30 Đèn cao áp CLARE DIM 150 W/100HPS (Lítec-Hapulico Industry) Bộ              3.698.000  
31 Cột thép kẻ xoắn liền cần đơn RX (RT) 7 m/3 mm (Lítec-Hapulico- Industry) Cột              3.660.000  
32 Cột thép kẻ xoắn liền cần đơn RX (RT) 8 m/3 mm (Lítec-Hapulico-Industry) Cột              4.325.000  
33 Cột thép kẻ xoắn liền cần đơn RX (RT) 8 m/3,5 mm (Lítec-Hapulico- Industry) Cột              4.978.000  
34 Cột thép kẻ xoắn liền cần đơn RX (RT) 9 m/3,5 mm (Lítec-Hapulico- Industry) Cột              5.465.000  
35 Cột thép kẻ xoắn liền cần đơn RX (RT) 9 m/4 mm  (Lítec-Hapulico- Industry) Cột              5.620.000  
36 Cột thép kẻ xoắn liền cần đơn RX (RT) 10 m/4 mm (Lítec-Hapulico- Industry) Cột              6.148.000  
37 Cột thép rãnh thẳng (rãnh xoắn) côn RT (RX) 6 m, D78/3 mm (Lítec-Hapulico-Industry) Cột              3.465.000  
38 Cột thép rãnh thẳng (rãnh xoắn) côn RT (RX) 7 m, D78/3,5 mm (Lítec- Hapulico-Industry) Cột              4.868.000  
39 Cột thép rãnh thẳng (rãnh xoắn) côn RT (RX) 8 m, D78/3,5 mm (Lítec- Hapulico-Industry) Cột              5.269.000  
40 Cột thép rãnh thẳng (rãnh xoắn) côn RT (RX) 9 m, D78/4 mm  (Lítec-Hapulico-Industry) Cột              6.138.000  
41 Cần đèn đơn CD-06, cao 2 m - Vươn 1,5 m (Lítec-Hapulico-Industry) Cái                 960.547  
42 Cần đèn kép CK-06, cao 2 m - Vươn 1,5 m (Lítec-Hapulico-Industry) Cái              1.462.287  
43 Cần đèn đơn CD-04, cao 2 m - Vươn 1,5 m (Lítec-Hapulico-Industry) Cái              1.258.064  
44 Cần đèn kép CK-04, cao 2 m - Vươn 1,5 m (Lítec-Hapulico-Industry) Cái              1.825.086  
45 Cần đèn đơn CD-03, cao 2 m - Vươn 1,5 m (Lítec-Hapulico-Industry) Cái              1.357.987  
46 Cần đèn kép CK-03, cao 2 m - Vươn 1,5 m (Lítec-Hapulico-Industry) Cái              1.973.098  
  Sản phẩm dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO) (nhà phân phối chính Công ty TNHH Huy Hoàng)  
1 VC - 1,5 (F 1,38) - 450/750 V M                     4.361  
2 VC - 2,5 (F 1,77) - 450/750 V M                     7.013  
3 VC - 4,0 (F 2,24) - 450/750 V M                   10.952  
4 VC - 6,0 (F 2,74) - 450/750 V M                   16.142  
5 VC - 10,0 (F 3,56) - 450/750 V M                   27.158  
6 VCm - 1,5 (1 x 30/0,25) 450/700 V M                     4.488  
7 VCm - 2,5 (1 x 50/0,25) 450/700 V M                     7.255  
8 VCm - 4,0 (1 x 56/0,30) 450/700 V M                   11.335  
9 VCm - 6,0 (7 x 12/0,30) 450/700 V M                   17.009  
10 VCm - 10,0 (7 x 12/0,40) 450/700 V M                   30.473  
11 VCmo - 2 x 0,75 (2 x 24/0,2) - 300/500 V M                     5.623  
12 VCmo - 2 x 1,0 (2 x 32/0,2) - 300/500 V M                     7.089  
13 VCmo - 2 x 1,5 (2 x 30/0,25) - 300/500 V M                     9.958  
14 VCmo - 2 x 2,5 (2 x 50/0,25) - 300/500 V M                   16.103  
15 VCmo - 2 x 4 (2 x 56/0,3) - 300/500 V M                   25.316  
16 VCmo - 2 x 6 (2 x 84/0,3) - 300/500 V M                   37.372  
17 CV - 1,5 (7/0,52) - 450/750 V M                     4.909  
18 CV - 2,5 (7/0,67) - 450/750 V M                     7.612  
19 CV - 4,0 (7/0,85) - 450/750 V M                   11.386  
20 CV - 6,0 (7/1,04) - 450/750 V M                   16.728  
21 CV - 10 (7/1,35) - 450/750 V M                   28.050  
22 CV - 16 (7/1,7) - 450/750 V M                   43.733  
23 CV - 25 (7/0,2,14) - 450/750 V M                   68.978  
24 CV - 35 (7/2,52) - 450/750 V M                   95.115  
25 CV - 50 (19/1,8) - 450/750 V M                 132.345  
26 CV - 70 (19/2,14) - 450/750 V M                 185.768  
27 CVV - 1 (1 x 7/0,425) - 0,6/1 kV M                     4.892  
28 CVV - 1,5 (1 x 7/0,52) - 0,6/1 kV M                     6.371  
29 CVV - 2,5 (1 x 7/0,67) - 0,6/1 kV M                     9.252  
30 CVV - 4 (1 x 7/0,85) - 0,6/1 kV M                   13.983  
31 CVV - 6 (1 x 7/1,04) - 0,6/1 kV M                   19.605  
32 CVV - 10 (1 x 7/1,35) - 0,6/1 kV M                   30.978  
33 CVV - 25 (1 x 7/2,14) - 0,6/1 kV M                   73.181  
34 CVV - 50 (1 x 19/1,8) - 0,6/1 kV M                 137.951  
35 CVV - 100 (1 x 19/2,6) - 0,6/1 kV M                 281.771  
36 CVV - 2 x 1,5 (2 x 7/0,52) - 300/500 V M                   13.626  
37 CVV - 2 x 2,5 (2 x 7/0,67) - 300/500 V M                   20.141  
38 CVV - 2 x 4 (2 x 7/0,85) - 300/500 V M                   29.448  
39 CVV - 2 x 6 (2 x 7/1,04) - 300/500 V M                   41.178  
40 CVV - 2 x 10 (2 x 7/1,35) - 300/500 V M                   67.571  
41 CVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 kV M                 105.506  
42 CVV - 4 x 4 (4 x 7/0,85) - 300/500 V M                   53.546  
43 CVV - 4 x 10 (4 x 7/1,35) - 300/500 V M                 124.946  
44 CVV - 4 x 16 (4 x 7/1,7) - 0,6/1 kV M                 193.418  
45 CVV - 4 x 25 (4 x 7/2,14) - 0,6/1 kV M                 297.713  
46 CVV - 4 x 35 (4 x 7/2,52) - 0,6/1 kV M                 404.813  
47 CVV - 3 x 16 + 1 x 8 (3 x 7/1,7 + 1 x 7/1,2) - 0,6/1 kV M                 171.233  
48 CVV - 3 x 16 + 1 x 10 (3 x 7/1,7 + 1 x 7/1,35) - 0,6/1 kV M                 177.225  
49 CVV - 3 x 22 + 1 x 16 (3 x 7/2 + 1 x 7/1,7) - 0,6/1 kV M                 245.055  
50 CXV - 25 (1 x 7/2,14) - 0,6/1 kV M                   73.568  
51 CXV - 3 x 11 (3 x 7/1,4) - 0,6/1 kV M                 103.020  
52 CXV - 3 x 25 (3 x 7/2,14) - 0,6/1 kV M                 227.460  
53 CXV - 3 x 35 (3 x 7/2,52) - 0,6/1 kV M                 307.785  
54 CXV - 4 x 4 (4 x 7/0,85) - 0,6/1 kV M                   56.865  
55 CXV - 4 x 6 (4 x 7/1,04) - 0,6/1 kV M                   80.070  
56 CXV - 4 x 10 (4 x 7/1,35) - 0,6/1 kV M                 126.863  
57 CXV - 4 x 16 (4 x 7/1,7) - 0,6/1 kV M                 194.438  
58 CXV - 4 x 25 (4 x 7/2,14) - 0,6/1 kV M                 299.243  
59 CXV - 4 x 35 (4 x 7/2,52) - 0,6/1 kV M                 406.853  
60 CXV - 3 x 6 + 1 x 4 (3 x 7/1,04 + 1 x 7/0,85) - 0,6/1 kV M                   74.333  
61 CXV - 3 x 8 + 1 x 6 (3 x 7/1,2 + 1 x 7/1,04) - 0,6/1 kV M                   97.410  
62 CXV - 3 x 10 + 1 x 6 (3 x 7/1,35 + 1 x 7/1,04) - 0,6/1 kV M                 115.133  
63 CXV - 3 x 14 + 1 x 8 (3 x 7/1,6 + 1 x 7/1,2) - 0,6/1 kV M                 155.423  
64 Du - CVV - 2 x 6 (2 x 7/1,04) - 0,6/1 kV M                   34.808  
65 Du - CVV - 2 x 10 (2 x 7/1,35) - 0,6/1 kV M                   57.758  
66 Du - CVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 kV M                   90.908  
67 AV - 16 (7/1,7) - 0,6/1 kV M                     6.045  
68 AV - 25 (7/2,14) - 0,6/1 kV M                     8.727  
69 AV - 35 (7/2,52) - 0,6/1 kV M                   11.829  
70 AV - 50 (19/1,8) - 0,6/1 kV M                   17.028  
71 AV - 70 (19/2,14) - 0,6/1 kV M                   22.426  
72 AV - 95 (19/2,52) - 0,6/1 kV M                   30.373  
73 AVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) -0,6/1 kV M                   23.276  
74 Du - AV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) -0,6/1 kV M                   12.849  
 
LIÊN SỞ TÀI CHÍNH - XÂY DỰNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn