20:14 ICT Thứ sáu, 16/04/2021

Trang chủ

Khu đô thị Bắc Thành Cổ Quảng Trị
Trang thông tin điện tử Quảng Trị
Trung tâm tin hoc

Textlink


Trang nhất » Tin Tức » Giá cả các loại » Vật liệu - Xây dựng

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 của tỉnh Quảng Trị (Phần 3)

Thứ hai - 17/11/2014 16:40
(Ban hành kèm theo Công bố số 3043/CB/STC-SXD
ngày 14 tháng 11 năm 2014 của liên Sở Tài chính - Sở Xây dựng)
Số
TT
Tên và quy cách vật liệu ĐVT Đơn giá chưa
bao gồm thuế VAT (đ)
  THIẾT BỊ VỆ SINH HÃNG INAX    
94 Chậu xí bệt C-108 VTN màu trắng Cái          2.046.000
95 Vòi xịt CFV - 102 A màu trắng Cái             237.273
96 Lavabo L-2395 V màu trắng Cái             648.000
97 Vòi nóng lạnh LFV 1102S-4c Cái          1.555.600
98 Dây cấp nóng lạnh A-703-5 Cái               85.000
99 Ống thải chử P+ xã chậu (A-675 PV) Cái             430.000
100 Chặn nước (A-016 V) Cái             315.000
101 Chậu tiểu nam U-41 V màu trắng Bộ          3.270.909
102 Van xã tiểu tự động OKUV-32 SM Bộ          4.039.091
103 Chậu tiểu treo U-116 màu trắng Cái             425.000
104 Van xã tiểu xã ấn UF- 6 V Bộ             976.000
105 Gương soi KF- 5075 VA Cái             635.000
106 Giá gương KF-412 V màu trắng Cái             432.273
107 Thanh treo khăn H-485 V Cái             333.182
108 Hộp đựng giấy  vệ sinh CF-22H màu trắng Cái               69.500
109 Máy sấy tay KS370 Cái          4.389.091
110 Sen đơn PVF-10 (cụm xã 01 chế độ + dây sen + bát sen) Bộ             600.000
111 Kệ xà phòng H-444 V màu trắng Cái               50.000
112 Thoát sàn bằng đồng KT: 120 x 120 PBFV-120 Cái             525.000
  SẮT, THÉP, GỖ, CỬA CÁC LOẠI    
1 Thép tròn cuộn CT3 j6 - j8 Tisco Kg               14.200
2 Thép j10 Tisco Kg               14.500
3 Thép j12 Tisco Kg               14.300
4 Thép j14 - j32 Tisco Kg               14.200
5 Thép buộc 1 ly Kg               17.200
6 Thép lưới B40 Kg               17.200
7 Thép gai Kg               17.200
8 Thép tròn cuộn j6 - j8 thép Việt - Mỹ (CB 300T) Kg               12.950
9 Thép vằn j10 thép Việt - Mỹ (SD 295/CB-300V) Kg               13.250
10 Thép vằn j 12 - j 25  thép Việt - Mỹ (SD 295/CB-300V) Kg               13.100
11 Đinh Kg               17.500
12 Que hàn sắt bình quân Kg               20.000
13 Thép (L 40 x 40 x 3 ly) Kg               14.100
14 Thép chữ I 200 CT3 SS400-TN Kg               15.200
15 Thép chữ I 100 CT3 SS400 TN Kg               15.300
16 Thép chữ H 100 CT3 SS400 TN Kg               15.700
17 Thép chữ H 200 CT3 SS400-TN Kg               15.800
18 Thép chữ U 100 CT3 SS400 TN Kg               14.500
19 Thép chữ U 160 CT3 SS400 TN Kg               15.100
20 Thép V2 (4,5 kg) Cây               68.000
21 Thép V3 (6 kg) Cây               88.000
22 Thép V4 (9 kg) Cây             125.000
23 Thép tấm 04 ly x 1500 x 6000 (282,6 kg) Kg               15.000
24 Thép tấm 05 ly x 1500 x 6000 (353,2 kg) Kg               15.000
25 Thép tấm 06 ly x 1500 x 6000 (423,9 kg) Kg               15.000
26 Thép tấm 12 ly x 1500 x 6000 (847,8 kg) Kg               15.000
27 Gỗ Kiền kiền thành khí chiều dài < 3,5 m M3        19.100.000
28 Gỗ Kiền kiền thành khí chiều dài ³ 3,5 m M3        20.030.000
29 Gỗ Lim thành khí chiều dài ³ 3,5 m M3        25.600.000
30 Gỗ Lim thành khí chiều dài < 3,5 m M3        22.260.000
31 Gỗ Gõ thành khí chiều dài ³ 3,5 m M3        16.300.000
32 Gỗ Gõ thành khí chiều dài < 3,5 m M3        12.630.000
33 Gỗ Dổi thành khí chiều dài < 3,5 m M3        11.530.000
34 Gỗ Huỳnh thành khí chiều dài < 3,5 m M3        10.430.000
35 Gỗ Chua + Trường thành khí < 3,5 m M3          7.880.000
36 Gỗ nhóm III loại còn lại BQ < 3,5 m M3          5.650.000
37 Gỗ nhóm IV + V thành khí bình quân M3          4.300.000
38 Gỗ cốt pha M3          3.150.000
39 Gỗ đà chống M3          3.360.000
40 Cây chống + tre cây dài > 2,5 m Cây               21.000
41 Hoa cửa sắt (thép hộp 14cm x 14cm) M2             220.000
42 Cửa đi pa nô - phía trên kính 05 ly - gỗ nhóm I, nhóm II M2          1.540.000
43 Cửa sổ pa nô  - phía trên kính 05 ly - gỗ nhóm I, nhóm II M2          1.470.000
44 Cửa đi, cửa sổ lá sách gỗ nhóm I, nhóm II (Kiền) bình quân M2          1.670.000
45 Cửa đi, cửa sổ khung bao gỗ nhóm I, nhóm II (Kiền) (0,04 x 0,1) m kính 05 ly M2          1.160.000
46 Cửa đi, cửa sổ pa nô gỗ Dổi, Huỳnh b.quân                                                                                                                                                                    M2          1.050.000
47 Cửa đi, cửa sổ lá sách gỗ nhóm III (Trừ Dổi, Huỳnh) M2             945.000
48 ỐP chân tường bằng gỗ công nghiệp gián Vener + phụ kiện M2          1.200.000
49 Khóa tay cầm cửa đi Nikkeil-G09 Việt - Nhật Bộ             485.000
50 Khóa cửa đi Clmon (LMCK) Việt Tiệp Bộ             175.000
51 Khóa tay cầm cửa đi Nikkeil-G09 Nhật Bản Bộ             525.000
52 Khóa cửa Clmon loại cửa đi cao <=2,5 m Công ty TNHH khóa Huy Hoàng Bộ             180.000
53 Khóa cửa Clmon loại cửa đi cao <=2,0 m Công ty TNHH khóa Huy Hoàng Bộ             145.000
54 Khung ngoại gỗ Lim 60 x 250 Md             440.000
55 Khung ngoại gỗ Kiền  60 x 250 Md             420.000
56 Khung ngoại gỗ Kiền  60 x 180 Md             336.000
57 Khung ngoại gỗ Kiền  60 x 140 Md             304.000
58 Khung ngoại gỗ nhóm II bình quân 50 x 140 Md             294.000
59 Khung ngoại gỗ nhóm II  60 x 250 Md             410.000
60 Khung ngoại gỗ nhóm II  50 x 180 Md             315.000
61 Khung ngọai gỗ Dổi, Huỳnh 50 x 180 Md             245.000
62 Khung ngọai gỗ Dổi, Huỳnh 50 x 140 Md             210.000
63 Khung ngoại gỗ nhóm III 50 x 100 Md             178.000
  THÉP XÀ GỒ CÁC LOẠI    
  XÀ GỒ THÉP HỘP    
1 Xà gồ (45 x 90) x 1,2 ly 6 m             230.300
2 Xà gồ (45 x 90) x 1,5 ly 6 m             281.000
3 Xà gồ (40 x 80) x 1,2 ly 6 m             207.200
4 Xà gồ (40 x 80) x 1,4 ly 6 m             248.800
5 Xà gồ (48 x 80) x 1,8 ly (2,55 kg) Md               42.000
6 Xà gồ (48 x 100) x 2,5 ly (4 kg) Md               65.000
7 Xà gồ (48 x 125) x 2 ly (3,56 kg) Md               59.000
8 Xà gồ (48 x 150) x 3 ly (6 kg) Md             100.000
9 Xà gồ C mạ kẽm nhúng nóng (40 x 80) dày 1,5ly Md               60.000
10 Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (60 x 100) x 2 ly Md             123.000
11 Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (30 x 60) x 1,5 ly Md               50.000
12 Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (40 x 80) x 2 ly Md               90.000
13 Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (40 x 40) x 2 ly Md               55.000
14 Thép mạ kẽm nhúng nóng L (63 x 63) x 6 ly Md             120.000
15 Thép hộp mạ kẽm  (30 x 30) x 1,4 ly Md               32.500
16 Thép hộp mạ kẽm (50 x 100) x 2 ly Md             120.000
17 Tấm hợp kim nhôm Aluminum Composite Alcorest ngoài trời dày 04 mm (hợp kim nhôm dày 0,3 mm) M2             703.000
18 Bọc tấm hợp kim nhôm Aluminum Composite Alcorest ngoài trời dày 4mm (hợp kim nhôm dày 0,21 mm) M2             645.000
  Xà gồ (đòn tay hoặc rui, mè) hợp kim cao cấp cường độ cao không rỉ, siêu nhẹ Smartruss
19 Loại TS 4048, dày 0,53 mm TCTmm Mét               46.000
20 Loại TS 4060, dày 0,605 mm TCTmm Mét               55.000
21 Loại TS 6148, dày 0,8 mm TCTmm Mét               56.400
22 Loại TS 6175, dày 0,8 mm TCTmm Mét               81.000
23 Loại TS 6110, dày 1,005 mm TCTmm Mét               98.000
24 Loại TS 96 - 1,2 TCTmm G450Z275 girth 277 mm Mét             134.000
25 Loại TS 96 - 1,05 TCTmm G550AZ150 girth 277 mm Mét             142.000
  Thép xà gồ, thép cột hợp kim cao cấp cường độ cao chống rỉ, siêu nhẹ Smartruss
26 Loại C4048, dày 0,53 mm TCTmm Mét               31.000
27 Loại C4060, dày 0,605 mm TCTmm Mét               37.000
28 Loại C4075, dày 0,705 mm TCTmm Mét               40.000
29 Loại C7560, dày 0,605 mm TCTmm Mét               58.000
30 Loại C7575, dày 0,8 mm TCTmm Mét               69.000
31 Loại C7510, dày 1,005 mm TCTmm Mét               84.000
32 Loại C10075, dày 0,8 mm TCTmm Mét               85.000
33 Loại C10010, dày 1,005 mm TCTmm Mét             107.000
  Xà gồ Lysahgt mạ kẽm, thép cường độ cao G450 - Z 275    
34 Lysahgt C&Z 10015 dày 1,05 mm - Zinc Hi Ten Mét             123.900
35 Lysahgt C&Z 10019 dày 1,9 mm - Zinc Hi Ten Mét             164.300
36 Lysahgt C&Z 15015 dày 1,05 mm - Zinc Hi Ten Mét             180.000
37 Lysahgt C&Z 15019 dày 1,9 mm - Zinc Hi Ten Mét             218.000
38 Lysahgt C&Z 15024 dày 2,4 mm - Zinc Hi Ten Mét             265.000
39 Lysahgt C&Z 20015 dày 1,05 mm - Zinc Hi Ten Mét             221.000
40 Lysahgt C&Z 20019 dày 1,9 mm - Zinc Hi Ten Mét             274.000
41 Lysahgt C&Z 20024 dày 2,4 mm - Zinc Hi Ten Mét             324.000
42 Lysahgt C&Z 25019 dày 1,9 mm - Zinc Hi Ten Mét             327.500
43 Lysahgt C&Z 25024 dày 2,4 mm - Zinc Hi Ten Mét             395.600
44 Lysahgt C&Z 25030 dày 3,0 mm - Zinc Hi Ten Mét             451.400
45 Lysahgt C&Z 30030 dày 3,0 mm - Zinc Hi Ten Mét             570.398
  Phụ kiện    
46 Vít liên kết ITW BTEK 12 - 14 x 20 Cái                 3.200
47 Vít liên kết  ITW BTEK 12 - 14 x 50 Cái                 4.550
48 Vít liên kết TRUSSTITE (d = 6 mm) Cái                 5.162
49 Vít liên kết ITW Boustead 12 - 14 x 20 Cái                 2.000
50 Vít bắn đai BTEKS 10 x 24 x 22 Cái                 2.000
51 Bu lon cho xà gồ M12 x 30 - 4.6 Bộ                 7.200
52 Bu lon liên kết khung M16 x 40 - 8.8 Bộ               16.000
53 Bu lon mạ kẻm nhúng nóng M 12 x 150 Cái               22.000
54 Bu lon mạ kẻm nhúng nóng M 12 x 200 Cái               26.000
55 Thanh valley rafter U40/U16 mạ nhôm kẽm dày 0,705 mm Mét               62.000
56 Thanh giằng mái khổ 50 mm dày 0,705 mm Mét               29.500
57 Bát thanh giằng xà gồ L50 x 90, W = 100 mm, 1,9 mm thick Cái               25.000
58 Bát thanh giằng xà gồ L50 x 90, W = 150 mm, 1,9 mm thick Cái               35.000
59 Úp nốc, máng xối thung lũng colorbond dày 0,405 mm khổ 600 mm M             203.000
60 Bách liên kết đỉnh kèo mạ kẽm250 x 1 BM3 Cái               19.000
61 Bách liên kết kèo và  wall plate mạ kẽm dày 1,9 mm BM1 Cái               23.000
62 Thang thép góc L30 x 30 - 1.5 TCT Cái               39.000
63 Diềm, máng xối thung lũng Apex K 500 mm dày 0,405 mm Mét             130.000
64 Tấm diềm mái F1 0,46 APT APEX khổ 400 mm Mét               95.000
65 Tấm phẳng dày 0.5TCTGalvannize G 450 Z 275 Mét             210.000
66 Diềm đầu hồi Colorbond K 353 mm dày 0,405 mm Mét               81.000
67 Đai máng xối  thung lũng 1,2 TCT Cái               26.400
68 Diềm đầu hồi Colorbond K 353 mm dày 0,405 mm Mét               81.000
69 Tấm trần Lysaght Ceidek Colorbond 0,33 mm APT M2             245.000
70 Tấm trần cách âm cách nhiệt Rockwool 60kg/m3; kích thước 0.6 x 1.2 m (bao gồm cả phụ kiện) M2             224.000
71 Tấm trần Lysagh ceidek colorbon 0,41 mm APT M2             310.000
  Sản phẩm ASIAWINDOW dùng PROFILE hãng SHIDE    
1 Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1,5) m M2          1.972.000
2 Cửa sổ 02 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4 )m. PKKK hãng Vita M2          2.338.000
3 Cửa sổ 02 cánh, mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm không khóa, bản lề ép cánh hãng GQ, kích thước (1,4 x 1,4) m M2          2.968.000
4 Cửa sổ 01 cánh mở hất ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, một tay nắm không khóa, thanh hạn vị góc mở hãng GQ, kích thước (0,6 x 1,4) m M2          3.705.000
5 Cửa đi thông phòng/ban công, 02 cánh mở quay vào trong; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, panô tấm 10 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D-GQ, ổ khóa Vita; kích thước (1,4 x 2,2) m M2          3.953.000
6 Cửa đi 02 cánh mở trượt; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, PKKK: thanh chốt đa điểm có khóa, con lăn, hai tay nắm hãng GQ, kích thước               (1,6 x 2,2) m M2          2.400.000
  Sản phẩm VIETWINDOW dùng PROFILE VIỆT NAM    
7 Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1) m M2          1.636.000
8 Cửa sổ 02 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m. PKKK hãng GQ M2          1.957.000
9 Cửa sổ 02 cánh mở quay - lật vào trong (01 cánh mở quay và 01 cánh mở quay và lật), kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, một tay nắm không khóa, chốt rời, hãng GQ, kích thước                  (1,4 x 1,4) m M2          2.785.000
10 Cửa sổ 01 cánh mở hất ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, PKKK bản lề chữ A, tay nắm không khóa, thanh hạn vị góc mở hãng GQ, kích thước (0,6 x 1,4) m M2          3.366.000
11 Cửa đi thông phòng/ban công, 01 cánh mở quay vào trong; kính trắng    Việt - Nhật 05 mm, panô tấm 08 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, bản lề 2D, ổ khóa Vita, kích thước (0,9 x 2,2) m M2          3.374.000
12 Cửa đi 02 cánh mở trượt; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, PKKK: thanh chốt đa điểm có khóa, con lăn, hai tay nắm hãng GQ, ổ khóa Winkhaus, kích thước (1,6 x 2,2) m M2          2.021.000
  CỬA UPVC CÓ LÕI THÉP VIET-SEC WINDOW (thanh hệ Châu Á) 
  Hệ vách kính cố định    
13 Sử dụng kính trắng Việt - Nhật 05 mm, sử dụng thanh Profile thập khẩu    1 x 1  = 1 m2 M2 1.676.545
14 Sử dụng kính trắng an toàn 2 lớp  Việt - Nhật 6.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1 x 1  = 1 m2 M2 2.227.203
15 Sử dụng kính trắng an toàn 2 lớp Việt - Nhật 8.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1 x 1  = 1 m2 M2 2.421.005
16 Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 10.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1 x 1  = 1 m2 M2 2.656.920
17 Sử dụng kính trắng hộp (5 + 8 + 5) mm Việt - Nhật, sử dụng thanh Profile nhập khẩu - Châu Á M2 2.770.951
  Hệ cửa sổ 02 cánh mở trượt, 02 cánh mở quay, 01 cánh mở hất (chưa bao gồm phụ kiện)
18 Sử dụng kính trắng Việt - Nhật 05 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 1.4 = 2.24 m2 M2 2.158.446
19 Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 6.38 mm,  sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 1.4 = 2.24 m2 M2 2.756.954
20 Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 8.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 1.4 = 2.24 m2 M2 2.911.280
21 Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 10.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu - Châu Á M2 3.037.622
22 Sử dụng kính trắng hộp (5 + 8 + 5) mm Việt - Nhật, sử dụng thanh Profile nhập khẩu - Châu Á M2 3.398.147
  Hệ cửa đi 02 cánh mở trượt, 04 cánh mở trượt, 02 cánh mở quay, 01 cánh mở quay trên kính dưới kính (chưa bao gồm phụ kiện)
23 Sử dụng kính trắng Việt - Nhật 05 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 2.7 = 4.32 m2 M2 2.495.954
24 Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 6.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 2.7 = 4.32 m2 M2 3.128.212
25 Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 8.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 2.7 = 4.32 m2 M2 3.255.538
26 Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 10.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu - Châu Á M2 3.615.480
27 Sử dụng kính trắng hộp (5 + 8 + 5) mm Việt - Nhật, sử dụng thanh Profile nhập khẩu - Châu Á M2 3.735.655
  Phụ kiện kèm theo hãng GQ    
28 Hệ cửa sổ mở trượt 02 cánh: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt Bộ             246.575
29 Hệ cửa sổ mở trượt 02 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt Bộ             565.673
30 Hệ cửa sổ mở quay 01 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề chữ A chống va đập Bộ             469.582
31 Hệ cửa sổ mở quay 02 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV, bản lề CS, chốt chuột Bộ          1.022.917
32 Hệ cửa sổ mở chữ A: tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ Bộ             688.961
33 Hệ cửa sổ mở chữ A: tay nắm cài 01 cái, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ Bộ             536.664
34 Hệ cửa đi mở quay 01 cánh có khóa: tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa có chìa Bộ          1.570.106
  Phụ kiện kèm theo hãng GU    
35 Hệ cửa sổ mở trượt 02 cánh: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt Bộ             310.033
36 Hệ cửa sổ mở trượt 02 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt Bộ             696.213
37 Hệ cửa sổ mở quay 01 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề Chữ A chống va đập Bộ          1.080.581
38 Hệ cửa sổ mở quay 02 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV, bản lề CS, chốt chuột Bộ          2.023.594
39 Hệ cửa sổ mở chữ A: tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ Bộ          1.548.349
40 Hệ cửa sổ mở chữ A: tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ Bộ          1.298.147
41 Hệ cửa đi mở quay 01 cánh có khóa: tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa có chìa Bộ          3.062.251
  Phụ kiện kèm theo hãng ROTO    
42 Hệ cửa sổ mở trượt 02 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt Bộ          1.869.000
43 Hệ cửa sổ mở quay 01 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề chữ A chống va đập Bộ          1.898.000
44 Hệ cửa sổ mở quay 02 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV,  bản lề CS, Chốt chuột Bộ          3.796.000
45 Hệ cửa sổ mở chữ A: tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ Bộ          1.966.000
46 Hệ cửa đi mở quay 01 cánh có khóa: tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa có chìa Bộ          5.616.000
  Sản phẩm cửa nhựa WORLDWINDOW sử dụng thanh uPVC của tập đoàn SHIDE
47 Vách kính cố định, kính trắng dày 05 mm M2 1.227.000
48 Cửa sổ 02 cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm M2 1.692.000
49 Cửa sổ 03 hoặc 04 cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm M2 1.604.000
50 Cửa sổ 01 cánh mở hất hoặc mở quay, kính trắng dày 05 mm M2 1.852.000
51 Cửa sổ 02 cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm M2 1.803.000
52 Cửa đi 01 cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm M2 1.959.000
53 Cửa đi 02 cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm M2 1.890.000
54 Cửa đi 04 cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm M2 2.046.000
55 Cửa đi 02 cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm M2 1.671.000
56 Cửa đi 04 cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm M2 1.624.000
  Phụ kiện kèm theo hãng GQ    
57 Khóa bán nguyệt - cửa sổ 02 cánh mở trượt Bộ 166.000
58 Khóa bán nguyệt - cửa sổ 03 hoặc 04 cánh mở trượt Bộ 332.000
59 Khóa chốt đa điểm - cửa sổ 2 cánh  mở trượt Bộ 377.000
60 Khóa chốt đa điểm - cửa sổ 03 hoặc 04 cánh  mở trượt Bộ 599.000
61 Khóa chốt đa điểm - cửa sổ 01 cánh mở hất hoặc mở quay Bộ 696.000
62 Khóa tay nắm mỏ cài - cửa sổ 01 cánh mở hất Bộ 599.000
63 Khóa chốt đa điểm - cửa sổ 02 cánh mở quay Bộ 951.000
64 Khóa một điểm - cửa đi 01 cánh mở quay Bộ 1.166.000
65 Khóa chốt đa điểm - cửa đi 01 cánh mở quay Bộ 1.859.000
66 Khóa chốt đa điểm - cửa đi 02 cánh mở quay Bộ 2.992.000
67 Khóa chốt đa điểm - Ccửa đi 04 cánh mở quay Bộ 4.191.000
68 Khóa chốt đa điểm - cửa đi 02 cánh mở trượt Bộ 1.463.000
69 Khóa chốt đa điểm - cửa đi 04 cánh mở trượt Bộ 1.941.000
  Cửa sổ, cửa đi AUSDOOR    
  Kính đơn (cửa nhựa uPVC cao cấp Austdoor-Eco Austprofile)    
70 Vách kính cố định (1 x 1.5) m M2          1.115.000
71 Cửa sổ 02 cánh mở trượt (1.6 x 1.6) m M2          1.411.000
72 Cửa sổ 02 cánh, mở trượt có ô thoáng (1.4 x 1.7) m M2          1.540.000
73 Cửa sổ 01 cánh mở quay ra (0.8 x 1.6) m M2          1.640.000
74 Cửa sổ 01 cánh mở quay ra có ô thoáng (0.8 x 1.8) m M2          1.690.000
75 Cửa đi 02 cánh kính mở trượt (1.6 x 2.2) m M2          1.560.000
76 Cửa đi 04 cánh kính mở trượt 02 cánh cố định (3.6 x 2.4) m M2          1.453.000
77 Cửa đi 01 cánh mở quay dùng kính toàn bộ (0.9 x 2.2) m M2          1.899.000
  Sản phẩm cửa nhựa uPVC cao cấp UK WINDOW (sử dụng thanh Doubles Profilemàu trắng nhập khẩu chính hãng SHIDE, phụ kiện GQ)
78 Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1) m M2          1.619.000
79 Cửa sổ 02 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m; PKKK: tay nắm CS cửa lùa, thanh khóa đa điểm, bánh xe lùa chống rung ray nhôm cửa lùa - PK đồng bộ hãng GQ M2          1.920.000
80 Cửa sổ 02 cánh mở quay, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm kích thước (1,4 x 1,4) m; PKKK: tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chử A, chốt cánh phụ K15 trên dưới - PK đồng bộ hãng GQ M2          2.437.272
81 Cửa sổ 02 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước     (1,4 x 1,4) m; PKKK: tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm bản lề chữ A, chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ M2          2.540.000
82 Cửa sổ 01 cánh mở quay, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm kích thước (0,6 x 1,4) m; PKKK: tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chử A - PK đồng bộ hãng GQ M2          3.041.818
83 Cửa sổ 01 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước    (0,6 x 1,4) m; PKKK: tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm bản lề chữ A, chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ. M2          3.214.545
84 Cửa đi 02 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm kích thước (1,4 x 2,2) m; PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, chốt cánh phụ K15, bản lề 3D - PK đồng bộ hãng GQ M2          3.312.272
85 Cửa đi 01 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm kích thước (0,9 x 2,2)m; PKKK: tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, bản lề 3D - PK đồng bộ hãng GQ M2          3.150.000
86 Cửa đi 02 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (1,6 x 2,2) m; PKKK: tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, chốt cánh phụ, bánh xe - PK đồng bộ hãng GQ M2          1.970.909
  Sản phẩm cửa nhựa uPVC cao cấp UK WINDOW (sử dụng thanh Euro Profile, phụ kiện URO-QUEEN)
87 Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1) m M2          1.538.136
88 Cửa sổ 02 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m; PKKK: tay nắm CS cửa lùa, thanh khóa đa điểm, bánh xe lùa chống rung ray nhôm cửa lùa - PK đồng bộ hãng GQ M2          1.824.000
89 Cửa sổ 02 cánh mở quay, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm kích thước (1,4 x 1,4) m; PKKK: tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chử A, chốt cánh phụ K15 trên dưới - PK đồng bộ hãng GQ M2          2.315.409
90 Cửa sổ 02 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước   (1,4 x 1,4) m; PKKK: tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm bản lề chữ A, chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ M2          2.413.000
91 Cửa sổ 01 cánh mở quay, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm kích thước (0,6 x 1,4) m; PKKK: tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chử A - PK đồng bộ hãng GQ M2          2.889.727
92 Cửa sổ 01 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (0,6 x 1,4) m; PKKK:  tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm bản lề chữ A, chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ M2          3.053.818
93 Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm kích thước (1,4 x 2,2) m; PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, chốt cánh phụ K15, bản lề 3D - PK đồng bộ hãng GQ M2          3.147.090
94 Cửa đi 1 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm kích thước (0,9 x2,2)m; PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, bản lề 3D - PK đồng bộ hãng GQ M2          2.992.500
73 Cửa đi 02 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (1,6 x 2,2) m; PKKK: tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, chốt cánh phụ, bánh xe - PK đồng bộ hãng GQ M2          1.872.363
  Sản phẩm cửa nhôm cao cấp UK WINDOW (dùng thanh nhôm PMI nhập khẩu màu trắng và màu ghi)
95 Vách kính cố định hệ 40, sơn tỉnh điện màu trắng hoặc màu ghi sần, độ dày nhôm trung bình 1,4 mm kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước       (1 x 1) m M2          2.543.636
96 Cửa sổ 02 cánh mở trượt hệ 70, sơn tỉnh điện màu trắng hoặc màu ghi sần, độ dày nhôm trung bình 1,4 mm kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa sổ 02 cánh  mở trượt đồng bộ theo tiêu chuẩn Việt - Trác M2          5.088.181
97 Cửa sổ 02 cánh mở quay hệ 40, sơn tỉnh điện màu trắng hoặc màu ghi sần, độ dày nhôm trung bình 1,4 mm kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa sổ 02 cánh  mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2          4.982.727
98 Cửa sổ 02 cánh mở hất hệ 40, sơn tỉnh điện màu trắng hoặc màu ghi sần, độ dày nhôm trung bình 1,4 mm kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa sổ 02 cánh  mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2          5.346.363
99 Cửa sổ 01 cánh mở quay hệ 40, sơn tỉnh điện màu trắng hoặc màu ghi sần, độ dày nhôm trung bình 1,4 mm kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (0,6 x 1,4) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa sổ 01 cánh  mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2          4.210.909
100 Cửa sổ 01 cánh mở hất hệ 40, sơn tỉnh điện màu trắng hoặc màu ghi sần, độ dày nhôm trung bình 1,4 mm kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (0,6 x 1,4) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa sổ 01 cánh  mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2          4.320.000
101 Cửa đi 02 cánh mở quay ra ngoài hệ 40, sơn tỉnh điện màu trắng hoặc màu ghi sần, độ dày nhôm trung bình 2,0 mm kính trắng Việt - Nhật dày        05 mm, kích thước (1,4 x 2,2) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa đi 02 cánh  mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2          6.480.000
102 Cửa đi 01 cánh mở quay ra ngoài hệ 40, sơn tỉnh điện màu trắng hoặc màu ghi sần, độ dày nhôm trung bình 2,0 mm kính trắng Việt - Nhật dày             05 mm, kích thước (0,9 x 2,2) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa đi 02 cánh  mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2          5.840.000
103 Cửa đi 02 cánh mở trượt hệ 70, sơn tỉnh điện màu trắng hoặc màu ghi sần, độ dày nhôm trung bình 1,4 mm kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (1,6 x 2,2) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa đi 02 cánh  mở trượt đồng bộ theo tiêu chuẩn Việt - Trác M2          4.000.000
104 Vách kính mặt đựng khung xương chìm hệ QY01 không kết hợp cửa sổ mở hất, kích thước thanh đứng (110 x 65 x 3) mm thanh ngang               (65 x 60 x 2,5) mm sơn tỉnh điện màu trắng, kính trắng Việt - Nhật dày      05 mm, kích thước (3 x 6) m, phụ kiện kim khí: Pas V, tắc kê sắt, bulong, silicone liên kết M2          5.262.727
  Sản phẩm cửa nhôm cao cấp UK WINDOW (dùng thanh nhôm PMI nhập khẩu màu vân gỗ)
105 Cửa sổ 02 cánh mở quay hệ 40, sơn tỉnh điện màu vân gỗ, độ dày nhôm trung bình 1,4 mm kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước            (1,4 x 1,4) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa sổ 02 cánh  mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2          6.972.727
106 Cửa sổ 02 cánh mở hất hệ 40, sơn tỉnh điện màu vân gỗ, độ dày nhôm trung bình 1,4 mm kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước            (1,4 x 1,4) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa sổ 02 cánh  mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2          7.200.000
107 Cửa sổ 01 cánh mở quay hệ 40, sơn tỉnh điện màu vân gỗ, độ dày nhôm trung bình 1,4 mm kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước             (0,6 x 1,4) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa sổ 01 cánh  mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2          4.707.272
108 Cửa sổ 01 cánh mở hất hệ 40, sơn tỉnh điện màu vân gỗ, độ dày nhôm trung bình 1,4 mm kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước            (0,6 x 1,4) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa sổ 01 cánh  mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2          4.816.363
109 Cửa đi 02 cánh mở quay ra ngoài hệ 40, sơn tỉnh điện màu vân gỗ, độ dày nhôm trung bình 2,0 mm kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (1,4 x 2,2) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa đi 02 cánh  mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2          8.800.000
110 Cửa đi 01 cánh mở quay ra ngoài hệ 40, sơn tỉnh điện màu vân gỗ, độ dày nhôm trung bình 2,0 mm kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (0,9 x 2,2) m PKKK 01 bộ phụ kiện cửa đi 02 cánh  mở quay đồng bộ theo tiêu chuẩn Kin Long M2          7.843.636
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn