23:40 ICT Thứ sáu, 22/01/2021

Trang chủ

Khu đô thị Bắc Thành Cổ Quảng Trị
Trang thông tin điện tử Quảng Trị
Trung tâm tin hoc

Textlink


Trang nhất » Tin Tức » Giá cả các loại » Vật liệu - Xây dựng

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 tỉnh Quảng Trị

Thứ hai - 12/12/2016 15:30
BẢNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2016 TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Công bố số 3177/CB/STC-SXD
ngày 14 tháng 11 năm 2016 của liên Sở Tài chính - Sở Xây dựng)
 
Số
TT
Tên và quy cách vật liệu ĐVT Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ)  
 
A Các vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị bán trên phương tiện bên mua tại nơi khai thác, điểm tập kết vật liệu hoặc Nhà máy sản xuất  
  Cát, sạn tại bãi tập kết VLXD sông Hiếu, Đông Hà      
1 Cát xây M3                         90.000  
2 Cát tô trát M3                         80.000  
3 Cát đổ nền M3                         65.000  
4 Sạn xô bồ (sạn ngang) M3                       140.000  
  Cát, sạn tại các địa điểm khai thác khu vực Vĩnh Linh cách trung tâm TT Hồ Xá 16 - 17 Km  
5 Cát xây, tô (xã Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm) M3                         85.000  
6 Cát đổ nền (xã Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm) M3                         65.000  
7 Sạn xô bồ (xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, TT Bến Quan) M3                       130.000  
  Cát, sạn tại địa điểm khai thác chợ Kênh, tại xã Trung Hải (Km 736 + 500 Quốc lộ 1 A rẽ vào 150 m). Đá khai thác tại miền Tây Gio Linh cách TT Gio Linh khoảng  8 - 10 km  
8 Cát xây, tô M3                         85.000  
9 Cát đúc bê tông M3                       100.000  
10 Sạn xô bồ (sạn ngang) M3                       130.000  
11 Đá chẻ 10 x 18 x 25 Viên                           6.500  
12 Sạn 1 x 2 M3                       200.000  
13 Sạn 2 x 4 M3                       180.000  
14 Sạn 4 x 6 M3                       145.000  
  Cát, sạn tại địa điểm khai thác xã Mò Ó, xã Đakrông cách TT Krông Klang  6 - 8 km  
15 Cát xây M3                         80.000  
16 Cát tô trát M3                         75.000  
17 Sạn xô bồ (sạn ngang) M3                         95.000  
  Cát, sạn tại địa điểm khai thác xã Cam Thành cách trung tâm TT Cam Lộ  5 km  
18 Cát xây, tô M3                         80.000  
19 Cát đổ nền M3                         65.000  
20 Sạn xô bồ (sạn ngang) M3                         95.000  
  Cát, sạn tại địa điểm khai thác sông Thạch Hãn TX Quảng Trị      
21 Cát xây M3                         90.000  
22 Cát vàng đúc bê tông M3                       110.000  
23 Cát đổ nền M3                         65.000  
24 Sạn xô bồ (sạn ngang) M3                       140.000  
  Cát, sạn tại địa điểm khai thác sông Mỹ Chánh, huyện Hải Lăng      
25 Cát xây M3                         80.000  
26 Cát đổ nền M3                         65.000  
  Đá các loại tại Xí nghiệp SXVL xây dựng thuộc Công ty CP XDGT Quảng Trị (Km28, Quốc lộ 9, Cam Thành, Cam Lộ)  
27 Đá xay 1 x 2 M3                       200.000  
28 Đá xay 2 x 4 M3                       195.000  
29 Đá xay 4 x 6 M3                       145.000  
30 Đá xay 0,5 x 1 M3                       113.000  
31 Cấp phối đá dăm Dmax 25 M3                       113.000  
32 Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 M3                       100.000  
  Đá các loại tại mỏ khai thác đá Đầu Mầu (Km29, Quốc lộ 9) của Công ty CP Thiên Tân  
33 Đá dăm 1 x 2 M3                       209.091  
34 Đá dăm 2 x 4 M3                       195.000  
35 Đá dăm 4 x 6 M3                       150.000  
36 Đá mi 0 - 5 (mm) M3                       145.454  
37 Đá mi 5 - 10 (mm) M3                       127.272  
38 Cấp phối đá dăm Dmax 25 M3                       122.727  
39 Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 M3                       113.636  
40 Đá nguyên liệu sản xuất xi măng M3                         44.000  
41 Đá xô bồ M3                         88.000  
42 Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30 cm M3                       136.363  
  Đá xẻ tự nhiên      
43 Đá xẻ 200 x 200 x 50 (có băm mặt) M2                       284.000  
44 Đá xẻ 200 x 300 x 50 (có băm mặt) M2                       284.000  
45 Đá xẻ 300 x 300 x 50 (có băm mặt) M2                       284.000  
46 Đá xẻ 200 x 200 x 50 (không băm mặt) M2                       266.000  
47 Đá xẻ 200 x 300 x 50 (không băm mặt) M2                       266.000  
48 Đá xẻ 300 x 300 x 50 (không băm mặt) M2                       266.000  
49 Đá xẻ 300 x 400 x 50 (có băm mặt) M2                       298.000  
50 Đá xẻ 300 x 600 x 50 (có băm mặt) M2                       298.000  
51 Đá xẻ 300 x 400 x 50 (không băm mặt) M2                       280.000  
52 Đá xẻ 300 x 600 x 50 (không  băm mặt) M2                       280.000  
53 Đá xẻ 500 x <1000 x ≤50 mm (có băm mặt) M2                       370.000  
54 Đá xẻ 500 x <1000 x ≤50 mm (không băm mặt) M2                       351.000  
  Đá các loại tại bãi tập kết vật liệu Công ty CP khóang sản Quảng Trị (huyện Vĩnh Linh)  
55 Đá xay 1 x 2 M3                       272.727  
56 Đá xay 2 x 4 M3                       254.545  
57 Đá xay 4 x 6 M3                       200.000  
58 Cấp phối đá dăm Dmax 25 M3                       172.727  
59 Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 M3                       159.091  
60 Đá hộc M3                       163.636  
61 Đá bột M3                       127.273  
  Đá các loại tại Công ty CP FURNITMAX (Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị) cách trung tâm TT Cam Lộ  12 km  
62 Đá xay 1,0 x 1,9 M3                       209.091  
63 Đá xay 1 x 2 M3                       200.000  
64 Đá xay 2 x 4 M3                       195.455  
65 Đá xay 4 x 6 M3                       145.455  
66 Đá xay 0,5 x 1 M3                       113.635  
67 Đá Dmax 25 M3                       113.635  
68 Đá Dmax 37,5 M3                       100.000  
69 Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30 cm M3                       125.455  
  Đá các loại (Km28, Quốc lộ 9) của Công ty TNHH Minh Hưng      
70 Đá mi 0 - 5 (mm) M3                       145.454  
71 Đá mi 5 - 10 (mm) M3                       127.273  
72 Đá dăm 1 x 2 M3                       209.091  
73 Đá xay 2 x 4 M3                       195.454  
74 Đá xay 4 x 6 M3                       150.000  
75 Đá Dmax 25 M3                       122.727  
76 Đá Dmax 37,5 M3                       113.636  
77 Đá xô bồ M3                         88.000  
78 Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30 cm M3                       125.454  
  Đá các loại của Doanh nghiệp chế biến nông lâm sản xuất khẩu đường 9 (Khóm 3 A, TT Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị)  
79 Đá mi 5 - 10 (mm) M3                       140.000  
80 Đá dăm 1 x 2 M3                       230.000  
81 Đá xay 2 x 4 M3                       220.000  
82 Đá xay 4 x 6 M3                       180.000  
83 Đá Dmax 25 M3                       145.000  
84 Đá Dmax 37,5 M3                       130.000  
85 Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30 cm M3                       156.000  
  Đá các loại của Công ty CP Tân Hưng (Km27+500, Quốc lộ 9, Cam Thành, Cam Lộ)  
86 Đá mi 0 - 5 (mm) M3                       160.000  
87 Đá mi 5 - 10 (mm) M3                       140.000  
88 Đá dăm 1 x 2 M3                       230.000  
89 Đá xay 2 x 4 M3                       215.000  
90 Đá xay 4 x 6 M3                       165.000  
91 Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30 cm M3                       150.000  
92 Đá Dmax 25 M3                       135.000  
93 Đá Dmax 37,5 M3                       125.000  
  Sản phẩm cột điện BTLT tại Công ty 384      
1 Cột điện BTLT 6,5 m B Cột 1.250.000  
2 Cột điện BTLT 7,5 m A Cột 1.450.000  
3 Cột điện BTLT 7,5 m B Cột 1.500.000  
4 Cột điện BTLT 7,5 m C Cột 1.700.000  
5 Cột điện BTLT 8,4 m A Cột 1.900.000  
6 Cột điện BTLT 8,4 m B Cột 2.100.000  
7 Cột điện BTLT 8,4 m C Cột 2.400.000  
8 Cột điện BTLT 10,5 m A Cột 3.000.000  
9 Cột điện BTLT 10,5 m B Cột 3.200.000  
10 Cột điện BTLT 10,5 m C Cột 3.500.000  
11 Cột điện BTLT 12 m A Cột 4.100.000  
12 Cột điện BTLT 12 m B Cột 4.300.000  
13 Cột điện BTLT 12 m C Cột 4.700.000  
14 Cột điện BTLT 14 m A Cột 5.800.000  
15 Cột điện BTLT 14 m B Cột 6.800.000  
16 Cột điện BTLT 14 m C Cột 7.900.000  
17 Cột điện BTLT 16 m B Cột 14.200.000  
18 Cột điện BTLT 16 m C Cột 15.200.000  
19 Cột điện BTLT 18 m B Cột 15.000.000  
20 Cột điện BTLT 18 m C Cột 17.700.000  
21 Cột điện BTLT 20 m B Cột 17.500.000  
22 Cột điện BTLT 20 m C Cột 19.800.000  
  Ống BTLT tại Công ty 384      
23 D400, dài 02 m, một lớp thép 6, một đầu loe, thành ống dày φ50 mm Mét 230.000  
24 D400, dài 02 m, một lớp thép 8, một đầu loe, thành ống dày φ50 mm Mét 275.000  
25 D600, dài 02 m, một lớp thép, một đầu loe chiều dày thành ống φ60 mm Mét 390.000  
26 D600, dài 02 m, hai lớp thép, một đầu loe chiều dày thành ống φ60 mm Mét 540.000  
27 D800, dài 02 m, một lớp thép, một đầu loe chiều dày thành ống φ80 mm Mét 600.000  
28 D800, dài 02 m, hai lớp thép, một đầu loe chiều dày thành ống φ80 mm Mét 780.000  
29 D1000, một lớp thép có khớp nối âm dương, φ100 mm Mét 1.050.000  
30 D1000, hai lớp thép có khớp nối âm dương, φ100 mm Mét 1.400.000  
31 D1250, một lớp thép có khớp nối loe, φ120 mm Mét 1.400.000  
32 D1250, hai lớp thép có khớp nối loe, φ120 mm Mét 2.000.000  
33 D1500, 01 m, hai lớp thép, hai đầu âm dương Mét 2.590.000  
34 Ống cống BTLT M300#, D 800 mm, chiều dày thành ống 80 mm, một lớp thép, L = 4 m, một đầu loe Mét 865.000  
35 Ống cống BTLT M300#, D 800 mm, chiều dày thành ống 80 mm, hai lớp thép, L = 4 m, một đầu loe Mét 970.000  
36 Ống cống BTLT M300#, D1000 mm, chiều dày thành ống 90 mm, một lớp thép, L = 4 m, một đầu loe Mét 1.230.000  
37 Ống cống BTLT M300#, D1000 mm, chiều dày thành ống 90 mm, hai lớp thép, L = 4 m, một đầu loe Mét 1.510.000  
38 Ống cống BTLT M250#, D1000 mm, chiều dày thành ống 100 mm, một hai lớp thép có khớp nối âm dương, L = 1 m Mét 1.510.000  
39 Ống cống BTLT M250#, D1250 mm, chiều dày thành ống 120 mm, hai lớp thép có khớp nối loe, L = 1 m Mét 2.220.000  
40 Ống cống BTLT M250#, D1500 mm, chiều dày thành ống 140 mm, hai lớp thép có khớp nối loe, L = 1 m Mét 2.910.000  
41 Ống cống BTLT M300#, D1000 mm, chiều dày thành ống 60 mm, một lớp thép,  L= 4 m, một đầu loe Mét 740.000  
  Ống BTLT tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển CSHT tỉnh Quảng Trị    
42 D300, loại dài 04 m và 02 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 50 mm, dùng cho vỉa hè Mét 176.000  
43 D300, loại dài 04 m và 02 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 50 mm, dùng cho qua đường H30 Mét 254.000  
44 D400, loại dài 04 m và 02 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 50 mm, dùng cho vỉa hè Mét 210.000  
45 D400, loại dài 04 m và 02 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 50 mm, dùng cho qua đường H30 Mét 317.000  
46 D500, loại dài 04 m và 02 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 60 mm, dùng cho vỉa hè Mét 305.000  
47 D500, loại dài 04 m và 02 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 60 mm, dùng cho qua đường H30 Mét 433.000  
48 D600, loại dài 04 m và 02 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 60 mm, dùng cho vỉa hè Mét 360.000  
49 D600, loại dài 04 m và 02 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 60 mm, dùng cho qua đường H30 Mét 504.000  
50 D750, loại dài 04 m và 02 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80 mm, dùng cho vỉa hè Mét 548.000  
51 D750, loại dài 04 m và 02 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80 mm, dùng cho qua đường H30 Mét 717.000  
52 D800, loại dài 04 m và 02 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80 mm, dùng cho vỉa hè Mét 592.000  
53 D800, dài 04 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80 mm, dùng cho qua đường H30 Mét 783.000  
54 D1000, loại dài 04 m và 02 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 100 mm, dùng cho vỉa hè Mét 878.000  
55 D1000, loại dài 04 m và 02 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 100 mm, dùng cho qua đường H30 Mét 1.132.000  
56 D1200, dài 03 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 120 mm, dùng cho vỉa hè Mét 1.338.000  
57 D1200, dài 03 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 120 mm, dùng cho qua đường H30 Mét 1.780.000  
58 D1250, dài 03 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 120 mm, dùng cho vỉa hè Mét 1.358.000  
59 D1250, dài 03 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 120 mm, dùng cho qua đường H30 Mét 1.816.000  
60 D1500, dài 03 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 140 mm, dùng cho vỉa hè Mét 1.840.000  
61 D1500, dài 03 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 140 mm, dùng cho qua đường H30 Mét 2.425.000  
62 D1200, dài 01 m, một lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 120 mm, dùng cho vỉa hè Mét 1.338.000  
63 D1200, dài 01 m, hai lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 120 mm, dùng cho qua đường H30 Mét 1.780.000  
64 D1250, dài 01 m, một lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 120 mm, dùng cho vỉa hè Mét 1.358.000  
65 D1250, dài 01 m, hai lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 120 mm, dùng cho qua đường H30 Mét 1.816.000  
66 D1500, dài 01 m, một lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 140 mm, dùng cho vỉa hè Mét 1.840.000  
67 D1500, dài 01 m, hai lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 140 mm, dùng cho qua đường H30 Mét 2.425.000  
68 Ống cống BTLT mác 300, D 800, chiều dày thành ống 80, một lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu loe Mét 865.000  
69 Ống cống BTLT mác 300, D 800, chiều dày thành ống 80, hai lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu loe Mét 970.000  
70 Ống cống BTLT mác 300, D1000, chiều dày thành ống 100, một lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu loe Mét 1.230.000  
71 Ống cống BTLT mác 300, D1000, chiều dày thành ống 100, hai lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu loe Mét 1.510.000  
72 Ống cống BTLT mác 250, D1000, chiều dày thành ống 100, hai lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu âm dương Mét 1.510.000  
73 Ống cống BTLT mác 250, D1250, chiều dày thành ống 120, hai lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu âm dương Mét 2.220.000  
74 Ống cống BTLT mác 250, D1500, chiều dày thành ống 140, hai lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu âm dương Mét 2.910.000  
75 Ống cống BTLT mác 250, D2000, chiều dày thành ống 200, hai lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu âm dương Mét 6.000.000  
76 Ống cống BTLT mác 300, D600, chiều dày thành ống 60 mm, một lớp thép C400-V, L = 4 m, một đầu loe Mét 740.000  
77 Bê tông thương phẩm 200# độ sụt 14 ± 3 cm M3 1.180.000  
78 Bê tông thương phẩm 250# độ sụt 14 ± 3 cm M3 1.250.000  
79 Bê tông thương phẩm 300# độ sụt 14 ± 3 cm M3 1.320.000  
80 Bê tông thương phẩm 350# độ sụt 14 ± 3 cm M3 1.410.000  
  Ống cống ly tâm của Công ty CP XD giao thông Quảng Trị (Km753+100, Quốc lộ 1 A)  
81 Cống D400, L = 2 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 50 mm Mét 252.000  
82 Cống D400, L = 4 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 50 mm Mét 240.000  
83 Cống D600, L = 2 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 60 mm Mét 448.000  
84 Cống D600, L = 4 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 60 mm Mét 419.000  
85 Cống D800, L = 4 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80 mm Mét 629.000  
86 Cống D800, L = 4 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80 mm Mét 1.033.000  
87 Cống D800, L = 2 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80 mm Mét 670.000  
88 Cống D800, L = 2 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80 mm Mét 1.073.000  
89 Cống D1000, L = 2 m, một lớp thép, một đầu loe, thành ống dày90 mm Mét 1.060.000  
90 Cống D1000, L = 2 m, hai lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 90 mm Mét 1.374.000  
  Ống cống BTCT của Công ty CP bê tông Vân Phong      
I Ống cống BTLT M300 (f'c = 25 mPa) chiều dài L = 2 m, tải trọng vỉa hè, chiều cao đắp trên cống H = (0,5 ÷ 4) m  
1 D300 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 40 mm Mét 176.000  
2 D400 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 45 mm Mét 210.000  
3 D500 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 50 mm Mét 305.000  
4 D600 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 60 mm Mét 360.000  
5 D750 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 80 mm Mét 548.000  
6 D800 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 80 mm Mét 592.000  
7 D1000 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 100 mm Mét 868.000  
8 D1000 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 100 mm Mét 878.000  
9 D1200 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 120 mm Mét 1.338.000  
10 D1500 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 150 mm Mét 1.840.000  
II Ống cống BTLT M300 (f'c = 25 mPa) chiều dài L = 2 m, tải trọng HL93, chiều cao đắp trên cống H = (0,5 ÷ 4) m  
1 D300 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 40 mm Mét 254.000  
2 D400 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 45 mm Mét 317.000  
3 D500 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 50 mm Mét 433.000  
4 D600 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 60 mm Mét 504.000  
5 D750 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 80 mm Mét 717.000  
6 D800 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 80 mm Mét 733.000  
7 D1000 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 100 mm Mét 1.122.000  
8 D1000 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 100 mm Mét 1.132.000  
9 D1200 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 120 mm Mét 1.780.000  
10 D1500 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 150 mm Mét 2.425.000  
  Ống cống BTLT M300 (f'c = 25 mPa) chiều dài L = 2 m, tải trọng HL93 và vỉa hè, chiều cao đắp trên cống H = (4 ÷ 8) m  
1 D300 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 40 mm Mét 330.000  
2 D400 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 45 mm Mét 412.000  
3 D500 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 50 mm Mét 563.000  
4 D600 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 60 mm Mét 655.000  
5 D750 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 80 mm Mét 932.000  
6 D800 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 80 mm Mét 953.000  
7 D1000 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 100 mm Mét 1.462.000  
8 D1000 âm dương một đầu loe, chiều dày thành ống 100 mm Mét 1.472.000  
9 D1200 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 120 mm Mét 2.314.000  
10 D1500 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 150 mm Mét 3.153.000  
  GẠCH CÁC LOẠI      
  Gạch Tuynel Đông Hà và Linh Đơn      
  Gạch Tuynel Linh Đơn      
1 Gạch 2 lỗ (5 cm x 10 cm x 20 cm) Viên                              636  
2 Gạch 4 lỗ (10 cm x 10 cm x 20 cm) Viên                           1.363  
3 Gạch 6 lỗ  10 cm x 15 cm x 20 cm Viên                           2.000  
4 Gạch 6 lỗ 1/2 (10 cm x 15 cm x 10 cm) Viên                           1.272  
5 Gạch đặc (6 cm x 10 cm x 20 cm) Viên                           1.454  
  Gạch Tuynel Đông Hà      
6 Gạch 2 lỗ (5 cm x 10 cm x 20 cm) Viên                              636  
7 Gạch 4 lỗ (10 cm x 10 cm x 20 cm) Viên                           1.363  
8 Gạch 6 lỗ 10 cm x 15 cm x 20 cm Viên                           2.000  
9 Gạch 6 lỗ 1/2 (10 cm x 15 cm x 10 cm) Viên                           1.272  
10 Gạch đặc (6 cm x 10 cm x 20 cm) Viên                           1.454  
  Gạch của Công ty Gạch ngói Quảng Trị      
11 Gạch nung 2 lỗ A Viên                              636  
12 Gạch nung 2 lỗ B Viên                              363  
13 Gạch nung 4 lỗ A Viên                           1.363  
14 Gạch nung 4 lỗ B Viên                              909  
15 Gạch nung 6 lỗ A Viên                           2.272  
16 Gạch nung 6 lỗ B Viên                           1.454  
17 Gạch 6 lỗ nửa Viên                           1.363  
18 Gạch đặc A1 Viên                           1.454  
19 Gạch đặc A2 Viên                           1.272  
  Gạch  Tuynel Minh Hưng      
20 Gạch Tuynel 6 lỗ loại A Viên                           2.000  
21 Gạch Tuynel 4 lỗ loại A Viên                           1.318  
22 Gạch Tuynel 2 lỗ loại A Viên                              909  
23 Gạch Tuynel đặc loại A Viên                           1.409  
24 Gạch Tuynel 6 lỗ nữa loại A Viên                           1.090  
  Sản phẩm gạch Block (phường 1, thị xã Quảng Trị) của Công ty CP Thiên Tân    
1 Gạch Block thủy lực Zíc Zắc không màu 40 viên/m2 M2                         72.727  
2 Gạch Block thủy lực Zíc zắc có màu 40 viên/m2 M2                         74.545  
3 Gạch Block thủy lực Hoa thị không màu M2                         72.727  
4 Gạch Block thủy lực Hoa thị có màu M2                         74.545  
5 Gạch Block thủy lực Sân khấu không màu M2                         72.727  
6 Gạch Block thủy lực Sân khấu có màu M2                         74.545  
7 Gạch Block tráng men Zíc Zắc không màu M2                         75.455  
8 Gạch Block tráng men Zíc Zắc có màu M2                         77.273  
9 Gạch Block tráng men Hoa thị không màu M2                         75.455  
10 Gạch Block tráng men Hoa thị có màu M2                         77.273  
11 Gạch Block Tráng men 25 x 25 không màu M2                         75.455  
12 Gạch Block Tráng men 25 x 25 có màu M2                         77.273  
13 Gạch Terazzo 30 x 30 các màu M2                         78.182  
14 Gạch Terazzo 40 x 40 các màu M2                         81.181  
15 Gạch Terazzo 50 x 50 các màu M2                         86.364  
16 Ngói màu 9 viên/m2 M2                       114.545  
17 Ngói màu 10 viên/m2 M2                       113.636  
18 Ngói màu 20 viên/m2 M2                       127.273  
  Gạch Block xây tường sản xuất tại Đầu Mầu của Công ty CP Thiên Tân    
19 Gạch Block đặc 2 lỗ (12 x 17 x 27) cm Viên                           3.364  
20 Gạch Block rỗng 2 lỗ (10 x 19 x 39) cm Viên                           3.818  
21 Gạch Block rỗng 3 lỗ (12 x 19 x 39) cm Viên                           4.273  
  Gạch không nung xi măng cốt liệu Thiên Tân sản xuất tại KCN Cam hiếu, Cam Lộ (Km 10, Quốc lộ 9D)  
22 Gạch bê tông rỗng R15 (15 x 19 x 39) cm - M#100 Viên                           6.591  
23 Gạch bê tông đặc Đ12 (12 x 17 x 27) cm - M#100 Viên                           4.364  
24 Gạch bê tông rỗng R20 (20 x 19 x 39) cm - M#100 Viên                           9.045  
25 Gạch bê tông rỗng R12 (12 x 19 x 39) cm - M#100 Viên                           5.273  
26 Gạch bê tông đặc Đ5 (5 x 10 x 20) cm Viên                           1.245  
27 Gạch bê tông rỗng R5 (5 x 10 x 20) cm Viên                           1.227  
28 Gạch bê tông rỗng R10 (10 x 19 x 39) cm - M#100 Viên                           4.727  
29 Gạch bê tông đặc Đ15 (15 x 20 x 30) cm - M#100 Viên                           6.363  
30 Gạch bê tông rỗng 6 lỗ (14 x 9,5 x 20) cm - M#75 Viên                           1.909  
31 Gạch bê tông đặc Đ10 (10 x 16 x 26) cm Viên                           3.136  
32 Gạch bê tông rỗng R19 (13 x 19 x 39) cm Viên                           6.364  
33 Gạch bê tông rỗng 4 lỗ (9,5 x 9,5 x 20) cm Viên                           1.363  
  Gạch không nung Polyme Bến Hải      
1 Gạch 6 lỗ (96 mm x 138 mm x 200 mm) Viên                           2.181  
2 Gạch 6 lỗ 1/2 (96 mm x 138 mm x 100 mm) Viên                           1.454  
3 Gạch 4 lỗ  (95 mm x 95 mm x 200 mm) Viên                           1.545  
4 Gạch 4 lỗ 1/2 (95 mm x 95 mm x 100 mm) Viên                           1.363  
5 Gạch đặc (50 mm x 100 mm x 200 mm) Viên                           1.636  
  Gạch không nung  Công ty CP Đầu tư Quảng Việt      
1 Gạch đặc (60 mm x 95 mm x 200 mm) - M#75 Viên                           1.272  
2 Gạch 4 lỗ  (95 mm x 95 mm x 200 mm) - M#50 Viên                           1.454  
3 Gạch 6 lỗ (95 mm x 140 mm x 200 mm) - M#50 Viên                           1.909  
4 Gạch đặc (300 mm x 200 mm x 150 mm) - M#100 Viên                           6.364  
5 Gạch Block rỗng (300 mm x 200 mm x 150 mm) Viên                           5.000  
6 Gạch Block rỗng (390 mmx 190 mm x 190 mm) - M#50 Viên                           9.090  
7 Gạch bê tông đặc D40 (300 mm x 200 mm x 150 mm) - M#100 Viên                           9.545  
  Gạch không nung sản xuất tại khu Công nghiệp Quán Ngang của Công ty TNHH Một Thành Viên Hợp Quốc  
1 Gạch 6 lỗ (95 mm x 140 mm x 200 mm)                             2.000  
2 Gạch 6 lỗ viên nữa (95 mm x 140 mm x 100 mm)                             1.272  
3 Gạch 4 lỗ  (95 mm x 95 mm x 200 mm)                             1.364  
4 Gạch 4 lỗ viên nữa (95 mm x 95 mm x 100 mm)                                727  
5 Gạch thẻ  (60 mm x 95 mm x 200 mm)                             1.272  
6 Gạch 2 lỗ  (60 mm x 95 mm x 100 mm)                                636  
  Nhựa đường Petrolimex - Nhà máy Thọ Quang - Đà Nẵng      
1 Nhựa đường đặc nóng 60/70 (TCVN 7493:2005) Kg                         12.000  
2 Nhựa đường phuy 60/70 (TCVN 7493:2005) Kg                         13.400  
B Các vật liệu tính đến hiện trường xây lắp tại địa bàn thành phố Đông Hà     
1 Blô Xi măng M 75 (12 x 20 x 30) cm   Viên                           3.000  
2 Blô Xi măng M >75 (12 x 20 x 30) cm Viên                           3.500  
3 Xi măng Bỉm Sơn PCB 30 Kg                           1.320  
4 Xi măng Nghi Sơn PCB 40 Kg                           1.310  
5 Xi măng Kim Đỉnh PCB 25 Kg                           1.109  
6 Xi măng Kim Đỉnh PCB 30 Kg                           1.181  
7 Xi măng Kim Đỉnh PCB 40 Kg                           1.254  
8 Xi măng Vicem Hoàng Mai PCB 30 Kg                           1.273  
9 Xi măng Vicem Hoàng Mai PCB 40 Kg                           1.364  
10 Xi măng Vicem Hoàng Mai bao xây trát C91 (bao 50 kg) Kg                           1.045  
11 Xi măng Đồng Lâm bao PCB 40 Kg                           1.336  
12 Xi măng Đồng Lâm xả PCB 40 Kg                           1.227  
13 Xi măng Đồng Lâm bao PCB 30 Kg                           1.227  
14 Xi măng Quảng Trị PCB30 (bao) Kg                           1.100  
15 Xi măng Trường Sơn PCB 30 (bao) Kg                           1.130  
16 Xi măng Trường Sơn PCB 40 (bao) Kg                           1.210  
17 Xi măng Sông Gianh PCB 30 (bao) Kg                           1.191  
18 Xi măng Sông Gianh PCB 30 (rời) Kg                           1.132  
19 Xi măng Sông Gianh PCB 40 (bao) Kg                           1.255  
20 Xi măng Sông Gianh PCB 40 (rời) Kg                           1.195  
  Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới của Công ty Thoát nước vÀ Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
1 Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 - Vỉa hè Bộ 11.492.000  
2 Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 - Lòng đường Bộ 11.550.000  
3 Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3; F4 - Vỉa hè Bộ 11.539.000  
4 Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3; F4 - Lòng đường Bộ 11.618.200  
  Hào kỹ thuật BTCT thành mỏng đúc sẵn của Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
5 Hào kỹ thuật một ngăn B200-H300 (loại 1) - Vỉa hè Mét 760.909  
6 Hào kỹ thuật một ngăn B300-H300 (loại 2) - Vỉa hè                                                               Mét 879.091  
7 Hào kỹ thuật hai ngăn B (200 x 300) - H300 (loại 3) - Vỉa hè Mét 1.280.000  
8 Hào kỹ thuật hai ngăn B (200 x 200) - H300 (loại 4) - Vỉa hè Mét 1.168.182  
9 Hào kỹ thuật hai ngăn B (300 x 300) - H300 (loại 7) - Vỉa hè Mét 1.390.909  
10 Hào kỹ thuật ba ngăn B (200 x 200 x 200) - H300 (loại 5) - Vỉa hè Mét 1.591.818  
11 Hào kỹ thuật ba ngăn B (200 x 200 x 300) - H300 (Loại6) - Vỉa hè Mét 1.707.272  
12 Hào kỹ thuật một ngăn B200-H300 (Loại 1) - Lòng đường Mét 1.040.909  
13 Hào kỹ thuật một ngăn B300-H300 (Loại 2) - Lòng đường Mét 1.191.818  
14 Hào kỹ thuật hai ngăn B (200 x 300)-H300 (loại 3) - Lòng đường Mét 1.690.909  
15 Hào kỹ thuật hai ngăn B (200 x 200)-H300 (loại 4) - Lòng đường Mét 1.546.364  
16 Hào kỹ thuật hai ngăn B (300 x 300)-H300 (loại 7) - Lòng đường Mét 1.834.545  
17 Hào kỹ thuật ba ngăn B (200 x 200 x 200) - H300 (loại 5) - Vỉa hè Mét 2.062.272  
18 Hào kỹ thuật ba ngăn B (200 x 200 x 300) - H300 (loại 6) - Lòng đường Mét 2.210.909  
19 Hố ga hào kỹ thuật một ngăn, hai ngăn, ba ngăn - KT: (1,0 x 1,0 x 1,05) m Mét 5.899.091  
  Mương tưới tiêu nội đồng BTCS thành mỏng đúc sẵn của Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
20 Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) KT: 300 x 300 x 2000 mm thành dày 03 cm Mét 508.182  
21 Mương  tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) KT: 400 x 400 x 2000 mm thành dày 03 cm Mét 601.818  
22 Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) KT: 500 x 500 x 2000 mm thành dày 03 cm Mét 713.636  
23 Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) KT: 600 x 600 x 2000 mm thành dày 04 cm Mét 1.012.727  
24 Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) KT: 700 x 700 x 2000 mm thành dày 04 cm Mét 1.193.636  
25 Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) KT: 800 x 800 x 2000 mm thành dày 04 cm Mét 1.360.000  
26 Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) KT: 900 x 900 x 2000 mm thành dày 04 cm Mét 1.503.636  
27 Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng  PC40) KT: 1000 x 1000 x 2000 mm thành dày 04 cm Mét 1.675.455  
  Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn của Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
28 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 300 x 300 mm, thành dày 40 mm Mét 666.363  
29 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 400 x 400 mm, thành dày 40 mm Mét 810.909  
30 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 500 x 500 mm, thành dày 40 mm Mét 965.455  
31 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 600 x 600 mm, thành dày 50 mm Mét 1.276.363  
32 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 700 x 700 mm, thành dày 50 mm Mét 1.532.727  
33 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 800 x 800 mm, thành dày 50 mm Mét 1.727.273  
34 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 900 x 900 mm, thành dày 50 mm Mét 1.868.182  
35 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 1000 x 1000 mm, thành dày 80 mm Mét 2.708.182  
36 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 1100 x 1100 mm, thành dày 100 mm Mét 3.420.000  
37 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 1200 x 1200 mm, thành dày 100 mm Mét 3.643.636  
38 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 1300 x 1300 mm, thành dày 100 mm Mét 3.911.818  
39 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 1400 x 1400 mm, thành dày 120 mm Mét 5.295.455  
40 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 1500 x 1500 mm, thành dày 120 mm Mét 5.639.090  
41 Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT: B x H = 1600 x 1600 mm, thành dày 120 mm Mét 6.007.272  
  NHỰA ĐƯỜNG      
1 Nhựa đường Carboncor Asphalt Kg                           3.530  
  GIÁ XĂNG, DẦU      
1 Xăng RON 95 (từ 0h00 ngày 01/10 đến 16h30 ngày 05/10) Lít                         15.782  
  Xăng RON 95 (từ 16h30 ngày 05/10 đến 16h45 ngày 20/10) Lít                         15.945  
  Xăng RON 95 (từ 16h45 ngày 20/10 đến 24h00 ngày 31/10) Lít                         16.355  
2 Xăng RON 92 (từ 0h00 ngày 01/10 đến 16h30 ngày 05/10) Lít                         15.136  
  Xăng RON 92 (từ 16h30 ngày 05/10 đến 16h45 ngày 20/10) Lít                         15.291  
  Xăng RON 92 (từ 16h45 ngày 20/10 đến 24h00 ngày 31/10) Lít                         15.700  
3 Dầu hoả (từ 0h00 ngày 01/10 đến 16h30 ngày 05/10) Lít                         10.109  
  Dầu hoả (từ 16h30 ngày 05/10 đến 16h45 ngày 20/10) Lít                         10.245  
  Dầu hoả (từ 16h45 ngày 20/10 đến 24h00 ngày 31/10) Lít                         10.727  
4 Diesel 0,05S (từ 0h00 ngày 01/10 đến 16h30 ngày 05/10) Lít                         11.400  
  Diesel 0,05S (từ 16h30 ngày 05/10 đến 16h45 ngày 20/10) Lít                         11.555  
  Diesel 0,05S (từ 16h45 ngày 20/10 đến 24h00 ngày 31/10) Lít                         12.118  
  Đơn giá xăng, dầu đã bao gồm phí xăng, dầu (xăng: 1.000 đ/lít; diesel 500đ/lít; dầu hỏa 300đ/lít)  
  SƠN CÁC LOẠI      
  Sản phẩm sơn HD NANO-HDPLUS-Nano Max      
  Các sản phẩm sơn nội thất      
1 Sơn kháng kiềm nội cao cấp 20 kg/thùng Thùng                    1.518.000  
  Sơn kháng kiềm nội cao cấp 5,5 kg/lon Lon                       440.000  
2 Sơn mịn nội cao cấp 24 kg/thùng Thùng                       946.000  
  Sơn mịn nội cao cấp 6,5 kg/lon Lon                       270.000  
3 Sơn bóng mờ nội cao cấp 24 kg/thùng Thùng                    2.046.000  
  Sơn bóng mờ nội cao cấp 5,5 kg/lon Lon                       578.000  
4 Sơn siêu bóng nội cao cấp 20 kg/thùng Thùng                    3.058.000  
  Sơn siêu bóng nội cao cấp 5,5 kg/lon Lon                       858.000  
5 Sơn siêu trắng phủ trần 20 kg/thùng Thùng                    1.056.000  
  Sơn siêu trắng phủ trần 6,5 kg/lon Lon                       302.000  
  Các sản phẩm sơn nội thất      
6 Sơn kháng kiềm ngoại cao cấp 20 kg/thùng Thùng                    1.986.000  
  Sơn kháng kiềm ngoại cao cấp 5,5 kg/lon Lon                       561.000  
7 Sơn mịn ngoại cao cấp 24 kg/thùng Thùng                    1.518.000  
  Sơn mịn ngoại cao cấp 6,5 kg/lon Lon                       440.000  
8 Sơn bóng mờ ngoại cao cấp 20 kg/thùng Thùng                    2.266.000  
  Sơn bóng mờ ngoại cao cấp 5,5 kg/lon Lon                       633.000  
9 Sơn siêu bóng ngoại cao cấp 20 kg/thùng Thùng                    3.729.000  
  Các sản phẩm chống thấm      
10 Chất chống thấm đa năng 20 kg/thùng Thùng                    2.139.000  
11 Chống thấm màu 20 kg/thùng Thùng                    2.254.000  
  Các sản phẩm sơn đặc biệt      
12 Clear (chất phủ bóng) 04 kg/lon Lon                       640.000  
13 Sơn ánh kim 1,1 kg/lon Lon                       400.000  
14 Bột trét nội ngoại 40 kg/bao Bao                       357.000  
  Sản phẩm sơn Alex      
1 Super Alex - AB bóng cao cấp nhiều màu 05 lít/lon/35-40 m2 Lon 875.000  
2 Sơn Alex 5in1 trong và ngoài trời nhiều màu 22 kg/thùng/90 - 95 m2 Thùng 1.231.000  
3 Alex 3in1 sơn mịn trong nhà nhiều màu 25 kg/thùng/70 - 75 m2 Thùng 656.000  
4 Sơn Alex đỏ trong nhà nhiều màu 25 kg/thùng/70 - 75 m2 Thùng 620.000  
5 Alex Prevent - sơn chống thấm đa năng độ co giãn cao cấp CT-11 22 kg/thùng/100 - 130 m2 Thùng 1.996.000  
6 Lót chống kiềm nội thất cao cấp 24 kg/thùng/80 - 90 m2 Thùng 1.340.000  
7 Sơn siêu trắng trong nhà 24 kg/thùng/80 - 90 m2 Thùng 1.014.000  
8 Bột bả mastic DRULEX trong và ngoài cao cấp 40 kg/bao/40 - 45 m2 Bao 267.000  
  Sản phẩm sơn KOVA      
1 Matít bột (bả) trong nhà 25 kg/bao Bao                       162.727  
2 Matít bột (bả) ngoài trời 25 kg/bao Bao                       190.909  
3 Sơn trong nhà đa màu K180 - 20 kg/thùng Thùng                       686.000  
4 Sơn mịn trong nhà đa màu K771 - 20 kg/thùng Thùng                       839.090  
5 Sơn trong nhà bán bóng cao cấp đa màu K5500 20 kg/thùng Thùng                    1.783.636  
6 Sơn lót kháng kiềm trong K 109  (20 kg/thùng) Thùng                    1.190.000  
7 Sơn ngoài nhà mịn đa màu K261 (20 kg/thùng) Thùng                    1.090.090  
8 Chất chống thấm xi măng, bê tông CT11 A (20 kg/thùng) Thùng                    2.271.818  
9 Chất chống thấm co giãn, chống áp lực ngược CT-14 (20 kg/thùng) Thùng                    2.020.000  
  Sản phẩm sơn TERRACO      
1 Bột bả ventonit maximic nội thất - 40 kg/bao Kg                           6.800  
2 Bột bả ventonit maximic ngoại thất - 40 kg/bao Kg                           7.400  
3 Sơn FLEXICOAT chống thấm Acylic cho mái nhà, vách, ban công 20 kg                    1.136.000  
4 Sơn FLEXICOAT DECOR chống thấm các màu 25 kg                    1.656.000  
5 Sơn ngoại thất VICOAT các màu 06 kg                       628.000  
6 VICOAT SUPER các màu ngoại thất 06 kg                       682.000  
7 TERRALAST sơn nước nội thất 25 kg                       765.000  
8 CONTRACT sơn nước nội thất 25 kg                       605.000  
9 TERRAMATT sơn nước nội thất 25 kg                       508.000  
10 PENETRATING PRIMER lót khử kiềm, tăng bám dính 18 kg                       801.000  
11 FLEXPA VA COATING TEXTURED 20 kg                    1.555.000  
12 TERRATOP nước cao cấp dùng nội thất 25 kg                    1.270.000  
13 FLEXIPAVE FIlIER FINE làm phẳng mịn bề mặt sân Tennis 25 kg                       800.000  
14 FLEXIPAVE FRIMER sơn lót cho sân tennis 18 kg                       865.000  
15 FLEXIPAVE LINE PAINT sơn kẻ vạch dùng cho sân Tennis 05 kg                       520.000  
16 FLEXPA VA COATING SMOOTH 20 kg                    1.673.000  
  Sản phẩm sơn NIPPON      
1 Bột bả trong nhà NP SKIMCOAT kinh tế trắng 40 kg Bao                       209.090  
2 Bột bả ngoài nhà NPWEATHERGARD SKIMCOAT  hai sao trắng 40 kg Bao                       272.727  
  Sơn lót chống kiềm      
3 NP  NPWEATHERGARD sealer  trắng (ngoại thất) 18 lít/thùng Thùng                    2.140.909  
4 NP HITEX sealer 5180 (gốc dầu) trắng ngoại thất 20 lít/thùng Thùng                    2.577.272  
5 NP ODOURLESS sealer trắng (nội thất) không mùi 18 lít/thùng Thùng                    1.468.181  
  Sơn phủ ngoại thất      
6 NP  NPWEATHERGARD bóng màu chuẩn 18 lít/thùng Thùng                    3.929.090  
7 NP  NPWEATHERGARD bóng màu chuẩn 05 lít/thùng Thùng                    1.127.272  
8 NP SUPERGARD màu chuẩn 18 lít/thùng Thùng                    2.127.272  
9 NP SUPERMATEX màu chuẩn 18 lít/thùng Thùng                    1.330.909  
  Sơn phủ nội thất      
10 NP Vatex 17 lít/thùng các màu Thùng                       577.272  
11 NP Matex 18 lít/thùng màu chuẩn Thùng                       998.181  
12 NP ODOURLESS bóng (không mùi) màu chuẩn 05 lít/thùng Thùng                       875.454  
13 NP ODOURLESS chùi rửa vượt trội 18 lít/thùng Thùng                    1.723.626  
14 NP Matex 18 lít/thùng siêu trắng Thùng                       900.901  
  Sơn chống thấm      
15 NIPPON WP 100 18 kg/thùng Thùng                    2.064.545  
  Sơn dầu cho gỗ và sắt      
16 NP BILAC METAL PRIMER RED QXIDE nâu đỏ 05 lít/thùng Thùng                       515.454  
17 NP BILAC ALUMINIUM WOOD PRIMER nhũ 05 lít/thùng Thùng                       542.727  
18 NP BILAC màu chuẩn 05 lít/thùng Thùng                       620.000  
19 NP TILAC màu chuẩn 05 lít/thùng Thùng                       584.545  
  Sơn cho kim loại nhẹ và tráng kẽm      
20 NP WINLEX 120 ACTIVE PRIMER BASE 04 lít/thùng Thùng                       648.181  
21 NP WINLEX 120 ACTIVE PRIMER HARDENER 01 lít/thùng Thùng                         97.272  
  Dung môi pha sơn dầu      
22 NP THINNER 5180 18 lít/thùng Thùng                       963.636  
23 NP THINNER BILAC 18 lít/thùng Thùng                    1.051.818  
24 NP THINNER ROAD LINE 05 lít/thùng Thùng                       215.454  
25 NP THINNER V 125 PRIMER 05 lít/thùng Thùng                       444.545  
  Sơn kẻ tường      
26 NP ROAD LINE Trắng 05 lít/thùng Thùng                       662.727  
27 NP ROAD LINE Vàng 05 lít/thùng Thùng                       718.181  
28 NP ROAD LINE Đen 05 lít/thùng Thùng                       552.727  
29 NP ROAD LINE Đỏ 05 lít/thùng Thùng                       608.181  
30 NP ROAD LINE phản quang Vàng 05 lít/thùng Thùng                       678.181  
31 NP ROAD LINE phản quang Đỏ 05 lít/thùng Thùng                       645.454  
32 NP ROAD LINE phản quang Đen 05 lít/thùng Thùng                       530.909  
33 NP ROAD LINE phản quang Trắng 05 lít/thùng Thùng                       657.272  
34 Sơn tạo sàn NP TEXKOTE 18 lít/thùnghù2[1]2Bồn đứng chứa nước I NOX Đại Thành 310 (f 630-770)(A)8.[1].Bồn Thùng                       889.090  
  Sản phẩm Sơn ICI DULUX và sơn TOA      
1 Bột trét tường DuLux Cemputty A502 (ngoài trời và trong nhà) 40 kg                       308.000  
2 Chất chống thấm Dulux A959 (ngoài trời) (18 lít/25 kg) Thùng                    1.651.000  
3 Sơn lót tường chống kiềm Dulux A936 (ngoài trời) (18 lít/21 kg) Thùng                    1.725.000  
4 Sơn Dulux màu chuẩn A 954 bóng láng (05 lít/6,5 kg) Lon                    1.035.000  
5 Sơn Maxilíte ngoài trời A 919 (18 lít/25 kg) Thùng                    1.110.000  
6 Sơn Dulux lau chùi hiệu quả A 991 trong nhà (18 lít/25 kg) Thùng                    1.432.000  
7 Sơn Maxilíte A901 sơn phủ trong nhà (18 lít/25 kg) Thùng                       857.000  
8 Sơn lót kiềm Nanoshield primer (sơn lót gốc nước) (18 lít/25 kg) Thùng                    1.623.000  
9 Sơn Toa Nanoshield bóng (ngoài trời) 05 lít/6 kg Lon                       823.000  
10 Sơn Toa NanoClean (trong nhà) (05 lít/6,5 kg) Lon                       727.000  
11 Sơn Toa 4seasons INT (trong nhà) (18 lít/25 kg) Thùng                       910.000  
12 Toa chống thấm đa năng (trộn xi măng) (18 lít/22 kg) Thùng                    1.500.000  
13 Toa Weatherkote (chống thấm mái và sàn vệ sinh) (18 lít/18 kg) Thùng                       649.000  
14 Sơn ICI Dulux Weathershield ngoại thất màu chuẩn (05 lít/6,7 kg) Lon                       774.000  
15 Sơn Toa sơn lót Epoxy 02 thành phần trong suốt dùng cho bề mặt bê tông, EPOGUARD VARNISH (Part A + B; 01 bộ 3,785 lít/23 m2) Thùng                       805.455  
16 Sơn Toa:Sơn phủ nội thất Epoxy 02 thành phần, EPOGUARD ENAMEL. Part A + B; 01 bộ 3,785 lít/m2 mã màu Light Grey Ral 7035 Thùng                    1.061.818  
17 Dung môi THINER #31 pha với thành phần Part A + B tỷ lệ 10% (3 lít/45 m2) Thùng                       216.364  
   SẢN PHẨM SƠN ONIP      
  Sơn nội thất      
1 Fly FIT chỉ có màu trắng 18 lít/thùng Thùng                       511.104  
  Fly FIT chỉ có màu trắng04 lít/lon Lon                       142.417  
2 ONIP Fly Intextor sơn nội thất tinh tế (F1) 18 lít/thùng Thùng                       637.549  
  ONIP Fly Intextor sơn nội thất tinh tế (F1) 04 lít/lon Lon                       183.678  
3 ONIP PLUS sơn màng mịn cao cấp, lau chùi hiệu quả (P3) 18 lít/thùng Thùng                    1.063.469  
  ONIP PLUS sơn màng mịn cao cấp, lau chùi hiệu quả (P3) 04 lít/lon Lon                       280.841  
4 ONIP SUPER WHITE siêu trắng nội thất (SW) 18 lít/thùng Thùng                    1.164.625  
  ONIP SUPER WHITE siêu trắng nội thất (SW) 05 lít/lon Lon                       372.680  
5 ONIP ARCADIA MAT sơn cao cấp, lau chùi tối đa (NS) 18 lít/thùng Thùng                    1.810.160  
  ONIP ARCADIA MAT sơn cao cấp, lau chùi tối đa (NS)  04 lít/lon Lon                       497.794  
6 ONIP ARCADIA SATIN sơn cao cấp nội thất, bóng ngọc trai, sang trọng (S7) 18 lít/thùng Thùng                    3.004.067  
  Sơn ngoại thất      
7 ONIP RS Sơn ngoại thất cao cấp (R2) 04 lít/lon Lon                       395.307  
  ONIP RS Sơn ngoại thất cao cấp (R2) 18 lít/thùng Thùng                    1.512.016  
8 ONIP XP Sơn ngoại thất cao cấp, bóng mờ (X4) 04 lít/lon Lon                       744.029  
  ONIP XP Sơn ngoại thất cao cấp, bóng mờ (X4) 18 lít/thùng Thùng                    2.942.841  
9 ONIP OPACRYL SATIN sơn ngoại thất siêu chống thấm, bóng ngọc trai (SE6) 01 lít/lon Lon                       226.270  
  ONIP OPACRYL SATIN sơn ngoại thất siêu chống thấm, bóng ngọc trai  (SE6) 05 lít/lon Lon                    1.056.814  
  Sơn lót chống kiềm      
10 FLY PRIMER sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp (FS) 04 lít/lon Lon                       298.144  
  FLY PRIMER sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp (FS) 18 lít/thùng Thùng                    1.280.422  
11 ONIP PRIMER sơn lót đa năng ngoại thất cao cấp  (NP) 04 lít/lon Lon                       492.470  
  ONIP PRIMER sơn lót đa năng ngoại thất cao cấp (NP) 18 lít/thùng Thùng                    1.727.638  
  Chất chống thấm      
12 ONIP CT11 A chất chống thấm xi măng, co giãn (ON CT11 A) 06 kg/lon Lon                       569.668  
  ONIP CT11 A chất chống thấm xi măng, co giãn (ON CT11 A) 20 kg/thùng Thùng                    1.900.668  
  Bột bả tường      
13 SAMMY INT - Bột bả nội thất cao cấp (SMI) 40 kg/bao Bao                       285.000  
14 SAMMY EXT - Bột bả ngoại thất cao cấp (SME) 41 kg/bao Bao                       315.000  
  SẢN PHẨM SƠN HT      
1 Sơn HT-18 (23 kg/thùng) Thùng                       545.454  
2 Sơn HT-06 (22 kg/thùng) Thùng                       836.363  
3 Sơn nội thất siêu trắng (HT-05) 22 kg/Thùng Thùng                    1.072.727  
4 Sơn HT-08 (19 kg/thùng) Thùng                    1.909.090  
5 Sơn HT-08 (05 kg/lon) Lon                       613.636  
6 Sơn HT-09 (19 kg/thùng) Thùng                    2.290.909  
7 Sơn HT-09 (05 kg/lon) Lon                       750.000  
8 Sơn lót kháng kiềm nội thất (20 kg/thùng) Thùng                    1.281.818  
9 Sơn HT-19 (22 kg/thùng) Thùng                    1.072.727  
10 Sơn HT-19 (05 kg/lon) Lon                       350.000  
11 Sơn HT-22 (19 kg/thùng) Thùng                    2.981.818  
12 Sơn HT-22 (05 kg/lon) Lon                       795.454  
13 Sơn lót kháng kiềm nội ngoại thất (20 kg/thùng) Thùng                    1.509.090  
14 Sơn HT-10 (22 kg/thùng) Thùng                    1.172.727  
15 Sơn HT-10 (05 kg/lon) Lon                       377.272  
16 Sơn HT-11 (05 kg/lon) Lon                       831.818  
17 Sơn HT-16 (05 kg/lon) Lon                    1.204.545  
18 Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (20 kg/thùng) Thùng                    1.700.000  
19 Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (4,5 kg/lon) Lon                       472.727  
20 Sơn chống thấm cao cấp (20 kg/thùng) Thùng                    1.781.818  
21 Sơn chống thấm cao cấp (4,5 kg/lon) Lon                       527.272  
22 Sơn Clear 01 (4,4 kg/lon) Lon                       545.454  
23 Sơn Clear 02 (4,4 kg/lon) Lon                       909.090  
24 Bột bả nội thất (40 kg/bao) Bao                       227.272  
25 Bột bả ngoại thất (40 kg/bao) Bao                       318.181  
  SẢN PHẨM SƠN TRANG TRÍ PETROLIMEX      
  Hệ sơn nước cao cấp GOLDSUN EcoDigital      
1 Sơn nước cao cấp ngoài trời (Nhóm màu chuẩn) (01 lít/lon) Lon                       145.700  
2 Sơn nước cao cấp ngoài trời (Nhóm màu chuẩn) (05 lít/lon) Lon                       713.700  
3 Sơn nước cao cấp ngoài trời, màu đặc biệt: H1308, H1614, H1981 (01 lít/lon) Lon                       151.700  
4 Sơn nước cao cấp ngoài trời, màu đặc biệt: H1308, H1614, H1981 (05 lít/lon) Lon                       747.300  
5 Sơn nước cao cấp ngoài trời (màu đặc biệt: H1801) (1 lít/lon) Lon                       223.900  
6 Sơn nước cao cấp ngoài trời (màu đặc biệt: H1801) (05 lít/lon) Lon                    1.105.100  
7 Sơn nước cao cấp trong nhà (nhóm màu chuẩn) (01 lít/lon) Lon                       119.200  
8 Sơn nước cao cấp trong nhà (nhóm màu chuẩn) (05 lít/lon) Lon                       591.800  
9 Sơn lót chống kiềm cao cấp (05 lít/lon) Lon                       444.600  
10 Sơn lót chống kiềm cao cấp (17,5 lít/thùng) Thùng                    1.485.300  
11 Bột trét cao cấp Goldsun ngoài trời (40 kg/bao) Bao                       360.500  
12 Bột trét cao cấp Goldsun trong nhà (40 kg/bao) Bao                       314.500  
  Hệ sơn nước chất lượng cao GOLDTEX EcoDigital      
13 Sơn nước chất lượng cao ngoài trời (nhóm màu chuẩn) (3,8 lít/lon) Lon                       217.000  
14 Sơn nước chất lượng cao ngoài trời (nhóm màu chuẩn) (18 lít/thùng) Thùng                       904.600  
15 Sơn nước chất lượng cao ngoài trời (màu đặc biệt: G1100, G1407, G1408, G1704, G1705, G1803) (3,8 lít/lon) Lon                       237.700  
16 Sơn nước chất lượng cao ngoài trời (màu đặc biệt: G1100, G1407, G1408, G1704, G1705, G1803) (18 lít/thùng) Thùng                       991.500  
17 Sơn nước chất lượng cao trong nhà (nhóm màu chuẩn) (3,8 lít/lon) Lon                       182.400  
18 Sơn nước chất lượng cao trong nhà (nhóm màu chuẩn) (18 lít/thùng) Thùng                       731.800  
19 Sơn lót chống kiềm chất lượng cao (3,8 lít/lon) Lon                       262.400  
20 Sơn lót chống kiềm chất lượng cao (18 lít/thùng) Thùng                    1.138.600  
21 Bột trét chất lượng cao Goldtex ngoài trời (40 kg/bao) Bao                       298.200  
22 Bột trét chất lượng cao Goldtex trong nhà (40 kg/bao) Bao                       275.200  
  Hệ sơn nước kinh tế GOLDLUCK EcoDigital      
23 Sơn nước kinh tế ngoài trời (3,35 lílít/lon) Lon                       160.500  
24 Sơn nước kinh tế ngoài trời (18 lílít/thùng) Thùng                       735.400  
25 Sơn nước kinh tế trong nhà (3,35 lílít/lon) Lon                       130.400  
26 Sơn nước kinh tế trong nhà (18 lílít/thùng) Thùng                       573.400  
27 Sơn lót chống kiềm kinh tế (3,35 lílít/lon) Lon                       152.100  
28 Sơn lót chống kiềm kinh tế (18 lílít/thùng) Thùng                       690.900  
29 Bột trét ngoài trời Goldluck (40 kg/bao) Bao                       255.800  
30 Bột trét ngoài trời Goldluck (40 kg/bao) Bao                       235.000  
31 Chống thấm CT-PRO (20 kg/thùng) Thùng                    1.606.900  
32 Chống thấm CT-PRO (04 kg/lon) Lon                       334.500  
  Hệ sơn dầu chất lượng cao GOLDSATIN EcoDigital      
33 Sơn dầu chất lượng cao (nhóm màu chuẩn) (03 lít/lon) Lon                       261.500  
34 Sơn dầu chất lượng cao (nhóm màu chuẩn) (17,5 lít/thùng) Thùng                    1.449.100  
35 Sơn dầu chất lượng cao (nhóm màu đặc biệt :G0360, G0450, G0460, G0680, G0710, G0910) (3 lít/lon) Lon                       307.100  
36 Sơn dầu chất lượng cao (nhóm màu đặc biệt :G0360, G0450, G0460, G0680, G0710, G0910) (17,5 lít/thùng) Thùng                    1.715.600  
37 Sơn dầu chất lượng cao (nhóm màu đặc biệt :G0820) (03 lít/lon) Lon                       372.400  
38 Sơn dầu chất lượng cao (nhóm màu đặc biệt:G0820) (17,5 lít/thùng) Thùng                    2.096.200  
39 Sơn lót chống rỉ chất lượng cao (màu đỏ) (03 lít/lon) Lon                       202.800  
40 Sơn lót chống rỉ chất lượng cao (màu đỏ) (17,5 lít/thùng) Thùng                    1.106.600  
41 Sơn lót chống rỉ chất lượng cao (màu xám) (03 lít/lon) Lon                       231.000  
42 Sơn lót chống rỉ chất lượng cao (màu xám) (17,5 lít/thùng) Thùng                    1.271.800  
  Hệ sơn dầu kinh tế GOLDVIK EcoDigital      
43 Sơn dầu Goldvik (nhóm màu chuẩn) (03 lít/lon) Lon                       238.900  
44 Sơn dầu Goldvik (nhóm màu chuẩn) (17,5 lít/thùng) Thùng                    1.317.300  
45 Sơn dầu Goldvik (nhóm màu đặc biệt: V0100, V0681, V0711, V0821, V0911)  (03 lít/lon) Lon                       246.600  
46 Sơn dầu Goldvik (nhóm màu đặc biệt: V0100, V0681, V0711, V0821, V0911) (17,5 lít/thùng) Thùng                    1.362.600  
47 Sơn lót chống rỉ Goldvik (màu đỏ) (03 lít/lon) Lon                       180.500  
48 Sơn lót chống rỉ Goldvik (màu đỏ) (17,5 lít/thùng) Thùng                       977.400  
49 Sơn lót chống rỉ Goldvik (màu xám) (03 lít/lon) Lon                       200.000  
50 Sơn lót chống rỉ Goldvik (màu xám) (17,5 lít/thùng) Thùng                    1.090.700  
  SẢN PHẨM SƠN NISHU      
  Bột bả (Mastic)      
1 Nishu - cao cấp trắng ngoại thất (40 kg/bao) Kg                         10.000  
2 Nishu - Aven (cao cấp nội ngoại thất) 40 kg/bao Kg                           8.409  
3 Nishu - Plat (nội thất) 40 kg/bao Kg                           7.272  
4 Nishu BT-01 (nội thất) 40 kg/bao Kg                           5.681  
  Sơn lót chống kiềm      
5 Nishu Crysin (nội thất cao cấp) 18 lít/thùng Kg                         65.958  
6 Nishu Crys (ngoại thất cao cấp) 18 lít/thùng Kg                         91.096  
7 Nishu P-Sealer in (nội thất cao cấp) 18 lít/thùng Kg                         60.036  
8 Nishu P-Sealer ex (ngoại thất cao cấp) 18 lít/thùng Kg                         71.750  
  Sơn nội thất      
9 Nishu Ruby (cao cấp siêu hạng) 05 lít/lon Kg                       145.894  
10 Nishu Gran (cao cấp chống rêu mốc) 18 lít/thùng Kg                         64.224  
11 Nishu Marb (cao cấp bóng mờ) 18 lít/thùng Kg                         56.120  
12 Nishu Agat (cao cấp) 18 lít/thùng Kg                         38.340  
13 Nishu Lapis (cao cấp) 18 lít/thùng Kg                         28.788  
  Sơn ngoại thất      
14 Nishu Ruby (cao cấp bóng) 05 lít/lon Kg                       211.363  
15 Nishu Gran (cao cấp bóng) 05 lít/lon Kg                       178.092  
16 Nishu Agat (cao cấp bóng) 18 lít/thùng Kg                         95.182  
17 Nishu Lapis (cao cấp) 18 lít/thùng Kg                         78.995  
  Sơn chống thấm      
18 Nishu Ston (đa năng cao cấp) 20 kg/thùng Kg                       109.772  
19 Nishu G20 (đa năng cao cấp) 20 kg/thùng Kg                         86.863  
  Sơn bóng trong suốt      
20 Nishu Glas (cao cấp) 04 lít/lon Kg                       125.874  
21 Sơn giả đá cao cấp Nishu (04 lít/lon) Kg                       181.818  
  Sơn Epoxy gốc nước      
22 Sơn lót Epoxy (20 kg/bộ) Kg                       159.545  
23 Sơn phủ Epoxy (20 kg/bộ) Kg                       177.272  
  Sơn dầu      
24 Nishu Deluxe (sơn dầu cao cấp) 20 kg/thùng Kg                         85.681  
  Sơn chống rỉ      
25 Nishu - sơn chống rỉ cao cấp màu đỏ (20 kg/thùng) Kg                         65.000  
26 Nishu - sơn chống rỉ cao cấp màu ghi (20 kg/thùng) Kg                         60.272  
  SẢN PHẨM SƠN VIVIDA      
1 Bột trét trong nhà và ngoài trời VIVIDA 102-MT (40 kg/bao) Bao                       318.182  
2 Bột trét siêu bền ngoài trời VIVIDA 103-MT (40 kg/bao) Bao                       405.455  
3 Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp VIVIDA5500 (23 kg/thùng18 lít) Thùng                    1.381.818  
4 Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp VIVIDA5500 (6,4 kg/lon 5 lít) Lon                       427.273  
5 Sơn lót chống kiềm nội, ngọai thất VIVIDA 6000 (23 kg/thùng18 lít) Thùng                    1.618.182  
6 Sơn lót chống kiềm nội, ngọai thất VIVIDA 6000 (6,4 kg/lon 05 lít) Lon                       500.000  
7 Sơn lót chống kiềm ngoại thất VIVIDA 8000 (22 kg/thùng 18 lít) Thùng                    1.972.727  
8 Sơn lót chống kiềm ngoại thất VIVIDA 8000 (6,4 kg/lon 05 lít) Lon                       609.091  
9 Sơn nội thất chất lượng cao VIVIDA 500E (24 kg/thùng 18 lít) Thùng                       590.909  
10 Sơn nội thất cao cấp VIVIDA 5101 (24 kg/thùng 18 lít) Thùng                    1.045.455  
11 Sơn nội thất cao cấp VIVIDA 5101 (6,7 kg/lon 05 lít) Lon                       350.000  
12 Sơn nội thất siêu trắng VIVIDA S99 W (24 kg/thùng 18 lít) Thùng                    1.163.636  
13 Sơn nội thất siêu trắng VIVIDA S99 W (6,7 kg/lon 5 lít) Lon                       390.909  
14 Sơn nội thất chịu chùi rửa VIVIDA 5601(21 kg/thùng 18 lít) Thùng                    1.518.182  
15 Sơn nội thất chịu chùi rửa VIVIDA 5601 (5,8 kg/lon 05 lít) Lon                       486.364  
16 Sơn nội thất bóng kháng khuẩn VIVIDA 5909 (20 kg/thùng 18 lít) Thùng                    3.072.727  
17 Sơn nội thất bóng kháng khuẩn VIVIDA 5909 (5,5 kg/lon 05 lít) Lon                       863.636  
18 Sơn ngoại thất chất lượng cao VIVIDA 800E (22 kg/thùng 18 lít) Thùng                    1.318.182  
19 Sơn ngoại thất bóng mờ VIVIDA 8011 (20 kg/thùng 18 lít) Thùng                    2.045.455  
20 Sơn bóng siêu hạng VIVIDA 8909 (5,3 kg/lon 05 lít) Lon                    1.063.636  
21 Sơn chống thấm VIVIDA CT01 (20 kg/thùng 18 lít) Thùng                    2.063.636  
  SẢN PHẨM SƠN FORLIX      
  Bột bả FORLIX      
1 Bột bả nội thất cao cấp (40 kg/bao) Bao                       333.636  
2 Bột bả ngoại thất chống thấm cao cấp (40 kg/bao) Bao                       413.636  
  Hệ thống sơn lót kháng kiềm FORLIX      
3 Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp (18 lít/thùng) Thùng                    1.360.000  
  Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp (05 lít/lon) Lon                       440.000  
4 Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp (18 lít/thùng) Thùng                    1.800.000  
  Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp (05 lít/lon) Lon                       576.363  
  Hệ thống sơn phủ nội thất FORLIX      
5 Sơn nội thất lau chùi hiệu quả (18 lít/thùng) Thùng                       936.363  
  Sơn nội thất lau chùi hiệu quả (05 lít/lon) Lon                       288.181  
6 Sơn nội thất siêu trắng cao cấp (18 lít/thùng) Thùng                    1.296.363  
  Sơn nội thất siêu trắng cao cấp (05 lít/lon) Lon                       396.363  
7 Sơn nội thất cao cấp bán bóng (18 lít/thùng) Thùng                    2.160.000  
  Sơn nội thất cao cấp bán bóng (05 lít/lon) Lon                       658.181  
8 Sơn nội thất cao cấp siêu bóng (18 lít/thùng) Thùng                    2.960.000  
  Sơn nội thất cao cấp siêu bóng (05 lít/lon) Lon                       880.000  
  Hệ thống sơn phủ ngoại thất FORLIX      
9 Sơn phủ ngoại thất mịn cao cấp (18 lít/thùng) Thùng                    1.443.363  
  Sơn phủ ngoại thất mịn cao cấp (05 lít/lon) Lon                       458.181  
10 Sơn ngoại thất cao cấp bán bóng (18 lít/thùng) Thùng                    2.520.000  
  Sơn ngoại thất cao cấp bán bóng (05 lít/lon) Lon                       670.000  
11 Sơn ngoại thất cao cấp siêu bóng (18 lít/thùng) Thùng                    3.440.000  
  Sơn ngoại thất cao cấp siêu bóng (05 lít/lon) Lon                    1.030.000  
  Hệ thống chất phủ bóng Clear và chống thấm 1:1 FORLIX      
12 Chất phủ bóng trong suốt (05 lít/lon) Lon                       820.000  
13 Chất chống thấm đa năng (18 lít/thùng) Thùng                    1.943.636  
  Chất chống thấm đa năng (05 lít/lon) Lon                       630.000  
14 Chất chống thấm màu (18 lít/thùng) Thùng                    2.220.000  
  Chất chống thấm màu (05 lít/lon) Lon                       756.363  
  Hệ thống sơn và bột bả nội thất FORLIX      
15 Sơn nội thất kinh tế (18 lít/thùng) Thùng                       560.000  
  Sơn nội thất kinh tế (05 lít/lon) Lon                       180.000  
16 Bột bả nội thất kinh tế (40 kg/bao) Bao                       210.000  
  SẢN PHẨM SƠN ICHI      
  Bột bả      
1 Bột bả nội thất TOPAZ (40 kg/bao) Bao                       366.364  
2 Bột bả ngoại thất TOPAZ (40 kg/bao) Bao                       277.273  
  Sơn phủ nội thất      
3 Sơn nội thất MORE (05 lít/lon) Lon                       936.364  
4 Sơn nội thất MID (18 lít/thùng) Thùng                    1.806.364  
5 Sơn nội thất AMET (18 lít/thùng) Thùng                       778.182  
6 Sơn nội thất GARNET (18 lít/thùng) Thùng                    1.219.091  
7 Sơn nội thất AMET ECO (18 lít/thùng) Thùng                       620.000  
  Sơn phủ ngoại thất      
8 Sơn ngoại thất MORE (05 lít/lon) Lon                    1.279.091  
9 Sơn ngoại thất GARNET bóng (05 lít/lon) Lon                       863.636  
10 Sơn ngoại thất GARNET (18 lít/thùng) Thùng                    2.207.273  
11 Sơn ngoại thất KEY (18 lít/thùng) Thùng                    1.911.818  
12 Sơn ngoại thất AMET (18 lít/thùng) Thùng                    1.569.091  
  Sơn lót kiềm chống thấm      
13 Sơn kiềm ngoại thất PED (18 lít/thùng) Thùng                    2.175.455  
14 Sơn kiềm nội thất PIN (18 lít/thùng) Thùng                    1.265.455  
15 Sơn chống thấm đa năng LOCK (18 lít/thùng) Thùng                    2.161.818  
16 Sơn bóng trong suốt SHEEN (04 kg/lon) Lon                       520.909  
17 Sơn chống thấm màu, cách nhiệt MULT1 (20 kg/thùng) Thùng                    2.702.727  
  SẢN PHẨM SƠN JOTUN      
  Sơn lót chống kiềm Jotun      
1 Sơn lót chống kiềm cao cấp nội thất và ngoại thất thích hợp để sơn cho tường bê tông mới (17 lít/thùng) Thùng                    2.468.000  
2 Sơn lót ngoại thất cao cấp, chống kiềm tuyệt hảo, tăng cường độ bám dính, cho bề mặt sơn phủ láng mịn (17 lít/thùng) Thùng                    1.991.000  
3 Sơn lót chống kiềm nội thất, tăng cường độ bám dính giữa lớp sơn lót và sơn phủ (17 lít/thùng) Thùng                    1.469.000  
  Sơn phủ ngoại thất      
4 Jotashield bền màu tối ưu (05 lít/lon) Lon                    1.265.000  
5 Jotashield che phủ vết nứt (05 lít/lon) Lon                    1.140.000  
6 Jotashied chống phai màu (15 lít/thùng) Thùng                    3.182.000  
7 Jotatough Hishield bền màu, độ phủ cao, chống bền màu và nấm mốc                   (15 lít/thùng) Thùng                    1.965.000  
8 Jotatough mới màu sắc đa dạng chống rong rêu và nấm mốc, bền màu với thời tiết ,dễ thi công (17 lít/thùng) Thùng                    1.279.000  
9 Water Guard - chống thấm tối ưu ,độ đàn hồi cao, dễ sử dụng, chống nấm móc và không chứa chất nguy hại (20 kg/thùng) Thùng                    2.255.000  
  Sơn phủ nội thất      
10 Majestic đẹp và chăm sóc hoàn hảo (05 lít/lon) Lon                    1.081.000  
11 Majestic đẹp hoàn hảo (bóng) (15 lít/thùng) Thùng                    2.373.000  
12 Majestic đẹp hoàn hảo (mờ) (05 lít/lon) Lon                       884.000  
13 Strax matt dễ lau chùi (17 lít/thùng) Thùng                    1.417.000  
14 Jotaplast màu tiêu chuẩn, siêu trắng màng sơn bóng mờ (17 lít/thùng) Thùng                       857.000  
  Bột trét      
15 Bột trét cao cấp nội thất màu trắng (40 kg/bao) Bao                       262.000  
16 Bột trét cao cấp ngoại thất màu xám (40 kg/bao) Bao                       348.000  
  SẢN PHẨM SƠN KANSAI      
  Sơn lót      
1 Sơn lót nội thất Primer for Interior KL04 -17 lít/thùng Thùng                    1.550.000  
  Sơn lót nội thất Primer for Interior KL04 - 04 lít/lon Lon                       520.000  
2 Lót chống kiềm nội ngoại thấtPRIMERSealer 2in1 KL03 - 18 lít/thùng Thùng                    2.220.000  
  Lót chống kiềm nội ngoại thất PRIMER Sealer 2in1 KL03 - 05 lít/lon Lon                       750.000  
  Sơn nội thất      
3 Sơn trắng nội thất Snow White K012 - 18 lít/thùng Thùng                    1.050.000  
  Sơn trắng nội thất Snow White K012 - 05 lít/lon Lon                       330.000  
4 Nội thất Eco Spring for interior K08 - 18 lít/thùng Thùng                    1.100.000  
  Nội thất Eco Spring for interior K08 - 05 lít/lon Lon                       350.000  
  Nội thất Eco Spring for interior K08 (màu đặc biệt) - 18 lít/thùng Thùng                    1.210.000  
  Nội thất Eco Spring for interior K08 (màu đặc biệt) - 05 lít/lon Lon                       390.000  
5 Sơn nội thất bóng lau chùi hiệu quả Spring Clean K14 - 17 lít/thùng Thùng                    2.350.000  
  Sơn nội thất bóng lau chùi hiệu quả Spring Clean K14 - 04 lít/lon Lon                       640.000  
  Nội thất bóng lau chùi hiệu quả Spring CleanK14 (màu ĐB) - 17 lít/thùng Thùng                       710.000  
  Nội thất bóng lau chùi hiệu quả Spring CleanK14 (màu ĐB) - 04 lít/lon Lon                    2.590.000  
  Sơn ngọai thất      
6 Ngoại thất bảo vệ tối đa Weather top-SHEEN-K07 - 18 lít/thùng Thùng                    3.510.000  
  Ngoại thất bảo vệ tối đa Weather top-SHEEN-K07 - 05 lít/lon Lon                    1.080.000  
  Ngoại thất bảo vệ tối đaWeathertop-SHEEN-K07 (màu ĐB) - 18 lít/thùng Thùng                    3.860.000  
  Ngoại thất bảo vệ tối đa Weathertop-SHEEN-K07 (màuĐB) - 05 lít/lon Lon                    1.190.000  
7 Ngoại thất ECO spring for exeterior màng sơn bóng mờK05 - 05 lít/lon Lon                       610.000  
  Ngoại thất ECO spring for exeterior màng sơn bóng mờK05 - 18 lít/thùng Thùng                    2.060.000  
  ECO spring for exeterior màng sơn bóng mờ K05 (màu ĐB) - 05 lít/lon Lon                       650.000  
  ECO spring for exeterior màng sơn bóng mờ K05 (màu ĐB) - 18 lít/thùng Thùng                    2.270.000  
  Chất chống thấm      
8 Sơn chống thấm pha xi măng Water PROOF No.1 K015 (4 kg/lon) Lon                       480.000  
  Sơn chống thấm pha xi măngWater PROOF No.1 K015(17 kg/thùng) Thùng                    1.830.000  
9 Bột trét Eco nội, ngoại thất KSE-A, 40 kg/bao Bao                       300.000  
  SẢN PHẨM SƠN ALKAZA      
  Sơn trong nhà      
1 Sơn mịn trong nhà trắng (VS112) 24 kg/thùng Thùng                       620.909  
2 Sơn mịn trong nhà trắng (VS112) 4,8 kg/lon Lon                       155.454  
3 Sơn mịn trong nhà màu thường (VS112) 24 kg/thùng Thùng                       688.182  
  Sơn ngoài trời      
4 Sơn mịn ngoài trời màu trắng (HS312) 22 kg/thùng Thùng                    1.260.909  
5 Sơn mịn ngoài trời màu trắng (HS312) 4,4 kg/lon Lon                       280.000  
6 Sơn mịn ngoài trời màu thường (HS312) 22 kg/thùng Thùng                    1.355.454  
  Sơn lót chống kiềm      
7 Sơn lót chống kiềm trong nhà và ngoài trời (CK241) 22 kg/thùng Thùng                    1.272.727  
  Chất chống thấm và hệ thống sơn đặc biệt      
8 Chất chống thấm trộn xi măng (DS 600) 20 kg/thùng Thùng                    1.847.272  
9 Chất chống thấm trộn xi măng (DS 600) 04 kg/lon Lon                       416.363  
10 Sơn giả đá các màu SD02,SD07,SD11,SD16,SD21,SD24 (04 lít/lon) Lon                       427.272  
11 Bột bả trong nhà  40 kg/bao Bao                       207.272  
  SẢN PHẨM SƠN SUNPEC - FAPEC      
  Sơn nội thất      
1 FAPEC - sơn nước nội thất kinh tế - 24 kg/thùng Thùng                       618.182  
  FAPEC - sơn nước nội thất kinh tế - 4,8 kg/lon                         159.091  
2 FAPEC - sơn nước nội thất (màu Trắng) - 25 kg/thùng Thùng                       740.909  
  FAPEC - sơn nước nội thất (màu Trắng) - 05 kg/lon                         159.091  
3 FAPEC - sơn nước nội thất (màu pha sẵn) - 25 kg/thùng Thùng                       754.545  
  FAPEC - sơn nước nội thất (màu pha sẵn) - 05 kg/lon                         190.909  
4 SNOW T - 02 - sơn siêu trắng cao cấp nội thất - 25 kg/thùng Thùng                    1.059.091  
  SNOW T - 02 - sơn siêu trắng cao cấp nội thất - 07 kg/lon                         354.545  
5 RELAXED T - 03 - sơn mịn cao cấp nội thất - 25 kg/thùng Thùng                    1.022.727  
  RELAXED T - 03 - sơn mịn cao cấp nội thất - 5 kg/lon                         268.182  
6 SHINY T - 04 - sơn bóng cao cấp nội thất - 20 kg/thùng Thùng                    2.168.182  
  SHINY T - 04 - sơn bóng cao cấp nội thất - 05 kg/lon                         572.727  
7 FANCIFUL T - 05 - sơn siêu bóng cao cấp nội thất - 20 kg/thùng Thùng                    3.050.000  
  FANCIFUL T - 05 - sơn siêu bóng cao cấp nội thất - 05 kg/lon                         831.818  
8 SUPER SAPPHIRE - sơn siêu bóng đặc biệt nội thất - 05 lít/lon Lon                    1.077.273  
  Sơn ngoại thất      
9 FAPEC - sơn mịn ngoại Thất - 22 kg/thùng Thùng                    1.131.818  
  FAPEC - sơn mịn ngoại Thất - 4,4 kg/lon Lon                       268.182  
10 CREATIVE N - 12 - sơn mịn cao cấp ngoại thất - 23 kg/thùng Thùng                    1.513.636  
  CREATIVE N - 12 - sơn mịn cao cấp ngoại thất - 4,6 kg/lon Lon                       377.273  
11 GLOSSY N - 13 - sơn siêu bóng cao cấp ngoại thất - 18 kg/thùng Thùng                    3.227.273  
12 SUPER DIAMOND - sơn siêu bóng đặc biệt ngoại thất - 05 lít/lon Lon                  11.322.727  
13 SUNPEC - Clear phủ bóng ngoại thất - 0 kg/lon Lon                       704.545  
  Sơn chống thấm      
14 ARMOR-N-15- chống thấm đa năng pha xi măng - 20 kg/thùng Thùng                    1.959.091  
15 RESIST-N-14 - chống thấm đa màu công nghệ Nano - 20 kg/thùng Thùng                    2.868.182  
  Các sản phẩm bột bả      
16 FAPEC - bột bả nội thất - 40 kg/bao Bao                       275.000  
17 SUNPEC - bột bả nội và ngoại thất- 40 kg/bao Bao                       375.000  
  Các sản phẩm sơn lót      
18 STRUCTURE-T-01 - sơn lót chống kiềm cao cấp nội thất- 23 kg/thùng Thùng                    1.450.000  
19 CRYSAL-N -11- sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại thất- 21 kg/thùng Thùng                    2.081.818  
  SẢN PHẨM TÔN      
  Tôn lạnh ZACS (AZ70) màu hàng mềm G300      
1 Loại xanh đỏ 2,7d trọng lượng 2,21 khổ 1,08 m Md                         68.000  
2 Loại xanh đỏ 2,9d trọng lượng 2,41 khổ 1,08 m Md                         73.000  
3 Loại xanh đỏ 3,1d trọng lượng 2,60 khổ 1,08 m Md                         78.000  
4 Loại xanh đỏ 3,3d trọng lượng 2,83 khổ 1,08 m Md                         84.000  
5 Loại xanh đỏ 3,6d trọng lượng 3,1 khổ 1,08 m Md                         90.000  
6 Loại xanh đỏ 3,9d trọng lượng 3,37 khổ 1,08 m Md                         97.000  
7 Loại xanh đỏ 4,1d trọng lượng 3,55 khổ 1,08 m Md                       101.000  
   Tôn AUSTNAM      
8 Tôn thường AC11 sóng - 1070 mm - 0,40 mm M2                       154.000  
9 Tôn thường AC11 sóng - 1070 mm - 0,42 mm M2                       160.000  
10 Tôn thường AC11 sóng - 1070 mm - 0,45 mm M2                       169.000  
11 Tôn thường AC11 sóng - 1070 mm - 0,47 mm M2                       172.000  
12 Tôn thường AS 880 sóng -1070 mm - 0,47 mm lớp mạ Az 150 M2                       206.000  
13 Tôn thường Alock màu sóng -1070 mm - 0,47 mm lớp mạ Az 150 M2                       243.000  
14 Tôn thường Alock màu sóng - 1070 mm - 0,47 mm lớp mạ Zn 12 M2                       217.000  
15 Tôn thường Alock màu sóng - 1070 mm - 0,45 mm lớp mạ Zn 12 M2                       213.000  
16 Tôn ASEAM - 0,47 mm lớp mạ Az 150 M2                       215.000  
17 Tôn APU 6 sóng K = 1065 mm - 0,40 mm M2                       238.000  
18 Tôn APU 6 sóng K = 1065 - 0,42 mm M2                       243.000  
19 Tôn APU 6 sóng K = 1065 - 0,45 mm M2                       252.000  
20 Tôn APU 6 sóng K = 1065 - 0,47 mm M2                       256.000  
  Phụ kiện      
  Ống nước      
21 Ống nước AC11/AK106/sóng ngói K362 mm - 0,45 Md                         72.000  
22 Ống nước AC11/AK106/sóng ngói K522 mm - 0,45 Md                       104.000  
  Tôn SUNTEK      
23 Tôn múi 11 sóng khổ 1070 mm dày 0,30 mm M2                         84.000  
24 Tôn múi 11 sóng khổ 1070 mm dày 0,35 mm M2                         94.000  
25 Tôn múi 11 sóng khổ 1070 mm dày 0,40 mm M2                       102.000  
26 Tôn ngói, vòm khổ 1070 mm dày 0,35 mm M2                       100.000  
27 Tôn ngói, vòm khổ 1070 mm dày 0,40 mm M2                       108.000  
28 Tôn Mát - S2 6 sóng  K.1065 m dày 0,30 mm M2                       160.000  
29 Tôn Mát - S2 6 sóng  K.1065 m dày 0,35 mm M2                       171.000  
30 Tôn Mát - S2 6 sóng  K.1065 m dày 0,40 mm M2                       181.000  
31 Tôn Mát - S1 6 sóng  K.1065 m dày 0,30 mm M2                       176.000  
32 Tôn Mát - S1 6 sóng  K.1065 m dày 0,35 mm M2                       187.000  
33 Tôn Mát - S1 6 sóng  K.1065 m dày 0,40 mm M2                       197.000  
  SẢN PHẨM TÔN LỢP MANG THƯƠNG HIỆU TÔN VIỆT Ý      
  Tấm lợp mạ màu (9 sóng, 11 sóng), khổ 1080      
1 Tôn sóng dân dụng dày 0,30 mm M2                         70.240  
2 Tôn sóng dân dụng dày 0,32 mm M2                         76.710  
3 Tôn sóng dân dụng dày 0,35 mm M2                         83.153  
4 Tôn sóng dân dụng dày 0,37 mm M2                         86.967  
5 Tôn sóng công nghiệp dày 0,40 mm M2                         92.833  
6 Tôn sóng công nghiệp dày 0,42 mm M2                         96.783  
7 Tôn sóng công nghiệp dày 0,45 mm M2                       102.702  
8 Tôn sóng công nghiệp dày 0,47 mm M2                       105.485  
9 Tôn sóng công nghiệp dày 0,50 mm M2                       111.015  
10 Tôn sóng công nghiệp dày dày 0,60 mm M2                       133.029  
11 Tôn sóng công nghiệp dày dày 0,62 mm M2                       134.966  
12 Tôn sóng công nghiệp dày dày 0,77 mm M2                       165.317  
  Sóng Cliplock (G300 - G500)      
1 Tôn sóng  khổ 948, dày 0,40 mm M2                       130.692  
2 Tôn sóng  khổ 948, dày 0,42 mm M2                       135.191  
3 Tôn sóng  khổ 948, dày 0,45 mm M2                       141.935  
4 Tôn sóng  khổ 948, dày 0,47 mm M2                       145.105  
5 Tôn sóng  khổ 948, dày 0,50 mm M2                       151.405  
6 Tôn sóng  khổ 948, dày 0,60 mm M2                       176.485  
7 Tôn sóng  khổ 948, dày 0,62 mm M2                       178.691  
8 Tôn sóng  khổ 948, dày 0,77 mm M2                       213.269  
  Sóng MaxSeam (G300 - G500)      
1 Tôn sóng  khổ 900, dày 0,40 mm M2                       137.662  
2 Tôn sóng  khổ 900, dày 0,42 mm M2                       142.402  
3 Tôn sóng  khổ 900, dày 0,45 mm M2                       149.505  
4 Tôn sóng  khổ 900, dày 0,47 mm M2                       152.844  
5 Tôn sóng  khổ 900, dày 0,50 mm M2                       159.480  
6 Tôn sóng  khổ 900, dày 0,60 mm M2                       185.897  
7 Tôn sóng  khổ 900, dày 0,62 mm M2                       188.222  
8 Tôn sóng  khổ 900, dày 0,77 mm M2                       224.643  
  Tôn lạnh LYSAGHT      
1 Tấm lợp MULTICLAD 0,45 APT Zac màu 100 G550 AZ100, khổ 1110 mm. M2                       210.000  
2 Tấm lợp Gấu Trắng Metal Sheets - 0,4TCT - Zincalume - G550 AZ150 M2                       170.000  
3 Tấm lợp Gấu Trắng Metal Sheets - 0,44TCT - Zincalume - G550 AZ150 M2                       182.000  
4 Tấm lợp Gấu Trắng Metal Sheets - 0,47TCT - Zincalume - G550 AZ150 M2                       193.000  
5 Tôn lạnh Lysaght Trimdek 0,46 mm APT x 1015 - APEX - G550 AZ151 M2                       263.000  
6 Tôn lạnh Lysaght Trimdek 0,48 mm - APT x 1015 - COLORBONDXRW -G550 AZ152 M2                       282.000  
  Tôn lợp đai cài không bắn đinh lợp Lysaght Klip - Lok      
7 Tôn lợp Klip - Lok khổ 406 mm, thép Colorbond 0,48 mm APT G550 -  AZ150 M2                       351.000  
8 Tôn lợp Klip - Lok khổ 406 mm, thép Zincalume 0,45 mm TCT G550 - AZ150 M2                       243.000  
9 Tôn lợp Klip - Lok khổ 406 mm, thép Colorbond 0,46 mm APT G550 - AZ150 M2                       319.000  
10 Tôn lợp Klip - Lok khổ 406 mm, thép Zincalume 0,53 mm TCT G550 - AZ150 M2                       260.000  
11 Tôn lợp Klip - Lok khổ 406 mm, thép Colorbond 0,56 mm APT G550 - AZ150 M2                       407.000  
  THIẾT BỊ VỆ SINH      
1 Bồn nước Inox Tân Á loại đứng TA 1000 Cái                    2.818.000  
2 Bồn nước Inox Tân Á loại đứng TA 1300 Cái                    3.536.000  
3 Bồn nước Inox Tân Á loại đứng TA 2500 Cái                    7.127.000  
4 Bồn nước Inox Tân Á loại đứng TA 3000 Cái                    8.346.000  
5 Bồn nước Inox Tân Á loại đứng TA 4500 Cái                  11.927.000  
6 Bồn nước Inox Tân Á loại ngang TA 500 Cái                    1.855.000  
7 Bồn nước Inox Tân Á loại ngang TA 2500 Cái                    7.309.000  
8 Bồn nước Inox Tân Á loại ngang TA 3000 Cái                    8.564.000  
9 Bồn nước Inox Tân Á loại ngang TA 4500 Cái                  12.400.000  
10 Bồn nước Inox Tân Á loại ngang TA 30000 Cái                  95.455.000  
11 Bồn nhựa Tân Á loại ngang TA 500 T Cái                    1.000.000  
12 Bồn nhựa Tân Á loại ngang TA 1000 LT Cái                    1.481.000  
13 Bồn nhựa Tân Á loại ngang TA 2000 T Cái                    2.927.000  
14 Bồn nhựa Tân Á loại đứng TA 500 T Cái                    1.190.000  
15 Bồn nhựa Tân Á loại đứng TA 1000 T Cái                    1.872.000  
16 Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới loại ngang TA 500 EX Cái                    1.272.000  
17 Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới loại ngang TA 1000 EX Cái                    1.990.000  
18 Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới loại đứng TA 500 EX Cái                    1.463.000  
19 Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới loại đứng TA 1000 EX Cái                    2.409.000  
21 Bồn đứng chứa nước Inox Đại Thành 310 (f630 - 770) Cái                    1.318.000  
22 Bồn đứng chứa nước Inox Đại Thành 500 (f770) Cái                    1.746.000  
23 Bồn đứng chứa nước Inox Đại Thành 1200 (f980) Cái                    3.155.000  
24 Bồn ngang chứa nước Inox Đại Thành 310N (f630 - 770) Cái                    1.482.000  
25 Bồn ngang chứa nước Inox Đại Thành 700N (f770) Cái                    2.264.000  
26 Bồn ngang chứa nước Inox Đại Thành 1000N (f960) Cái                    3.000.000  
  Chậu rửa inox Tân Á      
27 Chậu rửa Inox Tân Á một hố, không bàn TA31 (450 x 370 x 165 mm) Cái                       240.000  
28 Chậu rửa Inox Tân Á một hố, một bàn TA21 (695 x 385 x 180 mm) Cái                       349.000  
29 Chậu rửa inox Tân Á hai hố, không bàn TA11 (810 x 470 x 180 mm) Cái                       574.000  
30 Chậu rửa Inox Tân Á hai hố, một bàn TA3 (1005 x 470 x 180 mm) Cái                       589.000  
31 Chậu rửa Inox Tân Á một hố, một bàn TP60 (715 x 385 x 205 mm) Cái                       777.000  
32 Chậu rửa Inox Tân Á hai hố, không bàn TP51 (645 x 405 x 205 mm) Cái                    1.047.000  
33 Chậu rửa Inox Tân Á hai hố, một bàn TP41 (980 x 420 x 205 mm) Cái                    1.137.000  
34 Chậu dập liền hai hố - không bàn TX80 (800 x 430 x 200 mm) Cái                    2.208.000  
  Bình nóng lạnh hiệu ARISTON - Gián tiếp      
35 Bình gián tiếp Star-Pro 15 lít Cái                    2.136.000  
36 Bình gián tiếp Pro 15 lít Cái                    2.427.000  
37 Bình gián tiếp Ti pro 15 lít Cái                    2.263.000  
38 Bình gián tiếp Star - Pro 30 lít Cái                    2.450.000  
39 Bình gián tiếp Pro 30 lít Cái                    2.840.000  
40 Bình gián tiếp Ti pro 30 lít Cái                    2.668.000  
41 Bình gián tiếp Ti-SS 15 lít Cái                    3.072.000  
  Bình nước nóng TANA - TITAN      
42 Bình nước nóng TANA - TITAN BT 15 - Ti (2500 W) Bộ                    1.955.000  
43 Bình nước nóng TANA - TITAN BT 20 - Ti (2500 W) Bộ                    2.045.000  
44 Bình nước nóng TANA - TITAN BT 30 - Ti (2500 W) Bộ                    2.180.000  
  Bình nước nóng ROSSI      
45 Bình nước nóng ROSSI Titan R15-Ti (2500 W) Bộ                    1.500.000  
46 Bình nước nóng ROSSI Titan R20-Ti (2500 W) Bộ                    1.590.000  
47 Bình nước nóng ROSSI Titan R30-Ti (2500 W) Bộ                    1.727.000  
48 Bình nước nóng tiết kiệm điện Rossi Hight Qualíty R15-HQ (2500 W) Bộ                    1.681.000  
49 Bình nước nóng tiết kiệm điện Rossi Hight Qualíty R20-HQ (2500 W) Bộ                    1.772.000  
50 Bình nước nóng tiết kiệm điện Rossi Hight Qualíty R30-HQ (2500 W) Bộ                    1.909.000  
51 Bình nước nóng trực tiếp ROSSI R450 Bộ                    1.727.000  
52 Bình nước nóng trực tiếp ROSSI R450P (có bơm tăng áp) Bộ                    2.272.000  
53 Bình nước nóng trực tiếp ROSSI R500 Bộ                    1.818.000  
54 Bình nước nóng trực tiếp ROSSI R500P (có bơm tăng áp) Bộ                    2.363.000  
  Bồn tắm ROSSI      
55 Bồn tắm thẳng có yếm  RB810 (1600 x 750 mm) Cái                    3.454.000  
56 Bồn tắm thẳng không có yếm  RB810 (1600 x 750 mm) Cái                    2.500.000  
57 Bồn tắm góc RB801 (1460 x 1460 mm) Cái                    5.772.000  
58 Bồn tắm góc có matxa đôi RB801P (1460 x 1460 mm) Cái                  15.818.000  
59 Bồn tắm thẳng có matxa  RB806P (1500 x 810 mm) Cái                  11.090.000  
  Sen vòi ROSSI      
  Mã số R801      
60 Sen vòi 1 chân R801 V1 Cái                    1.072.000  
61 Sen vòi 2 chân R801 V2 Cái                    1.163.000  
62 Sen vòi chậu R801 C1 Cái                    1.036.000  
  Mã số R802      
63 Sen vòi 1 chân R802 V1 Cái                    1.209.000  
64 Sen vòi 2 chân R802 V2 Cái                    1.263.000  
65 Sen vòi chậu R802 C1 Cái                    1.081.000  
  Mã số R803      
66 Sen vòi 1 chân R803 V1 Cái                    1.300.000  
67 Sen vòi 2 chân R803 V2 Cái                    1.363.000  
68 Sen vòi tường R803 C2 Cái                    1.163.000  
69 Sen R803 - S (cụm xã 2 chế độ + dây sen + bát sen) Bộ                    1.600.000  
70 Vòi xã nước bằng đồng FI 15 cái                         35.000  
  Vòi + Bệ cầu CAESAR      
71 Bàn cầu hai khối CT1325 Bộ                    1.500.000  
72 Bàn cầu hai khối CTS1325 Bộ                    1.611.000  
73 Bàn cầu hai khối CD1325 Bộ                    1.660.000  
74 Bàn cầu hai khối CDS1325 Bộ                    1.771.000  
75 Bàn cầu hai khối CT1328 Bộ                    1.716.000  
76 Bàn cầu hai khối CT1338 Bộ                    1.627.000  
77 Bàn cầu hai khối CTS1338 Bộ                    1.739.000  
78 Bàn cầu hai khối CD1338 Bộ                    1.805.000  
79 Bệ tiểu nam dạng treo U0210 Cái                       314.000  
80 Bệ tiểu nam dạng treo U0221 Cái                       349.000  
81 Lavabo treo tường L2150 Cái                       374.000  
82 Lavabo treo tường L2220 Cái                       432.000  
83 Lavabo treo tường L2230 Cái                       610.000  
84 Vòi nước B100 C Cái                       900.000  
85 Vòi nước B102 C Cái                    1.027.000  
86 Vòi sen S300 C Cái                       880.000  
87 Vòi sen S350 C Cái                    1.200.000  
88 Gương soi M110 Cái                       245.000  
89 Gương soi M900 Cái                    1.090.000  
  SẮT, THÉP, GỖ, CỬA CÁC LOẠI      
1 Thép tròn cuộn CT3 f6 - f8 Tisco Kg                         14.200  
2 Thép f10 Tisco Kg                         14.500  
3 Thép f12 Tisco Kg                         14.300  
4 Thép f14 - f32 Tisco Kg                         14.200  
5 Thép buộc 1 ly Kg                         17.200  
6 Thép lưới B40 Kg                         17.200  
7 Thép gai Kg                         17.200  
8 Thép tròn cuộn f6 - f8 thép Việt - Mỹ (CB 300 T) Kg                         12.950  
9 Thép thanh vằn f10 thép Việt - Mỹ (SD 295/CB - 300 V) Kg                         13.250  
10 Thép thanh vằn f12 - f20  thép Việt - Mỹ (SD 295/CB - 300 V) Kg                         13.100  
11 Thép thanh vằn Ф10 thép Việt - Mỹ (CB - 400 V) Kg                         14.250  
12 Thép thanh vằn f12 - f32  thép Việt - Mỹ (CB - 400 V) Kg                         14.100  
13 Thép (L40 x 40 x 3 ly) Kg                         14.100  
14 Thép chữ I 200 CT3 SS400 - TN Kg                         15.200  
15 Thép chữ I 100 CT3 SS400 - TN Kg                         15.300  
16 Thép chữ H 100 CT3 SS400 - TN Kg                         15.700  
17 Thép chữ H 200 CT3 SS400 - TN Kg                         15.800  
18 Thép chữ U 100 CT3 SS400 - TN Kg                         14.500  
19 Thép chữ U 160 CT3 SS400 - TN Kg                         15.100  
20 Thép V2 (4,5 kg) Cây                         68.000  
21 Thép V3 (6 kg) Cây                         88.000  
22 Thép V4 (9 kg) Cây                       125.000  
23 Thép tấm 04 ly x 1500 x 6000 (282,6 kg) Kg                         15.000  
24 Thép tấm 05 ly x 1500 x 6000 (353,2 kg) Kg                         15.000  
25 Thép tấm 06 ly x 1500 x 6000 (423,9 kg) Kg                         15.000  
26 Thép tấm 12 ly x 1500 x 6000 (847,8 kg) Kg                         15.000  
27 Gỗ Kiền Kiền thành khí chiều dài < 3,5 m M3                  19.100.000  
28 Gỗ Kiền Kiền thành khí chiều dài ³ 3,5m M3                  20.030.000  
29 Gỗ Lim thành khí chiều dài ³ 3,5 m M3                  25.600.000  
30 Gỗ Lim thành khí chiều dài < 3,5 m M3                  22.260.000  
31 Gỗ Gõ thành khí chiều dài ³ 3,5 m M3                  16.300.000  
32 Gỗ Gõ thành khí chiều dài < 3,5 m M3                  12.630.000  
33 Gỗ Dổi thành khí chiều dài < 3,5 m M3                  11.530.000  
34 Gỗ Huỳnh thành khí chiều dài < 3,5 m M3                  10.430.000  
35 Gỗ Chua + Trường thành khí < 3,5 m M3                    7.880.000  
36 Gỗ nhóm III loại còn lại BQ < 3,5 m M3                    5.650.000  
37 Gỗ nhóm IV + V thành khí bình quân M3                    4.300.000  
38 Gỗ cốt pha M3                    3.150.000  
39 Gỗ đà chống M3                    3.360.000  
40 Cây chống + tre cây dài > 2,5 m Cây                         21.000  
41 Hoa cửa sắt (thép hộp 14 cm x 14 cm) M2                       220.000  
42 Cửa đi pa nô - phía trên kính 05 ly - gỗ nhóm I, nhóm II M2                    1.540.000  
43 Cửa sổ pa nô  - phía trên kính 05 ly - gỗ NI,II M2                    1.470.000  
44 Cửa đi, cửa sổ lá sách gỗ nhóm I, nhóm II (kiền) bình quân M2                    1.670.000  
45 Cửa đi, cửa sổ khung bao gỗ nhóm I, nhóm II (Kiền) (0,04 x 0,1) m kính 05 ly M2                    1.160.000  
46 Cửa đi, cửa sổ pa nô gỗ Dổi, Huỳnh b.quân                                                                                                                                                                   M2                    1.050.000  
47 Cửa đi, cửa sổ lá sách gỗ nhóm III (trừ Dổi, Huỳnh) M2                       945.000  
48 ỐP chân tường bằng gỗ công nghiệp gián Vener + phụ kiện M2                    1.200.000  
49 Khung ngoại gỗ Lim 60 x 250 Md                       440.000  
50 Khung ngoại gỗ Kiền 60 x 250 Md                       420.000  
51 Khung ngoại gỗ Kiền 60 x 180 Md                       336.000  
52 Khung ngoại gỗ Kiền 60 x 140 Md                       304.000  
53 Khung ngoại gỗ nhóm II bình quân 50 x 140 Md                       294.000  
54 Khung ngoại gỗ nhóm II 60 x 250 Md                       410.000  
55 Khung ngoại gỗ nhóm II 50 x 180 Md                       315.000  
56 Khung ngọai gỗ Dổi, Huỳnh 50 x 180 Md                       245.000  
57 Khung ngọai gỗ Dổi, Huỳnh 50 x 140 Md                       210.000  
58 Khung ngoại gỗ nhóm III 50 x 100 Md                       178.000  
  THÉP XÀ GỒ CÁC LOẠI      
  XÀ GỒ THÉP HỘP      
1 Xà gồ (45 x 90) x 1,2 ly 06 m                       230.300  
2 Xà gồ (45 x 90) x 1,5 ly 06 m                       281.000  
3 Xà gồ (40 x 80) x 1,2 ly 06 m                       207.200  
4 Xà gồ (40 x 80) x 1,4 ly 06 m                       248.800  
5 Xà gồ (48 x 80) x 1,8 ly (2,55 kg) Md                         42.000  
6 Xà gồ (48 x 100) x 2,5 ly (4 kg) Md                         65.000  
7 Xà gồ (48 x 125) x 2 ly (3,56 kg) Md                         59.000  
8 Xà gồ (48 x 150) x 3 ly (6 kg) Md                       100.000  
9 Xà gồ C mạ kẽm nhúng nóng (40 x 80) dày 1,5 ly Md                         60.000  
10 Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (60 x 100) x 2 ly Md                       123.000  
11 Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (30 x 60) x 1,5 ly Md                         50.000  
12 Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (40 x 80) x 2 ly Md                         90.000  
13 Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (40 x 40) x 2 ly Md                         55.000  
14 Thép mạ kẽm nhúng nóng L (63 x 63) x 6 ly Md                       120.000  
15 Thép hộp mạ kẽm  (30 x 30) x 1,4 ly Md                         32.500  
16 Thép hộp mạ kẽm (50 x 100) x 2 ly Md                       120.000  
17 Tấm hợp kim nhôm Aluminum Composite Alcorest ngoài trời dày 04 mm (hợp kim nhôm dày 0,3 mm) M2                       703.000  
18 Bọc tấm hợp kim nhôm Aluminum Composite Alcorest ngoài trời dày 04 mm (hợp kim nhôm dày 0,21 mm) M2                       645.000  
  Xà gồ (đòn tay hoặc rui, mè) hợp kim cao cấp cường độ cao không rỉ, siêu nhẹ Smartruss  
19 Loại TS 4048, dày 0,53 mm TCTmm Mét                         46.000  
20 Loại TS 4060, dày 0,65 mm TCTmm Mét                         55.000  
21 Loại TS 6148, dày 0,8 mm TCTmm Mét                         56.400  
22 Loại TS 6175, dày 0,8 mm TCTmm Mét                         81.000  
23 Loại TS 6110, dày 1,05 mm TCTmm Mét                         98.000  
24 Loại TS 96-1,2 TCTmm G450Z275 girth 277 mm Mét                       134.000  
25 Loại TS 96-1,05 TCTmm G550 AZ150 girth 277 mm Mét                       142.000  
  Thép xà gồ, thép cột hợp kim cao cấp cường độ cao chống rỉ, siêu nhẹ Smartruss  
26 Loại C4048, dày 0,53 mm TCTmm Mét                         31.000  
27 Loại C4060, dày 0,65 mm TCTmm Mét                         37.000  
28 Loại C4075, dày 0,75 mm TCTmm Mét                         40.000  
29 Loại C7560, dày 0,65 mm TCTmm Mét                         58.000  
30 Loại C7575, dày 0,8 mm TCTmm Mét                         69.000  
31 Loại C7510, dày 1,05 mm TCTmm Mét                         84.000  
32 Loại C10075, dày 0,8 mm TCTmm Mét                         85.000  
33 Loại C10010, dày 1,05 mm TCTmm Mét                       107.000  
  Xà gồ Lysahgt mạ kẽm, thép cường độ cao G450 - Z 275      
34 Lysahgt C&Z 10015 dày 1,5 mm - Zinc Hi Ten Mét                       123.900  
35 Lysahgt C&Z 10019 dày 1,9 mm - Zinc Hi Ten Mét                       164.300  
36 Lysahgt C&Z 15015 dày 1,5 mm - Zinc Hi Ten Mét                       180.000  
37 Lysahgt C&Z 15019 dày 1,9 mm - Zinc Hi Ten Mét                       218.000  
38 Lysahgt C&Z 15024 dày 2,4 mm - Zinc Hi Ten Mét                       265.000  
39 Lysahgt C&Z 20015 dày 1,5 mm - Zinc Hi Ten Mét                       221.000  
40 Lysahgt C&Z 20019 dày 1,9 mm - Zinc Hi Ten Mét                       274.000  
41 Lysahgt C&Z 20024 dày 2,4 mm - Zinc Hi Ten Mét                       324.000  
42 Lysahgt C&Z 25019 dày 1,9 mm - Zinc Hi Ten Mét                       327.500  
43 Lysahgt C&Z 25024 dày 2,4 mm - Zinc Hi Ten Mét                       395.600  
44 Lysahgt C&Z 25030 dày 3,0 mm - Zinc Hi Ten Mét                       451.400  
45 Lysahgt C&Z 30030 dày 3,0 mm - Zinc Hi Ten Mét                       570.398  
  Phụ kiện      
46 Vít liên kết ITW BTEK 12 - 14 x 20 Cái                           3.200  
47 Vít liên kết  ITW BTEK 12 - 14 x 50 Cái                           4.550  
48 Vít liên kết TRUSSTITE (d = 6 mm) Cái                           5.162  
49 Vít liên kết ITW Boustead 12 - 14 x 20 Cái                           2.000  
50 Vít bắn đai BTEKS 10 x 24 x 22 Cái                           2.000  
51 Bu lon cho xà gồ M12 x 30 - 4.6 Bộ                           7.200  
52 Bu lon liên kết khung M16 x 40 - 8.8 Bộ                         16.000  
53 Bu lon mạ kẻm nhúng nóng M12 x 150 Cái                         22.000  
54 Bu lon mạ kẻm nhúng nóng M12 x 200 Cái                         26.000  
55 Thanh valley rafter U40/U16 mạ nhôm kẽm dày 0,75 mm Mét                         62.000  
56 Thanh giằng mái khổ 50 mm dày 0,75 mm Mét                         29.500  
57 Bát thanh giằng xà gồ L50 x 90, W = 100 mm. 1,9 mm thick Cái                         25.000  
58 Bát thanh giằng xà gồ L50 x 90, W = 150 mm. 1,9 mm thick Cái                         35.000  
59 Úp nốc, máng xối thung lũng colorbond dày 0,45 mm khổ 600 mm Mét                       203.000  
60 Bách liên kết đỉnh kèo mạ kẽm250 x 1 BM3 Cái                         19.000  
61 Bách liên kết kèo và wall plate mạ kẽm dày 1,9 mm BM1 Cái                         23.000  
62 Thang thép góc L30 x 30 - 1.5TCT Cái                         39.000  
63 Diềm, máng xối thung lũng Apex K500 mm dày 0,45 mm Mét                       130.000  
64 Tấm diềm mái F1 0,46 APT APEX khổ 400 mm Mét                         95.000  
65 Tấm phẳng dày 0.5TCTGalvannize G450Z275 Mét                       210.000  
66 Diềm đầu hồi Colorbond K353 mm dày 0,45 mm Mét                         81.000  
67 Đai máng xối  thung lũng 1,2TCT Cái                         26.400  
68 Diềm đầu hồi Colorbond K353 mm dày 0,45 mm Mét                         81.000  
69 Tấm trần Lysaght Ceidek Colorbond 0,33 mm APT M2                       245.000  
70 Tấm trần cách âm cách nhiệt Rockwool 60 kg/m3; kích thước 0.6 x 1.2 m (bao gồm cả phụ kiện) M2                       224.000  
71 Tấm trần Lysagh ceidek colorbon 0,41 mm APT M2                       310.000  
   SẢN PHẨM TRẦN VÀ VÁCH NGĂN THẠCH CAO      
  TRẦN NỐI VĨNH TƯỜNG      
1 Trần nổi Vĩnh Tường SmartLine 610 x 1210 mm, tấm thạch cao trang trí Vĩnh Tường (tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9 mm phủ PVC). Hệ khung Vĩnh Tường SMARTLINE M2                       164.104  
2 Trần nổi Vĩnh Tường TopLine tấm trần nhôm Skymetal. Hệ khung Vĩnh Tường TOPLINE và tấm trần nhôm Skymetal M2                       300.118  
3 Trần nổi Vĩnh Tường TopLine 610 x 1210 mm, tấm thạch cao trang trí Vĩnh Tường (tấm thạch cao chống ẩm Gyproc 9 mm phủ PVC). Hệ khung Vĩnh Tường TOPLINE M2                       172.926  
4 Trần nổi Vĩnh Tường TopLine  610 x 1210, tấm Duraflex trang trí Vĩnh Tường (Tấm Duraflex dày  3.5 mm in hoa văn nổi). Hệ khung Vĩnh Tường TOPLINE M2                       146.473  
5 Trần nổi Vĩnh Tường FineLine 610 x 1210, tấm thạch cao trang trí Vĩnh Tường (tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9 mm phủ PVC). Hệ khung Vĩnh Tường FINELINE M2                       148.881  
  TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG      
1 Trần chìm Vĩnh Tường OMEGA: tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12.7 mm. Hệ khung Vĩnh Tường OMEGA M2                       200.959  
2 Trần chìm phẳng Vĩnh Tường BASI: một lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.7 mm. Hệ khung Vĩnh Tường BASI M2                       174.444  
3 Trần chìm phẳng Vĩnh Tường BASI: một lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9 mm. Hệ khung Vĩnh Tường BASI M2                       147.456  
4 Trần chìm phẳng Vĩnh Tường ALPHA: một lớp tấm thạch cao Gyproc 09 mm chống ẩm. Hệ khung Vĩnh Tường ALPHA M2                       135.827  
5 Trần chìm phẳng Vĩnh Tường ALPHA: một lớp tấm thạch cao Gyproc 09 mm chống ẩm. Hệ khung Vĩnh Tường ALPHA M2                       154.873  
6 Trần chìm phẳng Vĩnh Tường TIKA: một lớp tấm thạch cao Gyproc 09 mm tiêu chuẩn. Hệ khung Vĩnh Tường TIKA M2                       129.839  
  VÁCH NGĂN VĨNH TƯỜNG      
1 Vách ngăn chống cháy 60 PHÚT- Vĩnh Tường V-WALL (tấm thạch cao Gyproc chống cháy 15.8 mm mỗi mặt một lớp). Hệ khung Vĩnh Tường V-Wall 51/52 M2                       389.812  
2 Vách ngăn  Vĩnh Tường V-WALL 75/76 (tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12.7 mm mỗi mặt một lớp). Hệ khung Vĩnh Tường V-Wall 75/76 M2                       310.685  
  BIỂN BÁO GIAO THÔNG PHẢN QUANG CỦA CÔNG TY CP QL&XD GIAO THÔNG QUẢNG TRỊ  
  BIỂN THÉP      
1 Biển báo phản quang thép, loại tam giác 0,7 m; dày 02 ly; màng phản quang 03 m Series 610 Cái                       318.182  
2 Biển báo phản quang thép, loại tròn đk 0,7 m; dày 02 ly; màng phản quang 03 m Series 610 Cái                       554.545  
3 Biển báo phản quang thép; loại vuông, chữ nhật; dày 02 ly, không sườn; màng phản quang 03 m Series 610 M2                    1.227.273  
4 Biển báo phản quang thép, loại vuông, chữ nhật; dày 02 ly, có sườn V50; màng phản quang 03 m Series 610 M2                    1.490.909  
  BIỂN NHÔM      
5 Biển báo phản quang nhôm, loại tam giác 0,7 m; dày 02 ly; màng phản quang 03 m Series 610 Cái                       400.000  
6 Biển báo phản quang nhôm, loại tròn đk 0,7 m; dày 02 ly; màng phản quang 03 m Series 610 Cái                       772.727  
7 Biển báo phản quang nhôm; loại vuông, chữ nhật; cạnh £ 1,2 m; dày 02 ly; màng phản quang 03 m Series 610 M2                    1.527.273  
8 Biển báo phản quang nhôm; loại vuông, chữ nhật; cạnh >1,2 m; dày 02 ly; màng phản quang 03 m Series 610 M2                    1.990.909  
  CỘT ĐỠ MẠ KẼM      
9 Cột đỡ biển φ80; bằng thép mạ kẽm hai lớp; dày 2,5 ly; dài 2,8 m ÷ 3 m Cột                       490.909  
  Sản phẩm ASIAWINDOW dùng PROFILE hãng SHIDE      
1 Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1,5) m M2                    1.972.000  
2 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m. PKKK hãng Vita M2                    2.338.000  
3 Cửa sổ hai cánh, mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, PKKK: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm không khóa, bản lề ép cánh hãng GQ, kích thước (1,4 x 1,4) m M2                    2.968.000  
4 Cửa sổ một cánh mở hất ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, PKKK: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, một tay nắm không khóa, thanh hạn vị góc mở hãng GQ, kích thước (0,6 x 1,4) m M2                    3.705.000  
5 Cửa đi thông phòng/ban công, hai cánh mở quay vào trong; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, panô tấm 10 mm, PKKK: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D - GQ, ổ khóa Vita; kích thước (1,4 x 2,2) m M2                    3.953.000  
6 Cửa đi hai cánh mở trượt; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, PKKK: thanh chốt đa điểm có khóa, con lăn, hai tay nắm hãng GQ, kích thước (1,6 x 2,2) m M2                    2.400.000  
  Sản phẩm cửa nhựa WORLDWINDOW sử dụng thanh u.PVC của tập đoàn SHIDE  
1 Vách kính cố định, kính trắng dày 05 mm M2 1.227.000  
2 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm M2 1.692.000  
3 Cửa sổ ba hoặc bốn cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm M2 1.604.000  
4 Cửa sổ một cánh mở hất hoặc mở quay, kính trắng dày 05 mm M2 1.852.000  
5 Cửa sổ hai cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm M2 1.803.000  
6 Cửa đi một cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm M2 1.959.000  
7 Cửa đi hai cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm M2 1.890.000  
8 Cửa đi bốn cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm M2 2.046.000  
9 Cửa đi hai cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm M2 1.671.000  
10 Cửa đi bốn cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm M2 1.624.000  
  Phụ kiện kèm theo hãng GQ      
11 Khóa bán nguyệt - cửa sổ hai cánh mở trượt Bộ 166.000  
12 Khóa bán nguyệt - cửa sổ ba hoặc bốn cánh mở trượt Bộ 332.000  
13 Khóa chốt đa điểm - cửa sổ hai cánh  mở trượt Bộ 377.000  
14 Khóa chốt đa điểm - cửa sổ ba hoặc bốn cánh  mở trượt Bộ 599.000  
15 Khóa chốt đa điểm - cửa sổ một cánh mở hất hoặc mở quay Bộ 696.000  
16 Khóa tay nắm mỏ cài - cửa sổ một cánh mở hất Bộ 599.000  
17 Khóa chốt đa điểm - cửa sổ hai cánh mở quay Bộ 951.000  
18 Khóa một điểm - cửa đi một cánh mở quay Bộ 1.166.000  
19 Khóa chốt đa điểm - cửa đi một cánh mở quay Bộ 1.859.000  
20 Khóa chốt đa điểm - cửa đi hai cánh mở quay Bộ 2.992.000  
21 Khóa chốt đa điểm - cửa đi bốn cánh mở quay Bộ 4.191.000  
22 Khóa chốt đa điểm - cửa đi hai cánh mở trượt Bộ 1.463.000  
23 Khóa chốt đa điểm - cửa đi bốn cánh mở trượt Bộ 1.941.000  
  Sản phẩm cửa, vách kính WORLDWINDOW sử dụng thanh u.PVC sparlee đã bao gồm phụ kiện hãng GQ  
  Vách kính cố định      
1 Vách kính cố định, kính trắng an toàn dày 6.38 mm M2 2.150.000  
2 Vách kính cố định, kính trắng an toàn dày 8.38 mm M2 2.365.000  
3 Vách kính cố định, kính trắng cường lực dày 8 mm M2 2.394.000  
4 Vách kính cố định, kính trắng cường lực dày 10 mm M2 2.550.000  
  Cửa sổ mở quay, mở hất, mở trượt      
5 Sử dụng kính trắng an toàn dày 6.38 mm M2 3.419.000  
6 Sử dụng kính trắng an toàn dày 8.38 mm M2 3.491.000  
7 Sử dụng kính trắng cường lực dày 8 mm M2 3.505.000  
8 Sử dụng kính trắng cường lực dày 10 mm M2 3.635.000  
  Cửa đi mở quay, mở trượt      
9 Sử dụng kính trắng an toàn dày 6.38 mm M2 4.140.000  
10 Sử dụng kính trắng an toàn dày 8.38 mm M2 4.213.000  
11 Sử dụng kính trắng cường lực dày 8 mm M2 4.227.000  
12 Sử dụng kính trắng cường lực dày 10 mm M2 4.357.000  
  Cửa sổ, cửa đi AUSDOOR      
  Kính đơn (cửa nhựa u.PVC cao cấp Austdoor-Eco Austprofile)      
1 Vách kính cố định (1 x 1.5) m M2                    1.115.000  
2 Cửa sổ hai cánh mở trượt (1.6 x 1.6) m M2                    1.411.000  
3 Cửa sổ hai cánh, mở trượt có ô thoáng (1.4 x 1.7) m M2                    1.540.000  
4 Cửa sổ một cánh mở quay ra (0.8 x 1.6) m M2                    1.640.000  
5 Cửa sổ một cánh mở quay ra có ô thoáng (0.8 x 1.8) m M2                    1.690.000  
6 Cửa đi hai cánh kính mở trượt (1.6 x 2.2) m M2                    1.560.000  
7 Cửa đi bốn cánh kính mở trượt hai cánh cố định (3.6 x 2.4) m M2                    1.453.000  
8 Cửa đi một cánh mở quay dùng kính toàn bộ (0.9 x 2.2) m M2                    1.899.000  
  Sản phẩm Cửa nhựa lõi thép HAIHAWINDOW      
1 Cửa sổ hai cánh mở quay, ô thoáng cố định trên dưới, sử dụng thanh profile u.PVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT: 2,8 x 3,93; 1,58 x 3,93; 2,51 x 3,93; 1,8 x 3,93; 2,8 x 3,78; 1,5 x 3,78; 2,51 x 3,78; 1,85 x 2,35 m M2                    1.752.000  
2 Cửa sổ hai cánh mở quay, ô thoáng cố định trên dưới, sử dụng thanh profile u.PVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT: 5,22 x 3,93; 522 x 3,78 m M2                    1.710.000  
3 Phụ kiện GQ: thanh khóa đa điểm, tay nắm, bản lề A - cửa sổ hai cánh mở quay, ô thoáng cố định trên dưới Bộ                       730.000  
4 Cửa sổ hai cánh mở quay, kết hợp vách kính hai bên, sử dụng thanh profile u.PVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT: 2,8 x 2,35 m M2                    1.780.000  
5 Phụ kiện GQ: thanh khóa đa điểm, tay nắm, bản lề A - cửa sổ hai cánh mở quay, kết hợp vách kính hai bên Bộ                    1.550.000  
6 Cửa sổ một cánh mở hất, sử dụng thanh profile u.PVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT: 1,2 x 1,2 m M2                    1.742.000  
7 Phụ kiện GQ: thanh khóa đa điểm, tay nắm, bản lề A, thanh chống gió - cửa sổ một cánh mở hất Bộ                       630.000  
8 Cửa sổ cánh mở hất, ô thoáng cố định, sử dụng thanh profile u.PVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT: 1,54 x 8,35 m M2                    1.752.000  
9 Phụ kiện GQ: thanh khóa đa điểm, tay nắm, bản lề A - cửa sổ cánh mở hất, ô thoáng cố định Bộ                    1.705.000  
10 Cửa sổ hai cánh mở hất, ô thoáng cố định, sử dụng thanh profile u.PVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT: 2,31 x 3,93; 2,31 x 3,78 M2                    1.752.000  
11 Phụ kiện GQ: thanh khóa đa điểm, tay nắm, bản lề A - cửa sổ hai cánh mở hất, ô thoáng cố định Bộ                       630.000  
12 Cửa sổ bốn cánh mở hất và cửa đi hai cánh mở quay, kết hợp vách kính sử dụng thanh profile u.PVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT:1,5 x 33,2 m M2                    1.700.000  
13 Phụ kiện GQ: thanh khóa đa điểm, tay nắm, bản lề 3D, chốt cánh phụ Kemol, ổ khóa đúc - cửa sổ bốn cánh mở hất và cửa đi hai cánh mở quay, kết hợp vách kính. Bộ                    4.645.000  
14 Cửa đi hai cánh mở quay,ô thoáng cố định, sử dụng thanh Profile u.PVC màu trắng hãng Shide có lõi thép, kính trắng an toàn Việt - Nhật 10,38 mm. KT: 2,8 x 3,7 m M2                    1.796.000  
15 Phụ kiện GQ: thanh khóa đa điểm, bộ tay nắm đôi, bản lề 3D, chốt cánh phụ kemol, ổ khóa đúc - cửa đi hai cánh mở quay,ô thoáng cố định Bộ                    1.735.000  
16 Vách kính kết hợp cửa thủy lực kính: kính cường lực 12 mm màu trắng phôi Việt - Nhật, KT: 1,3 x 3 m M2                    1.680.000  
17 Phụ kiện VVP (Thái Lan): bản lề sàn tay nắm, kẹp kính dùng cho cửa VKS-1 (vách kính kết hợp cửa thủy lực kính, KT: 1,3 x 3 m) Bộ                    7.445.000  
18 Vách kính kết hợp cửa thủy lực kính: kính cường lực 12 mm màu trắng phôi Việt - Nhật, KT: 3 x 3 m M2                    1.680.000  
19 Phụ kiện VVP (Thái Lan): bản lề sàn tay nắm, kẹp kính dùng cho cửa VKS-1 (vách kính kết hợp cửa thủy lực kính, KT 3 x 3 m) Bộ                    3.550.000  
20 Cửa đi KT: 4900 x 3250 mm, bốn cánh mở quay u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, gia cường thanh CP40, kính phản quang 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 2.595.545  
21 Cửa đi KT: 3000 x 3250 mm, bốn cánh mở quay u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 3.240.231  
22 Cửa đi KT: 2800 x 2700 mm, hai cánh mở quay u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, gia cường thanh CP25, kính phản quang 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 2.378.000  
23 Cửa đi KT: 1.300 x 2.700 mm, hai cánh mở quay u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 3.297.005  
24 Cửa đi KT: 1.300 x 2.200 mm, hai cánh mở quay u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 3.645.030  
25 Cửa đi KT: 2300 x 2900 mm, hai cánh mở quay u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 3.565.890  
26 Cửa đi KT: 850 x 2100 mm, một cánh mở quay u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính mờ dày 4.5 mm, phụ kiện khóa một điểm (GU) M2 3.784.450  
27 Cửa đi KT: 700 x 2100 mm, một cánh mở quay u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính mờ dày 4.5 mm, phụ kiện khóa một điểm (GU) M2 3.895.658  
28 Cửa đi KT: 1300 x 2300 mm, hai cánh mở quay u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính mờ dày 4.5 mm, phụ kiện khóa đa điểm (GU) M2 3.565.320  
29 Cửa sổ KT: 600 x 600 mm, một cánh mở hất u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện khóa tay nắm mỏ cài (GU) M2 3.999.502  
30 Cửa sổ, một cánh mở hất u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện khóa tay nằm mỏ cài (GU) M2 3.298.867  
31 Cửa sổ KT: 4500 x 3250 mm, một cánh mở hất u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 2.070.100  
32 Cửa sổ KT: 4500 x 2700 mm, hai cánh mở trợt u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, Phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.510.694  
33 Vách kính cố định KT: 1500 x 3250 mm, u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.450.354  
34 Vách kính cố định KT 1500 x 2700 mm, u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.445.486  
35 Cửa sổ KT: 3640 x 4300 mm, một cánh mở hất u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.562.532  
36 Vách kính cố định KT 1400 x 3250 mm, u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.455.478  
37 Cửa sổ KT: 1400 x 2700 mm, hai cánh mở trợt u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, hai tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.585.000  
38 Cửa sổ KT: 2340 x 4200 mm, một cánh mở hất u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.860.745  
39 Cửa sổ KT: 3350 x 2350 mm, bốn cánh mở trợt u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, Phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.895.635  
40 Cửa sổ KT: 3350 x 1800 mm, bốn cánh mở trợt u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 2.095.569  
41 Cửa sổ KT: 4460 x 2350 mm, bốn cánh mở trợt u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kinh cố định, kính phản quang dày 05 mm, Phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.680.727  
42 Vách kính cố định KT: 3300 x 2700 mm, u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.432.500  
43 Cửa sổ KT: 6130 x 2700 mm, một cánh mở hất u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, gia cường thanh chuyển góc CP90, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề ma sát (chữ A) -GU M2 2.335.000  
44 Vách kính cố định KT 1210 x 3400 mm, u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm, M2 1.543.680  
45 Vách kính cố định KT: 3670 x 3400 mm, u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm, M2 1.455.088  
46 Cửa sổ KT: 5700 x 3400 mm, hai cánh mở trợt u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, Phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm (chữ A) -GU M2 1.692.385  
47 Vách kính cố định KT: 3240 x 2300 mm, u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm M2 1.440.000  
48 Cửa sổ KT 5700 x 2300 mm, hai cánh mở trợt u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề ma sát (chữ A) -GU. M2 1.615.870  
49 Cửa sổ KT: 5600 x 2300 mm, hai cánh mở trợt u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.620.525  
50 Vách kính cố định KT 1600 x 1300 mm, u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE, kính phản quang dày 05 mm, M2 1.476.800  
51 Cửa sổ KT: 4900 x 2300 mm, hai cánh mở trợt u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề ma sát (chữ A) - GU M2 1.635.689  
52 Cửa đi KT: 2340 x 2800 mm, hai cánh mở trợt u.PVC có lõi thép gia cường sử dụng thanh Profile SHIDE + vách kính cố định, gia cường thanh CP25, kính phản quang dày 05 mm, phụ kiện khóa đa điểm, (GU) M2 2.795.858  
  Sản phẩm cửa nhựa cao cấp u.PVC VIPWINDOW      
1 Vách kính KT (1000 x 1000) mm , kính trắng 05 mm, thanh nhựa Queen, M2                    1.491.600  
2 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng 05 mm, KT (1000 x 1400) mm. thanh nhựa Queen, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm: thanh chốt đa điểm, tay nắm khóa…) M2                    2.035.600  
3 Cửa sổ hai cánh mở quay, kính trắng 05 mm, KT (1000 x 1400) mm. thanh nhựa Queen, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm: thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt rời, khóa, bản lề chử A) M2                    2.918.600  
4 Cửa sổ một cánh mở hất, kính trắng 05 mm, KT (600 x 1000) mm. thanh nhựa Queen profile, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm: bản lề chử A, tay nắm, chốt, khóa...) M2                    3.326.300  
5 Cửa đi Panô một cánh mở quay, kính trắng 05 mm, KT (900 x 2000) mm. thanh nhựa Queen, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm: bản lề 3D, tay nắm, chốt, khóa...) M2                    3.230.200  
6 Cửa đi Panô hai cánh mở quay, kính trắng 05 mm, KT (1200 x 2000) mm thanh nhựa Queen, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm: bản lề 3D, tay nắm , chốt, khóa...) M2                    3.428.700  
7 Cửa đi Panô hai cánh mở trượt, kính trắng 05 mm, KT (1200 x 2000) mm thanh nhựa Queen, PKKK EURO đồng bộ (bao gồm: bản lề 3D, tay nắm, chốt, khóa, con lăn...) M2                    2.475.200  
  Sản phẩm VIET-WINDOW dùng PROFILE EUROQUEEN của Tập đoàn QUEEN VIET do Công ty CP Phố Việt cung cấp  
1 Vách kính, kính trắng Việt - Nhật  dày 05 mm M2                    1.050.000  
2 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm M2                    1.376.000  
3 Cửa sổ 3 hoặc bốn cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm M2                    1.370.000  
4 Cửa sổ một cánh mở hất hoặc quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2                    1.687.000  
5 Cửa sổ hai cánh mở quay hoặc hất ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2                    1.648.000  
6 Cửa đi một cánh mở quay ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2                    1.712.000  
7 Cửa đi hai cánh mở quay ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2                    1.683.000  
8 Cửa đi hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2                    1.376.000  
  Sản phẩm VIET-WINDOW dùng PROFILE QUEEN của Tập đoàn QUEEN VIET do Công ty CP Phố Việt cung cấp  
1 Vách kính, kính trắng Việt - Nhật  dày 05 mm M2                    1.179.000  
2 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm M2                    1.647.000  
3 Cửa sổ 3 hoặc bốn cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm M2                    1.552.000  
4 Cửa sổ một cánh mở hất hoặc quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2                    1.817.000  
5 Cửa sổ hai cánh mở quay hoặc hất ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2                    1.775.000  
6 Cửa đi một cánh mở quay  ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2                    1.954.000  
7 Cửa đi hai cánh mở quay  ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2                    1.864.000  
8 Cửa đi hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2                    1.624.000  
  Phụ kiện kèm theo của tập đoàn QUEENVIET      
9 Khóa bán nguyệt dùng cho cửa sổ mở trượt Bộ                         98.000  
10 Khóa chốt dùng cho cửa đi mở trượt Bộ                       897.000  
11 Khóa chốt dùng cho cửa đi một cánh Bộ                       915.000  
12 Khóa chốt dùng cho cửa đi hai cánh Bộ                    1.118.000  
13 Khóa chốt đa điểm dùng cho cửa đi hai cánh Bộ                    1.795.000  
  Sản phẩm cửa, vách kính THẢO AN WINDOW sử dụng thanh u.PVC sparlee đã bao gồm phụ kiện hãng GQ  
  Vách kính cố định      
1 Vách kính cố định, kính trắng an toàn dày 6.38 mm M2 2.140.000  
2 Vách kính cố định, kính trắng an toàn dày 8.38 mm M2 2.360.000  
3 Vách kính cố định, kính trắng cường lực dày 08 mm M2 2.390.000  
4 Vách kính cố định, kính trắng cường lực dày 10 mm M2 2.540.000  
  Cửa sổ mở quay, mở hất, mở trượt      
5 Sử dụng kính trắng an toàn dày 6.38 mm M2 3.410.000  
6 Sử dụng kính trắng an toàn dày 8.38 mm M2 3.485.000  
7 Sử dụng kính trắng cường lực dày 08 mm M2 3.500.000  
8 Sử dụng kính trắng cường lực dày 10 mm M2 3.630.000  
  Cửa đi mở quay, mở trượt      
9 Sử dụng kính trắng an toàn dày 6.38 mm M2 4.130.000  
10 Sử dụng kính trắng an toàn dày 8.38 mm M2 4.205.000  
11 Sử dụng kính trắng cường lực dày 08 mm M2 4.220.000  
12 Sử dụng kính trắng cường lực dày 10 mm M2 4.350.000  
  Sản phẩm cửa nhựa u.PVC cao cấp Thảo An WINDOW (Sử dụng thanh Doubles Profile màu trắng nhập khẩu chính hãng SHIDE, phụ kiện GQ)  
1 Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1) m M2                    1.610.000  
2 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m. PKKK: Tay nắm CS cửa lùa, thanh khóa đa điểm, bánh xe lùa chống rung ray nhôm cửa lùa - PK đồng bộ hãng GQ M2                    1.910.000  
3 Cửa sổ hai cánh mở quay, kính trắng Việt - Nhật 05 mm kích thước (1,4 x 1,4) m; PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chử A, chốt cánh phụ K15 trên dưới - PK đồng bộ hãng GQ M2                    2.430.272  
4 Cửa sổ hai cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m. PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm bản lề chữ A, chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ. M2                    2.530.000  
5 Cửa sổ một cánh mở quay, kính trắng Việt - Nhật 05 mm kích thước (0,6 x 1,4) m; PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chử A - PK đồng bộ hãng GQ M2                    3.035.818  
6 Cửa sổ một cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (0,6 x 1,4) m. PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm bản lề chữ A, chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ. M2                    3.210.545  
7 Cửa đi hai cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm kích thước (1,4 x 2,2) m; PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa , chốt cánh phụ K15, bản lề 3D - PK đồng bộ hãng GQ M2                    3.305.272  
8 Cửa đi một cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm kích thước (0,9 x2,2) m; PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, bản lề 3D - PK đồng bộ hãng GQ M2                    3.140.000  
9 Cửa đi hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,6 x 2,2) m. PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, chốt cánh phụ, bánh xe - PK đồng bộ hãng GQ M2                    1.960.909  
  SẢN PHẨM NHỰA THANH ĐỊNH HÌNH RIVER WINDOW sản xuất tại Công ty CP Hưng Hà (Việt Trì, Phú Thọ)  
1 Thanh nhựa PROFILE (màu trắng): Độ bền va đập Charpy KJ/m2: 44,29; độ bền kéo đứt pa: 28,88. Độ bền uốn Mpa: 57,3; độ cứng Shore D: 75; khả năng chịu nhiệt ở 70 - 100 Co trong 01 h; không biến dạng phồng rộp Kg                         40.000  
2 Thanh nhựa PROFILE (màu vân gỗ): Độ bền va đập Charpy KJ/m2: 44,29; Độ bền kéo đứt pa: 28,88. Độ bền uốn Mpa: 57,3; đọ cứng Shore D: 75; khả năng chịu nhiệt ở 70 - 100 Co trong 01 h; Không biến dạng phồng rộp Kg                       105.000  
3 Tấm trần nhựa đa dạng mẫu mã Kg                         30.000  
  Sản phẩm cửa, Vách kính Phú Huy Nguyễn WINDOW (Sử dụng thanh u.PVC của sparlee đã bao gồm phụ kiện hãng GQ)  
I Vách kính cố định      
1 Vách kính cố định, kính trắng an toàn dày 6.38 mm M2 2.100.000  
2 Vách kính cố định, kính trắng an toàn dày 8.38 mm M2 2.320.000  
3 Vách kính cố định, kính trắng an toàn dày 08 mm M2 2.350.000  
4 Vách kính cố định, kính trắng an toàn dày 10 mm M2 2.500.000  
II Cửa sổ mở quay, mở hất, mở trượt      
1 Sử dụng kính trắng an toàn dày 6.38 mm M2 3.400.000  
2 Sử dụng kính trắng an toàn dày 8.38 mm M2 3.450.000  
3 Sử dụng kính trắng cường lực dày 08 mm M2 3.480.000  
4 Sử dụng kính trắng cường lực dày 10 mm M2 3.600.000  
III Cửa đi mở quay, mở trượt      
1 Sử dụng kính trắng an toàn dày 6.38 mm M2 4.100.000  
2 Sử dụng kính trắng an toàn dày 8.38 mm M2 4.170.000  
3 Sử dụng kính trắng cường lực dày 08 mm M2 4.200.000  
4 Sử dụng kính trắng cường lực dày 10 mm M2 4.310.000  
  Sản phẩm cửa nhựa Phú Huy Nguyễn WINDOW sử dụng thanh u.PVC của tập đoàn SHIDE, phụ kiện GQ  
1 Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 05 mm M2 1.600.000  
2 Cửa sổ hai cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm; PK đồng bộ hãng GQ M2 1.870.000  
3 Cửa sổ hai cánh mở quay, kính trắng Việt - Nhật 05 mm; PK đồng bộ hãng GQ M2 2.400.000  
4 Cứa sổ hai cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 05 mm; PK đồng bộ hãng GQ M2 2.500.000  
5 Cửa sổ một cánh mở quay, kính trắng Việt - Nhật 05 mm; PK đồng bộ hãng GQ M2 3.000.000  
6 Cửa sổ một cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 05 mm; PK đồng bộ hãng GQ M2 3.100.000  
7 Cửa đi hai cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm; PK đồng bộ hãng GQ M2 3.200.000  
8 Cửa đi một cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm;  PK đồng bộ hãng GQ M2 3.000.000  
9 Cửa đi hai cánh mỡ trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm; PK đồng bộ hãng GQ M2 1.900.000  
  VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC      
  Ống nước u.PVC Đệ Nhất      
1 φ16 (21 mm x 1,7 mm x 4 m) - ½” (ASTM 2241 ≈ BS 3505) Mét                           6.200  
2 φ20 (27 mm x 1,9 mm x 4 m) - ¾” (ASTM 2241 ≈ BS 3505) Mét                           8.800  
3 φ25 (34 mm x 2.1 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) Mét                         12.900  
4 φ32 (42 mm x 2,1 mm x 4 m) -11/4” (ASTM 2241 ≈ BS 3505) Mét                         16.400  
5 φ40 (49 mm x 3,5 mm x 4 m) -11/2” (ASTM 2241 ≈ BS 3505) Mét                         29.500  
6 φ50 (60 mm x 2.5 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) Mét                         26.800  
7 φ65 (76 mm x 3.0 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) Mét                         41.000  
8 φ80 (90 mm x 3.0 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) Mét                         48.800  
10 φ100 (114 mm x 3.5 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) Mét                         70.600  
11 φ125 (140 mm x 3.5 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) Mét                         92.000  
12 φ150 (168 mm x 4.5 mm x 4 m) - 6" (ISO 4422 ≈ TCVN 6151) Mét                       135.800  
  Phụ kiện u.PVC Đệ Nhất      
13 Co 45o φ160 Cái                       155.000  
14 Y φ160 Cái                       583.000  
15 Tê φ160 Cái                       454.000  
16 Nối φ160 Cái                       135.000  
17 Co 90o φ90 Cái                         17.600  
18 Co 90o φ110 Cái                         36.500  
19 Co 45o φ140 Cái                         62.700  
20 Tê φ34 Cái                           2.800  
21 Tê φ60 Cái                           9.200  
22 Tê φ110 Cái                         48.300  
23 Y giảm φ140 - 110 Cái                       121.500  
24 Y kiểm tra φ110 Cái                       236.000  
25 Y kiểm tra φ90 Cái                       155.000  
26 Keo dán 500 Hộp                         43.000  
  Ống nước u.PVC Thiếu niên Tiền Phong      
27 φ21 (1,6 mm x 16 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                           8.600  
28 φ27 (2 mm x 16 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                         10.900  
29 φ34 (2 mm x 12.5 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                         15.000  
30 φ42 (2 mm x 10 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                         19.800  
31 φ48 (2,3 mm x 10 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                         23.200  
32 φ60 (2,3 mm x 8 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                         33.200  
33 φ75 (2 mm x 8 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                         47.300  
34 φ90 (2,7 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                         51.900  
35 φ110 (3,2 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                         76.000  
36 φ200 (5,9 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                       247.100  
37 φ250 (7,3 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 Mét                       397.600  
  ỐNG HDPE - PE 80 THIẾU NIÊN TIỀN PHONG       
38 D20 dày 1,9 mm - PN 12.5 Mét                           7.545  
39 D25 dày 1,9 mm - PN 10 Mét                           9.818  
40 D32 dày 2,0 mm - PN 8 Mét                         13.455  
41 D32 dày 2,4 mm - PN 10 Mét                         15.727  
42 D40 dày 2,4 mm - PN 8 Mét                         20.091  
43 D40 dày 3,0 mm - PN 10 Mét                         24.273  
44 D50 dày 3,0 mm - PN 8 Mét                         31.273  
45 D50 dày 3,7 mm - PN 10 Mét                         37.364  
46 D50 dày 4,6 mm - PN 12,5 Mét                         45.182  
47 D50 dày 5,6 mm - PN 16 Mét                         53.545  
48 D63 dày 3,8 mm - PN 8 Mét                         49.727  
49 D63 dày 4,7 mm - PN 10 Mét                         59.636  
50 D63 dày 5,8 mm - PN 12,5 Mét                         71.818  
51 D75 dày 4,5 mm - PN 8 Mét                         70.364  
52 D75 dày 5,6 mm - PN 10 Mét                         85.273  
53 D90 dày 6,7 mm - PN 10 Mét 120.818  
54 D110 dày 6,6 mm - PN 8 Mét 148.182  
55 D110 dày 8,1 mm - PN 10 Mét 182.545  
56 D160 dày 11,8 mm - PN 10 Mét 380.909  
57 D160 dày 14,6 mm - PN 12,5 Mét 456.364  
58 D225 dày 16,6 mm - PN 10 Mét 740.455  
59 D225 dày 20,5 mm - PN 12,5 Mét 893.182  
  ỐNG HDPE - PE 100 THIẾU NIÊN TIỀN PHONG       
60 D20 dày 2,0 mm - PN 16 Mét 7.727  
61 D25 dày 2,0 mm - PN 12,5 Mét 9.818  
62 D32 dày 2,4 mm - PN 12,5 Mét 16.091  
63 D40 dày 3,0 mm - PN 12,5 Mét 24.273  
64 D50 dày 3,7 mm - PN 12,5 Mét 37.091  
65 D110 dày 8,1 mm - PN 12,5 Mét 180.545  
66 D160 dày 11,8 mm - PN 12,5 Mét 376.273  
67 D225 dày 16,6 mm - PN 12,5 Mét 743.091  
  Phụ tùng ép phun HDPE      
  Đấu nối thẳng (Măng song)      
68 φ20 Cái 16.636  
69 φ32 Cái 32.455  
70 φ63 Cái 82.636  
71 φ90 Cái 235.364  
  Nối góc 90 độ (Cút)      
72 φ20 Cái 20.636  
73 φ32 Cái 32.455  
74 φ50 Cái 66.818  
75 φ63 Cái 112.091  
76 φ90 Cái 268.909  
   Ba chạc 90 độ (Tê)      
77 φ20 Cái 21.000  
78 φ32 Cái 34.909  
79 φ63 Cái 131.000  
80 φ90 Cái 395.364  
   Ba chạc 90 độ PE CB phun      
81 D63-50 Cái 115.909  
82 D75-63 Cái 211.536  
  Khâu nối ren ngoài PE      
83 D50 - 2" Cái 51.636  
84 D63-2" Cái 60.182  
  Đai khởi thủy      
85 φ32 x (1/2", 3/4") Cái 20.636  
86 φ63 x (1/2", 3/4", 1") Cái 52.636  
87 φ90 x 2" Cái 82.909  
88 φ110 x 2" Cái 120.273  
  Đầu nối chuyển bậc (Côn thu)      
89 D32-25 Cái 35.000  
90 D40-20 Cái 36.000  
91 D50-25 Cái 44.000  
92 D63-20 Cái 59.909  
93 D63-50 Cái 79.364  
94 D90-63 Cái 174.909  
  Ba chạc chuyển bậc(Tê thu)      
95 D25-20 Cái 38.364  
96 D40-20 Cái 62.364  
97 D50-25 Cái 75.909  
98 D63-25 Cái 107.909  
99 D63-40 Cái 114.545  
  Nút bịt PE fun (Bịt đầu)      
100 φ20 Cái 8.455  
101 φ32 Cái 16.636  
102 φ50 Cái 41.818  
103 φ63 Cái 62.636  
104 φ90 Cái 153.364  
  Ống u.PVC (Công ty CP Nhựa Đồng Nai) sản xuất theo các tiêu chuẩn: TCDN-01÷05:2002; TCVN 6151: 1996; BS 3505:1986; AS/NZS 1477:1996 và ASTM D2241:93  
105 (21 x 1,6 mm 15 bar) Mét 6.100  
106 (21 x 1,6 mm 20 bar) Mét 8.900  
107 (27 x 1,4 mm 9 bar) Mét 6.700  
108 (27 x 1,8 mm 12 bar) Mét 8.700  
109 (34 x 1,6 mm 9 bar) Mét 9.700  
110 (34 x 2,0 mm 12 bar) Mét 12.200  
111 (42 x 2,5 mm 12 bar) Mét 18.500  
112 (49 x 2,4 mm 9 bar) Mét 21.200  
113 (60 x 2,8 mm 9 bar) Mét 30.900  
114 (75 x 4,5 mm 12.5 bar) Mét 73.400  
115 (90 x 3,5 mm 8 bar) Mét 67.600  
116 (110 x 5,3 mm 10 bar) Mét 126.700  
117 (140 x 6,7 mm 10 bar) Mét 198.000  
118 (168 x 7,3 mm 9 bar) Mét 224.300  
119 (200 x 7,7 mm 8 bar) Mét 313.600  
120 (220 x 8,7 mm 9 bar) Mét 348.400  
  Ống HDPE -PE 100 (Công ty CP Nhựa Đồng Nai) sản xuất theo các tiêu chuẩn: TCDN 06: 2003; DIN 8047 và ISO 4427  
121 D20, dày 1,8 - 12,5 bar Mét 7.100  
122 D25, dày 2,3 - 16 bar Mét 11.700  
123 D32, dày 2,0 - 10 bar Mét 13.140  
124 D40, dày 2,0 - 8 bar Mét 16.590  
125 D50, dày 3,0 - 10 bar Mét 30.730  
126 D63, dày 3,8 - 10 bar Mét 49.000  
127 D75, dày 4,5 - 10 bar Mét 70.060  
128 D90, dày 5,4 - 10 bar Mét 99.100  
129 D110, dày 6,6 - 10 bar Mét 150.640  
130 D125, dày 7,4 - 10 bar Mét 190.150  
131 D140, dày 6,7 - 8 bar Mét 193.100  
132 D160, dày 7,7 - 8 bar Mét 254.330  
133 D180, dày 10,7 - 10 bar Mét 392.730  
134 D200, dày 11,9 - 10 bar Mét 490.700  
135 D315, dày 15,0 - 8 bar Mét 976.500  
136 D400, dày 19,1 - 8 bar Mét 1.574.900  
137 D500, dày 23,9 - 8 bar Mét 2.452.000  
138 D630, dày 30,0 - 8 bar Mét 4.166.900  
  Ống gang cầu hiệu XinXing tiêu chuẩn ISO 2531-K9      
139 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN80; L = 6 m Mét                       576.000  
140 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN100; L = 6 m Mét                       638.000  
141 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN150; L = 6 m Mét                       810.000  
142 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN250; L = 6 m Mét                    1.648.000  
143 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN350; L = 6 m Mét                    2.514.000  
144 Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN400; L = 6 m Mét                    2.994.000  
  Ống gang cầu Pam TQ tiêu chuẩn ISO 2531-K9      
145 Ống gang DN80 Mét                       576.000  
146 Ống gang DN100 Mét                       610.000  
147 Ống gang DN150 Mét                       701.000  
148 Ống gang DN200 Mét                       939.000  
149 Ống gang DN250 Mét                    1.480.000  
159 Ống gang DN300 Mét                    1.898.000  
151 Ống gang DN350 Mét                    2.202.000  
152 Ống gang DN400 Mét                    2.820.000  
  Phụ kiện mạ kẻm ren Trung Quốc - ký hiệu DZ      
153 Măng song D15 1/2" Cái 5.400  
154 Măng song D25 1" Cái 12.500  
155 Măng song D40 1.1/2" Cái 23.400  
156 Măng song D80 3" Cái 85.400  
157 Măng song D100 4" Cái 138.500  
158 Cút + cút thu D15 1/2" Cái 5.500  
159 Cút + cút thu D25 1" Cái 16.200  
160 Cút + cút thu D40 1.1/2" Cái 31.400  
161 Cút + cút thu D80 3" Cái 141.200  
162 Cút + cút thu D100 4" Cái 252.000  
163 Tê + tê thu D15 1/2" Cái 8.000  
164 Tê + tê thu D25 1" Cái 22.100  
165 Tê + tê thu D40 1.1/2" Cái 38.900  
166 Tê + tê thu D80 3" Cái 152.800  
167 Tê + tê thu D100 4" Cái 271.900  
168 Rắc co D15 1/2" Cái 19.200  
169 Rắc co D25 1" Cái 38.600  
170 Rắc co D40 1.1/2" Cái 73.200  
171 Rắc co D80 3" Cái 248.500  
172 Côn thu 20 3/4" Cái 7.300  
173 Côn thu 40 1.1/2" Cái 22.900  
174 Côn thu 80 3" Cái 87.000  
  Khớp nối mềm liên doanh sản xuất tại Việt Nam      
175 Khớp nối mềm hai đầu bát DN80 EE VN Bộ 535.000  
176 Khớp nối mềm hai đầu bát DN100 EE VN Bộ 648.000  
177 Khớp nối mềm hai đầu bát DN150 EE VN Bộ 1.061.000  
178 Khớp nối mềm hai đầu bát DN200 EE VN Bộ 1.404.000  
179 Khớp nối mềm hai đầu bát DN250 EE VN Bộ 1.638.000  
180 Khớp nối mềm hai đầu bát DN400 EE VN Bộ 3.276.000  
181 Khớp nối mềm bích bát DN80 BE VN Bộ 648.000  
182 Khớp nối mềm bích bát DN100 BE VN Bộ 842.000  
183 Khớp nối mềm bích bát DN150 BE VN Bộ 1.248.000  
184 Khớp nối mềm bích bát DN200 BE VN Bộ 1.716.000  
185 Khớp nối mềm bích bát DN300 BE VN Bộ 2.652.000  
186 Khớp nối mềm bích bát DN400 BE VN Bộ 4.212.000  
  Van ren đồng ANA sản xuất tại Thái Lan GV 105      
187 Van cửa new ANA DN15 Cái 100.800  
188 Van cửa new ANA DN32 Cái 348.000  
189 Van cửa new ANA DN50 Cái 624.000  
  Van ren đồng ANA sản xuất tại Thái Lan      
190 Van một chiều ANA CHV111 DN15 Cái 85.200  
191 Van một chiều ANA CHV111 DN25 Cái 154.800  
192 Van một chiều ANA CHV111 DN32 Cái 301.800  
193 Van một chiều ANA CHV111 DN40 Cái 362.400  
194 Van một chiều ANA CHV111 DN50 Cái 573.600  
195 Van cửa ANA GV104 DN 15 Cái 97.000  
196 Van cửa ANA GV104 DN 20 Cái 146.000  
197 Van cửa ANA GV104 DN 25 Cái 209.000  
198 Van cửa ANA GV104 DN 40 Cái 492.000  
199 Van cửa ANA GV104 DN 50 Cái 624.000  
  Các loại van áp lực 10 kg/cm2      
200 Van cửa đồng MBV DN15 Cái 36.200  
201 Van cửa đồng MBV DN32 Cái 120.000  
202 Van cửa đồng MBV DN50 Cái 240.000  
203 Van một chiều đồng lá lật MH DN15 Cái 22.000  
204 Van một chiều đồng lá lật MH DN32 Cái 93.500  
205 Van một chiều đồng lá lật MH DN50 Cái 190.000  
  Van Samjin - SJV (Hàn Quốc) TC BSEN 5163      
206 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN80 Cái 3.113.000  
207 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN100 Cái 3.449.000  
208 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN150 Cái 6.146.000  
  Van cổng OKM Nhật sản xuất tại MaLaySia TC BSS163:204 (TYPE B)      
209 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN50 Cái 3.984.000  
210 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN80 Cái 4.080.000  
211 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN100 Cái 5.154.000  
212 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN150 Cái 8.870.000  
213 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN200 Cái 13.020.000  
214 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN300 Cái 29.520.000  
215 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN400 Cái 78.960.000  
216 Van cổng hai mặt bích ti chìm có tay DN50 Cái 4.200.000  
217 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN100 Cái 5.454.000  
218 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN200 Cái 13.440.000  
219 Van cổng hai mặt bích ti chìm không tay DN300 Cái 30.188.000  
  Van một chiều và van bướm OKM sản xuất tại MaLaySia      
220 Van một chiều MB lá lật TC BSEN 12334:2001 DN80 Cái 3.840.000  
221 Van một chiều MB lá lật TC BSEN 12334:2001 DN100 Cái 5.040.000  
222 Van một chiều MB lá lật TC BSEN 12334:2001 DN150 Cái 9.192.000  
223 Van một chiều MB lá lật TC BSEN 12334:2001 DN200 Cái 15.924.000  
224 Van một chiều MB lá lật TC BSEN 12334:2001 DN300 Cái 37.308.000  
  Van xả khí OKM sản xuất tại Malaysia      
225 Van xả khí DN25   3.996.000  
226 Van xả khí DN50   5.784.000  
  Các loại phụ kiện van và van khác      
227 Van cổng gang BB D100 Cái 1.538.000  
228 Nắp van gang Cái 180.000  
229 Mối nối mềm gang D200 Cái 1.646.000  
230 Mối nối mềm gang D100 Cái 1.010.000  
231 Tê gang EEB D200/100 Cái 2.689.000  
232 Tê gang EEB D100/100 Cái 1.345.000  
233 Cút gang EE D100 x 90o Cái 974.000  
234 Cút gang EE D100 x 45o Cái 827.000  
235 Cút gang EE D100 x 11,25o Cái 743.000  
236 Bu gang BU D100 L = 250 Cái 842.000  
237 Ống ngắn gang UU D200 L = 250 Cái 215.700  
238 Ống ngắn gang UU D100 L = 250 Cái 151.000  
239 Trụ cứu hoả D100 Cái 9.000.000  
240 Đai khởi thủy gang D200/50 Cái 858.000  
241 Đai khởi thủy gang D100/40 Cái 343.000  
242 Đai khởi thủy gang D100/25 Cái 343.000  
243 Bích đặc gang D100 Cái 189.000  
244 Van xã khí gang D25 Cái 204.000  
  Đồng hồ đo lưu lượng nước      
245 Đồng hồ cấp C Multimag DN15 (Indonesia) Cái 510.000  
246 Đồng hồ cấp B Multimag TMII DN15 (Indonesia) Cái 445.000  
247 Đồng hồ cấp B Multimag DN20 (Brazin) Cái 1.110.000  
248 Đồng hồ cấp B Multimag DN25 (Brazin) Cái 2.585.000  
249 Đồng hồ cấp B Multimag DN32 (Brazin) Cái 2.770.000  
250 Đồng hồ cấp B Multimag DN40 (Brazin) Cái 4.635.000  
251 Đồng hồ cấp B Multimag DN50 (Brazin) Cái 6.105.000  
252 Đồng hồ kết hợp DN50 x 20 (France) Cái 57.490.000  
253 Đồng hồ kết hợp DN100 x 25 (France) Cái 69.040.000  
  Ống thép tráng kẽm Vinapipe TC BS 1387/85      
254 DN 15 x 1,9 Mét                         31.000  
255 DN 20 x 2,1 Mét                         41.000  
256 DN 25 x 2,3 Mét                         58.000  
257 DN 32 x 2,3 Mét                         73.000  
258 DN40 x 2,5 Mét                         91.000  
259 DN 50 x 2,6 Mét                       118.000  
260 DN 60 x 2,5 Mét                       130.000  
261 DN 65 x 2,9 Mét                       167.000  
262 DN 80 x 2,9 Mét                       196.000  
263 DN 100 x 3,2 Mét                       280.000  
  Ống thép đen Việt Đức TC ASTM A53 A      
364 D150 (168,3 x 4,78) Mét                       475.000  
265 D200 (219,1 x 4,78) Mét                       622.000  
  Ống thép đen SUNSCO của Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam Theo TC ASTM A53 m-B  
266 D300 (323,8 x 635) Mét                    1.550.000  
267 D400 (406,4 x 7,14) Mét                    2.205.000  
  Ống thép mạ ASTM A53 A; ASTM A53 m-B      
268 D150 (168,3 x 4,78) Mét                       610.000  
269 D200 (219,1 x 5,16) Mét                       862.000  
270 D300 (323,8 x 635) Mét                    1.983.000  
  Ống nước và phụ kiện SUNMAX-PPR      
  Ống lạnh kháng khuẩn PN10      
1 φ20 x 2,3 Mét                         23.900  
2 φ25 x 2,8 Mét                         42.800  
3 φ32 x 2,9 Mét                         57.700  
4 φ40 x 3,7 Mét                         75.900  
5 φ50 x 4,6 Mét                       111.800  
  Ống nóng kháng khuẩn PN20      
6 φ20 x 3,4 Mét                         30.200  
7 φ25 x 4,2 Mét                         49.500  
8 φ32 x 5,4 Mét                         85.000  
9 φ40 x 6,7 Mét                       128.000  
10 φ50 x 8,3 Mét                       187.000  
  Phụ kiện Sunmax-PPR      
11 Măng sông 20 Cái                           3.500  
12 Măng sông 32 Cái                           8.500  
13 Măng sông 50 Cái                         23.000  
14 Măng sông 75 Cái                         77.700  
15 Măng sông 90 Cái                       136.400  
16 T đều 20 Cái                           6.800  
17 T đều 32 Cái                         17.900  
18 T đều 50 Cái                         56.500  
19 T đều 75 Cái                       165.000  
20 T đều 90 Cái                       265.000  
21 Cút 20 Cái                           6.000  
22 Cút 32 Cái                         14.000  
23 Cút 50 Cái                         39.500  
24 Cút 75 Cái                       158.000  
25 Cút 90 Cái                       250.000  
26 Chếch 20 Cái                           5.300  
27 Chếch 32 Cái                         12.000  
28 Chếch 50 Cái                         47.500  
29 Chếch 75 Cái                       155.000  
30 Chếch 90 Cái                       188.000  
31 Côn thu 25/20 Cái                           5.200  
32 Côn thu 32/20 - 25 Cái                           8.900  
33 Côn thu 40/20 - 25 - 32 Cái                         11.500  
34 Côn thu 50/20 - 25 - 32 - 40 Cái                         19.200  
35 Côn thu 63/25 - 32 - 40 - 50 Cái                         39.900  
36 T thu 25/20 Cái                         10.500  
37 T thu 32/20 - 25 Cái                         18.500  
38 T thu 40/20 - 25 - 32 Cái                         42.500  
39 T thu 50/20 - 25 - 32 - 40 Cái                         72.000  
40 T thu 63/25 - 32 - 40 - 50 Cái                       130.000  
41 Cút thu 25/20 Cái                         13.500  
42 Cút thu 32/20 - 25 Cái                         26.900  
43 Cút thu 40/20 - 25 - 32 Cái                         32.000  
44 Van cửa tay tròn φ50 Cái                       475.000  
45 Van cửa tay tròn φ40 Cái                       270.000  
46 Van cửa tay tròn φ32 Cái                       270.000  
47 Van cửa tay tròn φ25 Cái                       155.000  
48 Van cửa tay tròn φ20 Cái                       117.000  
49 Rắc co PPR φ50 Cái                       147.000  
50 Rắc co PPR φ40 Cái                         93.000  
51 Rắc co PPR φ32 Cái                         66.000  
52 Rắc co PPR φ25 Cái                         42.000  
  Ống nước thương hiệu SP (nhà phân phối chính Công ty TNHH MTV Việt Khải Hưng)  
1 Ống PPR cấp nước lạnh φ20, PN10 (1 cây/4 m) Mét                         17.200  
2 Ống PPR cấp nước lạnh φ25, PN10 (1 cây/4 m) Mét                         30.400  
3 Ống PPR cấp nước lạnh φ32, PN10 (1 cây/4 m) Mét                         40.100  
4 Ống PPR cấp nước lạnh φ40, PN10 (1 cây/4 m) Mét                         53.800  
5 Ống PPR cấp nước lạnh φ50, PN10 (1 cây/4 m) Mét                         78.300  
6 Ống PPR cấp nước lạnh φ63, PN10 (1 cây/4 m) Mét                       123.600  
7 Ống PPR cấp nước lạnh φ20, PN 16 (1 cây/4 m) Mét                         18.909  
8 Ống PPR cấp nước lạnh φ25, PN 16 (1 cây/4 m) Mét                         36.818  
9 Ống PPR cấp nước lạnh φ32, PN 16 (1 cây/4 m) Mét                         50.454  
10 Ống PPR cấp nước lạnh φ40, PN 16 (1 cây/4 m) Mét                         83.181  
11 Ống PPR cấp nước lạnh φ50, PN 16 (1 cây/4 m) Mét                       130.000  
12 Ống PPR cấp nước lạnh φ63, PN 16 (1 cây/4 m) Mét                       200.909  
13 Ống PPR cấp nước nóng φ20, PN 20 (1 cây/4 m) Mét                         20.100  
14 Ống PPR cấp nước nóng φ25, PN 20 (1 cây/4 m) Mét                         37.000  
15 Ống PPR cấp nước nóng φ32, PN 20 (1 cây/4 m) Mét                         54.700  
16 Ống PPR cấp nước nóng φ40, PN 20 (1 cây/4 m) Mét                       101.800  
17 Ống PPR cấp nước nóng φ50, PN 20 (1 cây/4 m) Mét                       131.800  
18 Ống PPR cấp nước nóng φ63, PN 20 (1 cây/4 m) Mét                       207.200  
19 Ống nước HDPE φ25, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                           9.600  
20 Ống nước HDPE φ32, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                         13.400  
21 Ống nước HDPE φ40, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                         20.100  
22 Ống nước HDPE φ50, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                         31.300  
23 Ống nước HDPE φ63, PE8, PN10 (1 cuộn/200 m) Mét                         49.800  
24 Ống nước HDPE φ75, PE8,PN10 (1 cây/6 m) Mét                         70.400  
25 Ống nước HDPE φ90, PE8, PN10 (1 cây/6 m) Mét                       101.800  
26 Ống nước HDPE φ110, PE8,PN10 (1 cây/6 m) Mét                       148.100  
27 Ống u.PVC - C1 φ21, PN 12.5 (1 cây /4 m) Mét                           6.500  
28 Ống u.PVC - C1 φ27,PN 12.5 (1 cây /4 m) Mét                           8.900  
29 Ống u.PVC - C1 φ34, PN 10 (1 cây /4 m) Mét                         11.400  
30 Ống u.PVC - C1 φ42,PN 8 (1 cây /4 m) Mét                         15.400  
31 Ống u.PVC - C1 φ48, PN 8 (1 cây /4 m) Mét                         18.600  
32 Ống u.PVC - C1 φ60, PN 6 (1 cây /4 m) Mét                         23.600  
33 Ống u.PVC - C1 φ75, PN 6 (1 cây /4 m) Mét                         33.500  
34 Ống u.PVC - C1 φ90, PN 5 (1 cây /4 m) Mét                         41.700  
35 Ống u.PVC - C1 φ110, PN 5 (1 cây /4 m) Mét                         60.900  
36 Ống u.PVC - C1 φ125, PN 5 (1 cây /4 m) Mét                         75.400  
37 Ống u.PVC - C2 φ34, PN 12,5 (1 cây /4 m) Mét                         14.000  
38 Ống u.PVC - C2 φ42, PN10 (1 cây /4 m) Mét                         17.700  
39 Ống u.PVC - C2 φ48, PN10 (1 cây /4 m) Mét                         21.300  
40 Ống u.PVC - C2 φ60, PN8 (1 cây /4 m) Mét                         30.400  
41 Ống u.PVC - C2 φ75, PN8 (1 cây /4 m) Mét                         43.100  
42 Ống u.PVC - C2 φ90, PN6 (1 cây /4 m) Mét                         48.600  
43 Ống u.PVC - C2 φ110, PN6  (1 cây /4 m) Mét                         71.100  
44 Ống u.PVC - C2 φ125, PN6  (1 cây /4 m) Mét                         89.000  
45 Ống u.PVC - C2 φ140, PN6  (1 cây /4 m) Mét                       114.300  
  THIẾT BỊ ĐIỆN      
  Sản phẩm Đèn LED của Công ty TNHH B.J Việt Nam      
  Đèn chiếu sáng đường phố (Uriled Dobesem Korea)      
1 Đèn AC DOB Street light 30 W Bộ                    4.926.364  
2 Đèn AC DOB Street light 60 W Bộ                    6.072.727  
3 Đèn AC DOB Street light 90 W Bộ                    7.727.273  
4 Đèn AC DOB Street light 120 W Bộ                    8.727.273  
5 Đèn AC DOB Street light 150 W Bộ                  10.363.636  
6 Đèn AC DOB Street light 180 W Bộ                  11.070.909  
  Thiết bị điện thương hiệu SINO, VANLOCK      
1 Aptomat MCCB 3P 15, 20, 30, 40, 50, 60 A - Icu 18 KA Cái                       411.000  
2 Aptomat MCCB 3P 75, 100 A- Icu 22 KA Cái                       551.000  
3 Aptomat MCCB 3P 100, 125, 150, 175 A - Icu 30 KA Cái                    1.060.000  
4 Aptomat MCCB 3P 200, 225 A- Icu 42 KA Cái                    1.139.000  
5 Aptomat MCCB 3P 250, 300, 350, 400 A - Icu 42 KA Cái                    3.134.000  
6 Aptomat MCCB 3P 500, 600, 700, 800 A - Icu 45 KA Cái                    5.605.000  
7 Aptomat MCB 1 pha 1P loại 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái                         50.900  
8 Aptomat MCB 1 pha 1P loại 50, 63 A - 4,5 KA Cái                         80.400  
9 Aptomat MCB 1 pha 2P loại  6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái                       102.700  
10 Aptomat MCB 1 pha 2P loại 50, 63 A - 4,5 KA Cái                       156.300  
11 Aptomat MCB 3 pha 3P loại  6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Cái                       180.000  
12 Aptomat MCB 3 pha 3P loại  50, 63 A - 4,5 KA Cái                       219.000  
13 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 400 x 300 x 160 mm                         360.000  
14 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 600 x 400 x 200 mm Cái                       574.000  
15 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 800 x 600 x 300 mm                      1.633.000  
16 Tủ điện vỏ kim loại lắp nối KT 1200 x 800 x 300 mm                      2.210.000  
17 Tủ điện âm tường chứa 2 - 4 Module Cái                         85.450  
18 Tủ điện âm tường chứa 5 - 8 Module Cái                       130.000  
19 Ống cứng luồn dây điện φ16 (1 cây/2,92 m) Cây                         15.600  
20 Ống cứng luồn dây điện φ20 (1 cây/2,92 m) Cây                         22.000  
21 Ống cứng luồn dây điện φ25 (1 cây/2,92 m) Cây                         30.000  
22 Ống cứng luồn dây điện φ32 (1 cây/2,92 m) Cây                         56.000  
23 Ống cứng luồn dây điện φ50 (1 cây/2,92 m) Cây                       109.000  
24 Ống ruột gà cứng, màu trắng, chống cháy φ16 (1 cuộn/50 m) Mét                           2.500  
25 Ống ruột gà cứng, màu trắng, chống cháy φ20 (1 cuộn/50 m) Mét                           3.070  
26 Ống ruột gà cứng, màu trắng, chống cháy φ32 (1 cuộn/50 m) Mét                         12.580  
27 Mặt 1, 2, 3 công tắc Cái                         10.150  
28 Mặt Atomat Cái                         10.150  
29 Ổ cắm đôi ba chấu Cái                         51.800  
30 Ổ cắm đơn hai chấu Cái                         26.800  
31 Hạt công tắc hai chiều Cái                         14.700  
32 Hạt công tắc một chiều Cái                           8.360  
33 Ổ cắm điện thoại Cái                         37.200  
34 Ổ căm mạng Cái                         59.600  
35 Ổ căm truyền hình cáp Cái                         36.500  
36 Đèn huỳnh quang loại đôi 1,2 m Bộ                       207.200  
37 Đèn huỳnh quang loại đơn 1,2 m Bộ                       150.900  
38 Đèn huỳnh quang loại đơn 0,6 m Bộ                       122.700  
39 Đèn ốp trần D 300 Bộ                       250.000  
40 Đèn ốp trần D 400 Bộ                       277.000  
41 Dây tín hiệu 1/0,5 mm x 2 P Mét                           3.200  
42 Dây tín hiệu 1/0,5 mm x 4 P Mét                           6.100  
43 Dây cáp đồng trục 5C (dây Ăng ten) Mét                           7.300  
44 Dây tín hiệu Internet 5UTP, 6UTP Mét                         16.500  
45 Đế âm đơn chống cháy Chiếc                           3.020  
  Dây, cáp điện CADIVI      
1 VC - 1,00 (φ1,17) - 450/750V (1021003) Mét                           2.820  
2 VCm - 1.5 - (1 x 30/0.25) - 450/750 V Mét                           3.960  
3 VCm - 2.5 - (1 x 50/0.25) - 450/750 V Mét                           6.450  
4 VCm - 4 - (1 x 56/0.30) - 450/750 V Mét                         10.080  
5 VCmd - 2 x 1 - (2 x 32/0.2) - 450/750 V (1021204) Mét                           5.600  
6 VCmd - 2 x 4 - (2 x 56/0.30) - 450/750 V (1021210) Mét                         21.400  
7 VCmd - 2 x 6 - (2 x 7 x 12/0.30) - 450/750V (1021212) Mét                         32.000  
8 VCmo - 2 x 1- (2 x 32/0.2) - 300/500V (1021504) Mét                           6.590  
9 VCmo - 2 x 4 - (2 x 50/0.32) - 300/500V (1021510) Mét                         21.600  
10 VCmo - 2 x 6 - (2 x 7 x 12/0.30) - 300/500 V (1021512) Mét                         31.800  
11 CV - 1 - 450/750 V (7/0.425) (1040101) Mét                           3.060  
12 CV - 1.5 - 450/750 V (7/0.52) (1040102) Mét                           4.260  
13 CV - 2 - 450/750 V (7/0.6) (1040103) Mét                           5.440  
14 CV - 2.5 - 450/750 V (7/0.6) (1040104) Mét                           6.670  
15 CV - 3,0 - 450/750 V (7/0.75) (1040165) Mét                           7.900  
16 CV - 4 - 450/750 V (7/0.85) (1040106) Mét                         10.140  
17 CV - 8 - (7/1.2) - 450/750 V Mét                         19.660  
18 CV - 25 - 450/750 V (7/2.14) (1040115) Mét                         59.000  
19 CV - 35 - 450/750 V (7/2.52) (1040117) Mét                         81.100  
20 CV - 75 - 450/750 V (19/2.25) (1040125) Mét                       175.600  
21 CVV - 1 (1 x 7/0.425) - 0,6/1 kV (1050701) Mét                           4.160  
22 CVV - 1.5 (1 x 7/0.52) - 0,6/1 kV (1050702) Mét                           5.830  
23 CVV - 2.5 (1 x 7/0.67) - 0,6/1 kV (1050704) Mét                           8.500  
24 CVV - 4 (1 x 7/0.85) - 0,6/1 kV (1050706) Mét                         12.790  
25 CVV - 10 (1 x 7/1.35) - 0,6/1 kV (1050710) Mét                         28.600  
26 CVV - 25 (1 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1050715) Mét                         66.900  
27 CVV - 50 (1 x 19/1.8) - 0,6/1 kV (1050719) Mét                       126.600  
28 CVV - 100 (1 x 19/2.6) - 0,6/1 kV (1050724) Mét                       239.700  
29 CVV - 2 x 2.5 (2 x 7/0.67) - 300/500 V (1050210) Mét                         18.310  
30 CVV - 3 x 4 + 1 x 2.5 (3 x 7/0.85 + 1 x 7/0.67) - 0,6/1 kV (1051101) Mét                         44.800  
31 CVV - 3 x 10 + 1 x 6 (3 x 7/1.35 + 1 x 7/1.04) - 0,6/1 kV (1051104) Mét                       100.500  
32 CVV - 3 x 22 + 1 x 16 (3 x 7/2 + 1 x 7/1.7) - 0,6/1 kV (1051110) Mét                       210.300  
33 CVV - 4 x 4 (4 x 1/2.25) - 300/500 V (1050415) Mét                         46.700  
34 CVV - 4 x 10 (4 x 7/1.35) - 300/500 V (1050427) Mét                       113.000  
35 CVV - 4 x 16 (4 x 7/1.7) - 300/500 V (1050430) Mét                       174.100  
36 CVV - 4 x 25 (4 x 7/2.14) - 300/500 V (1050432) Mét                       270.700  
37 CVV - 4 x 35 (4 x 7/2.52) - 300/500 V (1050434) Mét                       342.800  
38 CXV - 25 (1 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1060115) Mét                         62.600  
39 CXV - 3 x 8 + 1 x 6 (3 x 7/1.2 + 1 x 7/1.04) - 0,6/1 kV (1060503) Mét                         84.100  
40 CXV - 3 x 14 + 1 x 8 (3 x 7/1.6 + 1 x 7/1.2) - 0,6/1 kV (1060506) Mét                       134.500  
41 CXV - 4 x 10 (4 x 7/1.35) - 0,6/1 kV (1060410) Mét                       109.700  
42 CXV - 4 x 25 (4 x 7/2.14) - 0,6/1 kV (1060415) Mét                       272.800  
43 CXV - 4 x 35 (4 x 7/2.52) - 0,6/1 kV (1060417) Mét                       369.700  
44 CXV - 4 x 50 (4 x 19/1.8) - 0,6/1 kV (1060419) Mét                       515.300  
45 CXV - 4 x 70 (4 x 19/2.14) - 0,6/1 kV (1060421) Mét                       716.800  
46 AV - 10 - 450/750 V (7/1.35) (2040101) Mét                           3.770  
47 AV - 16 - 450/750 V (7/1.7) (2040104) Mét                           5.390  
  Dây nhôm lõi thép các loại: (ACSR-TCVN)      
48 Dây nhôm lõi thép có tiết diện ≤ 50 mm2 Kg                         64.000  
49 Dây nhôm lõi thép có tiết diện >50 - 95 mm2 Kg                         63.000  
50 Dây nhôm lõi thép có tiết diện >95 - 240 mm2 Kg                         64.000  
51 Dây néo thép bện TK35 Mét                           7.091  
52 Dây néo thép bện TK 50 Mét                           7.727  
53 Cáp đồng bọc 2C x 100+ Mét                           7.500  
54 Cáp điện PVC M2 x 4 (1 sợi) Mét                         16.000  
55 Cáp điện PVC M2 x 6 (7 sợi) Mét                         24.000  
56 Cáp điện PVC M2 x 10 (7 sợi) Mét                         37.500  
57 Dây điện PVC 2 x 1,5 (Korea) Mét                         10.000  
58 Dây đấu nối CVV2 x 2,5 Mét                         15.000  
59 Đèn cầu mờ 250 bóng rung 200 W HN Bộ                       145.455  
60 Đèn lốp trần Neon 22 W Đài Loan nắp nhựa Bộ                       155.000  
61 Tủ sơn tĩnh điện 450 x 1.200 x 1.400 (VN) Cái                    4.227.273  
62 Tủ sơn tĩnh điện 450 x 800 x 1.000 (VN) Cái                    2.681.818  
63 Tủ điện TBA trọn bộ <50 A không có Aptomat Cái                    2.045.455  
64 Khóa đỡ thẳng cáp vặn xoắn: KDT Bộ                         22.727  
65 Khóa đỡ góc cáp vặn xoắn (300 <G <600): KĐG Bộ                         18.182  
66 Khóa đỡ néo cáp vặn xoắn (G >600): KNG Bộ                         31.818  
67 Cụm bulon móc cáp vặn xoắn: CBLM Bộ                         40.909  
68 Bulon móc cáp vặn xoắn: BLM Bộ                         16.364  
69 Nắp bịt đầu cáp vặn xoắn Cái                           2.727  
70 Cầu dao tự động 3 cực 20 A loại 8 TC - MCCB Cái                    1.409.091  
71 Phễu cáp 24 KV (Pháp) Bộ                    3.363.636  
72 Cầu chì sứ Cái                           2.727  
73 Cầu chì tự rơi 24 KV - FCO -24 kV Cái                       850.000  
74 Chống sét van 22kV của Mỹ Cái                       830.000  
75 Sứ đứng 24 kV + ty sứ bọc chì (loại F1 - CMB) Cái                       189.200  
76 Sứ đứng 24 kV loại Linepost + Ty Cái                       180.000  
77 Sứ đứng 24 kV loại Pinpost + Ty Cái                       200.000  
78 Sứ đứng 35 kV đường rò 720 mm - CSM Cái                       200.000  
79 Chuỗi néo POLIME 24 kV + Phụ kiện Bộ                       350.000  
80 Kẹp cáp nhôm A 50 Cái                         10.909  
81 Kẹp cáp nhôm A35 Bộ                           7.273  
82 Kẹp cáp đồng nhôm M50 - A70 Cái                         10.909  
83 Kẹp mỏ chim Bộ                       100.000  
84 Kẹp cốt đồng M 70 Cái                         10.000  
85 Kẹp răng hạ áp TTD 15IF Bộ                         77.273  
86 Kẹp răng hạ áp 35/10 Bộ                       177.273  
87 Aptomat tép 1 cực 6/10/16/20/25/32/40 A (Roman) Cái                         69.000  
88 Aptomat tép 1 cực 50 A - 63 A(ROMAN) Cái                         79.000  
89 Aptomat tép 2 cực 6/10/16/20/25/32/40 A (Roman) Cái                       138.000  
90 Aptomat tép 2 cực 50 A - 63 A (Roman) Cái                       158.000  
91 Aptomat chống giật loại 2P(15 A - 30 A) (Roman) Cái                       348.000  
92 Aptomat chống giật loại 2P(40 A - 50 A) (Roman) Cái                       420.000  
93 Ổ cắm đơn Roman Cái                         32.000  
94 Ổ cắm đôi Roman Cái                         51.000  
95 Ổ cắm đơn 3 chấu đa năng Roman Cái                         50.160  
96 Ổ cắm đôi 3 chấu đa năng Roman Cái                         69.300  
97 Tủ Aptomat 4P Cái                         93.000  
98 Tủ Aptomat 6P Cái                       126.000  
99 Tủ Aptomat 9P Cái                       210.000  
100 Tủ Aptomat 12P Cái                       280.000  
  Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE Thăng Long      
1 TFP φ40/30 Mét                         14.900  
2 TFP φ50/40 Mét                         21.400  
3 TFP φ65/50 Mét                         29.300  
4 TFP φ85/65 Mét                         42.500  
5 TFP φ105/80 Mét                         55.300  
6 TFP φ130/100 Mét                         78.100  
7 TFP φ160/125 Mét                       121.400  
8 TFP φ195/150 Mét                       165.800  
9 TFP φ230/175 Mét                       247.200  
10 TFP φ260/200 Mét                       295.500  
  Bóng ĐÈN CÁC LOẠI      
  Bóng ĐÈN HUỲNH QUANG      
1 Bóng HQ T8 - 18 W Galaxy (S) - Daylight Cái                           9.000  
2 Bóng HQ T8 - 36 W Galaxy (S) - Daylight Cái                         12.000  
3 Bóng HQ T8 - 18 W Delux (E) - 6500 K Cái                         16.000  
4 Bóng HQ T8 - 36 W Delux (E) - 6500 K Cái                         26.000  
  Bóng ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT      
5 Đèn HQ Compact T3-2U 5 W Galaxy (E27, B22 - 6500 K, 2700 K) Cái                         28.000  
6 Đèn HQ Compact T3-3U 15 W Galaxy (E27, B22 - 6500 K, 2700 K) Cái                         37.000  
7 Đèn HQ Compact CFL-4UT5 40 W E27 (6500 K, 2700 K) Cái                       107.000  
8 Đèn HQ Compact CFL-4UT5 50 W E40 (6500 K, 2700 K) Cái                       131.000  
9 Đèn HQ Compact CFH-H 4U 65 W E40 (6500 K, 2700 K) Cái                       145.000  
10 Đèn HQ Compact CFH-H 5U 100 W E27 (6500 K) Cái                       215.000  
  Bộ đèn Huỳnh Quang, bộ đèn ốp trần (đã bao gồm bóng)      
11 Bộ đèn HQ T8 - 18 W x 1 M9G - Balát điện tử Bộ                       106.000  
12 Bộ đèn HQ T8 - 36 W x 1 M9G - Balát điện tử Bộ                       119.000  
13 Bộ đèn ốp trần 15 W (CL 04 15 3UT3) Bộ                       104.000  
14 Bộ đèn ốp trần 16 W (CL - 01 - 16) Bộ                       108.000  
15 Bộ đèn ốp trần 28 W (CL - 03 - 28) Bộ                       144.000  
16 Bộ đèn ốp trần Led (Led CL - 01) 8 W trắng, vàng Bộ                       316.000  
  Chao đèn compact âm trần và chao đèn ngõ xóm (chưa bao gồm bóng)    
17 Chao phản quang đèn compact âm trần CFC-110 Cái                         47.000  
18 Chao phản quang đèn compact âm trần CFC-120 Cái                         54.000  
19 Chao phản quang đèn compact âm trần CFC-145 Cái                         58.000  
20 Chao phản quang đèn compact âm trần CFC-190 Cái                         89.000  
21 Bộ chao đèn ngõ xóm RSL - 05/50 W/E40 Cái                       115.000  
22 Bộ chao đèn ngõ xóm RSL - 05/20 Wx1/E27 Cái                         90.000  
  Máng HQ M2 và Máng HQ âm trần M6 (chưa bao gồm bóng)      
23 Máng đèn HQ PQ FS - 20/18 x 1 - M2 - Balát điện tử Cái                       118.000  
24 Máng đèn HQ 1,2 m PQ FS40/36 x 1 - M2 - Balát điện tử Cái                       195.000  
25 Máng HQ âm trần FS - 40/36 x 2 - M6 - Balát điện tử Cái                       539.000  
26 Máng HQ âm trần FS - 40/36 x 3 - M6 - Balát điện tử Cái                       887.000  
27 Máng HQ âm trần FS - 40/36 x 4 - M6 - Balát điện tử Cái                    1.110.000  
  Bộ đèn chiếu sáng lớp học (trọn bộ)      
28 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 1 CM1*E Bộ                       454.000  
29 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 2 CM1*E Bộ                       590.000  
30 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36 x 1 CM1*E BACS Bộ                       510.000  
  Đèn cao áp      
31 Đèn Metal HALIDA (MH-TD 70 W/742) R7s Cái                       128.000  
32 Đèn Metal HALIDA (MH-TD 150 W/742) R7s Cái                       141.000  
33 Đèn Metal HALIDA (MH-TS 70 W/742) G12 Cái                       141.000  
34 Đèn Metal HALIDA (MH-TS 150 W/742) G12 Cái                       156.000  
35 Đèn Metal HALIDA (MH-TS 150 W/642) E27 Cái                       156.000  
36 Đèn Metal HALIDA (MH-ED 150 W/642) E27 Cái                       170.000  
37 Công tắc đôi S92/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                         31.000  
38 Công tắc ba S93/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                         37.000  
39 Công tắc đơn S91/1, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                         21.000  
40 Ổ cắm đơn S9U điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                         24.000  
41 Ổ cắm đôi S9U2 điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                         32.000  
42 Công tắc và ổ cắm ba chân S9UK; công tắc 10 A - 250 V; ổ cắm 15 A - 250 (Rạng Đông) Cái                         44.000  
43 Công tắc và ổ cắm hai chân S9UK, điện áp 10 A - 250 V (Rạng Đông) Cái                         36.000  
  Thiết bị điện nhãn hiệu AC      
1 Máng đèn batten AC Slimax một bóng 0,6 m (BFS118) Bộ                       150.000  
2 Máng đèn batten gắn tán xạ một bóng  1,2 m (BFLP136) Bộ                       324.545  
3 Máng đèn batten gắn phản quang một bóng  1,2 m (BFR136) Bộ                       185.454  
4 Máng đèn batten T8 Slimax dùng tăng phô điện từ 2 bóng 0,6 m Bộ                       200.900  
5 Máng đèn batten T5 dùng tăng phô điện từ 2 bóng 1,2 m (ABF228) Bộ                       301.818  
6 Máng đèn tán quang lắp âm hai bóng 1,2 m (RFL236) Bộ                       782.727  
7 Máng đèn tán quang lắp nỗi một bóng 1,2 m (SFL136/E) 376363 Bộ                       376.363  
8 Đèn chống thấm AC một bóng 0,6 m (WFL118 - bộ) Bộ                       435.454  
9 Đèn báo lối thoát hiểm một mặt (ALE x 103 A) Cái                       473.636  
10 Đèn pha 1 x 500 W (HF500) Cái                       153.000  
11 Đèn Downlight âm trần phi 75 (RDV105) Cái                         61.500  
12 Đèn Downlight gắn nổi 1 x E27 (RDS351/W) Cái                       126.000  
  Thiết bị điện nhãn hiệu COMET      
1 Máng đèn Batten siêu mỏng Slimkit tăng phô điện tử một bóng 0.6 m Bộ                         81.000  
2 Máng táng quang ECO lắp âm 2 bóng 1.2 m (CFR240/E) Bộ                       529.000  
3 Máng táng quang ECO lắp nổi 2 bóng 0.6 m (CSR220) Bộ                       461.000  
4 Ổ cắm đơn 3 chấu + 2 lỗ (CS1U32) Cái                         53.000  
5 Chuông điện (CDB2) Cái                         98.000  
6 Ống luồn tròn PVC phi 32 (C32) Cây                         55.000  
7 Ống ruột gà phi 32 (CFC32/E) Cuộn                       320.000  
8 Tủ điện 2 cửa 18 đường (CE18PM) Cái                       538.000  
9 Tăng phô mỏng silex 1.2 m - SBS40 Cái                         30.454  
10 Dây điện thoại Comet loại 100 m (4C (7/0.15 SQMM) - 100 m) Cuộn                       320.000  
  Thiết bị điện hãng LG      
1 Át tomat 1 cực 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A MCB-LS Cái                         60.600  
2 Át tomat 3cực 15 A,20 A, 25 A,30 A, 32 A, 40 A, 60 A,75 A MCCB-LS Cái                       772.250  
3 MCCB - LS 2P 20 A Cái                       664.700  
4 MCCB 3P 300 A có dòng ngắt mạch 25 ka ABN403c/LS Cái                    4.781.250  
5 MCCB 3P 250 A có dòng ngắt mạch 25 ka ABN403c/LS Cái                    3.665.620  
6 MCCB 3P 100 A có dòng ngắt mạch 22 ka ABN403c/LS Cái                       772.200  
7 MCCB - LS 3P 50 A, 60 A có dòng ngắt mạch 15 ka Cái                       772.200  
8 MCCB - LS 2P 20 A Cái                       664.700  
  Thiết bị điện hãng Sanshe      
1 Ổ cắm đôi ba chấu Cái                         85.040  
2 Mặt 1 lỗ + 1 hạt công tắc 10 A S-A3/Sanshe Bộ                         28.360  
3 Mặt 2 lỗ + 2 hạt công tắc 10 A S-A3/Sanshe Bộ                         38.540  
4 Mặt 3 lỗ + 3 hạt công tắc 10 A S-A3/Sanshe Bộ                         48.720  
5 Mặt 1 lỗ + 1 hạt công tắc 10 A công tắc đảo chiều S-A3/Sanshe Bộ                         38.297  
  Thiết bị điện hãng Panasonic      
1 Quạt hút gió phòng vệ sinh 300 x 300 FV25 AU9 - Panasonic Cái                       701.500  
2 Đèn báo pha - LD Cái                         19.550  
3 Đồng hồ Vôn kế - LD Cái                       149.500  
4 Đồng hồ Ampe kế - LD Cái                       149.500  
5 Công tắc chuyển mạch Vôn - LD Cái                       287.000  
6 Máy biến dòng 200\5 A -LD Cái                       247.200  
  Tủ điện      
1 Tủ điện âm tường KT 600 x 400 x 150 x 1,5 ly sơn tĩnh điện Cái                       850.000  
2 Tủ điện nổi tường KT 800 x 600 x 200 x 1,5 ly sơn tĩnh điện Cái                    1.384.500  
3 Tủ điện nổi tường KT 1.800 x 800 x 600 x 2,0 ly sơn tĩnh điện Cái                  11.000.000  
  THIẾT BỊ ĐIỆN SCHRÉDER VÀ HAPULICO (nhà phân phối chính Công ty TNHH MTV QT Quảng Thành)  
1 Đèn Led AMPERA 24 LEDS/38 W/500 mA/IP66/(Schréder) Bộ                    7.300.000  
2 Đèn Led AMPERA 24 LEDS/55 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ                    7.300.000  
3 Đèn Led AMPERA 32 LEDS/71 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ                    8.900.000  
4 Đèn Led AMPERA 48 LEDS/106 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ                    9.800.000  
5 Đèn Led AMPERA 64 LEDS/139 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ                  10.100.000  
6 Đèn Led TECEO 32 LEDS/71 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ                    7.700.000  
7 Đèn Led TECEO 40 LEDS/90 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ                    8.200.000  
8 Đèn Led TECEO 48 LEDS/107 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ                    8.800.000  
9 Đèn Led TECEO 56 LEDS/123 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ                  10.800.000  
10 Đèn Led TECEO 64 LEDS/139 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ                  11.600.000  
11 Đèn Led VOLTANA 16 LEDS/39 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ                    5.300.000  
12 Đèn Led VOLTANA 16 LEDS/56 W/1000 mA/IP66/(Schréder) Bộ                    5.300.000  
13 Đèn Led VOLTANA 24 LEDS/80 W/1000 mA/IP66/(Schréder) Bộ                    5.900.000  
14 Đèn Led VOLTANA 32 LEDS/110 W/1000 mA/IP66/(Schréder) Bộ                    7.300.000  
15 Đèn Led VOLTANA 64 LEDS/145 W/700 mA/IP66/(Schréder) Bộ                  11.300.000  
16 Đèn cao áp ONYX - 25 - 150 WHPS/E40/IP66/mã chóa1419 (Schréder) Bộ                    3.696.000  
17 Đèn cao áp ONYX - 25 - 250 WHPS/E40/IP66/mã chóa1419 (Schréder) Bộ                    3.972.000  
18 Đèn cao áp ONYX - 25 BI 150 W/100 HPS/E40/IP66/mã chóa 1419 (Schréder) Bộ                    4.620.000  
19 Đèn cao áp ONYX-25 BI 250 W/150 HPS/E40/IP66/mã chóa 1419 (Schréder) Bộ                    4.950.000  
20 Đèn cao áp EMILY 150 W/HPS  (Lítec-Hapulico Industry) Bộ                    3.228.000  
21 Đèn cao áp EMILY 250 W/HPS  (Lítec-Hapulico Industry) Bộ                    3.432.000  
22 Đèn cao áp EMILY DIM 250 W/150 HPS (Lítec-Hapulico-Industry) Bộ                    3.999.000  
23 Đèn cao áp EMILY DIM 150 W/100 HPS (Lítec-Hapulico-Industry) Bộ                    3.738.000  
24 Đèn cao Áp ANITA78 70 W/HPS  (Lítec-Hapulico Industry) Bộ                    1.875.000  
25 Đèn cao Áp ANITA78  150 W/HPS (Lítec-Hapulico Industry) Bộ                    2.465.000  
26 Đèn cao Áp ANITA78  250 W/HPS  (Lítec-Hapulico Industry) Bộ                    2.766.000  
27 Đèn cao Áp CLARE 150 W/HPS  (Lítec-Hapulico Industry) Bộ                    3.195.000  
28 Đèn cao Áp CLARE 250 W/HPS (Lítec-Hapulico Industry) Bộ                    3.398.000  
29 Đèn cao áp CLARE DIM 250 W/150HPS (Lítec-Hapulico-Industry) Bộ                    3.940.000  
30 Đèn cao áp CLARE DIM 150 W/100HPS (Lítec-Hapulico Industry) Bộ                    3.698.000  
31 Cột thép kẻ xoắn liền cần đơn RX (RT) 7 m/3 mm (Lítec-Hapulico-Industry) Cột                    3.660.000  
32 Cột thép kẻ xoắn liền cần đơn RX(RT) 8 m/3 mm (Lítec-Hapulico-Industry) Cột                    4.325.000  
33 Cột thép kẻ xoắn liền cần đơn RX (RT) 8 m/3,5 mm (Lítec-Hapulico-Industry) Cột                    4.978.000  
34 Cột thép kẻ xoắn liền cần đơn RX (RT) 9 m/3,5 mm (Lítec-Hapulico-Industry) Cột                    5.465.000  
35 Cột thép  kẻ xoắn  liền cần đơn RX (RT) 9 m/4 mm  (Lítec-Hapulico-Industry) Cột                    5.620.000  
36 Cột thép kẻ xoắn  liền cần đơn RX (RT) 10 m/4 mm (Lítec-Hapulico-Industry) Cột                    6.148.000  
37 Cột thép rãnh thẳng (rãnh xoắn) côn RT (RX) 6 m, D78/3 mm (Lítec-Hapulico-Industry) Cột                    3.465.000  
38 Cột thép rãnh thẳng (rãnh xoắn) côn RT (RX) 7 m, D78/3,5 mm (Lítec-Hapulico-Industry) Cột                    4.868.000  
39 Cột thép rãnh thẳng (rãnh xoắn) côn RT (RX) 8 m, D78/3,5 mm (Lítec-Hapulico-Industry) Cột                    5.269.000  
40 Cột thép rãnh thẳng (rãnh xoắn) côn RT (RX) 9 m, D78/4 mm  (Lítec-apulico Industry) Cột                    6.138.000  
41 Cần đèn đơn  CD-06, cao 2 m - vươn 1,5 m (Lítec-Hapulico-Industry) Cái                       960.547  
42 Cần đèn kép  CK-06, cao 2 m - vươn 1,5 m (Lítec-Hapulico-Industry) Cái                    1.462.287  
43 Cần đèn đơn CD-04, cao 2 m - vươn 1,5 m (Lítec-Hapulico-Industry) Cái                    1.258.064  
44 Cần đèn kép CK-04, cao 2 m - vươn 1,5 m (Lítec-Hapulico-Industry) Cái                    1.825.086  
45 Cần đèn đơn CD-03, cao 2 m - vươn 1,5 m  (Lítec-Hapulico-Industry) Cái                    1.357.987  
46 Cần đèn kép CK-03, cao 2 m - vươn 1,5 m  (Lítec-Hapulico-Industry) Cái                    1.973.098  
  SẢN PHẨM ĐÈN SCHRÉDER (Công ty Cổ phần EXO)      
1 Đèn EMPERA Maxi (AMPERX) 139 W - 700 mA - 64LeD Cái                  16.300.000  
2 Đèn Voltana 5 (VOLTA5) 212 W - 1000 mA - 64LeD Cái                  12.100.000  
3 Đèn Voltana 1 (VOLTA5) 29 W - 1000 mA - 8LeD Cái                    4.300.000  
4 Đèn Teceo 2 (TECEO 2) 157 W - 700 mA - 72LeD Cái                  12.300.000  
5 Đèn pha OMNISTAR 315 W - 700 mA Cái                  37.900.000  
  Sản phẩm dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO) (nhà phân phối chính Công ty TNHH Huy Hoàng)  
1 VC - 1,5 (F 1,38) - 450/750 V Mét                           4.361  
2 VC - 2,5 (F 1,77) - 450/750 V Mét                           7.013  
3 VC - 4,0 (F 2,24) - 450/750 V Mét                         10.952  
4 VC - 6,0 (F 2,74) - 450/750 V Mét                         16.142  
5 VC - 10,0 (F 3,56) - 450/750 V Mét                         27.158  
6 VCm - 1,5 (1 x 30/0,25) 450/700 V Mét                           4.488  
7 VCm - 2,5 (1 x 50/0,25) 450/700 V Mét                           7.255  
8 VCm - 4,0 (1 x 56/0,30) 450/700 V Mét                         11.335  
9 VCm - 6,0 (7 x 12/0,30) 450/700 V Mét                         17.009  
10 VCm - 10,0 (7 x 12/0,40) 450/700 V Mét                         30.473  
11 VCmo - 2 x 0,75 (2 x 24/0,2) - 300/500 V Mét                           5.623  
12 VCmo - 2 x 1,0 (2 x 32/0,2) - 300/500 V Mét                           7.089  
13 VCmo - 2 x 1,5 (2 x 30/0,25) - 300/500 V Mét                           9.958  
14 VCmo - 2 x 2,5 (2 x 50/0,25) - 300/500 V Mét                         16.103  
15 VCmo - 2 x 4 (2 x 56/0,3) - 300/500 V Mét                         25.316  
16 VCmo - 2 x 6 (2 x 84/0,3) - 300/500 V Mét                         37.372  
17 CV - 1,5 (7/0,52) - 450/750 V Mét                           4.909  
18 CV - 2,5 (7/0,67) - 450/750 V Mét                           7.612  
19 CV - 4,0 (7/0,85) - 450/750 V Mét                         11.386  
20 CV - 6,0 (7/1,04) - 450/750 V Mét                         16.728  
21 CV - 10 (7/1,35) - 450/750 V Mét                         28.050  
22 CV - 16 (7/1,7) - 450/750 V Mét                         43.733  
23 CV - 25 (7/0,2,14) - 450/750 V Mét                         68.978  
24 CV - 35 (7/2,52) - 450/750 V Mét                         95.115  
25 CV - 50 (19/1,8) - 450/750 V Mét                       132.345  
26 CV-70 (19/2,14) - 450/750 V Mét                       185.768  
27 CVV - 1 (1 x 7/0,425) - 0,6/1 KV Mét                           4.892  
28 CVV - 1,5 (1 x 7/0,52) - 0,6/1 KV Mét                           6.371  
29 CVV - 2,5 (1 x 7/0,67) - 0,6/1 KV Mét                           9.252  
30 CVV - 4 (1 x 7/0,85) - 0,6/1 KV Mét                         13.983  
31 CVV - 6 (1 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                         19.605  
32 CVV - 10 (1 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét                         30.978  
33 CVV - 25 (1 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                         73.181  
34 CVV - 50 (1 x 19/1,8) - 0,6/1 KV Mét                       137.951  
35 CVV - 100 (1 x 19/2,6) - 0,6/1 KV Mét                       281.771  
36 CVV - 2 x 1,5 (2 x 7/0,52) - 300/500 V Mét                         13.626  
37 CVV - 2 x 2,5 (2 x 7/0,67) - 300/500 V Mét                         20.141  
38 CVV - 2 x 4 (2 x 7/0,85) - 300/500 V Mét                         29.448  
39 CVV - 2 x 6 (2 x 7/1,04) - 300/500 V Mét                         41.178  
40 CVV - 2 x 10 (2 x 7/1,35) - 300/500 V Mét                         67.571  
41 CVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                       105.506  
42 CVV - 4 x 4 (4 x 7/0,85) - 300/500 V Mét                         53.546  
43 CVV - 4 x 10 (4 x 7/1,35) - 300/500 V Mét                       124.946  
44 CVV - 4 x 16 (4 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                       193.418  
45 CVV - 4 x 25 (4 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                       297.713  
46 CVV - 4 x 35 (4 x 7/2,52) - 0,6/1 KV Mét                       404.813  
47 CVV - 3 x 16 + 1 x 8 (3 x 7/1,7 + 1 x 7/1,2)  -0,6/1 KV Mét                       171.233  
48 CVV - 3 x 16 + 1 x 10 (3 x 7/1,7 + 1 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét                       177.225  
49 CVV - 3 x 22 + 1 x 16 (3 x 7/2 + 1 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                       245.055  
50 CXV - 25 (1 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                         73.568  
51 CXV-3 x 11 (3 x 7/1,4) - 0,6/1 KV Mét                       103.020  
52 CXV-3 x 25 (3 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                       227.460  
53 CXV - 3 x 35 (3 x 7/2,52) - 0,6/1 KV Mét                       307.785  
54 CXV - 4 x 4 (4 x 7/0,85) - 0,6/1 KV Mét                         56.865  
55 CXV - 4 x 6 (4 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                         80.070  
56 CXV - 4 x 10 (4 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét                       126.863  
57 CXV - 4 x 16 (4 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                       194.438  
58 CXV - 4 x 25 (4 x 7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                       299.243  
59 CXV - 4 x 35 (4 x 7/2,52) - 0,6/1 KV Mét                       406.853  
60 CXV - 3 x 6 + 1 x 4 (3 x 7/1,04 + 1 x 7/0,85) - 0,6/1 KV Mét                         74.333  
61 CXV - 3 x 8 + 1 x 6 (3 x 7/1,2 + 1 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                         97.410  
62 CXV - 3 x 10 + 1 x 6 (3 x 7/1,35 + 1 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                       115.133  
63 CXV - 3 x 14 + 1 x 8 (3 x 7/1,6 + 1 x 7/1,2) - 0,6/1 KV Mét                       155.423  
64 Du - CVV - 2 x 6 (2 x 7/1,04) - 0,6/1 KV Mét                         34.808  
65 Du - CVV - 2 x 10 (2 x 7/1,35) - 0,6/1 KV Mét                         57.758  
66 Du - CVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                         90.908  
67 AV - 16 (7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                           6.045  
68 AV - 25 (7/2,14) - 0,6/1 KV Mét                           8.727  
69 AV - 35 (7/2,52) - 0,6/1 KV Mét                         11.829  
70 AV - 50 (19/1,8) - 0,6/1 KV Mét                         17.028  
71 AV - 70 (19/2,14) - 0,6/1 KV Mét                         22.426  
72 AV- 95 (19/2,52) - 0,6/1 KV Mét                         30.373  
73 AVV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                         23.276  
74 Du - AV - 2 x 16 (2 x 7/1,7) - 0,6/1 KV Mét                         12.849  
 
LIÊN SỞ TÀI CHÍNH - XÂY DỰNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn